Prawda

Sobota, 24 lutego 2024 - 22:49

« Poprzedni Następny »


Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir


Uzay Bulut 2023-06-27

<span>Meczet w Srinagar (Źródł zdjęcia: Wikipedia)</span>
Meczet w Srinagar (Źródł zdjęcia: Wikipedia)

Kiedy Indie gościły kluczową konferencję G20 w Srinagar, stolicy Terytorium Związku Dżammu i Kaszmiru w Indiach, w dniach 22 i 23 maja, dowiedzieliśmy się że w konferencji uczestniczyło około 122 delegatów, w tym 60 obcokrajowców. Konferencja została jednak zbojkotowana przez Pakistan, jak też przez jego długoletnich sojuszników, Chiny i Turcję.


Pakistan nazwał spotkanie „nielegalnym”. Dżammu i Kaszmir są integralną częścią Indii, ale Pakistan ma do tej prowincji roszczenia, wcześniej brutalnie zaatakował region za pośrednictwem grup terrorystycznych. W dodatku setki ludzi zgromadziły się w okupowanym przez Pakistan obszarze Kaszmiru, aby zaprotestować przeciwko spotkaniu.


Trzy kraje członkowskie G20 (Chiny, Arabia Saudyjska i Turcja) oraz dwa kraje zaproszone przez Indie (Egipt i Oman) znalazły się wśród tych, które nie wysłały delegacji. Jednak w spotkaniu uczestniczyły trzy kraje muzułmańskie: Indonezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bangladesz.


Podczas spotkania Indie prezentowały swoje prace rozwojowe w regionie, a także potencjał turystyczny Dżammu i Kaszmiru. Międzynarodowe Centrum Studiów nad Pokojem w New Delhi informowało, że jeszcze przed konferencją Pakistan próbował uniemożliwić to wydarzenie:

„Od maja secesjoniści wspierani przez Pakistan nieustannie starają się osłabić zbliżające się spotkanie G-20. W rejonie przygranicznym Poonch w Dżammu uzbrojone osoby, wykonujące instrukcje zza granicy, od ponad dwóch tygodni stanowią zagrożenie dla pokoju w regionie.


Atak terrorystyczny w Poonch spowodował śmierć pięciu żołnierzy, jednego terrorystę zneutralizowano, a inni nadal są ścigani. Ponadto siły bezpieczeństwa zatrzymały kilku lokalnych sympatyków”.

Kaszmir, historycznie, był hinduski i buddyjski. Przez tysiące lat, aż do XIV wieku, kiedy władzę przejęli islamscy najeźdźcy z Azji Środkowej, była tu większość hindusów i buddystów. Dziś jest to obszar w większości muzułmański. Historia islamizacji rdzennych niemuzułmańskich populacji Kaszmiru jest podobna do historii Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: rdzenni nie-muzułmanie zostali najpierw podbici przez armie islamskie, a następnie poddani dyskryminacji i prześladowaniom, które doprowadziły do śmierci, przejścia na islam lub wyjazdu/ucieczki.


Jak pisze Hindu American Foundation:

„Starożytny Kaszmir był znany jako centrum nauki hinduskiej i buddyjskiej i był rządzony przez hinduskich królów aż do 1339 roku. Hindusi, rdzenni mieszkańcy Doliny Kaszmiru, znani jako Kaszmirscy Pandici, są pierwotnymi mieszkańcami Kaszmiru i mają wyjątkową kulturę etniczno-religijną, która sięga ponad 5000 lat wstecz.


Po falach islamskich inwazji, liczni muzułmańscy władcy obcego pochodzenia okupowali Kaszmir do 1819 roku. Pod panowaniem muzułmańskim hindusi stali w obliczu okresów prześladowań, które doprowadziły do kilku masowych migracji z Kaszmiru. Sikhowie przejęli kontrolę nad regionem w 1819 roku i rządzili Kaszmirem do 1846 roku, a następnie Hindu Dogra (grupa etniczna pochodząca z regionu Dżammu) panowała od 1846 do 1947 roku”.

Kiedy Brytyjczycy podzielili Indie na dwa kraje, Indie i Pakistan, w 1947 roku, państwa książęce, takie jak Kaszmir, miały możliwość wyboru przyłączenia się do świeckich Indii lub islamskiego Pakistanu. Po inwazji sił zbrojnych Pakistanu na Kaszmir w 1947 r. książęce państwo Kaszmir, rządzone przez króla Dogra Hari Singha w czasie podziału, przystąpiło do Unii Indyjskiej


W 2019 roku rząd Indii uchylił artykuły 370 i 35A konstytucji Indii, dzieląc w ten sposób Dżammu i Kaszmir na dwa nowe Terytoria Unii (UT): jedno dla Dżammu i Kaszmiru, a drugie dla Ladakhu. Pakistan i Chiny okupują pozostałe części Kaszmiru.


Obecna populacja Dżammu i Kaszmiru wynosi ponad 12 milionów, a Ladakhu ponad 270 tysięcy. Okupowany przez Pakistan Kaszmir (w tym Gilgit-Baltistan) ma szacunkową populację 6 milionów ludzi. Z powodu zabójstw i przymusowych nawróceń w okupowanym przez Pakistan Kaszmirze nie ma już hindusów, chociaż nadal znajdują się tam starożytne hinduskie miejsca święte.


Przemoc wobec hindusów osiągnęła punkt kulminacyjny w latach 1989-1990, kiedy sponsorowani przez Pakistan powstańcy przeprowadzili kampanie czystek etnicznych wobec około 95% hindusów mieszkających w Dolinie Kaszmiru.

„Tysiące hindusów zostało zabitych, ponad 30 tysięcy domów, firm i miejsc kultu zostało zniszczonych lub zajętych. Około 350 tysięcy hindusów zostało zmuszonych do opuszczenia regionu pod groźbą śmierci. Do dziś nie są w stanie wrócić do swoich domów”.

W listopadzie 1998 r. Shri C.L Gadoo, przewodniczący Kashmiri Samiti, wygłosił przemówienie w brytyjskiej Izbie Gmin w Londynie na temat Kaszmiru, odnotowując upadek populacji rdzennych hindusów w wyniku muzułmańskiego ekstremizmu wspieranego przez Pakistan. Mówił:

„Jesteśmy członkami społeczności Kaszmirskich Panditów, która jest mikroskopijną mniejszością etniczną w stanie Dżammu i Kaszmir… Terroryści dążą do całkowitego zniszczenia naszego etosu, kultury i dziedzictwa, przy materialnej i moralnej pomocy Pakistanu…


Ta społeczność została zredukowana do maleńkiej mniejszości przez agresje kulturowe w przeszłości i dlatego w 1947 roku, według danych ze spisu ludności, populacja tej społeczności wynosiła 15%, w 1981 5%, w 1991 0,01%, a dzisiaj całe 99,9 % tej społeczności (około 350 tysięcy) zostało zmuszonych do ucieczki z Kaszmiru. Tych 350 tysięcy kaszmirskich panditów żyje w okropnych/przerażających warunkach, „jako uchodźcy", w obozach w Dżammu i Delhi. Po tym masowym exodusie z 1990 r. nastąpił ciągły terror, gwałty, morderstwa, grabieże i porwania...


W wyniku tej starannie opracowanej strategii i planu etniczno-religijnej czystki Kaszmirskich Panditów przez uzbrojonych powstańców, ta społeczność jest dziś rozproszona, zdewastowana i zdezintegrowana. Żyje w nieludzkich warunkach w ponad 50 obozach dla uchodźców w różnych częściach Indii”.

Uchylenie artykułów 370/35A w 2019 r. przez rząd Indii miało zatem na celu stworzenie warunków do przesiedlenia wysiedlonych kaszmirskich panditów do Kaszmiru, ojczyzny ich przodków, po czystce etnicznej ponad 30 lat temu.


Tymczasem Pakistan pozostaje głównym sponsorem globalnego terroryzmu. Raporty organizacji Counter-Extremism informują:

„Samo państwo pakistańskie również wykorzystało islamski ekstremizm jako narzędzie strategiczne do wspierania swoich interesów w regionie.


Kilka pakistańskich grup ekstremistycznych, w tym Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed (JeM), Harakat-ul-Mudżahideen (HuM) i Hizb-il-Mudżahedini (HM), przeprowadza ataki na indyjskie cele w indyjskim stanie Dżammu i Kaszmir, który stanowi 45 procent całego regionu Kaszmiru.


Lashkar-e-Taiba (LeT) to sunnicka grupa terrorystyczna, która została założona w 1990 r. w afgańskiej prowincji Kunar i obecnie ma siedzibę w pobliżu Lahore w Pakistanie. LeT stara się obalić suwerenność Indii w Dżammu i Kaszmirze… i rozszerzyć panowanie islamu do części Indii i innych regionów otaczających Pakistan. Działa w Kaszmirze, Czeczenii i w innych częściach Azji Środkowej. Lider LeT, Hafiz Muhammad Saeed, oświadczył, że uważa Indie, Izrael i Stany Zjednoczone za swoich głównych wrogów, i groził atakami na interesy USA”.

Niemniej wielu umiarkowanych muzułmanów Kaszmiru dąży do deradykalizacji ekstremistycznych jednostek swojego społeczeństwa i pokojowego współistnienia z hindusami i innymi nie-muzułmanami.


Yana Mir, redaktor naczelna „The Real Kashmir News” i wiceprezeska All Jammu and Kashmir Youth Society, powiedziała:

„Rząd indyjski odniósł w dużym stopniu sukces w powstrzymaniu Kaszmiru przed przekształceniem się w kolejny Afganistan, w którym kobiety są represjonowane za domaganie się prawa do poślubienia kogo zechcą i gdzie mniejszości wyznające inne religie niż islam są nękane, strzela się do nich lub linczuje. Rząd Indii skutecznie powstrzymał Kaszmir przed staniem się kolejnym Pakistanem, w którym dziewczęta ze społeczności mniejszościowych są zmuszane do poślubienia starszych muzułmanów lub gdzie jedna sekta muzułmanów, a mianowicie sunnici, może brutalnie atakować inne podsekty muzułmanów, takie jak szyici, hazarowie i muzułmanie Ahmadi ”.

Aditya Raj Kaul, dziennikarz z Delhi, dodał:

„Tutaj jest silny konsensus wśród tych kaszmirskich działaczy muzułmańskich, że inkluzywny, demokratyczny Kaszmir będzie wymagał wykorzenienia radykalnych ideologii, które infiltrowały dolinę w ciągu ostatnich 30-40 lat, jak również bezpiecznego powrotu kaszmirskich hindusów, którzy żyją na wygnaniu”.

Dżihad jest globalnym zagrożeniem skierowanym przeciwko całej społeczności międzynarodowej. Dla bezpieczeństwa i stabilności regionu i poza nim kluczowe znaczenie ma niedopuszczenie do sukcesu dżihadu. Suwerenność Indii nad Kaszmirem i wsparcie społeczności międzynarodowej dla organizowania tam międzynarodowych spotkań, a także turystyki w Kaszmirze, mają kluczowe znaczenie dla globalnej walki z terroryzmem. Jest to również korzystne dla mieszkańców Kaszmiru – zwłaszcza kobiet, pokojowo nastawionych muzułmanów, rdzennych hindusów i innych mniejszości niemuzułmańskich.


Te kraje, które sprzeciwiają się Kaszmirowi jako części Indii i próbują odwieść od organizowania tam międzynarodowych spotkań, takich jak konferencja G20 w celu promocji turystyki, raczej nie opowiadają się za ustanowieniem świeckiej, pluralistycznej demokracji w Kaszmirze.


Ich celem jest stworzenie islamistycznego państwa w Kaszmirze, gdzie kobiety, mniejszości religijne i umiarkowani muzułmanie będą prześladowani – tak jak w każdym innym miejscu przejętym przez islamską teokrację.


Takie państwo byłoby również centrum terroryzmu i niestabilności w szerszym regionie. Cywilizowany świat musi wspierać suwerenność Indii w Kaszmirze przeciwko zagranicznej ingerencji ze strony opresyjnych państw – takich jak Chiny, Turcja i Pakistan.

 

Link do oryginału: https://www.gatestoneinstitute.org/19723/kashmir-china-pakistan-turkey

Gatestone Institute, 13 czerwca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


*Uzay Bulut


Turecka publicystka, mieszkająca od kilku lat na Zachodzie.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj






Notatki

Znalezionych 2553 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Sabotowanie romansu USA-Izrael   Altabef   2024-02-24
Eurowizja i bębny wojny   Collins   2024-02-23
Milczenie feministycznych owiec: ani słowa o horrorach HamasuZwolennicy #MeToo milczeli.   Chesler   2024-02-22
A zwycięzcą jest – Hamas!   Dershowitz   2024-02-21
"Palestyńczycy są tacy sami jak my", zapewnia mędrzec Blinken   Pandavar   2024-02-20
Żyjemy w momencie kulturowego chaosu   Meotti   2024-02-20
Chleba naszego powszedniego daj nam Google   Koraszewski   2024-02-19
Jak propalestyńscy są zachodni demonstranci?     2024-02-16
@Guardian kłamie, żeby przedstawić żołnierzy IDF jako potwory – ale pokazuje, że @IDF pozostaje najbardziej moralną armią na świecie     2024-02-15
Blinken powinien wiedzieć, że Autonomia Palestyńska jest równie zła jak rządy Hamasu w Gazie   Marcus   2024-02-14
Czy może istnieć uczciwa propalestyńska lewica?   Levick   2024-02-14
Hipokryzja zdefiniowana: grupy praw człowieka martwią się wszelkimi ograniczeniami w przepływie uchodźców, ale milczą w sprawie Egiptu, który zakazuje wjazdu jakimkolwiek uchodźcom z Gazy     2024-02-13
Czy uchodźcy żydowscy i arabscy są równi?Mimo prawie miliona żydowskich uchodźców z krajów arabskich, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadal ma obsesję wyłącznie na punkcie potomków uchodźców arabskich.   Julius   2024-02-11
Kilka uwag wokół niepewności   Koraszewski   2024-02-09
Moi drodzy Palestyńczycy: Czas pozbyć się naszych przywódców i przyjąć izraelskie oferty pokojowe   Eid   2024-02-07
Jak zdemontować UNRWA: instrukcja krok po kroku     2024-02-07
Wojna Izraela z Hamasem jest najmniej śmiercionośną wojną w regionieDlaczego więc media opisują go jako „jedną z najbardziej śmiercionośnych… w historii”?   Greenfield   2024-02-06
Zdradziecka awangarda intelektualna   Koraszewski   2024-02-04
Departament Stanu a rzeczywistość   Bard   2024-02-03
Szef ONZ twierdzi, że Palestyńczycy mają „prawo do państwowości”. Dlaczego?   Fitzgerald   2024-02-03
UNRWA istnieje, aby pomóc w prowadzeniu wojny, której celem jest likwidacja Izraela   Tobin   2024-02-02
Islamscy terroryści tworzą klęski głodowe, żeby czerpać korzyści z pomocy zagranicznejWalka z terrorystami nie powoduje klęsk głodowych; pomoc humanitarna dla terrorystów powoduje klęski głodowe.   Greenfield   2024-02-01
Kto pierwszy mrugnie w wojnie w Gazie?   Fernandez   2024-02-01
Dokumentowanie działań umożliwiających zbrodnie wojenne Hamasu: agencje ONZ, programy pomocy rządowej i organizacje pozarządowe   Steinberg   2024-01-31
Prawdziwe ludobójstwa, które świat ignorujeZamiast przeciwstawić się prawdziwym zbrodniom przeciw ludzkości, społeczność międzynarodowa obrzuca Izrael krwawymi oszczerstwami.   Bryen   2024-01-29
Wysoki Przedstawiciel UE, Josep Borrell, przyznaje, że chce „dwóch państw”, a nie „pokoju”     2024-01-26
Błędna odpowiedź Bidena w sprawie TajwanuGłównym zagrożeniem dla pokoju w Azji nie jest niepodległość Tajwanu, ale chińska wojowniczość.   Jacoby   2024-01-26
Jak zakończyć cierpienia Palestyńczyków   Tawil   2024-01-24
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-23
Złóżmy pozew przeciwko UNRWA w Hadze   Bedein   2024-01-23
Jak Princeton wybiela haniebną historię Kena Rotha   Steinberg   2024-01-22
Jedna wojna i dwie wizje   Taheri   2024-01-21
Pytasz, czy jesteś antysemitą?   Koraszewski   2024-01-21
“Koszmar zatajonych pieniędzy”: jak Katar kupił Ligę Bluszczową   Williams   2024-01-20
“Krwawe Boże Narodzenie”: chrześcijanie masakrowani w nigeryjskim ludobójstwie   Ibrahim   2024-01-17
Pracownicy pomocy humanitarnej wspierają Hamas   Bard   2024-01-13
Samobójcza głupota „rozwiązania w postaci dwóch państw”   Anderson   2024-01-12
Starzy orędownicy procesu pokojowego i wojna w Gazie   Flatow   2024-01-11
Dlaczego chrześcijańscy przywódcy ignorują ataki na swoją społeczność   Tawil   2024-01-10
Masha Gessen, lub, ври, да знай же меру   Fitzgerald   2024-01-09
Dla mediów terroryści Hamasu to duchy   Bard   2024-01-06
Izrael ma nie tylko armię najbardziej moralną, ale także najbardziej przejrzystą     2024-01-06
Krytycy Izraela po prostu nie chcą, aby Izrael zwyciężył   Tobin   2024-01-05
Kto popiera Hamas?   Dershowitz   2024-01-04
Nie ma „upokorzonej izraelskiej męskości”   Chesler   2024-01-02
Nie ma porównania pomiędzy przemocą palestyńską i żydowską na Zachodnim Brzegu     2024-01-02
Odzyskanie romantyzmu naszej sprawy   Greenfield   2023-12-28
Przyszła strategia ekonomiczna dla pokoju   Mahjar-Barducci   2023-12-25
“Przebudzenie” zagraża amerykańskim Żydom   Tobin   2023-12-23
Dziesięć podstawowych faktów na temat wojny z Hamasem, o których media nie mówią     2023-12-23
Zakazanie przez Bidena prawa wjazdu do USA dla „stosujących przemoc osadników” izraelskich zablokowałby tych, którzy po prostu nie zgadzają się z jego polityką   Kontorovich   2023-12-21
Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie   Koraszewski   2023-12-20
Czy dysonans poznawczy Bidena może pozwolić Izraelowi wygrać wojnę?   Tobin   2023-12-19
Dlaczego islamiści roszczą sobie prawa do ziemi niemuzułmańskiej?   Bulut   2023-12-18
Polityka tożsamości i zaburzenia kognitywne   Koraszewski   2023-12-18
Symfoniczna wersja terroru   Taheri   2023-12-15
Wsparcie dla terroru: jak terroryści wykorzystują organizacje humanitarne   i Nathaniel Rabkin   2023-12-14
Zdumiewająca naiwność Izraelofobów. Zachodnie oburzenie wywołane wyłapywaniem przez IDF podejrzanych członków Hamasu jest absurdalnym kwiecistym moralizowaniem.   O'Neill   2023-12-13
Redaktor kuwejckiej gazety: Hamas powinien być ścigany sądownie za śmierć i zniszczenie, jakie ściągnął na Gazańczyków atakiem z 7 października     2023-12-11
Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznego



Obietnica



Pytanie bez odpowiedzi



Bohaterzy chińskiego narodu



Naukowcy Unii Europejskiej



Teoria Rasy



Przekupieni



Heretycki impuls



Nie klanial



Cervantes



Wojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk