Prawda

Niedziela, 26 czerwca 2022 - 10:40

« Poprzedni Następny »


Nie, palestyński terroryzm nie jest legalnym „oporem” według prawa międzynarodowego


Elder of Ziyon 2021-12-06


Hamas odpowiadał na brytyjskie uznanie całego Hamasu za organizację terrorystyczną oświadczeniami, w których twierdzi, że ich ataki na izraelskich cywilów są legalne według międzynarodowego prawa.  

 

komunikacie prasowym w reakcji na tę wiadomość Hamas powiedział: “Uważamy, że opieranie się izraelskiej okupacji wszystkimi dostępnymi środkami, włącznie z oporem zbrojnym, jest gwarantowanym prawem ludów pod okupacją według prawa międzynarodowego”.


To było na dwa dni przed zamordowaniem przez terrorystę Hamasu Eliego Kaya w Jerozolimie i “polityczne skrzydło” Hamasu chwaliło to morderstwo. Hamas konsekwentnie twierdzi, że wszystkie akty terrorystyczne – samobójcze bomby, wysadzanie w powietrze autobusów, ataki rakietowe, strzelanie, nożownictwo, taranowanie samochodami – są w rzeczywistości aktami legalnej walki zbrojnej.

 

To twierdzenie często powtarzają apologeci palestyńskiego terroru. Widocznym tego przykładem jest artykuł CJ Werlemana z 2018 roku zatytułowany International law guarantees Palestinians the right to resist,[Międzynarodowe prawo gwarantuje Palestyńczykom prawo do stawiania oporu], który w całości opiera się na tym twierdzeniu:  

[M]iędzynarodowe prawo jest jednoznaczne w zatwierdzeniu “walki zbrojnej” ludów, które dążą do samostanowienia pod ”kolonialną lub obcą dominacją”. 

 

Rezolucja Narodów Zjednoczonych 37/43, datowana na 3 grudnia 1982 roku, “potwierdza legalność walki narodów o niepodległość, terytorialną integralność, narodową jedność i wyzwolenie spod kolonialnej lub obcej dominacji i obcej okupacji wszelkimi dostępnymi środkami, włącznie z walką zbrojną”.

Stanley Cohen, skazany przestępca, który bronił terrorystów w sądzie, przedstawił podobny argument w Al Dżazira w 2017 roku.

 

To twierdzenie jest absurdalnym kłamstwem.

 

Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nie mają mocy międzynarodowego prawa. Ci zwolennicy mordowania Żydów przez terrorystów wybierają, to, co –jak twierdzą – wspiera ich stanowisko i ignorują przytłaczające dowody przeciwko.

 

Jak wszyscy dobrzy propagandziści biorą ziarnko prawdy, a potem rozciągają je na obszary, które nigdy nie były zamierzone jako cel danej wypowiedzi. Jest prawdą, że niektórzy uważają, iż według międzynarodowego prawa istnieje jakieś prawo opieranie się dominującej armii dla grup pod okupacją według zestawu bardzo ograniczonych reguł, które nadal ewoluują.   

 

Nawet jeśli uważasz, że Izrael okupuje arabskie terytorium, w żaden sposób, w żadnym kształcie ani postaci nie obejmuje to uprawnienia do ataków terrorystycznych na cywilów, mimo wieloletniego nalegania Arabów, by taka klauzula była dodawana do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego, co wydaje się czynić wyjątek dla palestyńskich ataków. (Są inne rezolucje Zgromadzenia Ogólnego, które potępiają przemoc z obu stron, dowodząc, że nawet Zgromadzenie Ogólne nie popiera palestyńskiej przemocy, co podważa nawet to podstawowe twierdzenie apologetów terroru.)

 

Czwarta Konwencja Genewska, artykuł 33 jest jednoznaczna: "Żadna osoba podlegająca ochronie [tj. cywilna] nie może być karana za czyn, którego nie popełniła osobiście. Kary zbiorowe, jak również wszelkie środki zastraszenia lub terroryzowania są wzbronione. Nie ma żadnych wyjątków od tej reguły.

 

Dodatkowy Protokół Konwencji Genewskiej, artykuł 51(2), jest jeszcze wyraźniejszy: "Celem ataków nie mogą być ani ludność cywilna jako taka, ani osoby cywilne. Zabronione są akty i groźby przemocy, których głównym celem jest zastraszenie ludności cywilnej.

 

Ten sam artykuł dalej czyni nielegalną całą koncepcję “zbrojnego oporu” Hamasu:

4. Zabronione są ataki bez rozróżnienia. Określenie „bez rozróżnienia” oznacza:

(a) ataki, które nie są skierowane przeciwko określonemu celowi wojskowemu;

(b) ataki, w których stosuje się metody i środki walki, jakie nie mogą być ograniczone do określonego celu wojskowego, albo

(c) ataki, w których stosuje się metody i środki walki, których skutki nie mogą być ograniczone, jak to nakazuje niniejszy protokół, i w następstwie tego w każdym z tych wypadków mogą godzić bez rozróżnienia w cele wojskowe i w osoby cywilne lub w dobra o charakterze cywilnym.

 

5. Następujące rodzaje ataków będą między innymi traktowane jako wykonane bez rozróżnienia:

(a) ataki w postaci bombardowania, niezależnie od zastosowanych metod i środków, które jako jeden cel wojskowy traktują pewną liczbę celów wojskowych wyraźnie zarysowanych i odróżniających się, położonych w mieście, na wsi lub w innej strefie obejmującej podobne skupienie osób cywilnych lub dóbr o charakterze cywilnym;

(b) ataki, co do których można przypuszczać, że wywołają również straty w życiu ludzkim wśród ludności cywilnej, ranienia osób cywilnych, szkody w dobrach o charakterze cywilnym lub połączenie tych strat i szkód, jeśli byłyby one nadmierne w porównaniu z oczekiwaną konkretną i bezpośrednią korzyścią wojskową.

To pokazuje jasno, że rakiety Hamasu są bezpośrednim złamaniem międzynarodowego prawa. 

 

(W dalszej części tego samego artykułu jest zakaz używania tarcz ludzkich.)

 

To nie są jedyne prawne instrumenty, które dowodzą, że terror w stylu Hamasu bezpośrednio łamie prawo międzynarodowe, choć one też wystarczają. 

 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1566 (2004) potępia wszystkie rodzaje terroryzmu i wyraźnie mówi, że nie ma żadnego możliwego usprawiedliwienia ani wyjątku dla terrorystycznych ataków – co jest bezpośrednim zaprzeczeniem tego, co głoszą Hamas, Werleman i Cohen, którzy udają, że Palestyńczycy należą do innej kategorii:

1.  Potępia w najostrzejszych słowach wszystkie akty terroryzmu niezależnie od ich motywacji, gdziekolwiek i przez kogokolwiek są popełnione jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa;

...

3.  Przypomina, że zbrodnicze czyny, w tym przeciwko cywilom, popełnione z zamiarem spowodowania śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała, lub branie zakładników w celu wywołania stanu terroru ogólnie w społeczeństwie lub w grupie ludzi, lub [zastraszania] konkretnych osób, zastraszanie populacji lub zmuszanie rządu albo międzynarodowej organizacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiegokolwiek działania i wszystkie inne czyny, które stanowią przestępstwa w zakresie definiowanym przez międzynarodowe konwencje i protokoły związane z terroryzmem, nie są w żadnych okolicznościach usprawiedliwione przez względy politycznie, filozoficzne, ideologiczne, rasowe, etniczne, religijne i inne podobnej natury, i wzywa wszystkie państwa, by zapobiegały takim aktom i, jeśli nie zapobiegną, zapewniły, że takie akty są karane karami odpowiadającymi ich poważnej naturze.

Tę rezolucje uchwalono zgodnie z Rozdziałem 7, co znaczy, że ma ona moc międzynarodowego prawa. 


W 2004 roku sekretarz generalny ONZ opisał trudności ze zdefiniowaniem terroryzmu i pokrótce odpowiedział na argumenty apologetów terroru, niszcząc je w jednym akapicie:

Poszukiwania uzgodnionej definicji [terroryzmu] zazwyczaj potykają się na dwóch kwestiach. Pierwszą jest argument, że każda taka definicja powinna obejmować użycie sił zbrojnych przez państwo przeciwko cywilom. Uważamy, że prawne i normatywne ramy przeciwko państwowym wykroczeniom są silniejsze niż w przypadku nie-państwowych aktorów i nie uważamy, by to zastrzeżenie było przekonujące. Drugim, zastrzeżeniem jest, że narody pod obcą okupacją mają prawo oporu i definicja terroryzmu nie powinna przekreślać tego prawa. Niektórzy kwestionują prawo do oporu. Nie to jednak jest centralnym punktem: centralnym punktem jest, że nie ma niczego w fakcie okupacji, co usprawiedliwia atakowanie i zabijanie cywilów. 

Razem wzięte międzynarodowe prawo jest kryształowo jasne: Hamas i inne palestyńskie frakcje są grupami terroru i ich ataki na cywilów są z gruntu nielegalne według prawa międzynarodowego. Są ewidentnie zbrodniami wojennymi.


(Patrz także artykuł Tomera Ilana tutaj.)

 

No, Palestinian terrorism is not legal "resistance" under international law

Elder of Ziyon, 24 listopada 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Elder of Ziyon
Amerykański bloger prowadzący blog pod tym tytułem. Znakomite źródło rzetelnych informacji. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2151 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01
Jak zaprzeczyć Holocaustowi, udając że się tego nie robi   Apfel   2022-05-30
Nienawidzący Izraela są naprawdę mistrzami propagandy     2022-05-29
Czy da się naprawić Human Rights Watch?   Steinberg   2022-05-28
Porozmawiajmy o „nakbie” i o tym, kto jest naprawdę odpowiedzialny za cierpienie Palestyńczyków   Tobin   2022-05-27
Czy politycy mogą być racjonalni?   Koraszewski   2022-05-25
Uchodźcy, ekonomia, zazdrość i nienawiść   Koraszewski   2022-05-23
BDS: Rosja versus Izrael   Kontorovich   2022-05-22
Oszałamiające kłamstwo najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie   Ibrahim   2022-05-21
Narcyzm moralny i psychologia porażki   Landes   2022-05-20
Dlaczego Erdoğan szantażuje NATO?   Bekdil   2022-05-19
Radości, których dostarcza antysemityzm   Garrard   2022-05-19
Dlaczego Joe Biden ma taką obsesję na punkcie izraelskich osiedli?   Flatow   2022-05-17
Bardzo potrzebny rurociąg EastMed oczekuje na zaaprobowanie   Bergman   2022-05-17
Smutek wolności utopionej w krwi   Koraszewski   2022-05-16
Jak Biden rozpoczął wojnę z MBS, a potem przyszedł żebrać   Abdul-Hussain   2022-05-14
Urok intratnej neutralności   Koraszewski   2022-05-13
Szefowa związku brytyjskich studentów oskarżona o antysemityzm   Wójcik   2022-05-12
Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące   Franzman   2022-05-09
Rektor Princeton odrzuca wolność słowa i demonizuje jej obrońców   Klainerman   2022-05-07
Błogosławieństwo uczenia się na pamięć   Jacoby   2022-05-06
Wojna Rosji z Ukrainą: Bez szminki   Tsalic   2022-05-03
W redakcji „New York Timesa” słowo „okupowany” sprawia kłopot   Flatow   2022-05-03
Spiskowe teorie szacownego “Guardiana”   Collier   2022-05-01
Czarny Piotruś w rękawie Putina   Koraszewski   2022-04-30
Odstraszanie Chin: USA powinny uzbroić Tajwan po zęby – natychmiast   Chang   2022-04-29
Bliski Wschód: amerykańska wizja   Taheri   2022-04-28
Kursy walut w czasach putinowskiej zarazy   Koraszewski   2022-04-27
Przypomnienie o wszystkich tych palestyńskich uchodźcach   Bard   2022-04-27
Recenzja książki People Love Dead Jews     2022-04-26
Długi zbiór krótkich tematów   Rosenthal   2022-04-25
Turcja: Strzeżcie się islamistów niosących dary   Bekdil   2022-04-23
Dno nienawiści do Izraela   Levick   2022-04-22
Problem z świadkami Boga i z błaznami w kapłańskich szatach   Koraszewski   2022-04-21
Sprawy, których nie zauważają apologeci Putina   Taheri   2022-04-19
Europa kocha Palestyńczyków i udaje, że nie wie dlaczego   Koraszewski   2022-04-17
„Guardian” trzyma się narracji „biernej ofiary” w sprawie arabskiej przestępczości   Levick   2022-04-16
Gaz ziemny dla Hezbollahu, ale nie dla UE?   Bryen   2022-04-15
Nie, Sekretarzu Blinken, palestyński terror nie jest “bezsensowny”   Suissa   2022-04-15
Kiedy rządy stają po stronie antysemitów   Tobin   2022-04-14
“Kiedy Biden zobaczy, że jego błędy szkodzą interesom Ameryki?”   Toameh   2022-04-13
Wielki rosyjski energetyczny przekręt   Meotti   2022-04-12
Wojna zmienia ludzi w bestie   Koraszewski   2022-04-12
To demografia, głupcze!   Bard   2022-04-10
Wykopanie Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ jest pustym gestem   Tobin   2022-04-07
Nieskończona ignorancja wiązania potrzeb Ukrainy z izraelską Żelazną Kopułą   Frantzman   2022-04-07
Jak Unia Europejska finansuje działania na Zachodnim Brzegu łamiące międzynarodowe prawo i podważające pokój   Van Koningsveld   2022-04-06
Obywatel i jego ewolucja w czasie i przestrzeni   Koraszewski   2022-04-06
Irański emerytowany generał: Rosja nie powinna być pośrednikiem w rozmowach nuklearnych     2022-04-05
Pod sztandarem walki z faszyzmem i o prawa człowieka   Koraszewski   2022-04-04
Prawdziwy powód krytykowania izraelskiej reakcji pomocowej dla Ukrainy   Altabef   2022-04-04
Oskarżenie o apartheid, Porozumienie Abrahamowe i “właściwa strona historii”     2022-04-03
Co się dzieje w gabinecie Putina?   Koraszewski   2022-04-01
Czy wywiad USA podrasowuje dowody o Iranie?   Bard   2022-03-31
PMW demaskuje żałosne “potępienie” terroru przez Abbasa   Marcus   2022-03-31
Jak Putin wydał miliony na szerzenie fałszywych informacji o szczelinowaniu   Ridley   2022-03-30
Wiara i człowieczeństwo - przypadek islamu   Koraszewski   2022-03-29
Dla Żydów fake news nie zaczynają się od Trumpa – zaczynają się od Al Dury   Amos   2022-03-28
Arabia Saudyjska i ZEA odmawiają poparcia USA przeciwko Rosji, ponieważ USA odmawiają poparcia ich przeciwko Iranowi     2022-03-28
BBC, rewizja historii i wynalezienie starożytnej Palestyny   Collier   2022-03-27
Grupa na wydziale prawa Harvardu, próbuje tak zdefiniować “apartheid”, by pasował do Izraela     2022-03-26
Czekiści z ulicy Sezamkowej   Koraszewski   2022-03-26
“Uczyńmy antyamerykańskie dyktatury znowu wielkimi”   Rafizadeh   2022-03-25
Kolejny palestyński “umiarkowany” jest zdemaskowany   Flatow   2022-03-24
Porażka odstraszania   Stewart   2022-03-24
Posłaniec z nieudanej przeszłości wskazuje ku problematycznej przyszłości   Tobin   2022-03-23
Jak odstraszyć wystraszonego, że nie dość straszy?   Koraszewski   2022-03-21
Czechosłowacka opcja   Rosenthal   2022-03-20
Zwycięzcą w wojnie z Ukrainą nie będzie Rosja ani Ameryka. Będą nim Chiny   Stern   2022-03-19
Jeśli chcesz prawdziwego pokoju, nie nalegaj na podział Jerozolimy, @USAmnIsrael     2022-03-19
Dlaczego świat tak bardzo obchodzi to, co Izrael robi w sprawie Ukrainy?   Tobin   2022-03-18
Amnesty International przyznaje, że chce zniszczenia Izraela   Collier   2022-03-17
Wymyślanie dyskryminacji tam gdzie jej nie ma   Abdul-Hussain   2022-03-16
Przeciwstawianie się Putinowi jest czymś więcej niż sympatią dla słabszego   Tobin   2022-03-15
Sonata na cztery kałachy i czołg   Koraszewski   2022-03-15
Nowa Wielka Gra   i Hügo Krüger   2022-03-14
Reakcje “przebudzonych” na wojnę w Ukrainie   Goska   2022-03-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk