Prawda

Sobota, 24 lutego 2024 - 23:31

« Poprzedni Następny »


Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych


Daled Amos 2023-08-03

Karykatura polityczna przedstawiająca sytuację Żydów przed konferencją w Evian, która stanowiła również dokładny opis jej rezultatów. 

Karykatura polityczna przedstawiająca sytuację Żydów przed konferencją w Evian, która stanowiła również dokładny opis jej rezultatów.

 Jeśli kiedykolwiek był czas, kiedy Żydzi potrzebowali pomocy Zachodu, to były to czasy Hitlera.


I wszyscy wiemy, jak to się skończyło.


Odłóżmy na bok odmowę bombardowania torów kolejowych w celu spowolnienia transportu Żydów na śmierć w obozach koncentracyjnych. I odłóżmy na bok, ile czasu zajęło krajom zebranie się, aby podjąć zjednoczony wysiłek w celu ratowania żydowskich uchodźców, którzy potrzebowali schronienia, by uciec przed Holokaustem. 


Co się stało, gdy kraje wreszcie zebrały się wyłącznie w celu omówienia pomocy żydowskim uchodźcom w ucieczce przed niebezpieczeństwem i znalezieniu nowego domu? Odpowiedź brzmi: Evian.


A wyniki nie były ładne.


W nowej książce And None Shall Make Them Afraid Rick Richman opisuje „Osiem opowieści z współczesnego państwa Izrael” – historie 8 Żydów, których życie i czyny przyczyniły się do sukcesu syjonizmu i ustanowienia nowoczesnego Izraela. Konferencja w Evian z 1938 r. łączy się z życiem Goldy Meir, która uczestniczyła w konferencji, oraz życiem dramatopisarza Bena Hechta, który miał do czynienia z przywódcami żydowskimi zbytnio polegającymi na światowych przywódcach i myślącymi, że naprawdę chcą pomóc.


Problem z Evian stał się jasny, zanim jeszcze konferencja się zebrała, zaczynając od samego zaproszenia, które określiło cel -

rozważenie kroków, jakie można podjąć, aby ułatwić osiedlanie się w innych krajach uchodźców politycznych z Niemiec (w tym z Austrii).

Zauważ, że nie ma wzmianki o tożsamości uchodźców, którym konferencja miała pomóc – o Żydach. Mowa jedynie o uchodźcach politycznych.


To unikanie słowa Żydzi było wszechobecne.


Richman wskazuje:

Czytając przemówienia dziewięciodniowej Konferencji Evian, która zebrała się 6 lipca 1938 roku w Wielkiej Sali Balowej Hotelu Royal ze 140 przedstawicielami z trzydziestu dwóch krajów, można zobaczyć kaskadę eufemizmów, których celem jest uniknięcie używania słów „Żydzi” (którzy byli tematem Konferencji) i „Hitler” (który stworzył problem, do rozwiązania którego zorganizowano Konferencję). (str. 141, pogrubienie dodane)

Obejmowało to brak jakiegokolwiek potępienia Hitlera, a nawet jakiegokolwiek skierowanego do niego „przesłania” (s. 144).


To używanie eufemizmów przypomina tendencję dzisiejszych mediów, które w swoich nagłówkach redukują palestyńskie ataki terrorystyczne na Izraelczyków do samochodów, które z własnej woli rozjeżdżają Izraelczyków –Na zakończenie konferencji tylko Dominikana była skłonna przyjąć żydowskich uchodźców.


Ale nazistowskie Niemcy wiedziały, że celem była pomoc Żydom, a nie uchodźcom w ogóle. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hitlera publicznie ucieszyło się odmową udzielenia pomocy przez uczestników Konferencji:

wydaje się zdumiewające, że [te] kraje nie wydają się w żaden sposób zainteresowane wykorzystaniem tych elementów [Żydów] teraz, gdy nadarza się okazja. (str. 148)


Richman pisze o pustosłowiu Konferencji:


Wysłało to sygnał Hitlerowi, że żaden naród na świecie nie chce Żydów, że Palestyna została skutecznie zamknięta jako miejsce schronienia i że Niemcy mogą postępować z Żydami jak chcą, bez obawy choćby krytycznej rezolucji ze strony Zachodu. (str. 148-149)

Zauważa, że niektórzy historycy znajdują związek między fiaskiem konferencji w Evian a pogromem Kristallnacht, który miał miejsce 4 miesiące później. (str. 149)


Dzisiejsi światowi przywódcy nie radzą sobie lepiej. Spojrzenie na ONZ daje migawkę tego, gdzie te kraje znajdują się dzisiaj.


A co z żydowskimi przywódcami?


Podczas Kristallnacht spalono ponad tysiąc synagog i zniszczono ponad 7 tysięcy firm. Setki Żydów zginęło, a 30 tysięcy aresztowano i wysłano do obozów koncentracyjnych.


Jaka była odpowiedź organizacji żydowskich?

Trzy dni po Kristallnacht główne amerykańskie organizacje żydowskie spotkały się i formalnie uzgodniły, że „nie powinno być żadnych parad, publicznych demonstracji ani protestów Żydów”. Przyjęli strategię milczenia, obawiając się, że żydowskie protesty mogą doprowadzić do oskarżeń o wyjątkowe traktowanie. [str. 158, pogrubienie dodane]

Kiedy 5 dni później Roosevelt potępił pogrom, nie wspomniał o Żydach. Wypowiedział jednak kilka ogólnych frazesów, dochodząc do wniosku, że nie będzie protestów ani podwyższenia kwot imigracyjnych. Żydowski przywódca, rabin Stephen Wise, napisał wówczas: „W końcu Ameryka przemówiła”.

 

Mniej zadowolony był żydowski dramaturg Ben Hecht, który kiedyś napisał o sobie: „Większość Żydów, których znam, jest, podobnie jak ja, nieco zaskoczona, gdy okazuje się, że są Żydami”. Pomimo tego, co do tej pory było słabą identyfikacją żydowską, siedem miesięcy po Kristallnacht Hecht napisał zbiór opowiadań w książce zatytułowanej A Book of Miracles. Znalazło się w nim opowiadanie The Little Candle, które obrazowo opowiadało o pogromie w Niemczech, w którym zamordowano pół miliona Żydów. Zaprzyjaźnił się z Peterem Bergsonem, zwolennikiem Władimira Żabotyńskiego, co doprowadziło Hechta do jeszcze większej aktywności.

 

Pisał o tym, co działo się w Niemczech, informując o tym w czasie, gdy Roosevelt nic nie robił, a żydowskie przywództwo było bierne. W marcu 1943 roku napisał scenariusz do widowiska w Madison Square Garden zatytułowanego „Nigdy nie umrzemy”, podkreślając niebezpieczną sytuację Żydów w Europie. Przedstawiał wiele znanych osobistości scenicznych z Broadwayu. W autobiografii Hecht pisze o telefonie od rabina Wise'a, jaki otrzymał w reakcji na swój scenariusz:

 

Przeczytałem twój scenariusz widowiska i nie pochwalam go. Muszę prosić o odwołanie tego przedstawienia i zaprzestanie wszelkiej dalszej działalności na rzecz Żydów. Jeśli chcesz odtąd pracować dla Sprawy Żydowskiej, proszę skonsultuj się ze mną i pozwól, że ci doradzę. [str.170]

Hecht rzucił słuchawkę. 

 

Pierwszego wieczoru oba występy były wyprzedane i przedstawienie obejrzało 40 tysięcy osób, a kolejne tysiące słuchały na zewnątrz przez głośniki. Następnie było wystawiane w DC, Filadelfii, Bostonie, Chicago i Los Angeles.

 

We wrześniu Hecht napisał wiersz zatytułowany „Ballad of the Doomed Jews of Europe”, który Bergson Group opublikowała jako ogłoszenie w „New York Times”.

 

I znowu sprzeciwiały się organizacje żydowskie:

Zarówno American Jewish Committee, jak i American Jewish Congress sprzeciwiły się publikacji reklamy, gdy Hecht zaproponował ją pod koniec 1942 roku, obawiając się, że jest zbyt prowokacyjna. Kiedy rok później została ostatecznie opublikowana, kolejny milion Żydów był już zamordowany.

 

W tym okresie administracja Roosevelta nie podjęła żadnych działań w celu ratowania europejskich Żydów. (str. 172)

Wreszcie, w styczniu 1944 r., Roosevelt podjął działania za radą swojego sekretarza skarbu, Henry'ego Morgenthau’a Jr., który poinformował go, że Departament Stanu blokuje pomoc dla żydowskich uchodźców. Zdaniem Morgenthau’a, gdyby Roosevelt nie działał szybko, naraziłby się na skandal w roku wyborczym. To właśnie doprowadziło do powstania Rady ds. Uchodźców Wojennych.

 

Zarządowi udało się uratować życie dziesiątkom tysięcy Żydów, ale powstał o wiele za późno, po zamordowaniu ponad 5 milionów Żydów.

 

Organizacje żydowskie zawiodły.

 

Dziś organizacje żydowskie znów cierpią z powodu braku busoli moralnej.

 

Betrayal: The Failure of American Jewish Leadership to zbiór 22 esejów zebranych przez Charlesa Jacobsa i Aviego Goldwassera. Jak ustalono w Podziękowaniach w książce, istnieje potrzeba zajęcia się problemem -

niepowodzenia amerykańskiego establishmentu żydowskiego w przeciwdziałaniu rosnącej wrogości wobec społeczności żydowskiej, [która] zagraża Żydom w całym kraju. Ta porażka jest skandaliczna.


... mamy słabych, upolitycznionych biurokratów, którzy zbyt często bardziej troszczą się o swój status społeczny, korzyści płynące z władzy i sukces finansowy ich organizacji niż o swoją odpowiedzialność za obronę społeczności. Jak widać po ich priorytetach, personelu i programach, wydają się bardziej lojalni wobec postępowej ideologii niż zajęci troską o bezpieczeństwo Żydów.

Żydzi i Izrael nie mogą dziś bardziej polegać na pomocy narodów świata niż wtedy, gdy te same kraje zachodnie były im najbardziej potrzebne. Z tego samego powodu organizacje żydowskie nie mogą sobie pozwolić na samozadowolenie, przedkładając związki ze światowymi przywódcami ponad dobro narodu żydowskiego. W czasach, gdy narastają tarcia między Izraelem a amerykańskimi Żydami, jeszcze ważniejsze dla organizacji żydowskich jest stawianie Żydów i Izraela ponad polityką i postępową ideologią.

 

Link do oryginału: https://elderofziyon.blogspot.com/2023/07/remembering-what-happens-when-jews-rely.html

Elder of Ziyon, 28 lipca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Daled Amos
(Bennet Ruda) 


Izraelski bloger piszący o historii i problemach Bliskiego Wschodu, a w szczególności Izraela.  http://daledamos.blogspot.com/


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1428 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk