Prawda

Czwartek, 23 marca 2023 - 09:25

« Poprzedni Następny »


Szef administracji Rady Praw Człowieka ONZ systematycznie naruszał zasady ONZ, ujawniają wycieki e-maili


UN Watch 2022-10-08

Eric Tistounet, sprawujący funkcję szefa administracji Rady Praw Człowieka ONZ od chwili jej utworzenia w 2006 roku, jest oskarżany o obsesyjną manipulację listami mówców w celu uniemożliwienia UN Watch zabierania głosu. Zdjęcie ONZ / Jean-Marc Ferré
Eric Tistounet, sprawujący funkcję szefa administracji Rady Praw Człowieka ONZ od chwili jej utworzenia w 2006 roku, jest oskarżany o obsesyjną manipulację listami mówców w celu uniemożliwienia UN Watch zabierania głosu. Zdjęcie ONZ / Jean-Marc Ferré

NOWY JORK, 6 października 2022 r. —  Według szokującego świadectwa sygnalistki z ONZ oraz publikacji pierwszej transzy wyciekających e-maili wewnętrznych, najwyższy urzędnik administracji Rady Praw Człowieka ONZ jest oskarżony o nakazanie swojemu personelowi manipulowanie listami mówców i angażowanie się w inne nielegalne działania w celu degradowania, odcinania i całkowitego blokowania wystąpień UN Watch.


W 30-stronicowej skardze prawnej złożonej dziś w Nowym Jorku do sekretarza generalnego Antonio Guterresa, UN Watch oskarżył Erica Tistouneta, szefa działu Rady Praw Człowieka Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, o „systematyczne nękanie, cenzurowanie i dyskryminację”.


Tistounet, obywatel Francji, pomagał w negocjacjach utworzenia Rady w 2006 r. od tego czasu nadzoruje jej funkcjonowanie i jest uważany za centralną postać w organizacji działań Rady.


UN Watch atakowana za krytykę Rady Praw Człowieka


61-letni Tistounet jest oskarżony o poinstruowanie swojego personelu Rady Praw Człowieka ONZ, by systematycznie dyskryminować UN Watch i jej dyrektora wykonawczego Hillela Neuera.


UN Watch była jedną z pierwszych organizacji, która w swoich artykułach opublikowanych w „International Herald Tribune”, „Wall Street Journal” i CNN zwróciła uwagę na dysfunkcje rzekomo zreformowanej Rady, podwójne standardy i jej dominację przez przedstawicielstwa dyktatur.


W marcu 2007 roku, po pierwszym roku, w którym nikt nie został potępiony poza Izraelem, Neuer zwrócił się do Rady i powiedział, że to działanie „zamienia marzenie Eleanor Roosevelt w koszmar”.


Kiedy meksykański przewodniczący odpowiedział surowym zganieniem Neuera i groził, że wykreśli jego przemówienie z protokołu, wideo z tej wymiany słów zyskało popularność na YouTube i było relacjonowane w gazetach na całym świecie.


Eric Tistounet, który uważał się za pomysłodawcę i twórcę Rady Praw Człowieka i który jest osobistym obrońcą punktu agendy wymierzonego w Izrael, nigdy nie wybaczył UN Watch. 


Częściej niż jakakolwiek inna grupa w Radzie Praw Człowieka, UN Watch rutynowo sprowadza do Rady znanych dysydentów z Chin, Kuby, Libii, Rosji i innych krajów. Wiele z tych reżimów z kolei wywierało presję na biuro Tistouneta, tak jak ostatnio zrobiły to Chiny, kiedy UN Watch gościł aktywistkę z Hongkongu Tanyę Chan.


Tistounet został osobno oskarżony o wprowadzenie w życie zasady polegającej na przekazaniu z góry Chinom nazwisk dysydentów zarejestrowanych do przemawiania w Radzie Praw Człowieka.


Tistounet obsesyjnie próbował anulować wystąpienia UN Watch, nakazał personelowi manipulowanie listami wystąpień


Coraz częściej więc Tistounet zaczął atakować UN Watch. Według nowego świadectwa sygnalistki z ONZ, Emmy Reilly — byłej funkcjonariuszki ONZ ds. praw człowieka, prawniczki i absolwentki Uniwersytetu Cambridge, która pracowała dla Tistouneta, kiedy była odpowiedzialna za nadzorowanie wystąpień organizacji pozarządowych (NGO) — Eric Tistounet „wielokrotnie instruował mnie, abym przesunęła UN Watch niżej na liście interaktywnych dialogów i dyskusji panelowych, tak aby organizacja ta spadła poniżej maksymalnej liczby uczestników organizacji pozarządowych i straciła możliwość zabrania głosu”.


Według Reilly Tistounet był zdecydowany utrzymać możliwość usuwania UN Watch z list.


Kiedy zaproponowała publikowanie list organizacji pozarządowych w Internecie, aby oszczędzić aktywistom konieczności odbywania wielokrotnych podróży do ONZ, aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się na liście i jaki jest schemat wystąpień, odrzucił to.


„Pan Tistounet odrzucił tę sugestię, wyraźnie twierdząc, że uniemożliwi mu to manipulowanie listami. Po raz kolejny odniósł się tylko do UN Watch jako organizacji pozarządowej, którą przesunie się w dół listy, tak aby uniemożliwić im zabieranie głosu”.


Inne metody stosowane przez Tistouneta w celu anulowania wystąpień UN Watch obejmowały stworzenie fikcyjnego wymogu, aby teksty przemówień były składane z wyprzedzeniem, oraz jego polecenia dla personelu, aby nagle odcinać część debaty dla organizacji pozarządowych, właśnie wtedy, gdy była kolej zabrania głosu przez UN Watch, ujawniła Reilly o działaniach jej byłego szefa.


Tistounet z góry przekazywał przemówienia UN Watch swojemu przyjacielowi Jean Zieglerowi, ekspertowi UNHRC, który stworzył Nagrodę Praw Człowieka Kaddafiego


W raporcie
 z czerwca 2006 roku UN Watch ujawnił rolę eksperta Rady Praw Człowieka, Jeana Zieglera, we współtworzeniu i zarządzaniu Nagrodą Praw Człowieka Muammara Kaddafiego, nagrodą, którą przyznano dyktatorowi Hugo Chavezowi, antysemicie Louisowi Farrkhanowi i skazanemu francuskiemu negacjoniście Holokaustu Rogerowi Garaudy’emu, w tym samym roku, w którym nagrodę zdobył sam Ziegler.


Tistounet jadał jednak obiady z Zieglerem i brał udział w panelu na cześć tego zwolennika Kaddafiego, który z kolei napisał przedmowę do jednej z powieści Tistouneta.


Według Emmy Reilly, „pan Tistounet do akcji przeciwko UN Watch włączył swojego osobistego przyjaciela, pana Jeana Zieglera, którego nominacje w ONZ były często krytykowane przez UN Watch. Wyjątkowo wśród osób sprawujących mandat pan Ziegler często przychodził do biura zajmującego się NGO i żądał pokazania mu list mówców w celu sprawdzenia, czy UN Watch zabierze głos”.


„Prosił również o wcześniejsze dostarczanie mu kopii przemówień UN Watch i zostaliśmy poinstruowani, że mamy mu je dostarczać. Żadna inna organizacja pozarządowa nie była celem takich działań i żadnemu innemu posiadaczowi mandatu nie przyznano prawa do takiej przysługi”.


E-maile, które wyciekły, pokazują, że Tistounet poinstruował personel, aby korzystał z kafejki internetowej do anonimowego publikowania negatywnych materiałów o Hillelu Neuerze z UN Watch


Według niepokojących wewnętrznych e-maili z pierwszej transzy tych, które wyciekły do UN Watch od innych zaniepokojonych współpracowników Tistouneta z ONZ, kiedy ten ostatni dowiedział się w listopadzie 2007 roku, że Hillel Neuer był ofiarą bezprawnego aresztowania przez amerykańską policję w przypadku pomylonej tożsamości, reakcja Tistouneta, przesłana do zespołu około 50 pracowników Rady Praw Człowieka, brzmiała: „Najlepsza wiadomość dnia”.


Tistounet napisał do swojego zespołu:  „Pytanie brzmi: jak umieścić to na youtube bez pozostawiania śladu. Byłoby miło, gdyby ktoś (oczywiście spoza ONZ, a jak ostatnio sugerowano np. z kafejki internetowej) mógł ją dyskretnie umieścić obok swoich filmów dotyczących Rady…” 


Tistounet marzył o nakazie aresztowania Interpolu przeciwko Neuerowi, powiedział personelowi, aby w przypadku pojawienia się takiego nakazu, złamał zasady ONZ  


Tistounet napisał również do swojego personelu Rady Praw Człowieka:


„Zapomniałem wspomnieć: jeśli osoba poniżej [Hillel Neuer] zostanie poddana nakazowi aresztowania Interpolu (tak zwane „czerwone zawiadomienia”), nie wahaj się nas o tym powiadomić. Mam wrażenie, że w tej konkretnej sytuacji możemy w mniej dogmatyczny sposób zastanowić się nad zasadnością tych narzędzi Interpolu. Może się zdarzyć, że wspólnie z komórką społeczeństwa obywatelskiego zapomnimy o zgłoszeniu naszego zwyczajowego sprzeciwu do jednostki bezpieczeństwa, gdy usunie go z listy osób upoważnionych do wejścia na nasz teren… Pozdrawiam, eric” 


Innymi słowy, szef administracji najwyższego na świecie organu zajmującego się prawami człowieka poinstruował swój personel, by naruszył własne procedury ONZ, żeby zastosować się do każdego fałszywego nakazu aresztowania Interpolu, który może zostać złożony przeciwko Neuerowi, w celu, jak miał nadzieję, zablokowania jego wejścia do siedziby ONZ w Genewie, a tym samym uniemożliwić mu zeznawanie przed posiedzeniem plenarnym Rady Praw Człowieka.


Tistounet osobiście przechwytywał przemówienia UN Watch, przygotowywał nieuzasadnione nagany do przeczytania przez przewodniczącego sesji, manipulował zegarem, aby wyczerpać czas wystąpień UN Watch


Tistounet osobiście uzyskiwał wszystkie przemówienia UN Watch z wyprzedzeniem, aby móc przygotować nieuzasadnione nagany do późniejszego odczytania przez przewodniczącego sesji.


„Pan Tistounet wydał stałą instrukcję, że gdy z góry otrzyma się oświadczenie z UN Watch, ma ono zostać mu przekazane bezpośrednio w jego biurze lub na podium i umieszczone na biurku jego gabinetu, jeśli nie można go natychmiast zlokalizować. Ta instrukcja nie istniała dla żadnej innej organizacji pozarządowej” – powiedziała Reilly.


„Czasami, gdy przemówienie UN Watch było otrzymywane z wyprzedzeniem, pan Tistounet prosił o zmiany w języku w wersji oświadczenia dla przewodniczącego, aby wywołać fałszywe wrażenie, że przemówienia łamie zasady”.


„Był w pełni świadomy, że jego rada dla kolejnych przewodniczących, by udzielić nagany UN Watch za nieprzestrzeganie zasad, była fałszywa i że w rzeczywistości żadna zasada nie została złamana”.


Ponadto, kiedy mogło mu to ujść na sucho, Tistounet manipulował zegarem, aby odebrać czas przeznaczony [na wystąpienia] UN Watch.


„Kiedy podczas przemówień pojawiają się punkty porządkowe [przerwania przez przedstawicieli krajów], łącznik organizacji pozarządowej i sekretarz są odpowiedzialni za naciśnięcie przycisku na podium, aby wstrzymać czas przyznany na wystąpienie organizacji pozarządowej. Pan Tistounet wydał stałą instrukcję, że przycisku nie należy używać dla przemówień UN Watch, ale zamiast tego należy uznać, że ich czas wystąpień trwał w czasie zgłaszania punktu porządkowego. Ta instrukcja dotyczyła tylko UN Watch”.


Po zmanipulowaniu przez Tistouneta listy mówców na sesji w czerwcu 2022 roku, UN Watch, zarejestrowany na 36 debat, otrzymał 0


W złożonej skardze UN Watch sporządził listę mówców na sesję ONZ w czerwcu 2021 i czerwcu 2022 roku, żeby pokazać, w jaki sposób pan Tistounet wyraźnie manipulował wynikami wygenerowanymi przez komputerowy system rejestracji w celu uniemożliwienia wystąpień UN Watch.


"Pan Tistounet wielokrotnie i wyraźnie mówił, że jego ostatecznym celem jest wykluczenie pana Neuera i ogólnie UN Watch z siedziby ONZ”.


Podczas 50. sesji, która odbyła się w czerwcu i lipcu 2022 roku, UN Watch bezzwłocznie zarejestrował się na 36 debat z ekspertami ONZ, które są znane jako interaktywne dialogi, ale otrzymał zero. Inne organizacje pozarządowe w Genewie, które zażądały znacznie mniejszej liczby debat, otrzymały aż 10 możliwości wystąpień. 


UN Watch zapytał biuro pana Tistouneta, czy mogą zaoferować jakiekolwiek racjonalne wyjaśnienie poza nieczystą grą, ale nie byli w stanie tego zrobić.


Warto zauważyć, że Tistounet zezwolił kilku chińskim grupom proreżimowym na korzystanie z miejsc, których odmówiono UN Watch.


Podobnie w ciągu jednego roku poprzedzającego lipiec 2020 roku biuro Tistounet spowodowało zniknięcie 13 pisemnych zgłoszeń UN Watch. UN Watch protestował, ale bezskutecznie. 


Dramatyczna eskalacja cenzurowania przez Radę Praw Człowieka i nieczysta gra nie pozostawiają UN Watch innego wyboru, jak tylko złożyć dzisiejszą formalną skargę.


UN Watch domaga się niezależnego dochodzenia


UN Watch domaga się od Sekretarza Generalnego przeprowadzenia niezależnego dochodzenia i natychmiastowego zawieszenia pana Tistouneta w pełnieniu funkcji na czas trwania dochodzenia.


„Wzywamy do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia, że UN Watch może ponownie korzystać ze swojego prawa do zabierania głosu w Radzie Praw Człowieka ONZ na równych zasadach ze wszystkimi innymi organizacjami pozarządowymi” – powiedział Neuer.


Podejmij działanie: wezwij rządy do wywierania nacisku w tej sprawie na ONZ


Będzie wielki opór ze strony biurokracji Rady Praw Człowieka, a także ze strony dyktatur takich jak Chiny, które nie znoszą UN Watch.


Przyjaciele i sympatycy UN Watch są proszeni o napisanie do ich organizacji i wybranych przez nich przedstawicieli, podzielenie się z nimi 
Skargą UN Watch i poproszenie ich o zażądanie od ich rządu wyrażenia poparcia dla dochodzenia ONZ.


Tylko jeśli główne demokracje, w tym USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Kanada, publicznie zaapelują do Sekretarza Generalnego Guterresa o wszczęcie niezależnego śledztwa, będzie szansa na działanie, które przywróci słuszne prawa UN Watch do zabierania głosu i wypełniania jej misji.


Chief of UN Human Rights Council Staff  Systematically Targeted  UN Watch, Leaked Emails Reveal

UN Watch, 6 października 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj
Komentarze
1. SZOK ! FontaineMedia 2022-10-10


Notatki

Znalezionych 2343 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm   Wójcik   2023-03-22
Nie każda solidarność budzi podziw i uznanie   Koraszewski   2023-03-20
Protesty i Zasada Pani Frearson   Collins   2023-03-19
Amerykańscy profesorowie przemawiają na konferencji terrorystów   Flatow   2023-03-18
Pornografia protestu. Szukanie przyjemności w szlachetności buntu   Leibovitz   2023-03-18
Pożegnać świętości, wrócić do zasad   Koraszewski   2023-03-17
Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela   Tawil   2023-03-17
Czy modlitwa w szkole jest zgodna z Konstytucją?   Dershowitz   2023-03-14
Dziecięca choroba lewicowości   Koraszewski   2023-03-10
Lista rzeczy, których NIE zobaczymy i NIE usłyszymy od rządu i mediów USA po zamordowaniu obywatela amerykańskiego w Judei     2023-03-07
Chiny przekraczają “czerwoną linię” pomagając Rosji w wysiłkach wojennych   Bergman   2023-03-03
Katastrofa demokracji, czy katastrofa w demokracji   Koraszewski   2023-03-02
Republika Strachu: 20 lat później   Teheri   2023-03-01
Empatia i wrażliwość sztucznej inteligencji   Krauss   2023-02-28
“Przebudzona” Ameryka — oglądana przez uciekinierkę z Korei Północnej   Bawer   2023-02-27
Rajd IDF na Nablus to kolejny gwóźdź do trumny Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2023-02-24
Ukraina: niezamierzone konsekwencje   Taheri   2023-02-23
Gdzie, u licha, była „Palestyna”?   Collier   2023-02-23
Wojna zastępcza Europy przeciwko Izraelowi. Jak UE ignoruje zbrodnie Hamasu   Tawil   2023-02-22
UE walczy z dezinformacją. Ale nie antyizraelską dezinformacją     2023-02-20
Szczęśliwy święty Jerzy   Koraszewski   2023-02-19
Trzęsienia ziemi przynoszą śmierć. Ale także życie   Jacoby   2023-02-18
CIA Burnsa wznawia wojnę z Izraelem   Bard   2023-02-18
„Global Getaway”: nadmiar pustych obietnic ze strony UE?   Bergman   2023-02-17
UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem   Tawil   2023-02-16
Syria: Wojna, która nie ma końca    Taheri   2023-02-16
Dialog ze sztucznym inteligentem   Koraszewski   2023-02-15
Chiny i Rosja pogłębiają więzi   Bergman   2023-02-11
Iran: Wyprzedaż klejnotów rodzinnych, by kupić lojalność   Taheri   2023-02-09
Zagrożeni Asyryjczycy i język Jezusa potrzebują międzynarodowego wsparcia   Bulut   2023-02-08
Palestyńczycy naprawdę zasługują na współczucie   Koraszewski   2023-02-07
„Imam Pokoju” wzywa Arabów, muzułmanów do zaakceptowania Izraela     2023-02-07
Unia Europejska w sprawie praw człowieka w Iranie: najpierw biznes   Rafizadeh   2023-02-01
Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23
Europa budzi się i dostrzega korupcję w organizacjach pozarządowych   Steinberg   2022-12-22
W Iranie i Chinach protestujący domagają się wolności. Gdzie jest przywódca wolnego świata?   Jacoby   2022-12-22
Niemiecki kanclerz obawia się zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-21
Niemieckie spojrzenie na globalne perspektywy   Taheri   2022-12-20
Historia medialnej intifady przeciwko Izraelowi   Chesler   2022-12-20
Mułłowie Iranu: kiedy zbudzi się Unia Europejska?   Rafizadeh   2022-12-15
Turcja i Izrael: otwarcia i ponowne zamknięcia   Bekdil   2022-12-15
Uwolnić Iran z rąk terrorystów i morderców   Grzegorz Lindenberg   2022-12-13
Długi cień zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-12
Głupota ujawnia się w działaniu   Bard   2022-12-12
Kolonializm i Żydzi, ofiary czy kolaboranci?   Julius   2022-12-11
Zniekształcona pamięć wojny koreańskiej   Shankar   2022-12-09
Czy Izrael powinien bojkotować palestyńskich Arabów?   Amos   2022-12-08
Komu wierzymy i dlaczego tak niechętnie?   Koraszewski   2022-12-07
Kolejne medialne wymówki dla Palestyńczyków i ich terroru   Bard   2022-12-07
Dwoje ludzi przekraczających rzeczywistość we wnętrzu jednego katalońskiego domu   Zbierski   2022-12-02
“New York Times” i jego współpracownicy   Fitzgerald   2022-12-02
Niewinne zdumienie pewnego socjologa   Koraszewski   2022-12-01
Wyjście ze stalinowskiego zimna   Ashenden   2022-11-29
Eureka! Odkryto arabskie lobby   Bard   2022-11-26
Stare irańskie hasło podbija świat   Taheri   2022-11-25
Nie, nierówności dochodów nie są najwyższe w historii. Są na historycznie niskim poziomie   Jacoby   2022-11-22
Porwanie studiów bliskowschodnich   i Alex Joffe   2022-11-20
Mistrzostwa świata w piłce nożnej i światowe rozgrywki   Collins   2022-11-19
Zabłąkane pociski: czego Ukraina (i Polska) mogą nauczyć się od Izraela   Frantzman   2022-11-18
Mroźna zima dla Europy: obwiniaj strategiczną ślepotę   Bekdil   2022-11-16
Thomas Friedman, zwolennik równego kopania wszystkiego, co izraelskie   Flatow   2022-11-14
Inwestowanie w naukę dla bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce   Bafana   2022-11-14
Kapitalizm to dobra rzecz   Koraszewski   2022-11-12
Skuteczna walka ze skrajnym ubóstwem   Jacoby   2022-11-11
Zabijanie Lewiatana tysiącem ciosów   Taheri   2022-11-10
Krytyczna teoria rasy i antysemityzm   Levick   2022-11-10
Afrykańscy farmerzy zarobili około 282 miliony dolarów na GMO w 2020 roku – nowe badanie   Opoku   2022-11-09
Niebezpieczeństwo „śpiącej” umowy nuklearnej: silniejsza Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran   Rafizadeh   2022-11-08
Refleksje o książce Roberta Spencera Who Lost Afghanistan?   Chesler   2022-11-08
Palestyńska walka o potrawy   Fitzgerald   2022-11-07
Arabowie o zachodniej hipokryzji w sprawie irańskich dronów     2022-11-07
Chaos tworzony przez moralistów na poziomie trzylatków   Tracinski   2022-11-04
Projektanci mody intelektualnej i ich klienci   Koraszewski   2022-11-02
Rewolucja w Iranie jest powstaniem, któremu przewodzą mniejszości etniczne   Mustafa   2022-11-01
Nadzieja w pesymizmie i rozsądku   Koraszewski   2022-10-31

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk