Prawda

Niedziela, 9 maja 2021 - 04:03

« Poprzedni Następny »


Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?


David Bedein 2020-07-28

Podręczniki UNRWA Zdjęcie: Miri Tzachi, Research:: Dr. Arnon Groiss

Podręczniki UNRWA Zdjęcie: Miri Tzachi, Research:: Dr. Arnon Groiss"Demistyfikacja podejścia UNRWA do programu szkolnego" taki tytuł dała Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) stworzona dla "uchodźców” z wojny 1948 roku na Bliskim Wschodzie (lub, ściślej, ich potomków trzeciego i czwartego pokolenia) dwustronicowemu oświadczeniu o jej systemie edukacyjnym, które opublikowała w styczniu 2020 roku. Tytuł tworzy wrażenie wśród ludzi, którzy nie znają tego organu ONZ, że istnieją osoby lub organizacje, które starają się mistyfikować edukacyjne przedsięwzięcia UNRWA i nie przedstawiają ich w prawdziwych barwach.

To oświadczenie UNRWA deklaruje, że UNRWA dostarcza usług edukacyjnych dla ponad 530 tysięcy palestyńskich dzieci i młodzieży w Libanie, Syrii, Jordanii, na “Zachodnim Brzegu” (włącznie z wschodnią Jerozolimą) i w Gazie, i że ci uczniowie funkcjonują znacznie lepiej niż ich rówieśnicy w normalnych szkołach publicznych.


Najważniejsza częścią tego wysokiej jakości nauczania jest, jak się dowiadujemy:

"Zobowiązanie UNRWA do dostarczania w swoich szkołach edukacji, która jest zgodna z wartościami i zasadami Narodów Zjednoczonych (ONZ) i propaguje prawa człowieka, tolerancję i brak dyskryminacji rasy, płci, języka i religii”.

W oświadczeniu czytamy dalej, że "UNRWA posługuje się programami nauczania ‘kraju-gospodarza’. To zapewnia, że palestyńscy uchodźcy mogą integrować się z systemami edukacji na poziomie średnim i wyższym oraz szerzej uczestniczyć w społecznym i ekonomicznym życiu kraju-gospodarza. Jako niezależna Agenda ONZ dostarczająca humanitarnej i rozwojowej pomocy, UNRWA nie ma mandatu, by zmieniać programy szkolne lub podręczniki rządu gospodarzy, bo są one sprawą narodowej suwerenności”.


W sprawie sytuacji na “Zachodnim Brzegu” i w Gazie: “Choć UNRWA używa palestyńskiego programu nauczania, powtarza, że ma solidny system, by zapewnić, że edukacja, jakiej dostarcza w klasach szkolnych, włącznie z używanymi podręcznikami, jest zgodna z wartościami i zasadami ONZ i zajmuje się każdą stronniczością”.


Oświadczenie UNRWA opisuje szczegółowo, jak różne metody nadzoru przez Agendę zapewniają, że podręczniki szkolne Autonomii Palestyńskiej używane w szkołach UNRWA istotnie spełniają standardy ONZ. Wspomina także raport US Government Accountability Office (GAO), który "potwierdza niezachwiane oddanie UNRWA wartościom ONZ”.


Co dzieje się, kiedy otwierasz te podręczniki? Nie mogę mówić za US GAO, ale czytaliśmy podręczniki używane w szkołach UNRWA na “Zachodnim Brzegu” i w Gazie od ich pojawienia się w 2000 roku i możemy wyraźnie i głośno powiedzieć, że z pewnością nie są zgodne ze standardami ONZ.


Na przykład, jest niepodważalnym faktem, że Izrael jest międzynarodowo uznanym, suwerennym państwem, pełnym członkiem ONZ. W książkach, z których naucza się w szkołach UNRWA, nie istnieje i jest zastąpiony przez byt o nazwie „Palestyna”. Poniżej pokazujemy fragment podręcznika do “Nauki o społeczeństwie” dla klasy 6, część 1 (2019) s. 43. Jest to region Lewantu w zachodniej Azji i pojawiają się tam cztery państwa: Syria, Liban, Jordania i Palestyna. Tytuł mapy mówi: “Państwa w Lewancie [Bilad al-Szam po arabsku]:W sprawie Izraela, jeśli jest wspominany, w większości wypadków nie podaje się jego nazwy, Mówi się o nim jako niejasnym bycie o nazwie „syjonistyczna okupacja”. Jego 6 milionów żydowskich obywateli nie są uważani za legalnych mieszkańców, bo ten kraj i jego miasta – włącznie z Tel Awiwem – nie pojawiają się na mapie: 


(Nauka o społeczeństwie, klasa 5, Część 2 (2019) s. 36)
(Nauka o społeczeństwie, klasa 5, Część 2 (2019) s. 36)

Ich narodowy język – hebrajski – jest wymazany (dosłownie), z historycznej monety z okresu Brytyjskiego Mandatu (1923-1948):


(Matematyka, klasa 6, Część 2 (2019) s. 75)
(Matematyka, klasa 6, Część 2 (2019) s. 75)

Tutaj jest oryginalna moneta:Jerozolimę, starożytną i nowoczesną stolicę Żydów, przedstawia się jako założoną przez Arabów i jako święte miasto wyłącznie muzułmanów i chrześcijan. Całkowicie zignorowano związki Żydów z tym miastem (od czasów króla Dawida):

“Jerozolima jest arabskim miastem zbudowanym przez naszych arabskich przodków tysiące lat temu.
Jerozolima jest świętym miastem muzułmanów i chrześcijan”.
(Wychowanie narodowe i społeczne, klasa 3, Część 1 (2019) s. 29)Ściana Zachodnia w Jerozolimie, drugie najświętsze miejsce Żydów, określone jest jako wyłącznie muzułmańskie i zdjęcie jej jest przecięte pośrodku, żeby nie widać było modlących się tam Żydów:

“Ściana Al-Buraka”
“Ilustracja: Ściana Al-Buraka jest tak nazwana od Al-Buraka [boskiego stworzenia], które zaniosło [według islamskich wierzeń] Posłańca [Mahometa] w Isra’ i Podróży Mi’radż [nocnej podróży z Mekki do Jerozolimy, skąd wstąpił do nieba po przywiązaniu Al-Buraka do Ściany Zachodniej]. Ściana Al-Buraka jest częścią zachodniej ściany meczetu Al-Aksa i jest wyłącznym prawem tylko dla muzułmanów”.
(Edukacja islamska, klasa 5, Część 1 (2019) s. 63)Żydzi są nazywani “pomocnikami diabła”, co z pewnością nie zgadza się z zasadami ONZ:

“Gdzie są jeźdźcy [którzy pojadą] do meczetu Al-Aksa i wyzwolą go z uścisku niewiernych, od pomocników diabła?”
(Język arabski, klasa 7, Część 1 (2019) s. 67)Inną ważną zasadą ONZ jest pokojowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa 242 i 338 są głównym wyrazem ONZ dla tej zasady. Niemniej podręczniki do nauczania w szkołach UNRWA nigdy nie proponują pokoju i współistnienia z Izraelem. W rzeczywistości nawołują do wojny o wyzwolenie, zaczynając od klasy 1:


(Nasz piękny język, klasa 1, Część 2 (2019) s. 83)
(Nasz piękny język, klasa 1, Część 2 (2019) s. 83)

To jest totalna wojna, której celem jest zlikwidowanie państwa Izrael, dla którego nie ma miejsca, jeśli “Palestyna” zostanie wyzwolona, jak widać na udekorowanych przedmiotach sprzedawanych turystom w Betlejem i w podręczniku dla klasy 3:


(Nauki i życie, klasa 3, Część 1 (2019) s. 65)
(Nauki i życie, klasa 3, Część 1 (2019) s. 65)

Ta wojna z jej islamskimi cechami, takimi jak Dżihad, męczeństwo i nacisk na wyzwolenie meczetu Al-Aksa, zawiera także koncepcję, do której szkoły UNRWA są szczególnie dostrojone, a mianowicie tak zwane “prawo powrotu” potomków palestyńskich Arabów z 1948 roku. Ten powrót jest pełen przemocy i stanowi nieodłączną część wojny, kiedy uchodźcy mają powrócić do “wyzwolonej” Palestyny:

“Powrócimy; powrócimy z szybującymi orłami; powrócimy z dziko wiejącym wiatrem; powrócimy do winnic i drzew oliwnych; powrócimy, by podnieść flagę Palestyny obok kwiatu zawilca na naszych zielonych wzgórzach”.
(Język arabski, klasa 5, Część 1 (2019) s. 84)Terror jest także nieodłączny od wojny. Dalal al-Mughrabi, która dowodziła zamachem terrorystycznym na izraelski cywilny autobus na drodze nadbrzeżnej Izraela w 1978 roku, w którym zabito ponad 30 osób, w tym wiele dzieci, stała się wzorem osobowym w palestyńskich szkołach, włącznie ze szkołami prowadzonymi przez UNRWA:

“Dalal al-Mughrabi
[Przez] autorów [podręcznika]
Przed tekstem:
"Nasza palestyńska historia jest pełna wielu nazwisk męczenników, którzy oddali swoje dusze jako poświęcenie dla ojczyzny. Wśród nich [była] męczenniczka Dalal al-Mughrabi, która namalowała swoją walką obraz wyzwania i heroizmu, który uwiecznił jej pamięć w naszych sercach i umysłach. Tekst przed nami mówi o aspekcie jej drogi walki”.  
(Język arabski, klasa 5, Część 2 (2019) s. 51)Podręczniki używane w szkołach UNRWA zakładają, jak się wydaje, że walka o wyzwolenie będzie owocna i powstaje pytanie, co powinno zrobić się z sześcioma milionami Żydów, żyjących w kraju. Odpowiedź – eksterminacja – nie całkiem jest zgodna ze szlachetnymi zasadami ONZ, jak są wyrażone przez UNRWA:

“Będziemy śpiewać i nauczymy się na pamięć: Ziemia Szlachetnych
Przysięgam! Poświęcę moją krew
Aby nawodnić ziemię szlachetnych
I usunąć uzurpatora [tj. Izrael] z mojej ziemi
I eksterminować pokonane resztki cudzoziemców
O ziemio [meczetu] Al-Aksa i miejsce święte
O kolebko dumy i szlachetności
Cierpliwości, cierpliwości, bo zwycięstwo jest nasze
I świt wyziera z ciemności”
(Nasz piękny język, klasa 3 3, Część 2 (2019) s. 66.)Przemoc wobec Żydów niekoniecznie jest odroczona do tej daty. Spalenie Żydów w cywilnym autobusie przez rzucony koktajl Mołotowa w pobliżu Ramallah jest opisany w jednej lekcji jako "impreza grillowa [haflat shiwa']”:

“Sąsiad: Godzina policyjna nie obejmuje nas w al-Szurafah [dzielnica]. Jest narzucona na [dzielnicę] al-Natarisz. Wydaje się, że tam jest impreza grillowa z koktajlem Mołotowa w jednym z autobusów kolonii [musta’marah] Psagot na górze al-Tawil.”
(Język arabski, klasa 9, Część 1 (2019) s. 61. Zwrot “impreza grillowa” jest zaznaczony na czerwono)Tego UNRWA uczy w szkołach. To jest edukacja nienawiści, której towarzyszy indoktrynacja do wojny przeciwko państwu członkowskiemu ONZ. Taka „edukacja” jest sprzeczna z wszystkimi standardami ONZ i powinna być zatrzymana.


Jeśli UNRWA nie może zmienić podręczników Autonomii Palestyńskiej, jak twierdzi, i w świetle oczywistego niepowodzenia wszystkich jej metod kontroli, jak właśnie widzieliśmy, UNRWA powinna przestać w ogóle działać na polu edukacji. Może kształci zdolną palestyńską młodzież, ale przyczynia się także do uwiecznienia konfliktu przez indoktrynowanie uczniów tym, co jednoznacznie NIE jest "zgodne z wartościami i zasadami Narodów Zjednoczonych".


What did you learn in school today, dear little UNRWA child?

Israel National News, 20 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

David Bedein

Amerykański pisarz i dziennikarz jak również dyrektor Center for Near East Policy Research. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 854 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08
Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk