Prawda

Sobota, 9 grudnia 2023 - 13:46

« Poprzedni Następny »


Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach


Elder of Ziyon 2023-09-07


W czwartek (31/08) ONZ opublikowała dokument zatytułowany „Studium dotyczące legalności izraelskiej okupacji okupowanych terytoriów palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy”.

 

Jest to 107 stron tendencyjnych i jednostronnych argumentów, a wszystkie one mają na celu uznanie działań Izraela od 1967 roku za nielegalne. Wobec każdego z ich argumentów istnieją kontrargumenty, ale autorzy nie informują o tym czytelników.


Jednak fałszywa jest sama podstawa tego studium. Przejdź na stronę 18, która deklaruje „metodologię”:

W badaniu za punkt wyjścia przyjęto fakt, że terytorium palestyńskie – tj. Zachodni Brzeg [Judea i Samaria], w tym Wschodnia Jerozolima i Strefa Gazy – zostało okupowane przez Izrael w 1967 r., w trakcie międzynarodowego konfliktu zbrojnego. 

Pomijając na razie Gazę, pytanie brzmi – kiedy to terytorium stało się „palestyńskie?”

 

Przeglądając artykuły prasowe z pierwszych lat po wojnie sześciodniowej, Zachodni Brzeg był zwykle opisywany jako „okupowana Jordania”.

 

Oto dwa artykuły z 1972 r., pierwszy o tym, jak wojowniczy Arabowie grozili innym Arabom ubiegającym się o urząd w pierwszych po wojnie wyborach na Zachodnim Brzegu:Wybory w okupowanej Jordanii powodują anonimowe groźby


Nablus, okupowana przez Izrael Jordania (AP). – „Nie ubiegaj się o urząd. Nie zdradzaj swojego ludu. Jeśli ubiegasz się o urząd, lepiej trzymaj się z dala od Nablusu”.

 

W okupowanej przez Izrael Jordanii


ALLENBY BRIDGE, okupowana przez Izrael Jordania (AP) – Minister obrony, Mosze Dajan, wszedł w poniedziałek na ten chwiejny most przed oczyma jordańskich żołnierzy w geście mającym symbolizować zmniejszenie napięć między Izraelem a arabskim królestwem króla Husajna.
Kiedy stał na moście z drewna i stali przerzuconym przez biblijną rzekę Jordan, z Jordanii przybywały autobusy przywożące dziesiątki Arabów, którzy odwiedzali swoje rodziny pod izraelską okupacją.
Mężczyźni, kobiety i dzieci tłoczyli się po izraelskiej stronie mostu, przygotowując się na trzymiesięczny pobyt u krewnych i przyjaciół w okupowanej Jordanii.
Oczekuje się, że liczba odwiedzających osiągnie w tym roku 150 tysięcy – trzykrotność liczby z 1969 roku.


Dajan stał nie pierwszy raz na tym wąskim moście. Podkreśliło to jednak fakt, że wrogie działania zbrojne są dosłownie nieistniejące od niemal dwóch lat. Po drugiej stronie widać było niewielu żołnierzy.
Według planu wizyt, zaprojektowanego przez samego Dajana, Arabowie z całego Bliskiego Wschodu mogą odwiedzać swoich krewnych podczas lata. Wszyscy muszą przejść sprawdzenie bezpieczeństwa, którego celem jest zapobieżenie temu, by most stał się trasą infiltracji arabskiej guerilli.

Kiedy dokładnie terytorium to zmieniło się z „okupowanej Jordanii” w „okupowane terytorium palestyńskie”? 

 

To nigdy się nie stało. Świat po prostu zgodził się z palestyńską propagandą i ostatecznie w nią uwierzył.

 

Pytanie staje się jeszcze bardziej oczywiste, gdy zdamy sobie sprawę, że aneksja Zachodniego Brzegu przez Jordanię w 1949 r. była nielegalna i prawie żaden naród jej nie uznał. Nigdy nie było to legalne terytorium Jordanii.

 

Zatem Zachodni Brzeg nigdy nie był „okupowaną Jordanią”. Była to część Brytyjskiego Mandatu Palestyny, tego samego mandatu, który obiecał, że ta ziemia będzie państwem żydowskim. Nie ojczyzną palestyńską – tylko ojczyzną żydowską.

Artykuł 2

Mocarstwo mandatowe będzie odpowiedzialne za ustanowienie takich politycznych, administracyjnych i ekonomicznych warunków, które zabezpieczą utworzenie żydowskiego domu narodowego, jak wyłożono w preambule, oraz rozwoju instytucji samorządowych, a także zabezpieczenie obywatelskich i religijnych praw mieszkańców Palestyny, niezależnie od ich rasy i religii.

To jest prawo międzynarodowe, które nigdy nie zostało uchylone. Izrael ma większe prawo do Judei i Samarii niż ktokolwiek inny. Określenie przez Izrael tego terytorium jako „spornego” było prawdopodobnie błędem – Izrael zawsze powinien był żądać całości. Ale określenie „sporne” jest poprawne, „zajęte” nie jest.

 

Dlatego właśnie to „studium” nigdzie nie wspomniana o Mandacie, a „metodologia” celowo go pomija, udając, że terytorium to jest „okupowanym terytorium palestyńskim”, nie mówiąc, kiedy zgodnie z prawem stało się „palestyńskie”.

 

W artykule dużo miejsca poświęca się argumentowi, że system Mandatów zapewniał „święte powiernictwo” prawa narodów do samostanowienia na terytoriach. Ale jak pokazuje powyższy dokument Mandatu Palestyny, tylko naród żydowski otrzymał to prawo w ramach Mandatu Palestyny. Powód jest równie prosty, jak nie do przyjęcia dla „ekspertów” prawnych ONZ – w 1920 r. nikt nie brał pod uwagę istnienia arabskiego „narodu palestyńskiego”. Arabowie z Palestyny, którzy mówili o nacjonalizmie, chcieli stać się częścią Syrii, ich zainteresowanie niepodległym państwem pojawiło się dopiero (z nielicznymi wyjątkami) po tym, jak Zachód wyznaczył granice Brytyjskiego Mandatu Palestyny i jedność z Syrią nie była już opcją. 

 

Stosowanie języka Mandatu Ligi Narodów do samookreślenia narodu, który w tamtym czasie nie istniał jako naród – który nawet nie uważał się za naród – jest szczytem oszustwa.

 

Kolejna część „metodologii” jest jeszcze bardziej absurdalna: „W badaniu za punkt wyjścia przyjęto również fakt, że Izrael w dalszym ciągu okupuje Strefę Gazy”.

 

Przed wycofaniem się Izraela z Gazy żaden ekspert prawny nigdy nie powiedział, że okupacja jest możliwa bez żołnierzy stacjonujących fizycznie na miejscu kontrolowanego terytorium.

 

Na przykład zobacz definicję w Słowniku terminów wojskowych i powiązanych Departamentu Obrony z 1972 r.:

okupowane terytorium – (DOD, IADB) Terytorium pod władzą i faktyczną kontrolą armii nieprzyjacielskiej. Określenie nie stosuje się do terytorium administrowanym zgodnie z warunkami pokoju, traktatem lub innym porozumieniem, wyrażonym lub implikowanym, z cywilną władzą nad terytorium. Patrz także porozumienie w sprawach cywilnych.

Okupanci wojskowi są zobowiązani, zgodnie z prawem międzynarodowym, do stworzenia systemu sądowniczego, do zapewnienia zarządzania miastami i dalszego ich funkcjonowania, do stworzenia całej biurokracji do zarządzania terytorium. Nie jest to możliwe bez „żołnierzy na terytorium”, czyli nieformalnej definicji okupacji stosowanej od ponad stu lat. 

 

Izrael nie kontroluje Gazy. Nie może powstrzymać rakiet i moździerzy, produkcji broni ani ćwiczeń wojskowych. Izrael nie może stworzyć systemu sądów wojskowych – co jest wymagane na mocy definicji okupacji. Nie może nikogo aresztować. 

 

Drugie zdanie jasno pokazuje, że obszar A na Zachodnim Brzegu nie jest „okupowany”, nawet jeśli przyjąć, że Zachodni Brzeg jest w jakiś sposób „terytorium palestyńskim”.

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych analiz prawnych dotyczących Izraela, celem tego artykułu od samego początku było ustalenie, że działania Izraela i „okupacja” są nielegalne. Autorzy tej analizy ustalili podstawowe zasady mające zapewnić, że irytujące argumenty, takie jak Mandat Ligi Narodów czy definicje okupacji przyjęte przed 2005 rokiem, nie będą w ogóle poruszane. (Kiedy JFK blokował Kubę, czy Stany Zjednoczone „okupowały” Kubę?)

 

To nie jest prawo międzynarodowe. To wypaczenie prawa międzynarodowego przeciwko tylko jednemu państwu – przypadkowo, jedynemu państwu żydowskiemu. 

 

A to dopiero początek problemów z tym dokumentem. Ponieważ jednak sama metodologia opiera się na kłamstwach, oznacza to, że pozostała część dokumentu zbudowanego na tym fundamencie kłamstw również jest nieważna. 


Link do oryginału: https://elderofziyon.blogspot.com/2023/08/the-uns-latest-anti-israel-legal.html

Elder of Ziyon, 31 sierpnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Elder of Ziyon - blog amerykańskiego badacza antysemityzmu w mediach i organizacjach.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2493 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk