Prawda

Niedziela, 9 maja 2021 - 04:14

« Poprzedni Następny »


Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych


Judith Bergman 2020-07-26

Systematyczna dyskryminacja w Narodach Zjednoczonych jest zbyt oczywista, by ją ignorować. Po prostu na gigantyczną skalę praktykuje się tam podwójny standard wobec tego, co uznawane jest za instytucjonalny rasizm, a co nie – i to trzeba przyznać. Na zdjęciu: budynek sekretariatu kwatery głównej ONZ w Nowym Jorku. (Zdjęcie: UN)
Systematyczna dyskryminacja w Narodach Zjednoczonych jest zbyt oczywista, by ją ignorować. Po prostu na gigantyczną skalę praktykuje się tam podwójny standard wobec tego, co uznawane jest za instytucjonalny rasizm, a co nie – i to trzeba przyznać. Na zdjęciu: budynek sekretariatu kwatery głównej ONZ w Nowym Jorku. (Zdjęcie: UN)

Oskarżenia o “instytucjonalny” rasizm w organizacjach, grupach zawodowych, na uniwersytetach i kulturalnych instytucjach nadal dostają się na czołówki gazet, ale nikt nie wskazuje na instytucjonalny rasizm Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).


Co to jest instytucjonalny rasizm?  Pierwsze co znajdujemy w Google głosi: “Instytucjonalny rasizm jest rodzajem rasizmu, który jest osadzony w społeczeństwie lub organizacji jako normalna praktyka”.  


Słownik Google definiuje “rasizm” jako:

"Uprzedzenia, dyskryminacja lub antagonizm skierowany przeciwko osobie lub osobom ze względu na ich przynależność do określonej grupy rasowej lub etnicznej, zazwyczaj należącej do mniejszości lub marginalizowanej".

ONZ zalicza wszystkie państwa na świecie jako swoich członków i wszystkie są pozornie równe według prawa międzynarodowego, którego ONZ – jak twierdzi – przestrzega. Zgodnie więc z własną logiką wszystkie państwa członkowskie ONZ powinny być traktowane równo przez rozmaite organy tej organizacji i być osądzane według tych samych standardów. Jeśli ONZ systematycznie wyróżnia mniejszość składającą się z jednego tylko państwa do potępień za, na przykład, rzekome łamanie praw człowieka, równocześnie całkowicie ignorując udokumentowane łamanie praw człowieka całej masy innych państw członkowskich, te podwójne standardy równają się systematycznej dyskryminacji czyli „rasizmowi” wobec tego państwa, zgodnie ze wspomnianą wyżej definicją „instytucjonalnego rasizmu”.  


Ten rodzaj systematycznej dyskryminacji lub “rasizmu” jest w rzeczywistości tym, co od dziesięcioleci stosuje ONZ wobec jednego kraju, Izraela, maleńkiego kraju z około 8,7 miliona obywateli  - którego obszar równa się mniej więcej obszarowi  New Jersey – z całej populacji świata wynoszącej 7,8 miliarda ludzi.


Zgromadzenie Ogólne ONZ, Rada Praw Człowieka ONZ (UNHRC) i Komisja Praw Człowieka ONZ uchwaliły dużą liczbę rezolucji i decyzji przeciwko Izraelowi. Według pozarządowej organizacji praw człowieka (NGO), UN Watch:

"Co roku Zgromadzenie Ogólne przyjmuje okolo 20 rezolucji przeciwko Izraelowi i tylko 5 lub 6 przeciwko całej reszcie świata razem, po jednym dla Iranu, Syrii i Korei Północnej. Zgromadzenie Ogólne przyjmuje zero rezolucji wobec systematycznie łamiących prawa człowieka państw, takich jak Kuba, Chiny czy Arabia Saudyjska”.  

Dyskryminacja jest zbyt oczywista, by ją ignorować. W ONZ jest 193 państw członkowskich.  Rzucanie 20 rezolucji na jedyny demokratyczny kraj na Bliskim Wschodzie, który rzeczywiście przestrzega praw człowieka i równości swoich mieszkańców wobec prawa – ale tylko 5 lub 6 na pozostałe 192 państwa, wśród których są kraje najbardziej łamiące międzynarodowe prawo, takie jak Chiny, Rosja, Korea Północna, Kuba, Wenezuela, Arabia Saudyjska, Turcja, Nigeria i Iran – mówi o skrajnie zakorzenionej postaci sponsorowanej przez państwa dyskryminacji czyli „rasizmu”.  


Chiny, państwo z ludnością 1,4 miliarda, nadal jest, według Amnesty International, największym katem na świecie. Chiński reżim komunistyczny bezlitośnie prześladuje etniczne i religijne mniejszości, i odmawia swoim obywatelom najbardziej podstawowych praw człowieka, takich jak wolność słowa, wolność wyznania i wolność zgromadzeń, o czym  pisaliśmy wcześniej w Gatestone Institute. Wszystkie te prawa są zapisane w konwencjach i deklaracjach ONZ. Ponadto, Chiny nadal okupują Tybet, który najechały w 1950 roku i dokąd przeniosły miliony etnicznych Chińczyków, by "schińszczyć" ten teren – łamiąc tym Artykuł 49 Czwartej Konwencji Genewskiej, która stanowi, że państwo okupujące nie może „deportować lub dokonywać transferu części swojej populacji cywilnej na terytoria, które okupuje”. Mimo że Chiny są czołowym sprawcą łamania prawa międzynarodowego i jednym z najbardziej skandalicznych sprawców łamania praw człowieka, ani Zgromadzenie Ogólne, ani UNHRC nigdy nie potępiły ich działań.


Istnieją niezliczone inne przykłady państw członkowskich ONZ, które nie spełniają nawet ułamka postanowień traktatów i deklaracji ONZ o prawach człowieka, niemniej te kraje nigdy nie zostają wezwane do tablicy. UNHRC, na przykład, nie uchwaliła ani jednej rezolucji przeciwko Arabii Saudyjskiej, kraju o ponad 33 milionach mieszkańców, który  w zasadzie nadal działa w oparciu o średniowieczne standardy prawne, mimo starań następcy tronu, księcia Mohameda bin Salmana, by wprowadzić pewne reformy. W zeszłym roku (według Amnesty International) to królestwo pobiło własny rekord wykonanych egzekucji,  obcinając głowy 184 ludziom. Arabia Saudyjska dopiero kilka miesięcy temu zdecydowała się na usunięcie z kodeksu karnego kary chłosty. Ten pustynny kraj, który zajmuje większość Półwyspu Arabskiego, nadal ma system męskiego opiekuństwa, który traktuje kobiety jako prawnie niepełnoletnie, więc zazwyczaj mogą podróżować i wykonywać normalne czynności, takie jak złożenie podania o paszport, tylko pod nadzorem męskiego „opiekuna”.


UNHRC nie uchwaliła ani jednej rezolucji dotyczącej praw człowieka przeciwko Egiptowi. Egipt jest wśród 5 państw, które wykonały najwięcej egzekucji w roku 2019. Są niezliczone inne przykłady krajów z koszmarnymi wręcz notowaniami pogwałceń praw człowieka, które nie tylko nie były potępiane przez ONZ i organy praw człowieka, ale w rzeczywistości zasiadają w organach mających nadzorować przestrzeganie tych praw; kraje takie jak Afganistan, Demokratyczna Republika Kongo, Nigeria, Pakistan i Somalia, które wszystkie obecnie zasiadają w Radzie Praw Człowieka ONZ.


W odróżnieniu od tego postrzegane i rzekome zbrodnie Izraela figurują jako stały punkt na porządku dnia UNHRC, tak zwany Punkt 7 Agendy. Kiedy wiec jest sesja UNHRC, Izrael jest rutynowo zawsze potępiony. Żaden inny kraj, niezależnie od tego, jak rażące są jego pogwałcenia praw człowieka, nie jest tak wyróżniony.


Izrael jest także wyróżniony przez inne organy ONZ, takie jak UNESCO, która systematycznie zmienia nazwy starożytnych miejsc żydowskich, jak gdyby były one miejscami muzułmańskimi. Teren Zachodniej Ściany – muru przyporowego, który jest wszystkim, co pozostało z żydowskiej Drugiej Świątyni zniszczonej przez rzymski legion w 70 roku n .e., został nazwany przez UNESCO "Plac Al-Buraka” od wierzchowca, o którym islamski hadis podaje, że zabrał Mahometa do nieba i z powrotem. UNESCO zmieniła także nazwę żydowskiego grobu Racheli w Betlejem i Grobu Patriarchów (Mapela) w Hebronie na „palestyńskie zabytki”. UNESCO "głęboko ubolewa", że Izrael odmówił usunięcia tych miejsc ze swojej listy narodowego dziedzictwa.  


Także Światowa Organizacja Zdrowia ONZ (WHO), podczas corocznego posiedzenia przeznacza Izraelowi osobny punkt porządku dnia o numerze 14. Co roku, zgodnie z tym numerem, Izrael zostaje potępiony za łamanie “palestyńskich praw zdrowotnych” na “okupowanych terytoriach palestyńskich, włącznie z okupowaną wschodnią Jerozolimą i okupowanym syryjskim Golanem”.


Komisja
ds. Statusu Kobiet ONZ (CSW) "poświęcona promowaniu równości płci i wzmocnienia kobiet” także rutynowo wybiera do potępienia Izrael za “łamanie praw kobiet”, podczas gdy kraje takie jak Afganistan, Syria, Somalia i Iran, należące do najbardziej niebezpiecznych dla kobiet krajów na świecie, nie są nawet wspominane. Nie tylko nie ma żadnego potępienia Arabii Saudyjskiej – gdzie kobiety są nadal traktowane jak prawnie niepełnoletnie i gdzie działaczy na rzecz podstawowych praw kobiet spotykają długie wyroki więzienia -- ale Arabia Saudyjska została nawet wybrana kilka lat temu do CSW, by pomóc w zadaniu „promowania praw kobiet”.  


Niestety, niemal wszystkie państwa członkowskie ONZ, poza Stanami Zjednoczonymi, wydają się uważać dyskryminacyjne traktowanie tylko jednego kraju na świecie za całkowicie normalne i takie jak powinno być. Po prostu przyjmuje się tam na gigantyczną skalę podwójny standard wobec tego, co uznaje się za instytucjonalny rasizm, a co nie – i to trzeba przyznać.


Jak na ironię, instytucjonalny rasizm wobec Izraela usuwa z pola widzenia ONZ kraje, w których rasizm wymaga szybkiego zbadania – i jest możliwe, że to jest przyczyną jej popularności. Kraje gdzie kobiety mają niewiele praw, lub nie mają żadnych, gdzie polityczni przeciwnicy są torturowani i wepchnięci do więzień lub zabijani i gdzie ludzie nie mogą swobodnie mówić, co myślą, mają ulgową taryfę. Ludzie co najmniej mogliby kwestionować, czy organizacja, która uczyniła dyskryminację jednego kraju stałą zasadą działania, jest warta niebotycznych kosztów. Stany Zjednoczone, na przykład, jako największy darczyńca tej organizacji, w 2018 roku wpłaciły do ONZ sumą 10 miliardów dolarów.


Zamiast płacić co roku obowiązkowe "nieco poniżej jednej piątej wspólnego budżetu”, USA (i ONZ) osiągnęłyby znacznie więcej, gdyby płaciły za to, czego chcą, i otrzymywały to, za co zapłaciły. Obecnie ONZ już dawno przestała być siłą dobra i jest wykorzystywana, po pierwsze, do podtrzymywania swojej większości składającej się z nieponoszących odpowiedzialności, antydemokratycznych despotów, a po drugie, do utrwalania konfliktów – w znacznej mierze na koszt amerykańskich podatników. Oszczędzone pieniądze można lepiej użyć na repatriację amerykańskiego przemysłu i obronę wolnego świata przed najbardziej drapieżnymi przeciwnikami USA.


Na koniec, wszyscy ci, których naprawdę obchodzi likwidacja dyskryminacji i rasizmu, powinni zapytać siebie dlaczego, skoro rasizm jest nieakceptowalny na innych polach, ma być nadal sprawą oczywistą w ONZ.


The United Nnations’ Institutional Racism

Gatestone Institute, 19 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJudith Bergman

Izraelska autorka, publicystka i badaczka. Studiowała nauki polityczne oraz prawo na The London School of Economics

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 854 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08
Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk