Prawda

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 - 11:23

« Poprzedni Następny »


Co byłoby, gdyby palestyńscy uchodźcy byli …. ?


Sheri Oz 2021-09-07

„Palestyńscy uchodźcy” w Gazie. Zdjęcie z raportu UNRWA z 2017 roku.
„Palestyńscy uchodźcy” w Gazie. Zdjęcie z raportu UNRWA z 2017 roku.

Jak myślicie, co stałoby się, gdyby palestyńscy Arabowie uwięzieni w obozach dla uchodźców w Libanie, Syrii, Jordanii, a nawet w Autonomii Palestyńskiej (tak, AP trzyma swoich obywateli w obozach dla uchodźców na własnym terytorium i pod własnym panowaniem) byli Żydami zamiast Arabami? Lub gdyby po prostu byli nie “palestyńskimi” Arabami?  


Przede wszystkim spójrzmy na uchodźców z innych krajów, żeby zobaczyć, jak traktowanie ich różni się od traktowania palestyńskich Arabów.


Większość ludzi śledzących wiadomości w mediach wie, że palestyńscy Arabowie mają własną organizację ONZ, która sprawuje nad nimi „opiekę”. Nazywa się UNRWA (Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom na Bliskim Wschodzie); wszystkimi innymi uchodźcami zajmuje się UNHRC (Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców). I, choć niektórzy Izraelczycy protestują przeciwko tej specjalnej uwadze poświęcanej palestyńskim uchodźcom arabskim (wydaje się, że izraelski rząd tego nie robi), reszta świata akceptuje to jako uprawnione nawet nie zastanawiając się na konsekwencjami tego podziału. Z ich witryn internetowych można dowiedzieć się, że:

  1. UNRWA działa w Gazie, Judei & Samarii (które Jordania nazwała Zachodnim Brzegiem i ta nazwa przylgnęła), Libanie, Syrii i Jordanii. UNHCR działa wszędzie. Jest nawet absurdalna sytuacja, w której syryjskimi uchodźcami w Libanie zajmuje się UNHCR, ale syryjsko-palestyńskimi uchodźcami w Libanie zajmuje się UNRWA.
  2. Zarówno UNRWA, jak UNHCR (na przykład, ich Kenya page) przedstawiają swoją działalność na witrynach internetowych. Zasadniczą różnicą jest to, że podczas gdy UNHCR ustala status uchodźcy i działa na rzecz szybkiego przesiedlenia uchodźców, UNRWA nie ma prawnie uznanej definicji palestyńskiego uchodźcy, ani też nawet nie rozważa możliwości ich przesiedlenia z obozów.  

W rzeczywistości, jordańskie prawo wyjaśnia powód tego drugiego punktu: prawo utrzymuje rozróżnienie między Jordańczykami palestyńskiego pochodzenia, a “prawdziwymi” Jordańczykami, by nie zaszkodzić szansom tych pierwszych na powrót na ziemie, które są obecnie pod suwerennym panowaniem Izraela. Jordańskie stanowisko głosi, że mimo braku pewnych praw i możliwością nagłej, losowej utraty jordańskiego obywatelstwa, palestyńscy Arabowie w tym kraju powinni być wdzięczni, że są goszczeni i nie powinni narzekać. A ci w Libanie, powinni zrozumieć, że cierpią z powodu niewiarygodnego łamania praw człowieka dla większego dobra, jakim jest perspektywa obalenia syjonistycznego tworu.


W 2016 roku duński Instytut Spraw Międzynarodowych opublikował raport zatytułowany “The Neglected: Palestinian Refugees in Lebanon and the Syrian Refugee Crisis“. Raport przedstawiał efekt rozróżniania między palestyńsko-arabskimi uchodźcami a wszystkimi innymi. Autorzy napisali:

. . . międzynarodowa społeczność traktuje problem palestyńskich uchodźców jako specjalny i tymczasowy problem. . . . Podczas gdy UNHCR działa na podstawie prawnej definicji z [Konwencji i Protokołu ONZ Dotyczących Statusu Uchodźców z 1951 r., “UNRWA nie ma prawnie ratyfikowanej definicji swojego mandatu. Zgromadzenie Ogólne nigdy nie ustaliło jednolitej definicji ‘palestyńskiego uchodźcy’.  ‘Robocza definicja’ UNRWA dla palestyńskiego uchodźcy . . . jest . . . z natury źle nadająca się do identyfikowania ludzi z obecną potrzebą międzynarodowej ochrony, ponieważ  opiera się na minionych wypadkach zamiast na obecnych zagrożeniach” [cytat z orzeczenia Michaela Kagana z University of Cairo] . . . UNHCR stoi na solidniejszej podstawie niż UNRWA, kiedy wskazuje rządom gospodarzy, że ignorują lub okazują się niechętni do spełniania swoich obowiązków wobec uchodźców . . .. “Pod tym względem palestyńscy uchodźcy otrzymują dające się odwołać przywileje, ale żadnych praw. W efekcie, są mniej chronieni przez międzynarodowe prawo niż jakakolwiek inna grupa uchodźców na świecie. Dlatego w strefach UNRWA palestyńskich uchodźców można zmusić do życia w obozach, zabraniać podejmowania pracy lub korzystać z połączenia rodzin” [cytat z obecnie niedostępnej pracy Anicée Van Engeland] W dodatku są restrykcje prawa do poruszania się, zarówno przy wjeździe, jak wyjeździe z kraju gospodarza, a nawet między obozami. [podkreślenia dodane]

Przede wszystkim, problemy WSZYSTKICH uchodźców mają być tymczasowe. Ważniejsze jednak jest to, że o to łamanie praw człowieka popełniane przeciwko palestyńsko-arabskim uchodźcom pod auspicjami UNRWA oskarża się Izrael, pomawiając go o rzekomy „brutalny ucisk Palestyńczyków w Autonomii Palestyńskiej”. Można znaleźć te oskarżenia w niezliczonych grupach dyskusyjnych na Facebooku lub w komitetach BDS na uniwersytetach i w wielu innych miejscach. Nie są one prawdziwe – sytuacja w AP jest wynikiem Porozumień z Oslo, kontraktu podpisanego przez OWP i Izrael, definiującego delegację odpowiedzialności w różnych dziedzinach przypisanej Izraelowi i nowoutworzonej AP. Jeśli ktokolwiek łamie te prawa w AP, to jest to rząd AP.

 

Jedynym rozwiązaniem, jakie ktokolwiek jest skłonny rozpatrywać, jest zmuszenie Izraela, by przyjął wszystkich Arabów, którzy uciekli z terenów wojny w 1948 roku i miliony ich potomków. Nikogo nie wydaje się obchodzić, że cynicznie wykorzystuje się tych wszystkich ludzi, gnijących w nieludzkich warunkach w obozach dla uchodźców, by zdobyć polityczne punkty przeciwko żydowskiemu państwu.  


Nowo utworzona AP, która podobno jest głosem palestyńskich Arabów zarówno tych, którzy żyją w AP, jak tych z obozów dla uchodźców w sąsiednich krajach, nie zrobiła niczego, ani nie powiedziała niczego o łamaniu praw człowieka ich rodaków-Palestyńczyków i nawet nie poruszyli sprawy okropności popełnionych wobec Palestyńczyków schwytanych przez wojnę domową w Syrii. AP sama nazywa siebie państwem i ONZ oraz inni uważają ją za państwo. A ja myślałam, że państwo ma obowiązek dbać o swoich obywateli, gdziekolwiek się znajdują na świecie.

 

Czy możecie wyobrazić sobie Francuzów nie robiących niczego, gdyby Francuzi znajdujący się poza krajem zostali zamknięci w obozach i odmówiono by im praw człowieka? Brytyjczyków? Australijczyków? Marokańczyków? Meksykanów? Żydów?


I to doprowadza nas do drugiego pytania:


Co byłoby, gdyby palestyńskimi uchodźcami byli Żydzi?


Izrael sprowadził mostem powietrznym 49 tysięcy zagrożonych Żydów z Jemenu i sąsiednich krajów - Adenu, Dżibuti i Arabii Saudyjskiej w latach 1949-1950. I, oczywiście, była seria akcji, które sprowadziły etiopskich Żydów do Izraela między 1975 rokiem a końcem lat 1990. W latach 1970. i 1980. Żydzi na całym świecie gromadzili się i protestowali na rzecz uwolnienia sowieckich Żydów spod ucisku, pod jakim żyli – refuseniki, jak ich wówczas nazywano. Świeżo uwolniony Natan Szaranski zorganizował demonstrację, która zgromadziła 250 tysięcy Żydów w Waszyngtonie w 1987 roku, by naciskać na uwolnienie 3 milionów Żydów nadal uwięzionych w ZSRR, co przyniosło owoce dwa lata później.  

 

Wobec sposobu, w jaki Żydzi na całym świecie uważają się za członków olbrzymiej, rozszerzonej rodziny, narodu żydowskiego lub “członków plemienia” jak mówiliśmy o sobie w Kanadzie, kiedy byłam studentką w latach 1970., gdyby dzisiaj byli na świecie Żydzi zamknięci w obozach dla uchodźców lub w inny sposób żyjący w warunkach, które naruszały ich prawa człowieka, możecie być pewni, że Izrael zorganizowałby misję ratunkową, by przywieźć ich do Izraela, niezależnie od tego, jaki ciężar nałożyłoby to na infrastrukturę i gospodarkę Izraela. Choć uchodźcy z krajów arabskich po 1948 roku (i etiopscy oraz rosyjscy uchodźcy po nich) zostali umieszczeni w czymś, co wyglądało na obozy dla uchodźców i żyli w trudnych warunkach, tak szybko jak to było możliwe byli integrowani do izraelskiego społeczeństwa.  


Podobno AP nie może legalnie otworzyć bram dla palestyńsko-arabskich uchodźców żyjących poza AP. Nie mogę znaleźć źródła tego twierdzenia i jeśli któryś czytelnik ma taką informację, będę za nią wdzięczna. Jednak, gdyby nie było Izraela, do którego można sprowadzać Żydów, my, Żydzi nie milczelibyśmy w obliczu łamania praw człowieka wobec nich, gdziekolwiek by się znajdowali. Mogłoby to okazać się zupełnie nieskuteczne, ale Żydzi protestowaliby głośno i nalegali na naprawienie sytuacji w każdym kraju, w którym Żydzi są uciskani lub starali się o przeniesienie ich do każdego kraju, który byłby skłonny ich przyjąć.   W odróżnieniu od tego, jedynymi głosami przeciwko maltretowaniu palestyńsko-arabskich uchodźców, czy to w AP, czy w sąsiadujących krajach, są głosy demonizujące Izrael, jak gdyby była to wina Izraela.


No cóż, być może to jest wina Izraela – gdyby Izrael nie istniał, nie byłoby powodu trzymać uchodźców w “obozach koncentracyjnych” lub w “więzieniach na świeżym powietrzu”, jakimi są obozy dla uchodźców, których nie wolno im opuścić aż świat rozwiąże ostatecznie problem żydowski.  

 

What if the Palestinian Refugees were… ?

Israeldiaries, 2 września 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSheri Oz


Urodzona w Kanadzie w 1951 roku, w wieku 26 lat wyemigrowała do Izraela, gdzie studiowała rolnictwo, po studiach wróciła do Kanady, studiowała psychologię. W 1986 wróciła do Izraela zajmując się psychoterapia rodzin. Autorka książki  Overcoming Childhood Sexual Trauma: A Guide to Breaking Through the Wall of Fear for Practitioners and Survivors

 

Sheri Oz prowadzi blog Israel  Diaries.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2187 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pandemia małpiego rozumu   Koraszewski   2022-08-08
Dlaczego zachodni dziennikarze omijają temat nepotyzmu i korupcji w Autonomii Palestyńskiej?   Fitzgerald   2022-08-07
Ekoekstremizm rzucił Sri Lankę na kolana   Ridley   2022-08-04
Zielone marzenia, inflacyjne realia   i Hügo Krüger   2022-08-03
Haniebna polityka Unii Europejskiej wobec mułłów w Iranie   Rafizadeh   2022-08-02
Judaizm zasługuje na taki sam szacunek jak islam   Tobin   2022-07-31
Administracja Bidena finansuje antyizraelskie programy szkolne i propagandę nienawiści   Tawil   2022-07-29
Dyskryminacja z miłości i dobrego serca   Koraszewski   2022-07-29
Odkryte taśmy z wyznaniami Eichmanna   Jacoby   2022-07-27
Wycieczka Bidena do szpitala we wschodniej Jerozolimie   Fitzgerald   2022-07-24
Palestyńczycy robią pranie mózgu światu: mały przykład, który demaskuje cały przemysł palestyńskich kłamstw     2022-07-23
Obecność mitu pod strzechą i blachodachówką   Koraszewski   2022-07-23
Administracja Bidena: najbardziej przyjazna dla irańskich mułłów?   Rafizadeh   2022-07-22
Wyzwolenie Arabów z rąk globalnej lewicy   Mansour   2022-07-21
Biznes zawodowych „obrońców praw człowieka”   Koraszewski   2022-07-20
NATO w Madrycie: To nie będzie ostatni szantaż Erdoğana   Bekdil   2022-07-20
Palestyńskie tortury: raport dla ONZ     2022-07-19
UNRWA nadal uczy nienawiści, ale administracji Bidena to nie przeszkadza   Fitzgerald   2022-07-17
Od dziesięcioleci istnieje „Plan Marshalla” dla Palestyńczyków. Nie zadziałał     2022-07-16
Covid, wojna i inne troski   Koraszewski   2022-07-15
Strach i odraza w Iranie   Fitzgerald   2022-07-14
Biblia dla pana proboszcza   Kruk   2022-07-13
Jak naruszyliśmy standardy pewnej „społeczności”   Koraszewski   2022-07-12
Kto ukradł palestyńską ziemię? Jordania   Bard   2022-07-09
Śmierć dziennikarki, kim są winni?   Flatow   2022-07-07
Konformizm w domu wariatów jest strategią przetrwania   Koraszewski   2022-07-06
Wielka Brytania i jej polityka wobec Jerozolimy   Fitzgerald   2022-07-05
Wojny pełne błędnych kalkulacji   i Alberto M. Fernandez   2022-06-30
Najwspanialszy wynalazek ludzkości   Koraszewski   2022-06-30
Kraje arabskie ponownie odtrąciły UNRWA na konferencji o pomocy finansowej     2022-06-30
Sudan: Ludobójstwo, o którym nikt nie mówi   Rehov   2022-06-30
Monolog prowincjonalnego Hamleta   Kruk   2022-06-29
Niech już UNRWA wreszcie umrze   Blum   2022-06-29
Gdzie były media, kiedy niezależne dochodzenie uznało Amnesty International za organizację „instytucjonalnie rasistowską”?   von Koningsveld   2022-06-28
To nie jest artykuł o Shireen Abu Akleh   Collier   2022-06-27
W poszukiwaniu lekarstwa na obłęd   Koraszewski   2022-06-27
Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01
Jak zaprzeczyć Holocaustowi, udając że się tego nie robi   Apfel   2022-05-30
Nienawidzący Izraela są naprawdę mistrzami propagandy     2022-05-29
Czy da się naprawić Human Rights Watch?   Steinberg   2022-05-28
Porozmawiajmy o „nakbie” i o tym, kto jest naprawdę odpowiedzialny za cierpienie Palestyńczyków   Tobin   2022-05-27
Czy politycy mogą być racjonalni?   Koraszewski   2022-05-25
Uchodźcy, ekonomia, zazdrość i nienawiść   Koraszewski   2022-05-23
BDS: Rosja versus Izrael   Kontorovich   2022-05-22
Oszałamiające kłamstwo najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie   Ibrahim   2022-05-21
Narcyzm moralny i psychologia porażki   Landes   2022-05-20
Dlaczego Erdoğan szantażuje NATO?   Bekdil   2022-05-19
Radości, których dostarcza antysemityzm   Garrard   2022-05-19
Dlaczego Joe Biden ma taką obsesję na punkcie izraelskich osiedli?   Flatow   2022-05-17
Bardzo potrzebny rurociąg EastMed oczekuje na zaaprobowanie   Bergman   2022-05-17
Smutek wolności utopionej w krwi   Koraszewski   2022-05-16
Jak Biden rozpoczął wojnę z MBS, a potem przyszedł żebrać   Abdul-Hussain   2022-05-14
Urok intratnej neutralności   Koraszewski   2022-05-13
Szefowa związku brytyjskich studentów oskarżona o antysemityzm   Wójcik   2022-05-12
Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące   Franzman   2022-05-09
Rektor Princeton odrzuca wolność słowa i demonizuje jej obrońców   Klainerman   2022-05-07
Błogosławieństwo uczenia się na pamięć   Jacoby   2022-05-06
Wojna Rosji z Ukrainą: Bez szminki   Tsalic   2022-05-03
W redakcji „New York Timesa” słowo „okupowany” sprawia kłopot   Flatow   2022-05-03
Spiskowe teorie szacownego “Guardiana”   Collier   2022-05-01
Czarny Piotruś w rękawie Putina   Koraszewski   2022-04-30
Odstraszanie Chin: USA powinny uzbroić Tajwan po zęby – natychmiast   Chang   2022-04-29
Bliski Wschód: amerykańska wizja   Taheri   2022-04-28
Kursy walut w czasach putinowskiej zarazy   Koraszewski   2022-04-27
Przypomnienie o wszystkich tych palestyńskich uchodźcach   Bard   2022-04-27
Recenzja książki People Love Dead Jews     2022-04-26
Długi zbiór krótkich tematów   Rosenthal   2022-04-25
Turcja: Strzeżcie się islamistów niosących dary   Bekdil   2022-04-23
Dno nienawiści do Izraela   Levick   2022-04-22
Problem z świadkami Boga i z błaznami w kapłańskich szatach   Koraszewski   2022-04-21
Sprawy, których nie zauważają apologeci Putina   Taheri   2022-04-19
Europa kocha Palestyńczyków i udaje, że nie wie dlaczego   Koraszewski   2022-04-17
„Guardian” trzyma się narracji „biernej ofiary” w sprawie arabskiej przestępczości   Levick   2022-04-16
Gaz ziemny dla Hezbollahu, ale nie dla UE?   Bryen   2022-04-15
Nie, Sekretarzu Blinken, palestyński terror nie jest “bezsensowny”   Suissa   2022-04-15
Kiedy rządy stają po stronie antysemitów   Tobin   2022-04-14
“Kiedy Biden zobaczy, że jego błędy szkodzą interesom Ameryki?”   Toameh   2022-04-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk