Prawda

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 - 05:27

« Poprzedni Następny »


Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę


Vic Rosenthal 2021-05-06

Zrzut z ekranu propagandowego wideo HRW
Zrzut z ekranu propagandowego wideo HRW

Pierwszą rzeczą, którą trzeba wiedzieć o opublikowanym 27 kwietnia raporcie Human Rights Watch (HRW) z oskarżeniem Izraela o “apartheid”, jest to, że oskarżenie nie ma nic wspólnego z apartheidem, jak go rozumie większość ludzi, opartym na rasie systemie ucisku, jaki istniał w Południowej Afryce przed 1991 rokiem.  

 

HRW oskarża Izrael o “zbrodnie przeciwko ludzkości – apartheid i prześladowania” które definiuje konwencja zwana “Międzynarodową konwencją Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu” [sformułowana i przedstawiona przez Związek Radziecki, przyp. red.] oparta na rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uchwalona w 1973 roku oraz na uchwalonym w 1998 roku Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego.


Należy zauważyć, że ani Izrael, ani Stany Zjednoczone nie są stronami tych traktatów. Konwencję z 1973 roku podpisało 109 krajów, wśród których nie było Izraela, USA, Kanady, Australii ani żadnego rozwiniętego kraju Europy Zachodniej.


Tutaj jest definicja zbrodni apartheidu jak go rozumie HRW:

 

  1. Zamiar utrzymania dominacji jednej grupy rasowej nad inną.
  2. Kontekst systematycznego ucisku dominującej grupy wobec zmarginalizowanej grupy.
  3. Nieludzkie czyny.

 

“Nieludzkie czyny”, o których mówi definicja, obejmują morderstwa, tortury, “arbitralne aresztowania i nielegalne uwięzienia”, pracę przymusową, “umyślne narzucanie rasowej grupie lub grupom warunków życiowych obliczonych na spowodowanie ich fizycznego zniszczenia w całości lub części”, wszystko na podstawie rasy lub pochodzenia etnicznego. Choć Palestyńczycy często twierdzą, że doznali takiego traktowania, ich twierdzenia – często wyolbrzymione i z nadanym autorytetem (“efektem aureoli”) przez HRW i podobne NGO – są w przeważającej większości fałszywe, przesadzone lub z brakiem kontekstu (np. często przedstawia się twierdzenie, że Palestyńczyk został „stracony”, kiedy został zastrzelony podczas ataku nożowniczego na Żyda lub kiedy taranował Żyda samochodem).  


HRW pisze także, że:


Odniesienie do grupy rasowej można dzisiaj rozumieć tak, że chodzi nie tylko o traktowanie na podstawie cech genetycznych, ale także traktowanie na podstawie pochodzenia narodowego lub etnicznego, jak to definiuje Międzynarodowa Konwencja o Zniesieniu Wszelkich Form Rasowej Dyskryminacji. Human Rights Watch stosuje to szersze rozumienie rasy.


Innymi słowy, apartheid nie musi dotyczyć „rasy”. Każda domniemana dyskryminacja narodowej grupy może być uznana za apartheid. A biorąc pod uwagę, że „Palestyńczycy” są różnego pochodzenia, włącznie z Egiptem, Syrią, Arabią, Jordanią, Turcją, a nawet tymi samymi kananejskimi plemionami, które są przodkami żydowskiego narodu, nie pasują oni także do tej szerszej definicji.


Kiedy słyszę słowo “apartheid”, myślę o oddzielnych przeznaczonych dla białych, czarnych i kolorowych ludzi plażach i toaletach, prawach przeciwko małżeństwom międzyrasowym lub choćby ich kontaktom seksualnym, prawach ustalających segregację zamieszkania, zatrudnienia i publicznego transportu, odmowę prawa do głosowania lub sprawowania urzędu i tak dalej. Myślę o oficjalnej klasyfikacji ludzi według koloru ich skóry. Nie jest przesadą powiedzenie, że taki system, brutalnie narzucony siłą (jak to było w RPA), jest zbrodnią przeciwko ludzkości.   


I oczywiście dlatego HRW, organizacja, która zmieniła się przez lata ze strażnika praw człowieka w część dobrze naoliwionej (i grubo smarowanej dolarami i euro) machiny służącej do delegitymizacji i demonizacji Izraela, pragnie oskarżać żydowskie państwo o apartheid, zbrodnię, która wywołuje dzisiaj odrazę na całym świecie – i która, zgodnie z precedensem ustanowionym przez traktowanie Republiki Południowej Afryki, uzasadnia bojkotowanie, nakładanie sankcji i całkowite wydalenie Izraela poza międzynarodowy porządek.

 

Jak pisze Kohelet Forum w odpowiedzi na ten raport, żaden kraj poza RPA nie był kiedykolwiek uznany za “państwo apartheidu” przez większość międzynarodowej społeczności, włącznie z Chinami, Sudanem i innymi, które systematycznie i na ogromną skalę dyskryminują mniejszości.  

 

Żadnej z cech apartheidu RPA nie można przypisać Izraelowi. Wiedzą to wszyscy, którzy wiedzą choćby cokolwiek o RPA i o Izraelu. Po prostu nie ma między nimi żadnego podobieństwa i definicja zbrodni apartheidu, jaką przedstawia HRW, oraz zastosowanie jej do Izraela jest nieuczciwe i jest częścią wojny kognitywnej prowadzonej przeciwko Izraelowi jako wstęp do jego fizycznego zniszczenia.


Niezależnie jednak od tego wszystkiego, Izrael zostaje oskarżony o poważne złe traktowanie palestyńskich Arabów, zarówno swoich arabskich obywateli, jak ludzi pod rządami Autonomii Palestyńskiej i Hamasu, tylko dlatego,  że są Palestyńczykami. Jeśli to prawda, to z pewnością jest to naganne. Powinniśmy więc sprawdzić, czy autorom raportu udaje się to wykazać.    

 

Raport liczy 213 stron, nie mogę więc przeprowadzić dokładnej krytycznej analizy w krótkim wpisie na blogu. Jest tam jednak kilka rzeczy, które zauważyłem już na pierwszych kilku stronach (patrz Kohelet response to HRW gdzie jest dokładniejsza analiza):


W raporcie jest stwierdzenie:


Od 1967 r. do chwili obecnej [Izrael] sprawuje wojskowe rządy nad Palestyńczykami w OPT [Okupowane Palestyńskie Terytoria], z wyłączeniem wschodniej Jerozolimy. W odróżnieniu od tego od momentu założenia rządził wszystkimi żydowskimi Izraelczykami, włącznie z osadnikami w OPT od początku okupacji w 1967 r., według bardziej praworządnego prawa cywilnego.


To jest nieprawda. Nie ma zarządzania przez izraelską armię Gazą – w ogóle nie ma tam żadnej izraelskiej obecności – a obszary A i B Judei i Samarii są pod rządami Autonomii Palestyńskiej. Istnieje militarna administracja na Obszarze C, terytorium, które jest pod pełną izraelską kontrolą zgodnie z Porozumieniami z Oslo, ale ta administracja rządzi zarówno izraelskim społecznościami, jak palestyńskimi. Nie ma “odrębnych praw” dla dwóch populacji.


W całym raporcie autorzy ignorują istnienie Autonomii Palestyńskiej i rządu Hamasu w Gazie. To prawda, że Izrael kontroluje granice i przestrzeń powietrzną między rzeką a morzem (z wyjątkiem granicy między Gazą i Egiptem). Nie kontroluje jednak codziennego życia wszystkich mieszkańców tych terenów, jak zapewniają w raporcie.


HRW krytykuje Izrael za brak swobody poruszania się palestyńskich Arabów z terytoriów do Izraela (z granic przed 1967 rokiem) i za nie pozwalanie Arabom poza Izraelem, uznanym przez ONZ za “palestyńskich uchodźców”, na wjazd na terytoria lub do Izraela (sprzed 1967 roku). Odrzuca izraelskie wyjaśnienie, że jest to konsekwencją dość dobrze udokumentowanej palestyńskiej skłonności do popełniania morderczych czynów terrorystycznych wobec Izraelczyków, mówiąc, “nawet jeśli [problem] bezpieczeństwa stanowi część motywacji, nie usprawiedliwia to bardziej apartheidu i prześladowań niż [usprawiedliwiałoby] użycie nadmiernej siły lub tortur”. Powiedzcie to tysiącom Izraelczyków, którzy stracili przyjaciół i członków rodzin z rąk palestyńskich terrorystów.

 

W całym artykule niemal nie ma wzmianki o palestyńskim terroryzmie, mimo że większość restrykcji na swobodne poruszanie się Palestyńczyków, takich a bariera bezpieczeństwa w Judei i Samarii, zostało ustanowione po morderczej drugiej intifadzie, podczas której terroryści zamordowali ponad tysiąc Izraelczyków. W raporcie jest krytyka selektywnej blokady Gazy bez wspomnienia o tysiącach rakiet wystrzelonych na izraelskie miasta ani o wielu tunelach, których celem było wprowadzenie ukradkiem terrorystów do Izraela. Nie ma wzmianki o “intifadzie noży” w latach 2015-2018, w której życie straciły dziesiątki Izraelczyków.

 

W raporcie jest twierdzenie, że w Izraelu w granicach sprzed 1967 roku “palestyńscy [sic] obywatele [mają] status niższy od żydowskich obywateli na mocy prawa” w wyniku Prawa o Państwie Narodowym, które w rzeczywistości nie ogranicza ich w żaden sposób i które jest podobne do konstytucyjnych postanowień w innych etnicznych państwach narodowych, włącznie z proponowaną konstytucją dla państwa Palestyny. Wymyśla także prawa lub błędnie przedstawia inne, włącznie z prawami dotyczącymi obywatelstwa i prawa pobytu.

 

Ten raport będzie prawdopodobnie głównym eksponatem na nadchodzącej konferencji o rasizmie, “Durban IV”, która odbędzie się we wrześniu w ONZ w Nowym Jorku w dwudziestą rocznicę pierwszej konferencji Durban, która stoczyła się w „antyizraelski festiwal nienawiści”.   

 

Oskarżenia o apartheid i prześladowania są niezmiernie potężne, szczególnie w USA w dzisiejszym klimacie rasowych antagonizmów. Izraelsko-palestyński konflikt jest jednak konfliktem narodowo-politycznym, a nie rasowym (chociaż antysemityzm odgrywa w nim ważną rolę). Ma niewiele wspólnego z RPA sprzed 1991 roku lub z rasowymi problemami w USA. Jest także małą częścią znacznie większego projektu grupy krajów, międzynarodowych instytucji, NGO i innych zlikwidowania żydowskiego państwa. Motywy tych antagonistów są geopolityczne, religijne, ideologiczne, antysemickie lub wszystkie razem wzięte. Przez skupianie się wyłącznie na Palestyńczykach raport HRW ma efekt ukrywania tego szerszego kontekstu.


Paraliż krajowej polityki w Izraelu, który trwa od dwóch lat, wystarczająco utrudnia reakcję na militarne wyzwania, jakie Izraelowi stawiają jego wrogowie. Dla zasadniczo pozbawionego przywódców kraju jest jednak zupełnie niemożliwa skuteczna walka w wojnie kognitywnej. Zakończenie tego paraliżu musi być najwyższym priorytetem Izraela w chwili obecnej.


Our Enemies Deploy the Cognitive Bomb

29 kwietnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 886 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25
Nowe furie najstarszej nienawiści   Savodnik   2021-05-24
Trąby i silniki czołgów: punkt zwrotny w Gazie?   Kemp   2021-05-22
Mam dość   Ezra   2021-05-21
Po drugiej stronie lustra   Koraszewski   2021-05-19
Zastępcza wojna Iranu przeciwko Izraelowi   Toameh   2021-05-18
Iran ujawnia swoją strategię doradzając Hamasowi w wojnie przeciwko Izraelowi   Frantzman   2021-05-17
Dejudaizacja Jerozolimy w 1948 roku   Carlson   2021-05-17
Kiedy rakiety Hamasu uderzają w izraelskie domy, zapomnij o niuansach   Tobin   2021-05-16
Naszym prawdziwym celem jest zniszczenie Izraela   Tawil   2021-05-15
Dzisiejsze oszczerstwo o rytuale krwi   Rosenthal   2021-05-14
Stara sztuczka Mahmouda Abbasa: antysemickie podżeganie   Blum   2021-05-13
Irańska pułapka   i Sarah N. Stern   2021-05-12
Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08
Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk