Prawda

Niedziela, 25 lutego 2024 - 00:29

« Poprzedni Następny »


Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz


Elder of Ziyon 2023-11-30

Izraelscy żołnierze zbierający ciała zabitych przez terrorystów Hamasu w kibucu Kraf Aza w dniu 10 października 2023r. (Źródło zdjęcia: Times of Israel, Chaim Goldberg/Flash90)
Izraelscy żołnierze zbierający ciała zabitych przez terrorystów Hamasu w kibucu Kraf Aza w dniu 10 października 2023r. (Źródło zdjęcia: Times of Israel, Chaim Goldberg/Flash90)

Piętnastego października ponad stu ekspertów prawa międzynarodowego wydało oświadczenie stwierdzające, że Hamas podczas ataku na ludność izraelską w dniu 7 października popełnił szereg zbrodni wojennych. Oświadczenie to do chwili obecnej podpisało ponad 300 specjalistów prawa z tego siedmiu z Polski (dr. Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (PAN), prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz (Uniwersytet Gdański), prof. Wojciech Sadurski, (UW), dr. Katarzyna Sekowska-Kozłowska, (PAN), dr. Stephen Terrett, (UW), prof. Mirosław Wyrzykowski (UW), dr. Michał Ziółkowski (Akademia Koźmińskiego). Jak się wydaje polskie media nie odnotowały jak dotąd oświadczenia, którego tekst publikujemy poniżej za publikacją na stronie Elder of Ziyon.

Publiczne oświadczenie ekspertów prawa międzynarodowego

Siódmego października 2023 roku ponad tysiąc terrorystów, członków Hamasu i Islamskiego Dżihadu, infiltrowało i przechwyciło cywilne wioski i miasta w Izraelu, a także szereg baz wojskowych. Terroryści zamordowali ponad 1300 osób, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze i młodych dorosłych, którzy świętowali na imprezie plenerowej. Tysiące ludzi odniosło ciężkie rany. Liczba zamordowanych wciąż nie jest ostateczna, a szczegóły dotyczące skali okrucieństw wciąż są odkrywane. Czyny te stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego prawa karnego.  Ponieważ wydaje się, że te rozprzestrzenione, straszliwe czyny zostały dokonane z „zamiarem zniszczenia w całości lub części” grupy narodowej – Izraelczyków – co było celem wyraźnie zadeklarowanym przez Hamas, najprawdopodobniej stanowią one międzynarodową zbrodnię ludobójstwa, zakazaną przez Konwencji o ludobójstwie i Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 

Szacuje się, że oprócz zamordowanych i rannych porwano i wzięto jako zakładników ponad 150 osób. Większość zakładników to cywile, wśród nich są obywatele Izraela i innych krajów. Wśród uprowadzonych są kobiety, dzieci, niemowlęta, osoby starsze wymagające opieki medycznej i osoby niepełnosprawne. Według doniesień mediów część porwanych osób została po uprowadzeniu zamordowana. Filmy, publikowane głównie przez Hamas, zamieszczane w mediach społecznościowych, dokumentują akty tortur, przemoc seksualną, przemoc wobec dzieci i bezczeszczenie zwłok. Przywódca Hamasu Salah Al-Arouri i Abu Obeida, rzecznik Izz ad-Din al-Kassam, potwierdzili, że przetrzymują izraelskich uprowadzonych. Nie podano żadnych informacji na temat aktualnej lokalizacji, statusu i stanu zakładników. Są przetrzymywani bez kontaktu ze światem zewnętrznym, a MKCK nie miał do nich dostępu. Istnieją podstawy, by sądzić, że ich życie i podstawowe prawa są bezpośrednio zagrożone w najpoważniejszy sposób.  

 

Zbrodnie wojenne


Prawo międzynarodowe zabrania brania zakładników, zdefiniowanego w Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników, jako trzymanie lub przetrzymywanie i grożenie śmiercią, zranieniem lub dalszym przetrzymywaniem innej osoby „w celu zmuszenia strony trzeciej, mianowicie państwa, międzynarodowej organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do podjęcia lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek czynności stanowiącej wyraźny lub dorozumiany warunek uwolnienia zakładnika”. Zwyczajowy zakaz prawa międzynarodowego dotyczący brania zakładników ma zastosowanie zarówno do międzynarodowych konfliktów zbrojnych, jak i do niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. Dotyczy to zatem konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem.  

 

Branie zakładników definiuje się jako zbrodnię wojenną, w tym w artykule 8 (2) (c) (iii) Statutu Rzymskiego, odzwierciedlającym zwyczajowe prawo międzynarodowe. Przepisy dotyczące przetrzymywania jeńców wojennych nie mają zastosowania do organizacji terrorystycznych. Zatem przetrzymywanie zakładników zarówno cywilnych, jak i żołnierzy stanowi zbrodnię wojenną. Okoliczności porwania wszystkich zakładników, cywilów i żołnierzy, ujawniają, że zostali oni wzięci w celu przetrzymywania ich jako zakładników. Hamas musi natychmiast uwolnić wszystkich zakładników.

 

Oprócz brania zakładników, jak wynika z informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych i z zeznań ocalałych, członkowie Hamasu celowo atakowali dużą liczbę cywilów, dopuszczając się morderstw, tortur, gwałtów, okaleczania i bezczeszczenia zwłok. Każdy z tych czynów stanowi zbrodnię wojenną, za którą sprawcy muszą ponieść pełną odpowiedzialność.

 

Zbrodnie przeciwko ludzkości


Zbrodnie przeciw ludzkości odnoszą się do czynów dokonanych w ramach „powszechnego lub systematycznego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej”. Czyny, które mogą stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości, obejmują między innymi wymuszone zaginięcia, tortury, przemoc seksualną i prześladowania. Uprowadzenie osób bez podania informacji o ich miejscu pobytu stanowi przestępstwo wymuszonych zaginięć. Co więcej, dostępne informacje wskazują, że wielu uprowadzonych było torturowanych przez porywaczy. Czyny te zostały wielokrotnie popełnione przez Hamas wobec zakładników w ramach realizacji jego polityki ataków na ludność cywilną, a zatem stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości, za które sprawcy muszą ponosić pełną odpowiedzialność.

 

Do czasu uwolnienia zakładników Hamas ma obowiązek, zgodnie z prawem międzynarodowym, dostarczyć informacji na temat zakładników, w tym ich stanu zdrowia, a także zapewnić im niezbędną opiekę medyczną. Prawo międzynarodowe nakłada dodatkowe szczególne obowiązki w zakresie opieki nad kobietami i dziećmi.

 

Szybkie działanie w celu powstrzymania tych zbrodni jest prawnym i moralnym obowiązkiem wszystkich państw.

 

Społeczność międzynarodowa, w tym wszystkie państwa i odpowiednie organizacje międzynarodowe, musi podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić natychmiastowe uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Wszelkie opóźnienia w działaniach będą skutkować większą liczbą ofiar śmiertelnych i większym cierpieniem.


Do czasu uwolnienia uprowadzonych wszystkie państwa muszą zażądać od Hamasu natychmiastowego dostarczenia jasnych informacji na temat faktycznego miejsca pobytu i stanu wszystkich uprowadzonych.

 

Do czasu uwolnienia organizacje humanitarne, w tym MKCK i wszystkie odpowiednie agencje ONZ, powinny zażądać od Hamasu zapewnienia im dostępu do uprowadzonych. Organizacje te muszą także dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić niezbędną żywność i odpowiednią opiekę medyczną.

 

Do czasu uwolnienia wszystkie państwa powinny wykorzystać wszelkie dostępne środki, by wesprzeć Izrael, MKCK oraz wszystkie inne odpowiednie organizacje i państwa w celu uzyskania dostępu do uprowadzonych oraz otrzymania informacji o ich losie i miejscu pobytu. Pomoc taka powinna obejmować przynajmniej zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy logistycznej i dostępnych informacji wywiadowczych oraz wsparcie odpowiednich wysiłków dyplomatycznych.

 

Nie uchylając się od obowiązku żądania natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich uprowadzonych, wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe mają obowiązek użycia wszelkich dostępnych środków, którymi dysponują, w celu wywarcia nacisku na Hamas, aby dał pierwszeństwo natychmiastowemu uwolnieniu tych uprowadzonych, którzy należą do grup szczególnie chronionych: dzieci, kobiety, osoby starsze, osoby niepełnosprawne i wymagające leczenia.

***

 

Czy to nie interesujące, że w mediach jest tak mało artykułów, które wspominają o tych oczywistych sprawach?

 

I czy nie jest równie interesujące, że listy otwarte, w których oskarża się Izrael o „ludobójstwo” lub inne zbrodnie, zyskują znacznie większy rozgłos niż listy takie jak ten?

 

Żaden ekspert prawny nie może poważnie kwestionować niczego, co tu napisano. To główny powód, dla którego nigdy o tym nie słyszeliśmy. 

 

(h/t JW)

https://elderofziyon.blogspot.com/2023/11/real-international-law-experts-agree.html

Elder of Ziyon, 29 listopada 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

 


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2553 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Sabotowanie romansu USA-Izrael   Altabef   2024-02-24
Eurowizja i bębny wojny   Collins   2024-02-23
Milczenie feministycznych owiec: ani słowa o horrorach HamasuZwolennicy #MeToo milczeli.   Chesler   2024-02-22
A zwycięzcą jest – Hamas!   Dershowitz   2024-02-21
"Palestyńczycy są tacy sami jak my", zapewnia mędrzec Blinken   Pandavar   2024-02-20
Żyjemy w momencie kulturowego chaosu   Meotti   2024-02-20
Chleba naszego powszedniego daj nam Google   Koraszewski   2024-02-19
Jak propalestyńscy są zachodni demonstranci?     2024-02-16
@Guardian kłamie, żeby przedstawić żołnierzy IDF jako potwory – ale pokazuje, że @IDF pozostaje najbardziej moralną armią na świecie     2024-02-15
Blinken powinien wiedzieć, że Autonomia Palestyńska jest równie zła jak rządy Hamasu w Gazie   Marcus   2024-02-14
Czy może istnieć uczciwa propalestyńska lewica?   Levick   2024-02-14
Hipokryzja zdefiniowana: grupy praw człowieka martwią się wszelkimi ograniczeniami w przepływie uchodźców, ale milczą w sprawie Egiptu, który zakazuje wjazdu jakimkolwiek uchodźcom z Gazy     2024-02-13
Czy uchodźcy żydowscy i arabscy są równi?Mimo prawie miliona żydowskich uchodźców z krajów arabskich, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadal ma obsesję wyłącznie na punkcie potomków uchodźców arabskich.   Julius   2024-02-11
Kilka uwag wokół niepewności   Koraszewski   2024-02-09
Moi drodzy Palestyńczycy: Czas pozbyć się naszych przywódców i przyjąć izraelskie oferty pokojowe   Eid   2024-02-07
Jak zdemontować UNRWA: instrukcja krok po kroku     2024-02-07
Wojna Izraela z Hamasem jest najmniej śmiercionośną wojną w regionieDlaczego więc media opisują go jako „jedną z najbardziej śmiercionośnych… w historii”?   Greenfield   2024-02-06
Zdradziecka awangarda intelektualna   Koraszewski   2024-02-04
Departament Stanu a rzeczywistość   Bard   2024-02-03
Szef ONZ twierdzi, że Palestyńczycy mają „prawo do państwowości”. Dlaczego?   Fitzgerald   2024-02-03
UNRWA istnieje, aby pomóc w prowadzeniu wojny, której celem jest likwidacja Izraela   Tobin   2024-02-02
Islamscy terroryści tworzą klęski głodowe, żeby czerpać korzyści z pomocy zagranicznejWalka z terrorystami nie powoduje klęsk głodowych; pomoc humanitarna dla terrorystów powoduje klęski głodowe.   Greenfield   2024-02-01
Kto pierwszy mrugnie w wojnie w Gazie?   Fernandez   2024-02-01
Dokumentowanie działań umożliwiających zbrodnie wojenne Hamasu: agencje ONZ, programy pomocy rządowej i organizacje pozarządowe   Steinberg   2024-01-31
Prawdziwe ludobójstwa, które świat ignorujeZamiast przeciwstawić się prawdziwym zbrodniom przeciw ludzkości, społeczność międzynarodowa obrzuca Izrael krwawymi oszczerstwami.   Bryen   2024-01-29
Wysoki Przedstawiciel UE, Josep Borrell, przyznaje, że chce „dwóch państw”, a nie „pokoju”     2024-01-26
Błędna odpowiedź Bidena w sprawie TajwanuGłównym zagrożeniem dla pokoju w Azji nie jest niepodległość Tajwanu, ale chińska wojowniczość.   Jacoby   2024-01-26
Jak zakończyć cierpienia Palestyńczyków   Tawil   2024-01-24
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-23
Złóżmy pozew przeciwko UNRWA w Hadze   Bedein   2024-01-23
Jak Princeton wybiela haniebną historię Kena Rotha   Steinberg   2024-01-22
Jedna wojna i dwie wizje   Taheri   2024-01-21
Pytasz, czy jesteś antysemitą?   Koraszewski   2024-01-21
“Koszmar zatajonych pieniędzy”: jak Katar kupił Ligę Bluszczową   Williams   2024-01-20
“Krwawe Boże Narodzenie”: chrześcijanie masakrowani w nigeryjskim ludobójstwie   Ibrahim   2024-01-17
Pracownicy pomocy humanitarnej wspierają Hamas   Bard   2024-01-13
Samobójcza głupota „rozwiązania w postaci dwóch państw”   Anderson   2024-01-12
Starzy orędownicy procesu pokojowego i wojna w Gazie   Flatow   2024-01-11
Dlaczego chrześcijańscy przywódcy ignorują ataki na swoją społeczność   Tawil   2024-01-10
Masha Gessen, lub, ври, да знай же меру   Fitzgerald   2024-01-09
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-06
Izrael ma nie tylko armię najbardziej moralną, ale także najbardziej przejrzystą     2024-01-06
Krytycy Izraela po prostu nie chcą, aby Izrael zwyciężył   Tobin   2024-01-05
Kto popiera Hamas?   Dershowitz   2024-01-04
Nie ma „upokorzonej izraelskiej męskości”   Chesler   2024-01-02
Nie ma porównania pomiędzy przemocą palestyńską i żydowską na Zachodnim Brzegu     2024-01-02
Odzyskanie romantyzmu naszej sprawy   Greenfield   2023-12-28
Przyszła strategia ekonomiczna dla pokoju   Mahjar-Barducci   2023-12-25
“Przebudzenie” zagraża amerykańskim Żydom   Tobin   2023-12-23
Dziesięć podstawowych faktów na temat wojny z Hamasem, o których media nie mówią     2023-12-23
Zakazanie przez Bidena prawa wjazdu do USA dla „stosujących przemoc osadników” izraelskich zablokowałby tych, którzy po prostu nie zgadzają się z jego polityką   Kontorovich   2023-12-21
Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie   Koraszewski   2023-12-20
Czy dysonans poznawczy Bidena może pozwolić Izraelowi wygrać wojnę?   Tobin   2023-12-19
Dlaczego islamiści roszczą sobie prawa do ziemi niemuzułmańskiej?   Bulut   2023-12-18
Polityka tożsamości i zaburzenia kognitywne   Koraszewski   2023-12-18
Symfoniczna wersja terroru   Taheri   2023-12-15
Wsparcie dla terroru: jak terroryści wykorzystują organizacje humanitarne   i Nathaniel Rabkin   2023-12-14
Zdumiewająca naiwność Izraelofobów. Zachodnie oburzenie wywołane wyłapywaniem przez IDF podejrzanych członków Hamasu jest absurdalnym kwiecistym moralizowaniem.   O'Neill   2023-12-13
Redaktor kuwejckiej gazety: Hamas powinien być ścigany sądownie za śmierć i zniszczenie, jakie ściągnął na Gazańczyków atakiem z 7 października     2023-12-11
Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk