Prawda

Wtorek, 11 maja 2021 - 21:25

« Poprzedni Następny »


Co mówił Stalin o fałszowaniu wyborów


Daniel Greenfield 2021-01-06


Kiedy Republikanie zaczęli głośno mówić o sfałszowaniu wyborów, w amerykańskich mediach społecznościowych zaczął krążyć cytat słów Stalina o głosowaniu. „Ludzie, którzy głosują, nie decydują o niczym. Ludzie, którzy liczą głosy decydują o wszystkim” – głosiła internetowa wersja.


Kiedy ten cytat rozszedł się jak ogień po prerii, nadzorcy z mediów starali się go stłumić.


Sprawdzacze faktów z “USA Today” uznali cytat za fałszywy, twierdząc, że Stalin nigdy niczego takiego nie powiedział, a oparli się na ekspertyzie dwóch profesorów z Vanderbilt University, którzy przysięgli, że nigdy o tym nie słyszeli. Jeden z tych profesorów (który jest dyrektorem studiów nad historią Rosji i Europy Wschodniej), zapewniał, że jest to “przykład amerykańskiej prawicowej paranoi, czynnej manipulacji opinią publiczną lub jawnego faszyzmu”. (Naczytał się Stalina.)


Gdyby jednak “weryfikatorzy faktów” i profesorowie po prostu sprawdzili Oxford's Essential Quotations, znaleźliby ten cytat bez trudu. Nie potrzeba doktoratu ani tytułu weryfikatora faktów, wystarczy odrobina rzetelności.


Politifact
 był bardziej ambitny i skontaktował się z Cyfrowym Archiwum Stalina przy Rosyjskim Archiwum Państwowym Społecznej i Politycznej Historii.  Nie mogło tam być tego cytatu, ponieważ pochodzi z książki byłego sekretarza Stalina, Borisa Bażanowa, który uciekł z ZSRR i napisał pamiętniki, w których ujawnił zbrodnie i korupcję radzieckiego systemu. Proszenie Rosyjskiego Archiwum Państwowego o taki cytat jest jak proszenie Cosa Nostra o weryfikację raportu policyjnej wtyczki do mafii.


Ludźmi, którzy brali udział w tej rozmowie, była “Trojka” przywódców Komitetu Centralnego: Kamieniew, Zinowiew i Stalin, która tymczasowo rządziła ZSRR po śmierci Lenina. Ponieważ Stalin rozkazał zlikwidowanie Kamieniewa i Zinowiewa, jego sekretarz pozostał jednym z nielicznych, którzy słyszeli, jak wypowiedział te słowa.


J. Arch Getty, profesor historii w UCLA, powiedział Politifact: "Nie znam żadnego oryginalnego źródła tego cytatu, a podczas moich obszernych badań archiwalnych w osobistym archiwum Stalina, nie znalazłem niczego takiego”.


Jak wcześniej napisał Jacob Heilbrunn z “Weekly Standard”: “Getty jest przykładem nowego rewizjonizmu, jaki pojawił się w badaniach nad historią Związku Radzieckiego; zamiast jawnego zaprzeczania zbrodniom Stalina, stara się usprawiedliwić je. Ten rodzaj rewizjonizmu spotkałby się z potępieniem… gdyby chodziło o nazizm, ale jest nagradzany i zdobywa uznanie w dziedzinie badań nad Związkiem Radzieckim”.  


Człowiek, który pisze, że “cele społeczne, które są dzisiaj powszechne, włącznie z prawami kobiet i integracją rasową, były podstawą platformy [radzieckiej] partii komunistycznej na długo zanim amerykańskie partie głównego nurtu potraktowały je poważnie”, może nie być najlepszą osobą do zweryfikowania cytatu obciążającego komunistycznego dyktatora. (Chyba, że jesteś weryfikatorem faktów z Politifact.)


Oczywiście, istnieje powód, by chcieć zataić cytat Stalina, ponieważ faktycznie może on wydawać się aktualny. I jest tu głębokie poczucie, że historia powtarza się, kiedy media próbują wymazać cytat Stalina o wykorzystaniu mediów do zatajenia wyników wyborów.


A to właśnie Stalin zrobił.


Boris Bażanow pracował jako osobisty sekretarz Stalina i w odróżnieniu od większości współpracowników morderczego dyktatora przeżył, uciekając zanim zdążono go zabić. Jako  młody człowiek przed trzydziestką Bażanow widział zbyt dużo i widział, co nadchodzi. W święto Nowego Roku uciekł przez granicę z Turkmenistanu do Persji, potem przez Indie, przeżył kilka prób zamachu na jego życie, zanim znalazł schronienie we Francji.   


Wspomnienia Bażanowa o okresie pracy dla Stalina mają kilka różnych tytułów, angielskie wydanie nosi tytuł Bazhanov and the Damnation of Stalin [Bażanow i potępienie Stalina], ale wszystkie wersje opowiadają tę samą, obciążającą historię, jak Stalin przejął Związek Radziecki przez manipulowanie systemem i bezwzględną rozprawę ze swoimi rywalami. 


Tym, co jest bardziej niezwykłe w cytacie przytoczonym we wspomnieniach Bażanowa, jest  kontekst tej wypowiedzi.  


Związek Radziecki znajdował się na rozdrożu. Komunistycznej gospodarce udało się skompromitować się w ciągu kilku lat. Trojka nadzorowała padającą gospodarkę, która ożeniła socjalizm z carską biurokracją i państwem policyjnym, co zaowocowało straszliwymi rezultatami, które doprowadziły do fali niezadowolenia ze strony pracujących i ze strony organizacji politycznych wobec zcentralizowanej kontroli Moskwy.  


Gdyby Trojce nie udało się opanować protestów chłopów i robotników, państwo chłopów i robotników byłby zagrożone. Trzej członkowie Trojki spotkali się, żeby omówić kryzys i możliwość, że zostaną odsunięci przez członków własnej partii, jeśli bunt nabierze rozpędu.


"A wy, towarzyszu Stalin, co myślicie w tej sprawie?” – zapytał Kamieniew Stalina.


"Co – odpowiedział Stalin – w jakiej sprawie?"


"W sprawie przechwycenia większości w Partii" - powiedział Kamieniew.


"Wiecie, co o tym myślę? – odpowiedział Stalin. – Wierzę, że kto i jak głosuje w Partii, jest nieważne. Tym, co jest niezmiernie ważne, jest to, kto liczy głosy i jak są zapisane”.


Ten cytat, mimo prób zatajenia go przez amerykańskich weryfikatorów faktów stalinizmu, jest autentyczny. A jeszcze ważniejsze jednak jest to, co według relacji Bażanowa zdarzyło się po tej rozmowie.


Nieco wcześniej Bażanow napisał: “wśród organizacji partyjnych dominowały te, w których większość nie była za Komitetem Centralnym. Wiem, że w jednej dużej komórce w samym Komitecie Centralnym większość głosowała przeciwko Komitetowi Centralnemu… Komitet Centralny stracił większość w Partii w stolicy, najważniejszej w kraju. Organizacje na prowincji podążały za organizacją moskiewską”.


Odpowiedzią Stalina było przejęcie kontroli nad “Prawdą” i sfałszowanie wyników wyborów.


"Jeśli w jakiejś komórce było 300 głosów oddanych na Komitet Centralny i 600 przeciwko”, to “Prawda” odwracała wyniki głosowania, żeby brzmiały: “za Komitetem Centralnym 600, przeciwko 300”.  


Pozwolę Bażanowowi opowiedzieć resztę bez przerywania mu:

“Naturalnie komórka, której wyniki wyborów podano błędnie, protestowała, dzwoniąc do ‘Prawdy’ i prosząc o rozmowę z działem ‘Życie Partii’. Nazaretian odpowiadał uprzejmie i obiecywał natychmiastową weryfikację. Weryfikacja pokazywała, że ‘macie całkowicie rację, to był godny ubolewania błąd, drukarze pomylili się. Widzicie, oni są przepracowani. Wydrukujemy wycofanie’. Każda komórka sądziła, że jej błąd był wyjątkiem, dotyczył tylko tej komórki, i nie byli świadomi, że zdarzyło się to większości z nich. Tymczasem powoli zaczęło powstawać wrażenie, że Komitet Centralny wygrywał na całej linii. Prowincje stały się rozważniejsze i zaczęły naśladować Moskwę, tj. Komitet Centralny”.

Bardzo podobnie do tego, jak błędy pracowników i błędy liczenia zaczęły gromadzić się podczas wyborów 2020 roku.  


Stalinowi chodziło o to, że faktyczny głos nie liczy się, kiedy kontrolowanie informacji dało mu także kontrolę nad tym, jak informuje się o wyborach. Rzeczywiste głosy mogą być gdzieś zliczone, ale “Prawda” poda, że większość zagłosowała na Komitet Centralny.   


“Prawda” będzie nawet udawała, że jest przejrzysta, publikując okazjonalnie korekty, by stworzyć wrażenie, że jest godna zaufania, podczas gdy wielkie kłamstwo o wyborach będzie trwało. W tym radziecka “Prawda” wyprzedzała amerykańską “Prawdę”, która rzadko kiedy zawraca sobie głowę korektami.


Kiedy Stalin powiedział: “kto i jak głosuje w Partii, jest nieważne”, ale “jest niezmiernie ważne to, kto liczy głosy i jak są zapisane”, mówił o mediach.


Ktoś mógłby nazwać ironią losu lub tragedią dla lewicowych mediów, że próbują zataić cytat, którego sensem było to, że lewicowe media mogą sfałszować konsensus wokół wyborów przez drukowanie nieprawdy.


Stalin rozumiał, że wybory bez zabezpieczeń to tylko procedura. Wyniki wyborów nie liczą się. Liczy się tylko to, w co ludzie wierzą, bo przeczytali o tym w mediach.   


“New York Times”, “Washington Post”, “USA Today” i cała reszta chwiejnej infrastruktury mediów istnieje dla produkowania stronniczych narracji, by zabezpieczyć władzę polityczną.  Podobnie jak ich stalinowscy odpowiednicy odwracają znaczenie słów, tak że „weryfikacja faktów” staje się zatajaniem faktów, a im więcej kłamią, tym bardziej twierdzą, że reprezentują prawdę.


”Prawda” był w tym jednak pierwsza.


Wybory 2020 roku były fałszowane na wiele sposobów, ale najbardziej oczywistym była dezinformacja w mediach.


Monopole Big Tech i mediów kolaborowały, by szerzyć narracje Demokratów i zdławić narracje Republikanów. W kluczowym okresie przedwyborczym kłamstwa, oszczerstwa i ataki na prezydenta Trumpa były jedynymi rzeczami, jakie ludzie widzieli. Skandale dotyczące Huntera Bidena zostały zatajone w zdumiewająco podobny sposób do rosyjskiej dezinformacji, podczas gdy media bezwstydnie głosiły propagandę na rzecz Bidena w sposób, w jaki „Prawda” robiła to dla Stalina.


Media były instrumentalne w ogłoszeniu zwycięstwa Bidena i w pomocy Demokratycznym gubernatorom i sekretarzom stanów w zaaranżowaniu nielegalnych zmian w systemie wyborczym.


Problem z podejściem “Prawdy” polega na tym, że działa tylko przez ograniczony czas. Stalin potrzebował, by działał tylko na krótko, do chwili skonsolidowania władzy nad systemem. Wiarygodność “Prawdy” była potrzebna tylko do czasu, aż Stalin będzie mógł swobodnie zabić swoich rywali.


Amerykańska “Prawda” zniszczyła własną wiarygodność. Za każdym razem, kiedy brak zaufania społeczeństwa do mediów sięga kolejnych szczytów, media nasilają propagandę, oszczerstwa i kłamstwa. W mniej niż jedno pokolenie media zniszczyły model biznesowy i wiarygodność, którą budowano przez stulecia.


Teraz te media jęczą o “prawicowych jaskiniach ech” i żądają ostrzejszej cenzury mediów społecznościowych, a jest to po prostu lewicowa jaskinia ech, która próbuje zmieść wszelką opozycję.  


Gdyby media wiedziały cokolwiek o historii, nie tylko byłyby w stanie zweryfikować cytat Stalina, ale wiedziałyby także, że to co robią, jest złym pomysłem, który może tylko źle się skończyć.


Nazaretian, który otrzymał zadanie wykonania brudnej roboty Stalina przez sfałszowanie wyborów w “Prawdzie”, został zabity wraz z pozostałymi dwoma członkami Trojki i znaczną częścią starych bolszewików w ramach Wielkiej Czystki za to, że był propagandzistą, który wiedział zbyt dużo.  


Media mogłyby wyciągnąć naukę z przykładu Nazaretiana, kiedy kłamią dla swoich radykałów.


What a Stalin Quote About Rigging Elections Reveals About the 2020 Election

Frontpage Mag., 30 grudnia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaDaniel Greenfield

Amerykański pisarz i publicysta, mieszka w Nowym Jorku. Prowadzi stronę internetową Sultan Knish.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1837 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Palestyńskie państwo: co powiedziałby Ben Gurion?   Taheri   2021-05-11
Praktykowanie feminizmu będąc białą kobietą   Chesler   2021-05-11
Obywatelu, czuj się poinformowany   Koraszewski   2021-05-10
Wycofanie się Bidena z Afganistanu podważa jego globalną strategię   Kemp   2021-05-10
Osiem wskazówek czytania o Izraelu   Friedman   2021-05-09
Jak po pięciu miesiącach załamała się obietnica reform Erdogana   Bekdil   2021-05-06
Zastosowanie krytycznej teorii rasy do krytyki Izraela   Tobin   2021-05-05
80 lat temu: senatorzy USA popierają żydowską ojczyznę; brytyjscy i tureccy dyplomaci protestują mówiąc, że świat będzie miał się lepiej, jeśli Żydzi pozostaną pod nazistowskimi rządami     2021-05-04
Postępowi intelektualiści walczą z postępem   Abdul-Hussain   2021-05-03
Komisarz UNRWA twierdzi, że agencja nie jest polityczna. Jest WYŁĄCZNIE polityczna!     2021-05-02
Błąd w dyplomatycznej sztuce   Tobin   2021-04-30
Nacjonalizm versus imperium   Rosenthal   2021-04-29
Różnica między wymówkami a powodami nienawiści do Żydów     2021-04-28
Doktryna polityki zagranicznej USA przedstawiona przez Lindę Thomas-Greenfield   Glick   2021-04-27
Końcowa faza gry w Afganistanie jest również początkiem   Fernandez   2021-04-27
Projekt ustawy Betty McCollum (poparty przez J-Street i Americans for Peace) jest antysemicki. Oto dlaczego.     2021-04-24
Profesor islamskiego prawa: Żydzi poprzez język kontrolują świat, jednak lingwistyczne zwycięstwa należą do Arabów   Fitzgerald   2021-04-23
Amerykańskie Stowarzyszenie Humanistów oszalało   Rebecca Goldstein   2021-04-23
Jak palestyńscy przywódcy traktują palestyńskich uchodźców   Toameh   2021-04-22
Irracjonalna, niebezpieczna polityka wobec Iranu nie jest przypadkiem   Rosenthal   2021-04-18
Polityka,  czyli wojna innymi środkami   Koraszewski   2021-04-17
Czy możemy wygrać w “szarej strefie”?   Kemp   2021-04-15
Amerykanie zabici przez palestyńskich Arabów: zapomniane ofiary terroru   Flatow   2021-04-15
Antony Blinken zadzwonił do niewłaściwego faceta   Flatow   2021-04-14
Brytyjski dyplomata, który uratował ponad 40 tysięcy Żydów   Bull   2021-04-13
Wykorzystywanie zachodniego świata akademickiego przez Chiny   Bergman   2021-04-13
Dlaczego Żydzi i Polacy nadal spierają się o Holocaust?   Tobin   2021-04-12
Ameryka zmienia stronę   Rosenthal   2021-04-10
Co Palestyńczycy w obliczu zbliżających się wyborów myślą o korupcji w ich społeczeństwie?   Roth   2021-04-09
Administracja Bidena i Iran: tajne umowy i ponowne ugłaskiwanie?   Rafizadeh   2021-04-08
Congressional Research Service zmieniła historię palestyńskiego nacjonalizmu. Dwukrotnie.     2021-04-07
Lękliwe cenzurowanie Dantego i wyznania Adama Michnika   Koraszewski   2021-04-05
Dlaczego Biden jest obojętny wobec gloryfikacji antysemityzmu przez ONZ?   Bayefsky   2021-04-04
USA, Chiny, Rosja i pułapka Tucydydesa   Taheri   2021-04-02
Rzekome międzynarodowe prawo jest najnowszym antyizraelskim oszczerstwem   Kontorovich   2021-04-02
Francja: Profesor pod ochroną policyjną po odmowie zrównania “islamofobii” z antysemityzmem   Spencer   2021-04-01
Za Bidena stare błędy stają się znowu nowymi   Rosenthal   2021-03-31
Ameryka versus Iran: czyli kto zaczął?   Abdul-Hussain   2021-03-30
Ryzykowna podróż śladami dziadów   Koraszewski   2021-03-29
Czego chcą Palestyńczycy   Abdul-Hussain   2021-03-28
Dania uderza w „społeczeństwa równoległe”   Kern   2021-03-27
Podlizująca się Chinom WHO stwarza niebezpieczeństwo kolejnej pandemii   Ridley   2021-03-25
Oblężenie Paryża, czyli wojna światów   Zbierski   2021-03-24
Chiny zwiększają naciski na Tajwan   Bergman   2021-03-23
Małostkowy izolacjonizm UE niszczy Europę   Ridley   2021-03-20
Palestyńczycy: Dlaczego terroryści popierają masowych morderców   Toameh   2021-03-20
Wstęga nienawiści Möbiusa   Savodnik   2021-03-17
Jak wizja Orwella może stać się rzeczywistością   Rosenthal   2021-03-17
“New York Times” kryje terrorystkę i na dodatek oczernia Goldę Meir   Flatow   2021-03-14
Nie rzucajcie księcia wilkom na pożarcie   Bard   2021-03-13
Uwagi o politycznej dyskalkulii   Koraszewski   2021-03-13
Chiny kontynuują miażdżenie Hong Kongu   Bergman   2021-03-12
Biden porzuca pokój na Bliskim Wschodzie   Glick   2021-03-10
Politycznie, lirycznie i empatycznie   Koraszewski   2021-03-07
Społeczeństwo, które nie może dyskutować o wpływie ideologii trans na dzieci, nie jest demokracją   Tobin   2021-03-06
BBC milczy o zaplanowanych wyborach palestyńskich   Sela   2021-03-06
Notoryczna kradzież pięknych słów   Koraszewski   2021-03-05
Oto dziennikarze BBC, którzy byli szczególnie nieuczciwi w sprawie Izraela.   Fitzgerald   2021-03-05
Chiny kupują ludzi na zachodnich uniwersytetach   Meotti   2021-03-04
Głupia polityka bliskowschodnia Bidena   Rosenthal   2021-03-02
Palestyńczycy: Unia Europejska ułatwia zwycięstwo Hamasu   Tawil   2021-02-28
Spotkanie w BBC Davida Baddiela z profesorem z SOAS, który usprawiedliwia palestyńską negację Holocaustu   Levick   2021-02-26
Dlaczego Międzynarodowy Trybunał Karny jest w błędzie: Izrael nie jest winny “zbrodni wojennych”   Fitzgerald   2021-02-25
Propaganda terroryzmu nadal obecna na Twitterze   Fernandez   2021-02-23
Okrucieństwo podnoszenia płacy minimalnej   Jacoby   2021-02-23
Na tropach dyktatora i smętków   Koraszewski   2021-02-22
Czy zapał Bidena do zawarcia umowy zadziała lepiej niż „maksymalne naciski”?   Tobin   2021-02-22
Kościół antyrasizmu   Coyne   2021-02-20
Łamanie praw człowieka, o którym nikt nie mówi   Toameh   2021-02-19
Czy sukcesy Trumpa przetrwają na Bliskim Wschodzie?   Milliere   2021-02-18
Nawet najbardziej elokwentni Palestyńczycy (tacy jak Noura Erakat) mają idiotyczną mentalność “sumy zerowej”, że pomaganie Izraelowi równa się szkodzeniu Palestyńczykom     2021-02-17
Człowiek to brzmi dumnie   Koraszewski   2021-02-17
Dla Obamy Izrael nie był “żadną Ziemią Obiecaną”   Bard   2021-02-16
Przeszłość i przyszłość, czyli uwagi o futurologii   Koraszewski   2021-02-15
Wybory prezydenta Bidena wskazują na długą listę błędów w polityce wobec Bliskiego Wschodu   Amos   2021-02-15
Klapki na oczach antyizraelskich historyków: “Porozumienia Abrahamowe nie są historyczne”     2021-02-14
Hady Amr i inne powody do złośliwej satysfakcji w Ramallah   Blum   2021-02-13
Zagubiona w kontrowersji wokół laserów z przestrzeni kosmicznej   Collins   2021-02-12
O kryzysach humanitarnych i kryzysie humanistycznym   Koraszewski   2021-02-11
O Polaku, który zaważył na losach świata   Garczyński-Gąssowski   2021-02-09
Palestyńczycy: Nie dla normalizacji z „syjonistycznym tworem”   Toameh   2021-02-08
Oszustwo w sprawie palestyńskich uchodźców   Bard   2021-02-07
Nowi ludzie w Waszyngtonie: Co kryje się za gestami   Taheri   2021-02-06
Niegdysiejszy i przyszły “bystrooki ekspert”, Robert Malley   Fitzgerald   2021-02-06
Rękawiczki Berniego, memy i inne sprawy   Collins   2021-02-03
Dlaczego ustępstwa Bidena wobec Palestyńczyków szkodzą im zamiast pomagać   Tobin   2021-02-02
Arabski medyczny apartheid – gdzie jest oburzenie?   Tawil   2021-02-01
Wendy Sherman i sztuka spadania w górę   Tobin   2021-01-26
Dokąd zmierzasz Ameryko?   Koraszewski   2021-01-25
Edukacyjna czystka etniczna   Kemp   2021-01-25
Czy Ameryka powinna wznowić finansowanie UNRWA?   Fitzgerald   2021-01-24
Rozruchy w Waszyngtonie i tłumek wieszczący “koniec Ameryki”   Taheri   2021-01-22
Rzecz o prawdzie, nauczaniu i namaszczonych   Koraszewski   2021-01-21
Dlaczego giganty Big Tech nigdy nie cenzurują zagranicznych reżimów autorytarnych?   Frantzman   2021-01-20
Izrael wraca do przyszłości   Glick   2021-01-18
Grona rozproszonego gniewu   Koraszewski   2021-01-18
Oskarżenie Izraela o “apartheid” przez B’Tselem ukrywa jego złowrogą agendę   Frantzman   2021-01-17
W obronie obiektywności i liberalizmu   Jackoby   2021-01-15
Media społecznościowe cenzorem XXI wieku.   Lindenberg   2021-01-13
Depcząc zdrowy rozsądek   Tsalic   2021-01-12

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk