Prawda

Czwartek, 21 października 2021 - 09:16

« Poprzedni Następny »


Co byłoby, gdyby palestyńscy uchodźcy byli …. ?


Sheri Oz 2021-09-07

„Palestyńscy uchodźcy” w Gazie. Zdjęcie z raportu UNRWA z 2017 roku.
„Palestyńscy uchodźcy” w Gazie. Zdjęcie z raportu UNRWA z 2017 roku.

Jak myślicie, co stałoby się, gdyby palestyńscy Arabowie uwięzieni w obozach dla uchodźców w Libanie, Syrii, Jordanii, a nawet w Autonomii Palestyńskiej (tak, AP trzyma swoich obywateli w obozach dla uchodźców na własnym terytorium i pod własnym panowaniem) byli Żydami zamiast Arabami? Lub gdyby po prostu byli nie “palestyńskimi” Arabami?  


Przede wszystkim spójrzmy na uchodźców z innych krajów, żeby zobaczyć, jak traktowanie ich różni się od traktowania palestyńskich Arabów.


Większość ludzi śledzących wiadomości w mediach wie, że palestyńscy Arabowie mają własną organizację ONZ, która sprawuje nad nimi „opiekę”. Nazywa się UNRWA (Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom na Bliskim Wschodzie); wszystkimi innymi uchodźcami zajmuje się UNHRC (Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców). I, choć niektórzy Izraelczycy protestują przeciwko tej specjalnej uwadze poświęcanej palestyńskim uchodźcom arabskim (wydaje się, że izraelski rząd tego nie robi), reszta świata akceptuje to jako uprawnione nawet nie zastanawiając się na konsekwencjami tego podziału. Z ich witryn internetowych można dowiedzieć się, że:

  1. UNRWA działa w Gazie, Judei & Samarii (które Jordania nazwała Zachodnim Brzegiem i ta nazwa przylgnęła), Libanie, Syrii i Jordanii. UNHCR działa wszędzie. Jest nawet absurdalna sytuacja, w której syryjskimi uchodźcami w Libanie zajmuje się UNHCR, ale syryjsko-palestyńskimi uchodźcami w Libanie zajmuje się UNRWA.
  2. Zarówno UNRWA, jak UNHCR (na przykład, ich Kenya page) przedstawiają swoją działalność na witrynach internetowych. Zasadniczą różnicą jest to, że podczas gdy UNHCR ustala status uchodźcy i działa na rzecz szybkiego przesiedlenia uchodźców, UNRWA nie ma prawnie uznanej definicji palestyńskiego uchodźcy, ani też nawet nie rozważa możliwości ich przesiedlenia z obozów.  

W rzeczywistości, jordańskie prawo wyjaśnia powód tego drugiego punktu: prawo utrzymuje rozróżnienie między Jordańczykami palestyńskiego pochodzenia, a “prawdziwymi” Jordańczykami, by nie zaszkodzić szansom tych pierwszych na powrót na ziemie, które są obecnie pod suwerennym panowaniem Izraela. Jordańskie stanowisko głosi, że mimo braku pewnych praw i możliwością nagłej, losowej utraty jordańskiego obywatelstwa, palestyńscy Arabowie w tym kraju powinni być wdzięczni, że są goszczeni i nie powinni narzekać. A ci w Libanie, powinni zrozumieć, że cierpią z powodu niewiarygodnego łamania praw człowieka dla większego dobra, jakim jest perspektywa obalenia syjonistycznego tworu.


W 2016 roku duński Instytut Spraw Międzynarodowych opublikował raport zatytułowany “The Neglected: Palestinian Refugees in Lebanon and the Syrian Refugee Crisis“. Raport przedstawiał efekt rozróżniania między palestyńsko-arabskimi uchodźcami a wszystkimi innymi. Autorzy napisali:

. . . międzynarodowa społeczność traktuje problem palestyńskich uchodźców jako specjalny i tymczasowy problem. . . . Podczas gdy UNHCR działa na podstawie prawnej definicji z [Konwencji i Protokołu ONZ Dotyczących Statusu Uchodźców z 1951 r., “UNRWA nie ma prawnie ratyfikowanej definicji swojego mandatu. Zgromadzenie Ogólne nigdy nie ustaliło jednolitej definicji ‘palestyńskiego uchodźcy’.  ‘Robocza definicja’ UNRWA dla palestyńskiego uchodźcy . . . jest . . . z natury źle nadająca się do identyfikowania ludzi z obecną potrzebą międzynarodowej ochrony, ponieważ  opiera się na minionych wypadkach zamiast na obecnych zagrożeniach” [cytat z orzeczenia Michaela Kagana z University of Cairo] . . . UNHCR stoi na solidniejszej podstawie niż UNRWA, kiedy wskazuje rządom gospodarzy, że ignorują lub okazują się niechętni do spełniania swoich obowiązków wobec uchodźców . . .. “Pod tym względem palestyńscy uchodźcy otrzymują dające się odwołać przywileje, ale żadnych praw. W efekcie, są mniej chronieni przez międzynarodowe prawo niż jakakolwiek inna grupa uchodźców na świecie. Dlatego w strefach UNRWA palestyńskich uchodźców można zmusić do życia w obozach, zabraniać podejmowania pracy lub korzystać z połączenia rodzin” [cytat z obecnie niedostępnej pracy Anicée Van Engeland] W dodatku są restrykcje prawa do poruszania się, zarówno przy wjeździe, jak wyjeździe z kraju gospodarza, a nawet między obozami. [podkreślenia dodane]

Przede wszystkim, problemy WSZYSTKICH uchodźców mają być tymczasowe. Ważniejsze jednak jest to, że o to łamanie praw człowieka popełniane przeciwko palestyńsko-arabskim uchodźcom pod auspicjami UNRWA oskarża się Izrael, pomawiając go o rzekomy „brutalny ucisk Palestyńczyków w Autonomii Palestyńskiej”. Można znaleźć te oskarżenia w niezliczonych grupach dyskusyjnych na Facebooku lub w komitetach BDS na uniwersytetach i w wielu innych miejscach. Nie są one prawdziwe – sytuacja w AP jest wynikiem Porozumień z Oslo, kontraktu podpisanego przez OWP i Izrael, definiującego delegację odpowiedzialności w różnych dziedzinach przypisanej Izraelowi i nowoutworzonej AP. Jeśli ktokolwiek łamie te prawa w AP, to jest to rząd AP.

 

Jedynym rozwiązaniem, jakie ktokolwiek jest skłonny rozpatrywać, jest zmuszenie Izraela, by przyjął wszystkich Arabów, którzy uciekli z terenów wojny w 1948 roku i miliony ich potomków. Nikogo nie wydaje się obchodzić, że cynicznie wykorzystuje się tych wszystkich ludzi, gnijących w nieludzkich warunkach w obozach dla uchodźców, by zdobyć polityczne punkty przeciwko żydowskiemu państwu.  


Nowo utworzona AP, która podobno jest głosem palestyńskich Arabów zarówno tych, którzy żyją w AP, jak tych z obozów dla uchodźców w sąsiednich krajach, nie zrobiła niczego, ani nie powiedziała niczego o łamaniu praw człowieka ich rodaków-Palestyńczyków i nawet nie poruszyli sprawy okropności popełnionych wobec Palestyńczyków schwytanych przez wojnę domową w Syrii. AP sama nazywa siebie państwem i ONZ oraz inni uważają ją za państwo. A ja myślałam, że państwo ma obowiązek dbać o swoich obywateli, gdziekolwiek się znajdują na świecie.

 

Czy możecie wyobrazić sobie Francuzów nie robiących niczego, gdyby Francuzi znajdujący się poza krajem zostali zamknięci w obozach i odmówiono by im praw człowieka? Brytyjczyków? Australijczyków? Marokańczyków? Meksykanów? Żydów?


I to doprowadza nas do drugiego pytania:


Co byłoby, gdyby palestyńskimi uchodźcami byli Żydzi?


Izrael sprowadził mostem powietrznym 49 tysięcy zagrożonych Żydów z Jemenu i sąsiednich krajów - Adenu, Dżibuti i Arabii Saudyjskiej w latach 1949-1950. I, oczywiście, była seria akcji, które sprowadziły etiopskich Żydów do Izraela między 1975 rokiem a końcem lat 1990. W latach 1970. i 1980. Żydzi na całym świecie gromadzili się i protestowali na rzecz uwolnienia sowieckich Żydów spod ucisku, pod jakim żyli – refuseniki, jak ich wówczas nazywano. Świeżo uwolniony Natan Szaranski zorganizował demonstrację, która zgromadziła 250 tysięcy Żydów w Waszyngtonie w 1987 roku, by naciskać na uwolnienie 3 milionów Żydów nadal uwięzionych w ZSRR, co przyniosło owoce dwa lata później.  

 

Wobec sposobu, w jaki Żydzi na całym świecie uważają się za członków olbrzymiej, rozszerzonej rodziny, narodu żydowskiego lub “członków plemienia” jak mówiliśmy o sobie w Kanadzie, kiedy byłam studentką w latach 1970., gdyby dzisiaj byli na świecie Żydzi zamknięci w obozach dla uchodźców lub w inny sposób żyjący w warunkach, które naruszały ich prawa człowieka, możecie być pewni, że Izrael zorganizowałby misję ratunkową, by przywieźć ich do Izraela, niezależnie od tego, jaki ciężar nałożyłoby to na infrastrukturę i gospodarkę Izraela. Choć uchodźcy z krajów arabskich po 1948 roku (i etiopscy oraz rosyjscy uchodźcy po nich) zostali umieszczeni w czymś, co wyglądało na obozy dla uchodźców i żyli w trudnych warunkach, tak szybko jak to było możliwe byli integrowani do izraelskiego społeczeństwa.  


Podobno AP nie może legalnie otworzyć bram dla palestyńsko-arabskich uchodźców żyjących poza AP. Nie mogę znaleźć źródła tego twierdzenia i jeśli któryś czytelnik ma taką informację, będę za nią wdzięczna. Jednak, gdyby nie było Izraela, do którego można sprowadzać Żydów, my, Żydzi nie milczelibyśmy w obliczu łamania praw człowieka wobec nich, gdziekolwiek by się znajdowali. Mogłoby to okazać się zupełnie nieskuteczne, ale Żydzi protestowaliby głośno i nalegali na naprawienie sytuacji w każdym kraju, w którym Żydzi są uciskani lub starali się o przeniesienie ich do każdego kraju, który byłby skłonny ich przyjąć.   W odróżnieniu od tego, jedynymi głosami przeciwko maltretowaniu palestyńsko-arabskich uchodźców, czy to w AP, czy w sąsiadujących krajach, są głosy demonizujące Izrael, jak gdyby była to wina Izraela.


No cóż, być może to jest wina Izraela – gdyby Izrael nie istniał, nie byłoby powodu trzymać uchodźców w “obozach koncentracyjnych” lub w “więzieniach na świeżym powietrzu”, jakimi są obozy dla uchodźców, których nie wolno im opuścić aż świat rozwiąże ostatecznie problem żydowski.  

 

What if the Palestinian Refugees were… ?

Israeldiaries, 2 września 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSheri Oz


Urodzona w Kanadzie w 1951 roku, w wieku 26 lat wyemigrowała do Izraela, gdzie studiowała rolnictwo, po studiach wróciła do Kanady, studiowała psychologię. W 1986 wróciła do Izraela zajmując się psychoterapia rodzin. Autorka książki  Overcoming Childhood Sexual Trauma: A Guide to Breaking Through the Wall of Fear for Practitioners and Survivors

 

Sheri Oz prowadzi blog Israel  Diaries.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1938 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Koszty finansowe błędnej świadomości   Koraszewski   2021-10-20
Wielkie zwycięstwo krytycznej teorii rasy wraz z nowymi wymaganiami otrzymania dyplomu   Tobin   2021-10-20
Branie zakładników przez irański reżim: gdzie jest Zachód i ONZ?   Rafizadeh   2021-10-19
Od czegoś trzeba zacząć…   Koraszewski   2021-10-17
Marina i reszta   Łukaszewski   2021-10-14
Dlaczego USA chcą palestyńskiego konsulatu w Jerozolimie   Kontorovich   2021-10-14
Biden ignoruje stanowisko Palestyńczyków   Tawil   2021-10-13
Taniec pijanych motyli   Koraszewski   2021-10-11
Facebook – przestój i panika   Collins   2021-10-09
Aktywiści, którzy serwują połowę wiadomości   Abdul-Hussain   2021-10-08
Dalsze próby uratowania afgańskich kobiet to “jedyna rzecz, jaką możemy zrobić”   Chesler   2021-10-06
Korzenie kryzysu energetycznego   Ridley   2021-10-05
Joe Biden mówi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ o potrzebie “suwerennego i demokratycznego państwa palestyńskiego”   Fitzgerald   2021-10-03
Jak impas w sprawie federalnego budżetu pokazał rozłam w sprawie Izraela   Tobin   2021-10-01
Kraj NATO, sojusznik Rosji i przyjaciel talibów   Bekdil   2021-09-30
Dlaczego Arabowie nie ufają już Bractwu Muzułmańskiemu?   Toameh   2021-09-29
Dlaczego Irakijczycy nienawidzą Palestyny   Abdul-Hussain   2021-09-29
Sudańskie pułapki na drodze do reform   Fernandez   2021-09-28
Nie ma powodu by przepraszać za ujawnianie hipokryzji   Bard   2021-09-25
Szczęśliwi na widok pokonanej Ameryki   Abdul-Hussain   2021-09-24
Antysemityzm  jest naszym nieszczęściem   Koraszewski   2021-09-24
Arabskie dążenia do lepszego przestrzegania praw człowieka powinny być chwalone, a nie wyśmiewane     2021-09-22
Talibowie domagają się miliarda dolarów pomocy   Fitzgerald   2021-09-21
Źródła ubóstwa narodów   Koraszewski   2021-09-20
Stanisław Lem - pisarz, który widział więcej niż inni   Ferus   2021-09-19
Jak Associated Press łagodzi obraz terrorystów Hamasu   Fitzgerald   2021-09-19
Dyskusja o antysemityzmie wymaga uczciwości   Tobin   2021-09-17
Ucieczka z Afganistanu   Rosenthal   2021-09-16
Palestyńczycy: Dlaczego środki pomocowe Bidena nie przyniosą pokoju   Toameh   2021-09-16
Dziwny apel do teoretycznie przyzwoitych   Koraszewski   2021-09-15
Nie ma niczego takiego jak palestyński terrorysta   Flatow   2021-09-13
Lepiej poczekać z nawiązywaniem stosunków z talibami   Taheri   2021-09-13
Ocena dwóch katastrof z września 2001 roku   Glick   2021-09-12
Wielka Brytania: Witamy w Średniowieczu roku 2021   Ash   2021-09-10
Nowe próby wybielania haniebnej postawy papieża Piusa XII podczas Holocaustu     2021-09-09
Długi marsz przebudzeńców   Koraszewski   2021-09-09
Opatrywanie wielkich dzieł sztuki ostrzeżeniami dla wrażliwych jest brakiem zrozumienia istoty sztuki   Tobin   2021-09-08
Co byłoby, gdyby palestyńscy uchodźcy byli …. ?   Oz   2021-09-07
Przekazanie Afganistanu talibom nie pomaga strategicznym priorytetom Ameryki; sabotuje je   Carmon   2021-09-07
Nawet antysemici kochają martwych Żydów   Koraszewski   2021-09-06
Słaby koń raz jeszcze   Jacoby   2021-09-06
Biuro podróży Bidena w Kabulu   Taheri   2021-09-04
Upadłe państwo Libanu zwalcza “normalizację” stosunków z Izraelem   Toameh   2021-09-03
Nie ma boga nad Godota, a Godek jest jego posłanką   Koraszewski   2021-09-02
Kto oślepił Mohammada Szabana?   Fitzgerald   2021-09-02
Polityka zagraniczna Bidena jest nie do utrzymania   Bard   2021-09-01
Korzenie klęski Ameryki   Glick   2021-08-29
Tożsamość i pamięć zakodowana w DNA   Ibrahim   2021-08-28
Miłość ponad kolorem skóry   Jacoby   2021-08-27
"Pan Hitler mnie oszukał"   Koraszewski   2021-08-26
Powrót pokusy socjalizmu   Jacoby   2021-08-25
Jak daleko jest Kabul od Polski?   Koraszewski   2021-08-23
BBC przewodzi światu w walce z Izraelem   Kemp   2021-08-22
Biden popiera okupację   Flatow   2021-08-21
Pomarańczowa alternatywa w czasach Internetu   Koraszewski   2021-08-21
Klęska w Afganistanie i problem uchodźców   Bekdil   2021-08-20
Ratowanie tylko jednej afgańskiej kobiety   Chesler   2021-08-17
Arabowie świętują upadek islamistów w Tunezji   Toameh   2021-08-17
Żadna “inwestycja” USA nie wypłaca tak dużych i stałych dywidend jak inwestycja w Izrael   Fithzgerald   2021-08-15
Klimat, klimat pokaż rogi…   Koraszewski   2021-08-14
Jak Zachód się zgubił   Rosenthal   2021-08-13
Rozchodzą się drogi Turcji i Zachodu   Bekdil   2021-08-12
Media porzuciły fakty, żeby mówić o “anielskich” palestyńskich aktywistach   Levick   2021-08-11
Do administracji Bidena: Żadnej wizy, żadnych negocjacji z masowym mordercą z irańskiego reżimu   Rafizadeh   2021-08-09
Inkluzywna ekskluzywność   Bawer   2021-08-07
Cicho płynie główny ściek   Koraszewski   2021-08-05
Palestyńczycy oskarżają Hamas o magazynowanie broni na cywilnych terenach   Fitzgerald   2021-08-02
Arabowie ostrzegają Bidena: Wojna z terroryzmem nie jest skończona   Toameh   2021-08-02
Robert Spencer – gwałtowny ekstremista   Koraszewski   2021-07-31
Biden i potrzeba długiej łyżki w Wiedniu   Taheri   2021-07-30
Wiara, woda, odsalanie i inne problemy   Koraszewski   2021-07-29
Wikipedia prowadzi wojnę z Żydami   Collier   2021-07-27
Dlaczego Al-Aksa jest niedostępna dla Żydów?   Abdul-Hussain   2021-07-26
"Jeśli nie masz wolności słowa, nie jesteś wolny". Uchodźcy z krajów komunistycznych przerażeni Ameryką   Meotti   2021-07-26
To komunizm, a nie embargo USA, jest powodem kubańskiego cierpienia   Jacoby   2021-07-23
Masz zły dzień? Obwiń Izrael   Abdul-Hussain   2021-07-20
Specjalista z West Point twierdzi, że uderzenie IDF w wieżowiec Al Jalaa Tower było legalne     2021-07-12
Szlachetne zdrowie (psychiczne) w czasach pandemii   Koraszewski   2021-07-08
Ateny, Sparta i nora królika   Koraszewski   2021-07-03
Irańska polityka administracji Bidena: dużo marchewki, ale kija brak   Rafizadeh   2021-07-01
Dziennikarstwo umiera w jasnym świetle dnia   Tobin   2021-06-27
Co dziś myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2021-06-25
Waszyngton, dwójmyślenie i umowa z Iranem   Blum   2021-06-24
Biden powraca do polityki zaprojektowanej przez Bakera-Hamiltona-Rhodesa   Rosenthal   2021-06-22
Fiasko ze szczepionkami: Palestyńscy przywódcy i NGO “praw człowieka” bardziej nienawidzą Izraela niż cenią życie Palestyńczyków     2021-06-21
Opowieści z Gazy, o których zachodnie media NIGDY nie informują     2021-06-17
Biden i plan gry ajatollaha   Taheri   2021-06-15
Kandydaci do Nagrody za Hucpę   Collins   2021-06-14
200 dziennikarzy popiera kłamstwa o Izraelu     2021-06-12
Dlaczego Stany Zjednoczone mają dawać palestyńskim dyktatorom jakąkolwiek pomoc?   Fitzgerald   2021-06-10
Konwalie na byłym cmentarzu   Ferus   2021-05-30
Tak pięknie kwitną konwalie   Koraszewski   2021-05-27
Kochający Hitlera i Stalina socjalista, którego pomnika nikt nie ruszy   Greenfield   2021-05-25
Biedni Amerykanie walczą z rasizmem   Koraszewski   2021-05-22
Czego Palestyńczycy mogliby się nauczyć od Niemców Sudeckich   Schwarz   2021-05-20
Odpowiedź senatorowi Bernie Sandersowi   Harris   2021-05-20
Amerykanie mają prawo wiedzieć o nadchodzącej umowie Bidena z irańskimi mułłami   Rafizadeh   2021-05-19
Biden i Iran: pokusa uratowania zombi   Taheri   2021-05-18
Jak zapewnić powtarzanie rakietowych ataków Hamasu   Dershowitz   2021-05-15
Liberalna reakcja na Tima Scotta pokazuje, że rasizm stał się bronią polityczną   Tobin   2021-05-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk