Prawda

Niedziela, 25 lutego 2024 - 00:20

« Poprzedni Następny »


Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?


Daled Amos 2023-10-25

Główna kwatera ONZ, Nowy Jork. (Źródło zdjęcia: Wikipedia)
Główna kwatera ONZ, Nowy Jork. (Źródło zdjęcia: Wikipedia)

Ludzie mówią o wymaganiach międzynarodowego prawa humanitarnego w następstwie masakry obywateli Izraela przez Hamas, dyskusja skupia się przede wszystkim na ograniczeniach, które należy nałożyć na Izrael. Nieliczni – i to dopiero po chwili namysłu - pytają, czego prawo międzynarodowe wymaga od Hamasu. To samo w sobie pokazuje dziwną hierarchię priorytetów wśród społeczności globalnej.


Przede wszystkim istnieje Konwencja o Ludobójstwie. Została zatwierdzona do ratyfikacji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 r. i weszła w życie w 1951 r. Zgodnie z Artykułem I: 

Umawiające się Strony potwierdzają, że ludobójstwo, popełnione zarówno w czasie pokoju jak podczas wojny, stanowi zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego, oraz zobowiązują się zapobiegać tej zbrodni i karać ją.

Konwencja dotyczy czynu popełnionego z zamiarem zniszczenia, choćby częściowego,

-  grupy narodowej
-  etnicznej
 rasowej lub
religijnej  

Ludobójstwo obejmuje – między innymi – zabijanie członków grupy, powodowanie poważnych obrażeń ciała lub zdrowia psychicznego oraz umyślne stwarzanie warunków z zamiarem spowodowania całkowitego lub częściowego fizycznego zniszczenia grupy. Oprócz bezpośredniego zaangażowania w ludobójstwo, prawo to ma również zastosowanie do spisku, podżegania, współudziału, a nawet samej próby popełnienia ludobójstwa. Ponadto na mocy konwencji karze podlegają nie tylko władcy, ale także urzędnicy publiczni i osoby prywatne.

 

Następnie jest Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 (2001) , która została przyjęta w odpowiedzi na atak dżihadystów z 11 września, czyniąc tę rezolucję szczególnie istotną w obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę oczywiste podobieństwa. Została uchwalona na mocy rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych, dzięki czemu jest wiążąca dla wszystkich członków ONZ, w przeciwieństwie do innych rezolucji ONZ.

 

Zgodnie z artykułem 2 wszystkie państwa mają obowiązek: 

a) Powstrzymywać się od udzielania jakiejkolwiek formy wsparcia, czynnego lub biernego, podmiotom lub osobom zaangażowanym w akty terrorystyczne, w tym poprzez tłumienie werbowania członków grup terrorystycznych i eliminowanie dostaw broni dla terrorystów;

(c) Odmawiać bezpiecznego schronienia tym, którzy finansują, planują, wspierają lub popełniają akty terrorystyczne, lub zapewniają bezpieczne schronienie;

(e) Zapewnić, że każda osoba uczestnicząca w finansowaniu, planowaniu, przygotowaniu lub popełnianiu aktów terrorystycznych lub we wspieraniu aktów terrorystycznych zostanie pociągnięta do odpowiedzialności i zapewnić, że oprócz wszelkich innych środków zastosowanych przeciwko niej, takie akty terrorystyczne zostaną uznane za poważne przestępstwa w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych oraz że kara należycie odzwierciedla powagę takich aktów terrorystycznych;

Zgodnie z artykułem 3 wszystkie państwa mają:

(f) Podjąć odpowiednie środki, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, w tym międzynarodowymi standardami praw człowieka, przed przyznaniem statusu uchodźcy, w celu zapewnienia, że osoba ubiegająca się o azyl nie planowała, nie ułatwiała ani nie brała udziału w popełnieniu aktów terrorystycznych;

(g) Zapewnić, zgodnie z prawem międzynarodowym, że status uchodźcy nie jest nadużywany przez sprawców, organizatorów lub osób ułatwiających akty terrorystyczne oraz że twierdzenia o motywach politycznych nie są uznawane za podstawę do odrzucenia wniosków o ekstradycję domniemanych terrorystów;

Ponadto rezolucja

5. oświadcza, że akty, metody i praktyki terrorystyczne są sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz że świadome finansowanie, planowanie i podżeganie do aktów terrorystycznych jest również sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych;

W niedzielę Caroline Glick rozmawiała z profesorem Avim Bellem – ekspertem w dziedzinie prawa międzynarodowego – o zobowiązaniach prawnych reszty świata w odpowiedzi na atak terrorystyczny Hamasu oraz o tym, jak narody naruszają te zobowiązania. Podsumowanie niektórych jego spostrzeżeń można znaleźć w opublikowanym wczoraj artykule JNS.

 

Bell nawiązuje do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 i ilustruje, w jaki sposób łamane są niektóre jej wymagania. Na przykład:

Rezolucja 1373 stanowi, że wszystkie państwa członkowskie ONZ muszą „powstrzymywać się od udzielania jakiejkolwiek formy wsparcia, czynnego lub biernego, podmiotom lub osobom zaangażowanym w akty terrorystyczne”.

Jakakolwiek pomoc dla Gazy, która jest całkowicie kontrolowana przez Hamas, jest oczywiście pomocą „aktywną lub pasywną” dla Hamasu, a zatem nielegalną.

To stawia twierdzenia o obowiązku zapewnienia pomocy humanitarnej Gazańczykom w innym świetle, biorąc pod uwagę fakt, że terroryści Hamasu z pewnością przejmą – i przejmowali – pomoc dla siebie.

 

Profesor Bell wskazuje także, że udział Kataru, popierany przez administrację Bidena, również jest pogwałceniem Rezolucji 1373:

Rezolucja 1373 wymaga również, aby wszystkie państwa członkowskie ONZ „odmawiały bezpiecznego schronienia tym, którzy finansują, planują, wspierają lub popełniają akty terrorystyczne, lub zapewniają bezpieczne schronienie”.

Po wizycie w Izraelu w ubiegły czwartek Blinken udał się do Kataru. W Katarze przebywają czołowi mistrzowie terroru Hamasu. Zaplanowali swoje okrucieństwa z Kataru. Pieniądze i broń Iranu są kierowane do Hamasu przez Katar. Katarski kanał satelitarny Al Dżazira jest integralną częścią machiny terroru Hamasu. W poniedziałek rano IDF ogłosiły, że reporterzy Al Dżaziry przekazują Hamasowi informacje o rozmieszczeniu i liczbie żołnierzy IDF zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem swoich programów…

Traktując Katar jako sojusznika, zamiast karać go za jego centralną rolę na wszystkich poziomach infrastruktury terrorystycznej Hamasu, administracja po raz kolejny narusza prawo międzynarodowe. To także jest zdradzaniem Izraela.

Podobnie jak Rezolucja 1373, artykuł VII Konwencji o Ludobójstwie zajmuje się kwestią ekstradycji:

Ludobójstwo i inne czyny wymienione w Artykule III nie będą uważane za przestępstwa polityczne, o ile chodzi o dopuszczalność ekstradycji. 

 

Umawiające się Strony zobowiązują się w takich przypadkach dokonywać ekstradycji zgodnie z ich ustawami i obowiązującymi traktatami.

Staje się to istotne, ponieważ CDR [były dowódca marynarki USA] David Levy pisze o  przywództwie Hamasu i amerykańskiej opcji ekstradycji  dla Centrum Studiów Strategicznych Begin-Sadat:

STRESZCZENIE: Hamas przeprowadził najbardziej niszczycielski atak terrorystyczny w historii Izraela, demonstrując największe zdeprawowanie człowieka. Atak doprowadził do tragicznej śmierci ponad 1200 osób, w tym co najmniej 22 Amerykanów, a znacznie więcej osób wzięto jako zakładników. Stany Zjednoczone mają obowiązek wobec swoich obywateli zażądać ekstradycji przywódcy Hamasu, aby stanął przed sądem w USA. Opierając się na precedensach i poprzednich udanych ekstradycjach międzynarodowych terrorystów, Stany Zjednoczone mogą wykorzystać stosunki dyplomatyczne i zasoby wojskowe, aby aktywnie dążyć do ich ekstradycji z Kataru, Libanu lub innych miejsc, w których mogą przebywać. [podkreślenie dodane]

Levy pisze, że fakt, że USA nie mają umowy o ekstradycji z Katarem, nie musi uniemożliwiać nakłonienia tego kraju do wydania przywódców terrorystów:

USA nie mają umów ekstradycyjnych z Katarem ani Libanem, ale mają wpływ. Żądając ekstradycji z Kataru, Waszyngton ma pewien wpływ na Doha. Początkowo Doha prawie na pewno się nie zgodzi. Jednak Stany Zjednoczone mogą osiągnąć pożądany rezultat dzięki dobrze skonstruowanemu podejściu „kija i marchewki”. Stany Zjednoczone mają znaczącą obecność wojskową w Katarze, w tym bazę lotniczą Al Udeid, która jest kluczowym regionalnym atutem strategicznym. Przyszłość tej bazy i szersza współpraca wojskowa, np. dostęp do sprzedaży sprzętu wojskowego, mogłaby zostać wykorzystana jako karta przetargowa. Naciski ekonomiczne mogłyby oferować zachęty, takie jak przyszłe umowy handlowe, lub nakładać ukierunkowane sankcje na osoby lub podmioty. Stany Zjednoczone mogą także podjąć próbę współpracy z innymi sojusznikami, takimi jak Arabia Saudyjska i Turcja, aby wpłynąć na Katar.

W artykule szczegółowo opisano przykłady sytuacji, w których Stany Zjednoczone „pociągają do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za śmierć swoich obywateli”, a Levy podkreśla, że jest to część długiej tradycji amerykańskiej. Artykuł byłby bardziej przekonujący, gdybyśmy nie widzieli niepowodzeń wielu administracji w zastosowaniu środków niezbędnych do nakłonienia Jordanii do wydania sprawczyni masakry w Sbarro, odpowiedzialnej za śmierć 16 osób, w tym dwojga Amerykanów.

 

Jeśli kraj taki jak USA nie będzie stosował prawa międzynarodowego w stosunku do siebie, jakie są szanse, że jakikolwiek kraj zastosuje prawo międzynarodowe w stosunku do innych?

 

Link do oryginału: https://elderofziyon.blogspot.com/2023/10/better-question-what-does-international.html

Elder of Ziyon, 18 października 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Daled Amos
(Bennet Ruda) 


Izraelski bloger piszący o historii i problemach Bliskiego Wschodu, a w szczególności Izraela.  http://daledamos.blogspot.com/


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2553 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Sabotowanie romansu USA-Izrael   Altabef   2024-02-24
Eurowizja i bębny wojny   Collins   2024-02-23
Milczenie feministycznych owiec: ani słowa o horrorach HamasuZwolennicy #MeToo milczeli.   Chesler   2024-02-22
A zwycięzcą jest – Hamas!   Dershowitz   2024-02-21
"Palestyńczycy są tacy sami jak my", zapewnia mędrzec Blinken   Pandavar   2024-02-20
Żyjemy w momencie kulturowego chaosu   Meotti   2024-02-20
Chleba naszego powszedniego daj nam Google   Koraszewski   2024-02-19
Jak propalestyńscy są zachodni demonstranci?     2024-02-16
@Guardian kłamie, żeby przedstawić żołnierzy IDF jako potwory – ale pokazuje, że @IDF pozostaje najbardziej moralną armią na świecie     2024-02-15
Blinken powinien wiedzieć, że Autonomia Palestyńska jest równie zła jak rządy Hamasu w Gazie   Marcus   2024-02-14
Czy może istnieć uczciwa propalestyńska lewica?   Levick   2024-02-14
Hipokryzja zdefiniowana: grupy praw człowieka martwią się wszelkimi ograniczeniami w przepływie uchodźców, ale milczą w sprawie Egiptu, który zakazuje wjazdu jakimkolwiek uchodźcom z Gazy     2024-02-13
Czy uchodźcy żydowscy i arabscy są równi?Mimo prawie miliona żydowskich uchodźców z krajów arabskich, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadal ma obsesję wyłącznie na punkcie potomków uchodźców arabskich.   Julius   2024-02-11
Kilka uwag wokół niepewności   Koraszewski   2024-02-09
Moi drodzy Palestyńczycy: Czas pozbyć się naszych przywódców i przyjąć izraelskie oferty pokojowe   Eid   2024-02-07
Jak zdemontować UNRWA: instrukcja krok po kroku     2024-02-07
Wojna Izraela z Hamasem jest najmniej śmiercionośną wojną w regionieDlaczego więc media opisują go jako „jedną z najbardziej śmiercionośnych… w historii”?   Greenfield   2024-02-06
Zdradziecka awangarda intelektualna   Koraszewski   2024-02-04
Departament Stanu a rzeczywistość   Bard   2024-02-03
Szef ONZ twierdzi, że Palestyńczycy mają „prawo do państwowości”. Dlaczego?   Fitzgerald   2024-02-03
UNRWA istnieje, aby pomóc w prowadzeniu wojny, której celem jest likwidacja Izraela   Tobin   2024-02-02
Islamscy terroryści tworzą klęski głodowe, żeby czerpać korzyści z pomocy zagranicznejWalka z terrorystami nie powoduje klęsk głodowych; pomoc humanitarna dla terrorystów powoduje klęski głodowe.   Greenfield   2024-02-01
Kto pierwszy mrugnie w wojnie w Gazie?   Fernandez   2024-02-01
Dokumentowanie działań umożliwiających zbrodnie wojenne Hamasu: agencje ONZ, programy pomocy rządowej i organizacje pozarządowe   Steinberg   2024-01-31
Prawdziwe ludobójstwa, które świat ignorujeZamiast przeciwstawić się prawdziwym zbrodniom przeciw ludzkości, społeczność międzynarodowa obrzuca Izrael krwawymi oszczerstwami.   Bryen   2024-01-29
Wysoki Przedstawiciel UE, Josep Borrell, przyznaje, że chce „dwóch państw”, a nie „pokoju”     2024-01-26
Błędna odpowiedź Bidena w sprawie TajwanuGłównym zagrożeniem dla pokoju w Azji nie jest niepodległość Tajwanu, ale chińska wojowniczość.   Jacoby   2024-01-26
Jak zakończyć cierpienia Palestyńczyków   Tawil   2024-01-24
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-23
Złóżmy pozew przeciwko UNRWA w Hadze   Bedein   2024-01-23
Jak Princeton wybiela haniebną historię Kena Rotha   Steinberg   2024-01-22
Jedna wojna i dwie wizje   Taheri   2024-01-21
Pytasz, czy jesteś antysemitą?   Koraszewski   2024-01-21
“Koszmar zatajonych pieniędzy”: jak Katar kupił Ligę Bluszczową   Williams   2024-01-20
“Krwawe Boże Narodzenie”: chrześcijanie masakrowani w nigeryjskim ludobójstwie   Ibrahim   2024-01-17
Pracownicy pomocy humanitarnej wspierają Hamas   Bard   2024-01-13
Samobójcza głupota „rozwiązania w postaci dwóch państw”   Anderson   2024-01-12
Starzy orędownicy procesu pokojowego i wojna w Gazie   Flatow   2024-01-11
Dlaczego chrześcijańscy przywódcy ignorują ataki na swoją społeczność   Tawil   2024-01-10
Masha Gessen, lub, ври, да знай же меру   Fitzgerald   2024-01-09
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-06
Izrael ma nie tylko armię najbardziej moralną, ale także najbardziej przejrzystą     2024-01-06
Krytycy Izraela po prostu nie chcą, aby Izrael zwyciężył   Tobin   2024-01-05
Kto popiera Hamas?   Dershowitz   2024-01-04
Nie ma „upokorzonej izraelskiej męskości”   Chesler   2024-01-02
Nie ma porównania pomiędzy przemocą palestyńską i żydowską na Zachodnim Brzegu     2024-01-02
Odzyskanie romantyzmu naszej sprawy   Greenfield   2023-12-28
Przyszła strategia ekonomiczna dla pokoju   Mahjar-Barducci   2023-12-25
“Przebudzenie” zagraża amerykańskim Żydom   Tobin   2023-12-23
Dziesięć podstawowych faktów na temat wojny z Hamasem, o których media nie mówią     2023-12-23
Zakazanie przez Bidena prawa wjazdu do USA dla „stosujących przemoc osadników” izraelskich zablokowałby tych, którzy po prostu nie zgadzają się z jego polityką   Kontorovich   2023-12-21
Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie   Koraszewski   2023-12-20
Czy dysonans poznawczy Bidena może pozwolić Izraelowi wygrać wojnę?   Tobin   2023-12-19
Dlaczego islamiści roszczą sobie prawa do ziemi niemuzułmańskiej?   Bulut   2023-12-18
Polityka tożsamości i zaburzenia kognitywne   Koraszewski   2023-12-18
Symfoniczna wersja terroru   Taheri   2023-12-15
Wsparcie dla terroru: jak terroryści wykorzystują organizacje humanitarne   i Nathaniel Rabkin   2023-12-14
Zdumiewająca naiwność Izraelofobów. Zachodnie oburzenie wywołane wyłapywaniem przez IDF podejrzanych członków Hamasu jest absurdalnym kwiecistym moralizowaniem.   O'Neill   2023-12-13
Redaktor kuwejckiej gazety: Hamas powinien być ścigany sądownie za śmierć i zniszczenie, jakie ściągnął na Gazańczyków atakiem z 7 października     2023-12-11
Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk