Prawda

Czwartek, 22 lutego 2024 - 05:14

« Poprzedni Następny »


Co myślą Palestyńczycy?


Maurice Hirsch 2023-03-30

Izraelski chłopiec okaleczony przez palestyńską rakietę (Źródło zdjęcia: Wikipedia)
Izraelski chłopiec okaleczony przez palestyńską rakietę (Źródło zdjęcia: Wikipedia)

Badania przeprowadzone przez Palestyńskie Centrum Polityki i Badań Ankietowych (PCPSR) dostarcza interesującego spojrzenia na myśli i opinie Palestyńczyków na różne tematy. Kilka z nich daje wgląd w to, jak Palestyńczycy postrzegają zarówno stosunki palestyńsko-izraelskie, jak i wewnętrzne kwestie palestyńskie. Podczas gdy Stany Zjednoczone i Unia Europejska często przedstawiają to, co ich zdaniem myślą Palestyńczycy, rzeczywistość jest zupełnie inna.

Stosunki palestyńsko-izraelskie

  • Palestyńskie poparcie dla terroru

Według sondażu poparcie Palestyńczyków dla terroru przeciwko Izraelowi jest wieloaspektowe i obejmuje między innymi znaczące poparcie – 71% populacji – dla zamordowania z zimną krwią braci Jagela i Hallela Janiwów (w wieku 19 i 21 lat), gdy jechali główną drogą przez Hawarę, przez terrorystę Hamasu Abd Al-Fattah Charousza.


Poza popieraniem mordowania Izraelczyków z zimną krwią, znaczna część Palestyńczyków (68%) popiera tworzenie zbrojnych grup terrorystycznych do atakowania Izraelczyków, a 83% Palestyńczyków jest przeciwnych rozwiązaniu istniejących grup terrorystycznych.


87% Palestyńczyków uważa, że Siły Bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej nie mają prawa aresztować członków tych grup zbrojnych, aby uniemożliwić im przeprowadzanie ataków na Izrael. Większość z 63% twierdzi, że popiera zakończenie koordynacji z Izraelem działań w sprawie bezpieczeństwa.


Zapytani o najskuteczniejsze sposoby „zakończenia izraelskiej okupacji i zbudowania niepodległego państwa”, raport mówi, że 77% Palestyńczyków wybrało przemoc. 54% wybrało walkę zbrojną, tj. zaangażowanie się w totalny terror, podobny do rozpoczętej przez AP kampanii terrorystycznej w latach 2000-2005. 23% wybrało „powszechny opór” – tj. eufemizm AP, który obejmuje sporadyczne ataki terrorystyczne, takie jak strzelaniny, ataki nożownicze i taranowanie samochodów. Tylko 18% Palestyńczyków wybrało drogę „negocjacji”.


Statystyki te są szczególnie znaczące, ponieważ odzwierciedlają wzrost poparcia dla przemocy i spadek poparcia dla negocjacji w porównaniu z podobnym badaniem przeprowadzonym rok temu, jak ujawnił Palestyna Media Watch. Wówczas poparcie dla przemocy wynosiło 68%, podczas gdy 25% Palestyńczyków popierało negocjacje.

  • Jakie rozwiązanie polityczne popierają Palestyńczycy?

Według sondażu tylko 27% Palestyńczyków popiera tak zwane „rozwiązanie w postaci dwóch państw”. Wydaje się, że większość Palestyńczyków (74%) przyjęła propagandę AP i wierzy, że rozwiązanie w postaci dwóch państw „nie jest już praktyczne ani wykonalne z powodu ekspansji izraelskich osiedli”. To mimo faktu, że wszystkie izraelskie osiedla w Strefie Gazy zostały ewakuowane w 2005 roku, że nie ma żadnych izraelskich osiedli na obszarach A lub B Judei i Samarii (które razem stanowią 40 % obszaru) oraz że izraelskie osiedla na obszarze C zajmują nie więcej niż 2,5% tego obszaru.


Taki sam odsetek Palestyńczyków (74%) uważa również, że szanse na utworzenie państwa palestyńskiego obok Państwa Izrael w ciągu najbliższych pięciu lat są niewielkie lub żadne.


Podczas gdy Palestyńczycy są sceptyczni co do możliwości utworzenia państwa palestyńskiego, 75% z nich sprzeciwia się sugestii Mahmuda Abbasa, by domagać się utworzenia państwa izraelsko-palestyńskiego.


Co ciekawe, w pytaniu o główny problem współczesnego społeczeństwa palestyńskiego 26% twierdzi, że jest nim korupcja; 21% twierdzi, że jest to bezrobocie i ubóstwo; podczas gdy tylko 20% twierdzi, że jest to kontynuacja izraelskiej „okupacji i budowy osadnictwa”.


Jeśli chodzi o arabskich mieszkańców Jerozolimy, których AP uważa za „Palestyńczyków”, osobne niedawne badanie PCPSR wykazało, że 38% respondentów uważa, że Wschodnia Jerozolima powinna być pod zwierzchnictwem palestyńskim, 19% wolałoby suwerenność izraelską, a 14% nie chcą, aby ktokolwiek miał władzę nad miastem. Pozostali chcą, aby miasto znajdowało się pod zwierzchnictwem międzynarodowym (25%) lub zwierzchnictwem islamskim/arabskim (3%).


Wyniki są znaczące w porównaniu z tym samym badaniem PCPSR przeprowadzonym w 2010 r., w którym 52% respondentów poparło suwerenność Palestyny nad Wschodnią Jerozolimą, a tylko 6% poparło suwerenność Izraela.


Podobną tendencję zidentyfikowano również w preferencjach jerozolimskich Arabów co do obywatelstwa jako elementu trwałego rozwiązania politycznego. W obecnym badaniu 58% Arabów jerozolimskich stwierdziło, że wolałoby obywatelstwo palestyńskie (spadek z 63% w 2010 r.), podczas gdy 37% stwierdziło, że wolałoby obywatelstwo izraelskie (wzrost z 24% w 2010 r.).

Wewnętrzne problemy palestyńskie

  • Palestyńczycy i AP

AP powstała w 1994 roku jako część izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego. Podczas gdy społeczność międzynarodowa udzieliła AP dziesiątków miliardów dolarów pomocy (UE napisała ostatnio, że tylko od 2008 roku Unia Europejska, Norwegia i Szwajcaria przekazały Autonomii Palestyńskiej i Palestyńczykom ponad 14 miliardów euro oficjalnej pomocy rozwojowej), 63% Palestyńczyków postrzega Autonomię Palestyńską jako „ciężar dla narodu palestyńskiego ”. Tylko 33% Palestyńczyków postrzega Autonomię Palestyńską jako atut narodu palestyńskiego.


57% Palestyńczyków uważa, że przetrwanie AP leży w interesie Izraela, podczas gdy 52% Palestyńczyków uważa, że „upadek lub rozwiązanie AP” leży w interesie Palestyny .


Większość Palestyńczyków (67%) uważa, że gdyby Izrael przyjął skoordynowaną politykę osłabiania AP, główne kraje arabskie po prostu „porzuciłyby AP”.


Podczas gdy rozumowanie stojące za niechęcią Palestyńczyków do Autonomii Palestyńskiej jest niewątpliwie złożone, jednym z najważniejszych powodów (jeśli nie najważniejszym) byłoby to, że 82% Palestyńczyków uważa instytucje Autonomii Palestyńskiej za skorumpowane.


Nieufność wobec Autonomii Palestyńskiej znajduje odzwierciedlenie w reakcji Palestyńczyków na niedawne ustawodawstwo Autonomii Palestyńskiej, zgodnie z którym każdy posiadacz telefonu komórkowego płaci co miesiąc podatek w wysokości 1 szekla, aby „wspierać Wschodnią Jerozolimę”. Według sondażu, pomimo zadeklarowanego celu AP, 79% Palestyńczyków uważa, że zebrane fundusze nie przyniosą korzyści arabskim obywatelom Wschodniej Jerozolimy.


Podczas gdy korupcja AP jest wyraźnie powszechna, 51% Palestyńczyków żyjących pod kontrolą AP uważa, że nie może krytykować AP bez obawy o reperkusje. 

  • Kto zastąpi PA Mahmuda Abbasa?

Jak niedawno zauważył PMW, przywódca AP, Mahmoud Abbas, sprawuje już od 19 lat 4-letnią kadencję jako przewodniczący (a raczej dyktator) AP. Podczas gdy Abbas odmawia zrzeczenia się dyktatorskiej pozycji, 77% Palestyńczyków jest niezadowolonych z jego pracy i chce, aby ustąpił.


Zapytani o opinie na temat przeprowadzenia nowych wyborów na stanowisko przewodniczącego AP uzyskali odzwierciedlający to wynik. Gdyby Abbas startował przeciwko Ismailowi Hanniji, szefowi międzynarodowej organizacji terrorystycznej Hamas, Hannija uzyskałby poparcie 52% głosów, podczas gdy Abbas tylko 36%.  


Gdyby Abbas nie kandydował, a wyścig wyborczy toczyłby się między Hanniją z Hamasu a skazanym terrorystycznym mordercą Marwanem Barghoutim z Fatahu (który odsiaduje obecnie 5 kolejnych wyroków dożywocia w izraelskim więzieniu za udział w zabójstwie 5 osób), Barghouti otrzymałby poparcie 58% głosów, podczas gdy Hannija tylko 37%.


Według sondażu, w wyborach na stanowisko przewodniczącego AP niedoszli palestyńscy przywódcy Muhammad Sztajjeh (obecnie premier AP) uzyskałby tylko 4% głosów, a Hussein Al-Sheikh , którego niedawno Abbas mianował sekretarzem generalnym AP, Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, otrzymałby tylko 2%.


Jeśli chodzi o wybory do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC) – parlamentu Autonomii Palestyńskiej – wyniki ankiety dają złudne poczucie nadziei.


W ostatnich wyborach PLC – przeprowadzonych w 2006 r. – Hamas zdobył zdecydowaną większość zarówno w Gazie, jak i na terenach Judei i Samarii (Zachodni Brzeg) pod kontrolą AP. Według nowego sondażu, gdyby dziś odbyły się nowe wybory do PLC „z udziałem wszystkich frakcji, które brały udział w wyborach w 2006 roku”, Fatah zdobyłby 35% głosów, podczas gdy Hamas zdobyłby 33%.


Powodem, dla którego ten wynik daje fałszywą nadzieję, jest założenie, że tylko jedna lista Fatahu będzie konkurować z Hamasem, jak to miało miejsce w wyborach w 2006 roku. Problem z tym scenariuszem polega jednak na tym, że w okresie poprzedzającym wybory w 2021 r. (które ostatecznie zostały odwołane przez Abbasa), Fatah podzielił się na trzy odrębne listy.


W związku z tym, zakładając, że ta sama sytuacja powtórzy się przed jakimikolwiek przyszłymi wyborami, nie ma sensu szukać odpowiedzi opartych na pytaniu „z udziałem wszystkich frakcji, które brały udział w wyborach w 2006 roku”, aby zrozumieć wynik przyszłych wyborów i prorokować zwycięstwo Fatahu. Bardziej odpowiednią analizą byłoby założenie, że Hamas nadal zdobędzie 33% głosów, podczas gdy głosy Fatahu zostaną podzielone między różnych „przedstawicieli” Fatahu. W tym scenariuszu nie jest jasne i raczej mało prawdopodobne, aby jeden przedstawiciel Fatahu rzeczywiście zdobył więcej mandatów niż Hamas.  


W styczniu 2021 r. Abbas podjął pozorną decyzję o przeprowadzeniu wyborów do parlamentu AP w maju 2021 r., a następnie wyborów na stanowisko przewodniczącego AP w lipcu 2021 r. Abbas nie chciał wyborów, ale został zmuszony do ich rozpisania przez USA i UE którzy zażądali od przywództwa palestyńskiego odnowienia legitymacji. Po tym, jak zdał sobie sprawę, że on i jego rozbita partia Fatah przegrają, 29 kwietnia 2021 r., zaledwie kilka dni po tym, jak PMW poinformował, że Fatah Abbasa robi wszystko, co w jego mocy, aby położyć podwaliny pod anulowanie wyborów, Abbas ogłosił, że „odkłada” wybory na czas nieokreślony. Oficjalną wymówką AP była rzekoma odmowa zgody Izraela na przeprowadzenie wyborów w Jerozolimie.

 

Pomijając wymówki AP, ostatnie badanie PCPSR, które skupiło się na arabskich mieszkańcach Jerozolimy, pokazuje bezsensowność sztuczki AP. Według sondażu, gdyby AP przeprowadziła wybory na stanowisko przewodniczącego AP i parlamentu AP, 92% Arabów jerozolimskich stwierdziło, że nie wezmą w nich udziału

 

What are the Palestinians thinking?

Palestinian Media Watch, 22 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


*Maurice Hirsch - badacz i publicysta Palestinian Media Watch


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2550 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

A zwycięzcą jest – Hamas!   Dershowitz   2024-02-21
"Palestyńczycy są tacy sami jak my", zapewnia mędrzec Blinken   Pandavar   2024-02-20
Żyjemy w momencie kulturowego chaosu   Meotti   2024-02-20
Chleba naszego powszedniego daj nam Google   Koraszewski   2024-02-19
Jak propalestyńscy są zachodni demonstranci?     2024-02-16
@Guardian kłamie, żeby przedstawić żołnierzy IDF jako potwory – ale pokazuje, że @IDF pozostaje najbardziej moralną armią na świecie     2024-02-15
Blinken powinien wiedzieć, że Autonomia Palestyńska jest równie zła jak rządy Hamasu w Gazie   Marcus   2024-02-14
Czy może istnieć uczciwa propalestyńska lewica?   Levick   2024-02-14
Hipokryzja zdefiniowana: grupy praw człowieka martwią się wszelkimi ograniczeniami w przepływie uchodźców, ale milczą w sprawie Egiptu, który zakazuje wjazdu jakimkolwiek uchodźcom z Gazy     2024-02-13
Czy uchodźcy żydowscy i arabscy są równi?Mimo prawie miliona żydowskich uchodźców z krajów arabskich, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadal ma obsesję wyłącznie na punkcie potomków uchodźców arabskich.   Julius   2024-02-11
Kilka uwag wokół niepewności   Koraszewski   2024-02-09
Moi drodzy Palestyńczycy: Czas pozbyć się naszych przywódców i przyjąć izraelskie oferty pokojowe   Eid   2024-02-07
Jak zdemontować UNRWA: instrukcja krok po kroku     2024-02-07
Wojna Izraela z Hamasem jest najmniej śmiercionośną wojną w regionieDlaczego więc media opisują go jako „jedną z najbardziej śmiercionośnych… w historii”?   Greenfield   2024-02-06
Zdradziecka awangarda intelektualna   Koraszewski   2024-02-04
Departament Stanu a rzeczywistość   Bard   2024-02-03
Szef ONZ twierdzi, że Palestyńczycy mają „prawo do państwowości”. Dlaczego?   Fitzgerald   2024-02-03
UNRWA istnieje, aby pomóc w prowadzeniu wojny, której celem jest likwidacja Izraela   Tobin   2024-02-02
Islamscy terroryści tworzą klęski głodowe, żeby czerpać korzyści z pomocy zagranicznejWalka z terrorystami nie powoduje klęsk głodowych; pomoc humanitarna dla terrorystów powoduje klęski głodowe.   Greenfield   2024-02-01
Kto pierwszy mrugnie w wojnie w Gazie?   Fernandez   2024-02-01
Dokumentowanie działań umożliwiających zbrodnie wojenne Hamasu: agencje ONZ, programy pomocy rządowej i organizacje pozarządowe   Steinberg   2024-01-31
Prawdziwe ludobójstwa, które świat ignorujeZamiast przeciwstawić się prawdziwym zbrodniom przeciw ludzkości, społeczność międzynarodowa obrzuca Izrael krwawymi oszczerstwami.   Bryen   2024-01-29
Wysoki Przedstawiciel UE, Josep Borrell, przyznaje, że chce „dwóch państw”, a nie „pokoju”     2024-01-26
Błędna odpowiedź Bidena w sprawie TajwanuGłównym zagrożeniem dla pokoju w Azji nie jest niepodległość Tajwanu, ale chińska wojowniczość.   Jacoby   2024-01-26
Jak zakończyć cierpienia Palestyńczyków   Tawil   2024-01-24
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-23
Złóżmy pozew przeciwko UNRWA w Hadze   Bedein   2024-01-23
Jak Princeton wybiela haniebną historię Kena Rotha   Steinberg   2024-01-22
Jedna wojna i dwie wizje   Taheri   2024-01-21
Pytasz, czy jesteś antysemitą?   Koraszewski   2024-01-21
“Koszmar zatajonych pieniędzy”: jak Katar kupił Ligę Bluszczową   Williams   2024-01-20
“Krwawe Boże Narodzenie”: chrześcijanie masakrowani w nigeryjskim ludobójstwie   Ibrahim   2024-01-17
Pracownicy pomocy humanitarnej wspierają Hamas   Bard   2024-01-13
Samobójcza głupota „rozwiązania w postaci dwóch państw”   Anderson   2024-01-12
Starzy orędownicy procesu pokojowego i wojna w Gazie   Flatow   2024-01-11
Dlaczego chrześcijańscy przywódcy ignorują ataki na swoją społeczność   Tawil   2024-01-10
Masha Gessen, lub, ври, да знай же меру   Fitzgerald   2024-01-09
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-06
Izrael ma nie tylko armię najbardziej moralną, ale także najbardziej przejrzystą     2024-01-06
Krytycy Izraela po prostu nie chcą, aby Izrael zwyciężył   Tobin   2024-01-05
Kto popiera Hamas?   Dershowitz   2024-01-04
Nie ma „upokorzonej izraelskiej męskości”   Chesler   2024-01-02
Nie ma porównania pomiędzy przemocą palestyńską i żydowską na Zachodnim Brzegu     2024-01-02
Odzyskanie romantyzmu naszej sprawy   Greenfield   2023-12-28
Przyszła strategia ekonomiczna dla pokoju   Mahjar-Barducci   2023-12-25
“Przebudzenie” zagraża amerykańskim Żydom   Tobin   2023-12-23
Dziesięć podstawowych faktów na temat wojny z Hamasem, o których media nie mówią     2023-12-23
Zakazanie przez Bidena prawa wjazdu do USA dla „stosujących przemoc osadników” izraelskich zablokowałby tych, którzy po prostu nie zgadzają się z jego polityką   Kontorovich   2023-12-21
Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie   Koraszewski   2023-12-20
Czy dysonans poznawczy Bidena może pozwolić Izraelowi wygrać wojnę?   Tobin   2023-12-19
Dlaczego islamiści roszczą sobie prawa do ziemi niemuzułmańskiej?   Bulut   2023-12-18
Polityka tożsamości i zaburzenia kognitywne   Koraszewski   2023-12-18
Symfoniczna wersja terroru   Taheri   2023-12-15
Wsparcie dla terroru: jak terroryści wykorzystują organizacje humanitarne   i Nathaniel Rabkin   2023-12-14
Zdumiewająca naiwność Izraelofobów. Zachodnie oburzenie wywołane wyłapywaniem przez IDF podejrzanych członków Hamasu jest absurdalnym kwiecistym moralizowaniem.   O'Neill   2023-12-13
Redaktor kuwejckiej gazety: Hamas powinien być ścigany sądownie za śmierć i zniszczenie, jakie ściągnął na Gazańczyków atakiem z 7 października     2023-12-11
Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk