Prawda

Czwartek, 8 grudnia 2022 - 19:52

« Poprzedni Następny »


Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące


Seth J. Franzman 2022-05-09

<span>Rosyjski prezydent Władimir Putin wygłasza przemówienie z okazji rocznicy „zjednoczenia” Krymu z Rosją, marzec 2022 (Źródło: Wikipedia)</span>
Rosyjski prezydent Władimir Putin wygłasza przemówienie z okazji rocznicy „zjednoczenia” Krymu z Rosją, marzec 2022 (Źródło: Wikipedia)

Kiedy Rosja ogłosiła inwazję na Ukrainę pod koniec lutego, nazwała ją “specjalną operacją wojskową”, która miała ”denazyfikować” Ukrainę.  


Ta prostacka propaganda miała dać wrażenie, że nie jest to wojna, a Moskwa jedynie rozprawia się z “nazistami”. Rosja kontynuowała oskarżenia o “nazizm”, by uzasadnić swoją agresję. Obecnie poszła nawet dalej, z twierdzeniem rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, Siergieja Ławrowa, że Hitler miał “żydowską krew”. To twierdzenie padło w odpowiedzi na pytanie, jak Rosja może walczyć z “nazistami” w Ukrainie, skoro ukraiński prezydent, Wołodymyr Zeleński, jest potomkiem Żydów.    


Dlaczego Rosja sądzi, że ta narracja kogokolwiek przekona? Moskwa nie zmieniła swojego przesłania, wierzy, że krzyczenie „naziści, naziści” o Ukrainie będzie skuteczne. Do kogo jest skierowane to przesłanie? Czy do rosyjskich obywateli posłanych, by walczyli w Ukrainie? Czy jest głównie dla zachodniej publiczności? Tendencja do oskarżania ludzi, krajów lub grup o „nazizm” lub „neonazizm” jest bardzo silna na Zachodzie.  


Zachodnie media często nazywają politycznych przeciwników z prawicy “faszystami”, “neonazistami” lub „zwolennikami białej supremacji”. Przy tak częstym odwoływaniu się do nazizmu w politycznym dyskursie na Zachodzie wydaje się, że Rosja wierzyła, iż wrzask “naziści” przekona ludzi, że jej kampania w Ukrainie jest prawomocna. 


Rosja robi także dokładnie to, co robią pewne grupy polityczne na Zachodzie. Bierze kilka przykładów ukraińskiej skrajnej prawicy i nazywa ich nazistami, a następnie używa tego do oczernienia całej Ukrainy.  


Kluczowym przykładem tego działania jest podawanie Batalionu „Azow” jako przykładu tego, jak Rosja walczy z „nazistami”. Rosja używa swoich mediów i przyjaciół na Zachodzie, by propagować twierdzenia, że w Ukrainie są „neonaziści” przez powoływanie się na ten jeden batalion.  


Oskarżenia Rosji, że jej wrogowie to “naziści” lub “faszyści”, ma długą historię idącą wstecz do lat 1920. Komuniści mobilizowali ludzi przeciwko faszystom w Europie w latach 1920. i 1930. Później, kiedy nazistowskie Niemcy dokonały inwazji na Rosję, Związek Radziecki  faktycznie walczył przeciwko nazizmowi i faszyzmowi i istotnie odegrał wielką rolę w pokonaniu nazizmu. Jednak, po pokonaniu nazistów sowiecka machina propagandowa nadal używała określenia „faszyści” na swoich wrogów. 


W listopadzie 1958 roku pierwszy sekretarz partii komunistycznej Związku Radzieckiego, Nikita Chruszczow, wygłosił przemówienie o Niemczech, w którym twierdził, że “siłami zbrojnymi, które są odtwarzane w Niemczech Zachodnich, znowu dowodzą nazistowscy generałowie i admirałowie. Zachodnioniemiecka armia jest szkolona w duchu drapieżczych aspiracji nazistowskiego Wehrmachtu, w duchu rewanżu i nienawiści do Związku Radzieckiego i innych miłujących pokój narodów”. Ostrzegł, że “faszyzm” znowu się odradza. 


Na całym Zachodzie ci, którzy sympatyzowali ze Związkiem Radzieckim, marksiści oraz inni lewicowi aktywiści, również często oskarżali swoich wrogów o nazizm. Na przykład, francuskiego polityka, Charlesa De Gaulle’a, przedstawiono w 1968 roku jako Hitlera trzymającego maskę De Gaulle’a; chodziło o pokazanie, że poparcie dla De Gaulle’a było w rzeczywistości poparciem dla jakiegoś nowego Hitlera. Przed Białym Domem w czasach prezydenta USA, Richarda Nixona, w 1970 roku podczas protestów przeciwko wojnie w Wietnamie rozmieszczono plakaty z “heil Nixon” ozdobione swastyką. 


Cała ta retoryka trwała do końca zimnej wojny. Rosja za Władimira Putina przyjęła nowy rodzaj nacjonalizmu. Mimo jednak, że Rosja stała się bardziej prawicowa i nacjonalistyczna, za granicą nadal mówiła językiem skrajnej lewicy, zapożyczając bardzo wiele z propagandy czasów sowieckiej ery. Ta janusowa twarz jest częścią programu Moskwy. Chodzi tu wyłącznie o propagandowy przekaz.


Moskwa wie, że jeśli wystarczająco często będzie nazywała swoich wrogów “nazistami”, zachodnie media albo zaakceptują tę terminologie, albo będą z nią dyskutować. To zaś spowoduje, że część ludzi pomyśli: “może Rosjanie mają rację” lub przynajmniej podświadomie niektórym słowo “naziści” będzie kojarzyć się z Ukrainą. W marcu “New York Times” wyjaśniał “dlaczego Putin przywołuje nazistów”, a “Guardian” napisał, że “antysemityzm kieruje twierdzeniami Putina”. NPR powiedziało, że twierdzenie Putina, iż walczy z “neonazistami”, jest wypaczeniem historii.  


Innym powodem, dla którego Moskwa wierzyła, że jej oskarżenia o “nazizm” dobrze przyjmą się na Zachodzie, było to, że rosyjskie media od lat szerzyły propagandę po angielsku na całym Zachodzie. Przez kanały takie jak RT w wielu językach i miejscach takich jak Sputnik, Rosja propagowała rozmaite narracje, które jej zdaniem mogły spowodować chaos na Zachodzie. To znaczy, że rosyjskie media czasami propagowały twierdzenia skrajnej prawicy przeciwko migrantom lub prawom gejów, ale czasami propagowały poglądy skrajnie lewicowych „dysydentów”, takich jak Noam Chomsky i inni.


Rosja chciała być wsparciem dla każdej opozycyjnej partii na Zachodzie, gościła w Moskwie członków skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. Można by pomyśleć, że ludzie obudzą się i zapytają Moskwę, jak może przyjmować zarówno narrację skrajnej lewicy, jak skrajnej prawicy. Ale rzadko kiedy wspomina się ten dysonans. Rosja używała modelu Al-Dżaziry i TRT, gdzie prawicowe reżimy pompują po angielsku programy, które wydają się być na lewicy. Tak więc, te prawicowe reżimy są za granicą za prawami gejów lub za prawami kobiet, popierają prawo do aborcji w USA i są przeciwko “białemu przywilejowi” i za kontrolą broni palnej lub prawami imigrantów i uchodźców; podczas gdy u siebie w kraju te reżimy wierzą w diametralną odwrotność tego, co propagują na Zachodzie.    


Rosja uczyła się, jak wpływać na Zachód. Wiedzieli, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy nie będą zadawać pytań o finasowanie „alternatywnych” mediów lub źródła „niezależnych” doniesień, które nie są częścią „korporacyjnych” mediów USA. Nawet jeśli, tymi mediami kieruje Moskwa, są nadal uważane za „dysydenckie” i „krytyczne”. Choć nie ma to sensu, ponieważ logicznie media kierowane przez autorytarne rządy nie są „dysydenckie” ani „krytyczne”, niemniej przez ostatnich dwadzieścia lat media takiej jak TRT, RT lub Al-Dżazira zyskały wielkie wpływy. Rosja straciła nieco z tych wpływów po inwazji na Ukrainę, ale nadal ufa własnym agentom.  


To był jeden z powodów, dla których Rosja wierzyła, że jej narracja o “nazistach” odniesie sukces, bowiem odnosiła sukcesy w przeszłości szerząc te same prostackie twierdzenia.


Jednak Rosja obserwowała także, jak oskarżenia wrogów o “nazizm” są używane przez zachodnie media i zachodnich polityków. Szczególnie w USA jest powszechne, że polityczna dyskusja szybko spada do poziomu argumentów w stylu: „jesteś nazistą”.


W epoce Trumpa lewica powszechnie oskarżała administrację Trumpa o “biały nacjonalizm”, bycie “alt-right” lub wręcz zarzucała “nazizm”. Te oskarżenia rzucano jednak już od lat. Wcześniej, podczas administracji Busha, George W. Bush był oskarżany o faszyzm. Zasadniczo w USA każdy, kto jest politycznym wrogiem, jest często nazywany „nazistą” lub „faszystą”.  


Rosja wierzyła, że skoro Zachód jest przyzwyczajony do takich oskarżeń, zaakceptuje twierdzenie, że Ukraina jest “nazistowska”. Rosja używała już tych twierdzeń o Ukrainie w przeszłości, twierdząc, że w konflikcie z Ukrainą od 2014 roku chodzi o „nazizm”.  


Oskarżenie wysuwane przez Rosję, jak również przez krytyków ukraińskiego rządu na Zachodzie opierało się na przypominaniu ukraińskich “kolaborantów” z okresu nazistowskiej okupacji Polski w latach 1940. Obejmowało to oskarżenia, że Ukraina powraca do swojej skrajnie nacjonalistycznej przeszłości. 


W tych dyskusjach używano także Holocaustu i Żydzi byli wepchnięci w centrum twierdzeń i ich zaprzeczeń. Tę kwestię badano w książkach, takich jak Putin’s Hybrid War and the Jews: Anti­semitism, Propaganda, and the Displacement of Ukrainian Jewry Sama Sokola.  


Ostatnim aspektem rosyjskich twierdzeń o “nazistowskiej” Ukrainie jest to, że stara się wpleść Holocaust w swoje tezy. Kiedy krytycy inwazji Putina przypomnieli, że Zeleński jest Żydem, odpowiedzią jest teraz, że Żydzi współpracowali z nazistami. To oskarżenie ma również korzenie na Zachodzie. Oskarżenia o żydowską kolaborację liczą dziesiątki lat. Jedni używali tego przy uczciwym badaniu historii, pisząc o trudnościach, przed jakimi stawali Żydzi pod nazistowską okupacją. Inni jednak często próbowali postawić sprawy na głowie – używając twierdzeń o związkach Żydów z nazistami jako przykładów tego, jak Żydzi stali się “judeo-nazistami” w Izraelu, lub, używając słów pewnego brytyjskiego historyka, jak żydowskie ofiary Holocaustu prześladują teraz Palestyńczyków jako część koła historii, gdzie ofiara staje się katem.  


W tej narracji, wykorzystywanej przez antyizraelskich ekstremistów, antysemitów i ekstremistów na Bliskim Wschodzie, Izrael i Żydzi są często porównywani do nazistów. Żadna inna grupa nie jest tak systematycznie porównywana do swoich prześladowców jak Żydzi. To jest część procesu, w którym wielu uważa, że mogą użyć żydowskiej historii przeciwko Żydom i Izraelowi. Brytyjscy i amerykańscy politycy używali tego wypaczania historii, kiedy oskarżali Żydów, że nie “nauczyli się” lekcji z Holocaustu lub nie zachowują się poprawnie, jak na ofiarę przystało. Krótko mówiąc, kiedy Żydzi robią coś rzekomo niewłaściwego, natychmiast zostają okrzyczani „nazistami”.  


Ten ostatni aspekt złośliwego twierdzenia, że Żydzi są także “nazistami”, jest częścią najnowszej narracji pochodzącej z Moskwy. Moskwa najwyraźniej wierzy, że nie ma granic dla jej retoryki. To jest zmiana w stosunku do wcześniejszej tendencji Putina do respektowania żydowskiej społeczności w Rosji i przyjaznych stosunków z Izraelem.


Wojna w Ukrainie wydobyła na światło dzienne stare zmory. Rosja ma tendencję do dawania wiary własnej propagandzie o wszystkich wrogach będących „nazistami”, jednak tym razem nie odniosła wielkiego sukcesu. Rosja nie jest przekonująca dla globalnego południa lub krajów, gdzie bycie „nazistą” nie jest kontrowersyjne. Propaganda Rosji nie przekonuje zapewne Rosjan, jest głównie zaprojektowana jako oszczerstwo i może przekonać tylko nielicznych na Zachodzie. 


Why Russia Thought its ‘Nazi’ claims would be convincing

Jerusalem Post, 3 maja 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Seth J. Frantzman - Urodzony w USA wieloletni publicysta izraelskiej gazety "Jerusalem Post".


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2272 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czy Izrael powinien bojkotować palestyńskich Arabów?   Amos   2022-12-08
Komu wierzymy i dlaczego tak niechętnie?   Koraszewski   2022-12-07
Kolejne medialne wymówki dla Palestyńczyków i ich terroru   Bard   2022-12-07
Dwoje ludzi przekraczających rzeczywistość we wnętrzu jednego katalońskiego domu   Zbierski   2022-12-02
“New York Times” i jego współpracownicy   Fitzgerald   2022-12-02
Niewinne zdumienie pewnego socjologa   Koraszewski   2022-12-01
Wyjście ze stalinowskiego zimna   Ashenden   2022-11-29
Eureka! Odkryto arabskie lobby   Bard   2022-11-26
Stare irańskie hasło podbija świat   Taheri   2022-11-25
Nie, nierówności dochodów nie są najwyższe w historii. Są na historycznie niskim poziomie   Jacoby   2022-11-22
Porwanie studiów bliskowschodnich   i Alex Joffe   2022-11-20
Mistrzostwa świata w piłce nożnej i światowe rozgrywki   Collins   2022-11-19
Zabłąkane pociski: czego Ukraina (i Polska) mogą nauczyć się od Izraela   Frantzman   2022-11-18
Mroźna zima dla Europy: obwiniaj strategiczną ślepotę   Bekdil   2022-11-16
Thomas Friedman, zwolennik równego kopania wszystkiego, co izraelskie   Flatow   2022-11-14
Inwestowanie w naukę dla bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce   Bafana   2022-11-14
Kapitalizm to dobra rzecz   Koraszewski   2022-11-12
Skuteczna walka ze skrajnym ubóstwem   Jacoby   2022-11-11
Zabijanie Lewiatana tysiącem ciosów   Taheri   2022-11-10
Krytyczna teoria rasy i antysemityzm   Levick   2022-11-10
Afrykańscy farmerzy zarobili około 282 miliony dolarów na GMO w 2020 roku – nowe badanie   Opoku   2022-11-09
Niebezpieczeństwo „śpiącej” umowy nuklearnej: silniejsza Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran   Rafizadeh   2022-11-08
Refleksje o książce Roberta Spencera Who Lost Afghanistan?   Chesler   2022-11-08
Palestyńska walka o potrawy   Fitzgerald   2022-11-07
Arabowie o zachodniej hipokryzji w sprawie irańskich dronów     2022-11-07
Chaos tworzony przez moralistów na poziomie trzylatków   Tracinski   2022-11-04
Projektanci mody intelektualnej i ich klienci   Koraszewski   2022-11-02
Rewolucja w Iranie jest powstaniem, któremu przewodzą mniejszości etniczne   Mustafa   2022-11-01
Nadzieja w pesymizmie i rozsądku   Koraszewski   2022-10-31
Inna definicja antysemityzmu     2022-10-30
Czego Irańczycy chcą od Waszyngtonu   Taheri   2022-10-29
Zachód odwraca się plecami do prześladowanych chrześcijan, wita radykalnych muzułmanów   Ibrahim   2022-10-26
Opowieści byłego premiera kraju wielkości znaczka pocztowego   Koraszewski   2022-10-25
Odsłonić prawdziwe poglądy antysemitki   Kirchick   2022-10-22
Dzięki administracji Bidena Rosja i Iran są sobie bliższe niż kiedykolwiek   Rafizadeh   2022-10-21
Błąd „jeśli-to” powraca z pełną mocą z okazji umowy o granicy morskiej z Libanem     2022-10-14
Nowa bajka na zimę: “Europa jest ofiarą Amerykanów”   Godefridi   2022-10-12
Pan się myli, Panie Konstanty   Koraszewski   2022-10-12
Także dzisiaj niewolnictwo jest ogólnoświatową plagą   Jacoby   2022-10-11
FAIR – Fairness & Accuracy In Reporting – pokazuje skrajny brak szacunku wobec izraelskich Arabów     2022-10-09
Szef administracji Rady Praw Człowieka ONZ systematycznie naruszał zasady ONZ, ujawniają wycieki e-maili     2022-10-08
Czy Ilhan Omar lub Linda Sarsour dobrowolnie zdjęły hidżab w solidarności z irańskimi kobietami?   Chesler   2022-10-07
Rashida Tlaib, Jaskinia Lwa i wszechobecność nienawiści do Żydów ponad politycznymi podziałami (plus komiks)     2022-10-05
Dalekosiężne skutki śmierci Mahsy Amini   Mahmoud   2022-10-05
Jak USA roztrwoniły swoje strategiczne minerały   Bergman   2022-10-04
Główny nurt i władczyni pierścionka   Koraszewski   2022-10-03
Iran: dymiący wulkan   Taheri   2022-10-03
Iran kupił ponad milion hektarów ziemi w Wenezueli     2022-10-02
Wojownicy sprawiedliwości społecznej ignorują arabskich właścicieli niewolników   Bard   2022-10-01
Czy irański naród otrzyma wsparcie demokratycznego Zachodu?   Koraszewski   2022-09-30
Rosja i Iran: przyjaźń czy tylko partnerstwo?   Amos   2022-09-25
Niebezpieczne związki, czyli sojusze wiernych i niewiernych   Koraszewski   2022-09-24
Nierozwiązywalne konflikty na Bliskim Wschodzie   i Alberto M. Fernandez   2022-09-18
Trzecia droga skręca w prawo   Koraszewski   2022-09-17
Palestyńczycy i świat nie potrzebują jeszcze jednego, skorumpowanego, upadłego, terrorystycznego państwa arabskiego   Toameh   2022-09-17
Jak Zachód zbudował rosyjskiego wroga   Taheri   2022-09-16
Dlaczego ludzie nienawidzą?   Koraszewski   2022-09-15
Fundamentalna irracjonalność palestinizmu   Bellerose   2022-09-14
Administracja Bidena “zaniepokojona” izraelskimi rajdami na Zachodni Brzeg   Fitzgerald   2022-09-13
Departament Stanu traktuje śmierć Abu Akleh jako priorytet, ignorując śmierć Malki Roth   Meyers Epstein   2022-09-12
Kiedy niemieccy ekolodzy i rząd Putiuna mieli gorący romans   Godefridi   2022-09-12
Arabowie do Bidena: Nie podpisuj umowy z Iranem, doprowadzi to do wojny   Toameh   2022-09-10
Oni umarli wszyscy, my wszyscy żyjemy   Koraszewski   2022-09-09
Norwegia dostaje za swoje   Bawer   2022-09-08
Tragedia bez Żydów to żadna wiadomość   von Koningsveld   2022-09-06
A piecyk wciąż dymi   Koraszewski   2022-09-03
Co mają wspólnego Indianie Abenaki z Żydami oraz z firmą Ben &Jerry?   Amos   2022-09-02
Bejrut i Stalingrad Arabów   Fernandez   2022-08-30
Kto egzekwuje antysemickie prawa Autonomii Palestyńskiej dotyczące obrotu ziemią AP?   Hirsch   2022-08-29
Czego szef @UNRWA nie powiedział Radzie Bezpieczeństwa ONZ     2022-08-28
Burza w szklance wody, czy spór o fundamentalne zasady?   Koraszewski   2022-08-27
Kiedy krytyka George’a Sorosa jest antysemicka?     2022-08-25
Czy jest szansa na redukcję zatrudnienia w przemyśle wróżbiarskim?   Koraszewski   2022-08-24
Książka o niemieckich nazistach nad Nilem     2022-08-23
Podczas nadchodzącej sesji ONZ Palestyńczycy będą domagać się pełnego uznania „Państwa Palestyna”   Hirsch   2022-08-22
Tożsamość cała w skowronkach   Koraszewski   2022-08-20
Europejskie związki z NGO powiązanymi z palestyńskimi terrorem   i Liora Rosenblatt   2022-08-18
Jak “przebudzeni” wymazali w mediach klasę robotniczą i Żydów   Tobin   2022-08-17
Fałszywe oskarżenia i ideologiczne uprzedzenia   Steinberg   2022-08-17
Czym jest proporcjonalność w prawie międzynarodowym, gdy chodzi o Izrael?   Hirsch   2022-08-16
Palestyńczycy popełniają samobójstwa, podczas gdy ich przywódcy żyją w hotelach i willach   Toameh   2022-08-15
Dżihad i pokój, kiedy wyrosną gruszki na wierzbie   Blum   2022-08-13
O różnych formach oderwania od rzeczywistości   Koraszewski   2022-08-13
Biden i bardzo masochistyczny gwóźdź   Taheri   2022-08-12
Co zobaczył Seward w Jerozolimie   Jacoby   2022-08-09
Pandemia małpiego rozumu   Koraszewski   2022-08-08
Dlaczego zachodni dziennikarze omijają temat nepotyzmu i korupcji w Autonomii Palestyńskiej?   Fitzgerald   2022-08-07
Ekoekstremizm rzucił Sri Lankę na kolana   Ridley   2022-08-04
Zielone marzenia, inflacyjne realia   i Hügo Krüger   2022-08-03
Haniebna polityka Unii Europejskiej wobec mułłów w Iranie   Rafizadeh   2022-08-02
Judaizm zasługuje na taki sam szacunek jak islam   Tobin   2022-07-31
Administracja Bidena finansuje antyizraelskie programy szkolne i propagandę nienawiści   Tawil   2022-07-29
Dyskryminacja z miłości i dobrego serca   Koraszewski   2022-07-29
Odkryte taśmy z wyznaniami Eichmanna   Jacoby   2022-07-27
Wycieczka Bidena do szpitala we wschodniej Jerozolimie   Fitzgerald   2022-07-24
Palestyńczycy robią pranie mózgu światu: mały przykład, który demaskuje cały przemysł palestyńskich kłamstw     2022-07-23
Obecność mitu pod strzechą i blachodachówką   Koraszewski   2022-07-23
Administracja Bidena: najbardziej przyjazna dla irańskich mułłów?   Rafizadeh   2022-07-22
Wyzwolenie Arabów z rąk globalnej lewicy   Mansour   2022-07-21
Biznes zawodowych „obrońców praw człowieka”   Koraszewski   2022-07-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk