Prawda

Środa, 6 grudnia 2023 - 01:40

« Poprzedni Następny »


Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?


Olga Deutsch 2022-06-16

Ursula von der Leyen podczas wykładu na uniwersytecie Ben Guriona. (Zrzut z ekranu wideo.)
Ursula von der Leyen podczas wykładu na uniwersytecie Ben Guriona. (Zrzut z ekranu wideo.)

Najwyższej rangi przedstawicielka Unii Europejskiej, Ursula von der Leyen, pojechała we wtorek 14 czerwca do Izraela z pierwszą oficjalną wizytą od czasu objęcia urzędu przez rząd Benneta-Lapida. Podczas gdy większość relacji przedstawia wizytę jako odzwierciedlenie lepszych więzi między Jerozolimą a Brukselą, jej wizyta ma miejsce w sześć miesięcy od czasu, gdy izraelski rząd uznał sześć palestyńskich NGO za zakamuflowane organizacje terrorystyczne. Decyzja ta spotkała się pierwotnie z krytyką Komisji Europejskiej.

Ta decyzja, która było poważnym odejściem od poprzedniej polityki izraelskiej, nastąpiła po aresztowaniu co najmniej pięciu piastujących wysokie stanowiska pracowników organizacji pozarządowych za udział w zabójstwie 17-letniej Riny Shnerb w sierpniu 2019 roku.


Ministerstwo Obrony Izraela (MoD) określiło sześć organizacji pozarządowych jako „sieć”, która działa „w imieniu Ludowego Frontu [Wyzwolenia Palestyny]”, organizacji terrorystycznej uznanej za taką przez UE. MoD oskarżyło te organizacje pozarządowe o przekierowywanie funduszy humanitarnych od rządów europejskich do LFWP. 


Niezależne badania przeprowadzone przez NGO Monitor pokazują, że w latach 2011-2021 sama Komisja Europejska przeznaczyła co najmniej 28 mln euro na projekty, w których te organizacje pozarządowe są partnerami wykonawczymi. Razem z innymi rządami europejskimi łączna kwota przekracza 200 mln euro dla sieci co najmniej 13 organizacji pozarządowych powiązanych z LFWP.


Jak to było możliwe? W jaki sposób UE i inne rządy mogą wspierać organizacje powiązane z grupą terrorystyczną? Część problemu leży w unikalnej strukturze LFWP. Ta grupa terrorystyczna składa się z trzech nakładających się na siebie gałęzi: skrzydła bojowników, partii politycznej i sieci organizacji pozarządowych, która współpracuje z urzędnikami europejskimi i pozyskuje od nich fundusze. 


Jak do tego doszło?


Organizacje pozarządowe w tej sieci deklarują, że promują prawa człowieka i zapewniają pomoc humanitarną, podczas gdy w praktyce promują upolitycznione, stronnicze narracje, często połączone z antysemicką propagandą i podżegającymi treściami mającymi na celu zaszkodzenie legitymacji Izraela jako państwa żydowskiego. Na przestrzeni lat NGO Monitor zidentyfikował – korzystając wyłącznie z otwartych źródeł! – ponad 70 osób, które jednocześnie zajmowały stanowiska w LFWP i w organizacjach pozarządowych finansowanych ze środków europejskich.


Gdy te fakty wyszły na jaw, wielu posłów do Parlamentu Europejskiego mówiło o potrzebie lepszej weryfikacji i bardziej ostrożnych procesach wyboru partnerów organizacji pozarządowych do projektów finansowanych przez UE. W 2020 roku, w odpowiedzi na doniesienia o udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w zabójstwie Riny Shnerb, komisarz UE Varhelyi zarządził wewnętrzne śledztwo w sprawie potencjalnego przekierowania funduszy unijnych do grup terrorystycznych. 


Inni argumentowali, że istniejące procedury UE są solidne i zapewniają wystarczające zabezpieczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w 2019 roku UE wprowadziła nowe ograniczenie we wszystkich swoich umowach z organizacjami pozarządowymi, zakazujące współpracy z kimkolwiek, kto figuruje na „listach unijnych posunięć ograniczających” (oficjalne określenie unijnej listy terrorystów). 


W praktyce jednak nie miało to większego znaczenia. Zamordowanie Riny Shnerb nastąpiło później. Częściowo dlatego, że lista organizacji terrorystycznych UE obejmuje takie podmioty jak Hamas, Islamski Dżihad i LFWP, ale nie obejmuje żadnych osób ani organizacji z nimi powiązanych lub identyfikowanych. 


W rzeczywistości to Ursula von der Leyen jako pierwsza oficjalnie wyjaśniła w czerwcu 2020 roku, że unijne przepisy weryfikacyjne „sprawiają, że uczestnictwo podmiotów, osób lub grup osób powiązanych, należących lub wspierających organizacje terrorystyczne jest niezgodne z jakimkolwiek finansowaniem UE”. Słowo „powiązani” zawierało brakującą specyfikację, która powinna była pozwolić UE na nałożenie ograniczeń na wszystkich tych, którzy są w jakikolwiek sposób powiązani z organizacją terrorystyczną. 


To prawda, że wkrótce po tym, jak Izrael zaalarmował UE o udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w zabójstwie Riny Shnerb, Komisja Europejska po cichu zamroziła finansowanie dla Al-Haq i Związku Komitetów Robót Rolniczych (UAWC), dwóch z wskazanych organizacji pozarządowych w oczekiwaniu na ostateczną decyzję. Była to pożądana natychmiastowa reakcja, ale UE nie wydała jeszcze ostatecznego oświadczenia w sprawie swojej polityki.


W przeciwieństwie do tej niepewności, Holandia zakończyła swój kontrakt o wartości 13 milionów euro z UAWC, po tym, jak niezależne dochodzenie (wyłącznie na podstawie informacji z otwartych źródeł) wykazało, że co najmniej 34 pracowników UAWC miało powiązania z LFWP. A minister spraw zagranicznych Niemiec ogłosiła, że jej rząd będzie nadal finansował „projekty na terytoriach, ale pieniądze nie będą trafiały do sześciu organizacji palestyńskich, które Izrael uznał za grupy terrorystyczne”. 


Utrwalając ten brak jasnej polityki UE, szef misji UE w Ramallah Sven von Burgsdoff spotkał się w grudniu 2021 roku z przedstawicielami tych sześciu palestyńskich organizacji pozarządowych bezpośrednio po ich desygnacji jako organizacje terrorystyczne, informując je, że „UE będzie nadal przestrzegać prawa międzynarodowego i wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego […]." Jest to bezpośrednio sprzeczne z oświadczeniem von der Leyen, ale nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę niejednoznaczność i niechęć UE do wdrażania własnej polityki.


Ponadto UE finansuje obecnie projekt o wartości 588 299 euro (2021-2024) realizowany przez palestyńską sieć organizacji pozarządowych, którego inauguracja obejmowała warsztaty „skoncentrowane na strategiach i mechanizmach potrzebnych do zwalczania polityki zwalczania terroryzmu”. Innymi słowy, UE finansuje projekt, który próbuje podważyć politykę przeciwdziałania terroryzmowi, w tym swoją własną.


Dychotomia między polityką przyjętą przez wybieranych w wyborach polityków UE a niechęcią biurokratów Komisji Europejskiej do ich realizacji wciąż się pogłębia. Wizyta von der Leyen może być okazją dla izraelskiego ministra spraw zagranicznych Lapida i ministra obrony Gantza do zajęcia się tą kwestią, wzywając ją do ujednolicenia przesłania płynącego z Brukseli. 


Zaledwie miesiąc temu Parlament Europejski przyjął ścisły język wypowiedzi von der Leyen w swojej najważniejszej rocznej rezolucji budżetowej (absolutorium), stwierdzając, że Komisja powinna dokładnie sprawdzić, czy fundusze nie trafią do organizacji związanych z terroryzmem. Czy ta polityka zostanie wdrożona, dopiero się okaże. 


How can the EU want closer ties with Israel while funding terror NGO’s?

Jerusalem Post, 11 czerwca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Olga Deutsch jest wiceprzewodniczącą NGO Monitor. 

 

Od redakcji „Listów z naszego sadu”

Ursula von der Leyen miała 14 czerwca pracowity dzień. Przyjechała do Izraela, gdzie wygłosiła wykład na uniwersytecie Ben Guriona, mówiąc między innymi, że „Unia Europejska i Izrael muszą być sojusznikami, ponieważ historia Europy jest również historią żydowskiego narodu. Nasza demokracja kwitnie, kiedy żydowskie życie kwitnie. Jestem oddana walce z antysemityzmem i opiece nad żydowskim życiem w Europie”. Potem wpadła do Ramallah, gdzie mogła poinformować, iż Komisja Europejska zatwierdziła pakiet pomocy dla Autonomii Palestyńskiej w wysokości 224 milionów euro nie zważając na protesty ludzi wskazujących, że te pieniądze będą m. in. wykorzystane na produkcję podręczników szkolnych zawierających promowanie terroryzmu. Następnie poleciała do Kairu podpisać wstępną umowę o zakupie izraelskiego gazu za pośrednictwem Egiptu (gdzie ten gaz jest skraplany).


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2490 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25
Jak USA starają się związać ręce Izraela przed ogłoszeniem nowej umowy z Iranem   Doran   2023-06-24
ONZ i WHO obwiniają Izrael bardziej niż kogokolwiek innego   Bryen   2023-06-22
Problem z definicją antysemityzmu IHRA polega na tym, że nie pozostawia miejsca dla  antysemitów     2023-06-21

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk