Prawda

Sobota, 24 lipca 2021 - 10:07

« Poprzedni Następny »


Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…


Elder of Ziyon 2021-03-19


Grupa postępowych i antysyjonistycznych Żydów napisała list do prezydenta Bidena, wzywając go, by mianował rzecznika ds. antysemityzmu, który będzie ignorował większość postaci antysemityzmu. “Haaretz” publikując ten list dodał temu idiotyzmowi dawkę tlenu.

Rozbierzmy to dzieło na części pierwsze:

Drogi Panie Prezydencie i Sekretarzu Blinkenie:  


Jako żydowscy przywódcy piszemy do Pana w chwili zarówno obawy, jak i nadziei. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni antysemicką przemocą i retoryką, jaką od kilku lat obserwujemy na całym świecie. Mamy nadzieję, ponieważ Pana administracja ma możliwość wybrania nowego podejścia w reakcji na naglącą sytuację współczesnego antysemityzmu.

Te słowa pokazują, że autorzy tego listu całkowicie ignorują cały antysemityzm ze strony lewicy, czarnych ludzi, Palestyńczyków i muzułmanów. A to właśnie  jest dziś główny nurt antysemityzmu. Dalej w tym liście czytamy:

W tym decydującym momencie nasze społeczeństwo rozlicza się z stuleciami białej supremacji, globalnie połączonymi ruchami prawicowych ekstremistów – problemami, którym będziemy w stanie stawić czoła tylko, jeśli zrozumiemy rolę antysemityzmu w ideologiach białej supremacji i etnonacjonalizmu. Czujemy się zmuszeni do zabrania głosu, ponieważ widzimy zagrożenie naszej walki także w kwestii tego, jak rząd USA zdefiniuje antysemityzm i jak będzie z nim walczył w Ameryce i na świecie.  

Nikt – dosłownie nikt – nie minimalizuje groźby prawicowego antysemityzmu. Nikt nie popiera nazistów ani białych suprematystów. Nikt nie mówi, że USA nie powinny robić wszystkiego co jest możliwe, by rozmontować agresywne, skrajnie prawicowe grupy. Ich nacisk na antysemityzm z prawicy i tylko z prawicy jest jednak ich sposobem osłaniania i usprawiedliwiania większości antysemitów.

Antysemityzm jest sprawą sprawiedliwości społecznej. Widzieliśmy antysemickie teorie spiskowe używane do podważenia kierowanych przez Czarnych ruchów o sprawiedliwość: fałszywe i dehumanizujące twierdzenia, które zakładają żydowską odpowiedzialność za los Czarnych, co zagraża nam wszystkim. Nazbyt często ci sami ludzie, którzy głoszą te antyżydowskie teorie spiskowe, rzucają następnie oskarżenia o antysemityzm jako broń przeciwko postępowym, szczególnie Czarnym i palestyńskim progresistom, którzy krytykują izraelski rząd. A równocześnie Żydzi kolorowi i ich doświadczenie powiązanego antysemityzmu i rasizmu są ignorowane. Potrzebujemy rzecznika, który rozumie, jak antysemityzm i biała supremacja wzmacniają się wzajemnie.  

Wszyscy wiedzą, że skrajnie prawicowi obłąkańcy są także przeciwko czarnym. Antysemityzm nie ogranicza się jednak do nich, jak wydają się twierdzić autorzy tego listu. Dalej czytamy:

Antysemityzm jest kwestią ekonomicznej sprawiedliwości. Gospodarka USA jest  w kryzysie. Teorie spiskowe, które obwiniają żydowską kontrolę finansów za problemy gospodarcze, przesłaniają strukturalne niesprawiedliwości dręczące nasze społeczeństwo. Dla rozprawienia się z ekonomicznymi niesprawiedliwościami potrzebujemy przywódców, którzy jasno widzą, jak antysemityzm jest wykorzystywany, by uczynić z Żydów kozły ofiarne za wady naszego systemu finansowego, by osłabić zaufanie do kierowanych przez rząd rozwiązań i podważyć ruchy budowania ekonomiczniej sprawiedliwej przyszłości. Potrzebujemy rzecznika, który jest gotowy walczyć z antysemityzmem jako część walki o sprawiedliwszą, bardziej włączającą gospodarkę.  


Antysemityzm jest kwestią klimatyczną i kwestią migracji.
Antysemickie teorie fałszywie przedstawiają spowodowaną kryzysem klimatycznym migrację jako żydowski spisek, by zastąpić białą rasę – której to idei użył zamachowiec, który zabił 11 Żydów modlących się w synagodze Tree of Life w 2018 roku, by uzasadnić tę przemoc. Kiedy przygotowujemy humanitarne i sprawiedliwe reakcje na migrację klimatyczną, potrzebujemy rzecznika, który rozumie groźbę ekofaszyzmu i rolę, jaką antysemityzm odgrywa w ekofaszystowskiej ideologii. 


Antysemityzm jest kwestią feministyczną
. Antysemickie idee niemal zawsze są splecione z toksycznymi, nienawistnymi ideami o płci, gender i seksualności. Raz za razem widzieliśmy przemoc mężczyzn, którzy zostali zradykalizowani do nienawiści wobec zarówno kobiet, jak Żydów – ale związek między antysemityzmem i mizoginią nie jest wystarczająco podkreślany, na szkodę nas wszystkich. Potrzebujemy rzecznika, który jest zobowiązany do zdemontowania równocześnie antysemityzmu i mizoginii.  

To więcej niż absurd. Teraz, kiedy źle zdefiniowali, czym jest antysemityzm, próbują zminimalizować niebezpieczeństwo nawet tego okrojonego antysemityzmu przez dekorowanie nienawiści do Żydów „kontekstem”. To znaczy, że walka przeciwko antysemityzmowi zostaje podciągnięta pod ogólne progresywne hasła, które, jak widzieliśmy raz za razem, zawsze mają wyższy priorytet.   


Jeśli patrzysz na antysemityzm jako na sprawę feminizmu, ekonomii, klimatu i migracji, nie masz już żadnych narzędzi do walki z rzeczywistą nienawiścią do Żydów. Antysemityzm zajmuje w każdej z tych spraw marginalne miejsce. Pozostają ci tylko slogany, że naziści są źli, co właściwie stanowi całą głębię tego argumentu. 

Z wszystkich tych powodów i wielu innych żądamy, by administracja Bidena wybrała Specjalnego Rzecznika do Monitorowania i Zwalczania Antysemityzmu, który zobowiąże się do traktowania walki przeciwko antysemityzmowi jako części walki o sprawiedliwą, wielorasową demokrację. Potrzebujemy rzecznika, który jest gotowy do przeciwstawiania się antysemityzmowi, gdziekolwiek ten się pojawia, wychodząc poza płytki podział na „lewicę i prawicę” i rozumiejąc zarówno nieproporcjonalne zagrożenie ze strony zorganizowanych, agresywnych białych nacjonalistów oraz złożoności antysemityzmu w społecznościach.  

W tym liście skrajnie prawicowy antysemityzm jest wymieniony sześć razy, a wszystkie pozostałe zignorowane. Kto ustawił tę sprawę w płytkim podziale na “lewicę i prawicę”?    


Antysemityzm jest wszędzie. Przez całą historię antysemici wszystkich wyznań, kolorów i politycznych tożsamości wiązali Żydów z tym, czym najbardziej gardzili. To dlatego antysemici skrajnej prawicy nazywali Żydów “komunistami”, podczas gdy antysemici skrajnej lewicy nazywali Żydów rasistami, kolonialistami i zabójcami dzieci; Czarni antysemici powiedzą, że Żydzi kontrolują ich życie przez kontrolowanie ich możliwości zarobkowania; muzułmańscy antysemici powiedzą, że Żydzi są tchórzami i wrogami Mahometa; chrześcijańscy antysemici nazwą Żydów zabójcami Chrystusa; zwolennicy Czarnego Narodu Islamu będą nazywali Żydów właścicielami niewolników. Jeśli istnieje jedna nienawiść, która jednoczy świat, to jest to nienawiść do Żydów.


Im więcej wiesz o antysemityzmie, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy podpisali ten list, nie wiedzą o antysemityzmie niczego.   

Zbyt długo antysemityzm był używany jako uzasadnienie islamofobii i atakowania orędowników palestyńskich praw, tutaj w USA i na całym świecie. Potrzebujemy nowego podejścia, realizowanego przez rzecznika, który odznacza się prawością, by budował mosty między społecznościami i ruchami.

Całkowita niezdolność tych Żydów do choćby przyznania, że istnieje arabski antysemityzm – po tym, jak Żydzi zostali etnicznie wyczyszczeni z krajów arabskich – pokazuje, że nie są oni naprawdę przeciwko antysemityzmowi. 


Zaprzeczanie jakiejkolwiek postaci antysemityzmu oznacza akceptowanie tej formy antysemityzmu.


I jeszcze jedna sprawa: Podczas gdy każdy inny rodzaj bigoterii jest definiowany przez skrajną lewicę tak szeroko, jak to możliwe, antysemityzm jest definiowany tak wąsko, jak to możliwe. Ludzie, którzy chcą wrzucić Żydów do morza, lub którzy twierdzą, że Czarni są prawdziwymi Żydami a Żydzi są uzurpatorami, albo że państwo żydowskie jest najbardziej rasistowskim państwem na świecie, nie figurują w tej definicji. Naziści są źli – ale nie-biali poeci lub lewicowe gwiazdy rocka, albo palestyńscy przywódcy, którzy dosłownie powtarzają nazistowskie teksty, są celebrowani, a ich antysemityzm, kiedy zostaje wytknięty, jest usprawiedliwiany


Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują Żydzi, jest rzecznik ds. antysemityzmu, który tak dogłębnie nie rozumie antysemityzmu jak sygnatariusze tego listu.

 

When the far-Left conflates fighting antisemitism with progressive causes, Jews lose

Elder of Ziyon, 17 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon

Amerykański bloger, którego blog pod tym tytułem jest znakomitym źródłem pozwalającym na śledzenie antysemityzmu w zachodnich mediach i w polityce.    Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Drogi panie prezydencie USA Marek Eyal 2021-03-19


Brunatna fala

Znalezionych 921 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25
Nowe furie najstarszej nienawiści   Savodnik   2021-05-24
Trąby i silniki czołgów: punkt zwrotny w Gazie?   Kemp   2021-05-22
Mam dość   Ezra   2021-05-21
Po drugiej stronie lustra   Koraszewski   2021-05-19
Zastępcza wojna Iranu przeciwko Izraelowi   Toameh   2021-05-18
Iran ujawnia swoją strategię doradzając Hamasowi w wojnie przeciwko Izraelowi   Frantzman   2021-05-17
Dejudaizacja Jerozolimy w 1948 roku   Carlson   2021-05-17
Kiedy rakiety Hamasu uderzają w izraelskie domy, zapomnij o niuansach   Tobin   2021-05-16
Naszym prawdziwym celem jest zniszczenie Izraela   Tawil   2021-05-15
Dzisiejsze oszczerstwo o rytuale krwi   Rosenthal   2021-05-14
Stara sztuczka Mahmouda Abbasa: antysemickie podżeganie   Blum   2021-05-13
Irańska pułapka   i Sarah N. Stern   2021-05-12
Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08
Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk