Prawda

Niedziela, 9 maja 2021 - 03:49

« Poprzedni Następny »


Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…


Elder of Ziyon 2021-03-19


Grupa postępowych i antysyjonistycznych Żydów napisała list do prezydenta Bidena, wzywając go, by mianował rzecznika ds. antysemityzmu, który będzie ignorował większość postaci antysemityzmu. “Haaretz” publikując ten list dodał temu idiotyzmowi dawkę tlenu.

Rozbierzmy to dzieło na części pierwsze:

Drogi Panie Prezydencie i Sekretarzu Blinkenie:  


Jako żydowscy przywódcy piszemy do Pana w chwili zarówno obawy, jak i nadziei. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni antysemicką przemocą i retoryką, jaką od kilku lat obserwujemy na całym świecie. Mamy nadzieję, ponieważ Pana administracja ma możliwość wybrania nowego podejścia w reakcji na naglącą sytuację współczesnego antysemityzmu.

Te słowa pokazują, że autorzy tego listu całkowicie ignorują cały antysemityzm ze strony lewicy, czarnych ludzi, Palestyńczyków i muzułmanów. A to właśnie  jest dziś główny nurt antysemityzmu. Dalej w tym liście czytamy:

W tym decydującym momencie nasze społeczeństwo rozlicza się z stuleciami białej supremacji, globalnie połączonymi ruchami prawicowych ekstremistów – problemami, którym będziemy w stanie stawić czoła tylko, jeśli zrozumiemy rolę antysemityzmu w ideologiach białej supremacji i etnonacjonalizmu. Czujemy się zmuszeni do zabrania głosu, ponieważ widzimy zagrożenie naszej walki także w kwestii tego, jak rząd USA zdefiniuje antysemityzm i jak będzie z nim walczył w Ameryce i na świecie.  

Nikt – dosłownie nikt – nie minimalizuje groźby prawicowego antysemityzmu. Nikt nie popiera nazistów ani białych suprematystów. Nikt nie mówi, że USA nie powinny robić wszystkiego co jest możliwe, by rozmontować agresywne, skrajnie prawicowe grupy. Ich nacisk na antysemityzm z prawicy i tylko z prawicy jest jednak ich sposobem osłaniania i usprawiedliwiania większości antysemitów.

Antysemityzm jest sprawą sprawiedliwości społecznej. Widzieliśmy antysemickie teorie spiskowe używane do podważenia kierowanych przez Czarnych ruchów o sprawiedliwość: fałszywe i dehumanizujące twierdzenia, które zakładają żydowską odpowiedzialność za los Czarnych, co zagraża nam wszystkim. Nazbyt często ci sami ludzie, którzy głoszą te antyżydowskie teorie spiskowe, rzucają następnie oskarżenia o antysemityzm jako broń przeciwko postępowym, szczególnie Czarnym i palestyńskim progresistom, którzy krytykują izraelski rząd. A równocześnie Żydzi kolorowi i ich doświadczenie powiązanego antysemityzmu i rasizmu są ignorowane. Potrzebujemy rzecznika, który rozumie, jak antysemityzm i biała supremacja wzmacniają się wzajemnie.  

Wszyscy wiedzą, że skrajnie prawicowi obłąkańcy są także przeciwko czarnym. Antysemityzm nie ogranicza się jednak do nich, jak wydają się twierdzić autorzy tego listu. Dalej czytamy:

Antysemityzm jest kwestią ekonomicznej sprawiedliwości. Gospodarka USA jest  w kryzysie. Teorie spiskowe, które obwiniają żydowską kontrolę finansów za problemy gospodarcze, przesłaniają strukturalne niesprawiedliwości dręczące nasze społeczeństwo. Dla rozprawienia się z ekonomicznymi niesprawiedliwościami potrzebujemy przywódców, którzy jasno widzą, jak antysemityzm jest wykorzystywany, by uczynić z Żydów kozły ofiarne za wady naszego systemu finansowego, by osłabić zaufanie do kierowanych przez rząd rozwiązań i podważyć ruchy budowania ekonomiczniej sprawiedliwej przyszłości. Potrzebujemy rzecznika, który jest gotowy walczyć z antysemityzmem jako część walki o sprawiedliwszą, bardziej włączającą gospodarkę.  


Antysemityzm jest kwestią klimatyczną i kwestią migracji.
Antysemickie teorie fałszywie przedstawiają spowodowaną kryzysem klimatycznym migrację jako żydowski spisek, by zastąpić białą rasę – której to idei użył zamachowiec, który zabił 11 Żydów modlących się w synagodze Tree of Life w 2018 roku, by uzasadnić tę przemoc. Kiedy przygotowujemy humanitarne i sprawiedliwe reakcje na migrację klimatyczną, potrzebujemy rzecznika, który rozumie groźbę ekofaszyzmu i rolę, jaką antysemityzm odgrywa w ekofaszystowskiej ideologii. 


Antysemityzm jest kwestią feministyczną
. Antysemickie idee niemal zawsze są splecione z toksycznymi, nienawistnymi ideami o płci, gender i seksualności. Raz za razem widzieliśmy przemoc mężczyzn, którzy zostali zradykalizowani do nienawiści wobec zarówno kobiet, jak Żydów – ale związek między antysemityzmem i mizoginią nie jest wystarczająco podkreślany, na szkodę nas wszystkich. Potrzebujemy rzecznika, który jest zobowiązany do zdemontowania równocześnie antysemityzmu i mizoginii.  

To więcej niż absurd. Teraz, kiedy źle zdefiniowali, czym jest antysemityzm, próbują zminimalizować niebezpieczeństwo nawet tego okrojonego antysemityzmu przez dekorowanie nienawiści do Żydów „kontekstem”. To znaczy, że walka przeciwko antysemityzmowi zostaje podciągnięta pod ogólne progresywne hasła, które, jak widzieliśmy raz za razem, zawsze mają wyższy priorytet.   


Jeśli patrzysz na antysemityzm jako na sprawę feminizmu, ekonomii, klimatu i migracji, nie masz już żadnych narzędzi do walki z rzeczywistą nienawiścią do Żydów. Antysemityzm zajmuje w każdej z tych spraw marginalne miejsce. Pozostają ci tylko slogany, że naziści są źli, co właściwie stanowi całą głębię tego argumentu. 

Z wszystkich tych powodów i wielu innych żądamy, by administracja Bidena wybrała Specjalnego Rzecznika do Monitorowania i Zwalczania Antysemityzmu, który zobowiąże się do traktowania walki przeciwko antysemityzmowi jako części walki o sprawiedliwą, wielorasową demokrację. Potrzebujemy rzecznika, który jest gotowy do przeciwstawiania się antysemityzmowi, gdziekolwiek ten się pojawia, wychodząc poza płytki podział na „lewicę i prawicę” i rozumiejąc zarówno nieproporcjonalne zagrożenie ze strony zorganizowanych, agresywnych białych nacjonalistów oraz złożoności antysemityzmu w społecznościach.  

W tym liście skrajnie prawicowy antysemityzm jest wymieniony sześć razy, a wszystkie pozostałe zignorowane. Kto ustawił tę sprawę w płytkim podziale na “lewicę i prawicę”?    


Antysemityzm jest wszędzie. Przez całą historię antysemici wszystkich wyznań, kolorów i politycznych tożsamości wiązali Żydów z tym, czym najbardziej gardzili. To dlatego antysemici skrajnej prawicy nazywali Żydów “komunistami”, podczas gdy antysemici skrajnej lewicy nazywali Żydów rasistami, kolonialistami i zabójcami dzieci; Czarni antysemici powiedzą, że Żydzi kontrolują ich życie przez kontrolowanie ich możliwości zarobkowania; muzułmańscy antysemici powiedzą, że Żydzi są tchórzami i wrogami Mahometa; chrześcijańscy antysemici nazwą Żydów zabójcami Chrystusa; zwolennicy Czarnego Narodu Islamu będą nazywali Żydów właścicielami niewolników. Jeśli istnieje jedna nienawiść, która jednoczy świat, to jest to nienawiść do Żydów.


Im więcej wiesz o antysemityzmie, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy podpisali ten list, nie wiedzą o antysemityzmie niczego.   

Zbyt długo antysemityzm był używany jako uzasadnienie islamofobii i atakowania orędowników palestyńskich praw, tutaj w USA i na całym świecie. Potrzebujemy nowego podejścia, realizowanego przez rzecznika, który odznacza się prawością, by budował mosty między społecznościami i ruchami.

Całkowita niezdolność tych Żydów do choćby przyznania, że istnieje arabski antysemityzm – po tym, jak Żydzi zostali etnicznie wyczyszczeni z krajów arabskich – pokazuje, że nie są oni naprawdę przeciwko antysemityzmowi. 


Zaprzeczanie jakiejkolwiek postaci antysemityzmu oznacza akceptowanie tej formy antysemityzmu.


I jeszcze jedna sprawa: Podczas gdy każdy inny rodzaj bigoterii jest definiowany przez skrajną lewicę tak szeroko, jak to możliwe, antysemityzm jest definiowany tak wąsko, jak to możliwe. Ludzie, którzy chcą wrzucić Żydów do morza, lub którzy twierdzą, że Czarni są prawdziwymi Żydami a Żydzi są uzurpatorami, albo że państwo żydowskie jest najbardziej rasistowskim państwem na świecie, nie figurują w tej definicji. Naziści są źli – ale nie-biali poeci lub lewicowe gwiazdy rocka, albo palestyńscy przywódcy, którzy dosłownie powtarzają nazistowskie teksty, są celebrowani, a ich antysemityzm, kiedy zostaje wytknięty, jest usprawiedliwiany


Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują Żydzi, jest rzecznik ds. antysemityzmu, który tak dogłębnie nie rozumie antysemityzmu jak sygnatariusze tego listu.

 

When the far-Left conflates fighting antisemitism with progressive causes, Jews lose

Elder of Ziyon, 17 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon

Amerykański bloger, którego blog pod tym tytułem jest znakomitym źródłem pozwalającym na śledzenie antysemityzmu w zachodnich mediach i w polityce.    Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Drogi panie prezydencie USA Marek Eyal 2021-03-19


Brunatna fala

Znalezionych 854 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08
Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk