Prawda

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 - 05:54

« Poprzedni Następny »


Nacjonalizm versus imperium


Vic Rosenthal 2021-04-29


Niedawno spierałem się z żydowskimi antysyjonistami (chociaż oni sami czasami twierdzą, że są syjonistami). Nie są tymi, którzy noszą palestyńskie kefije i odmawiają kadysz za terrorystów. Ci, z którymi rozmawiałem, są „umiarkowani” i mówią, że całkowicie rozumieją, dlaczego Izrael powinien istnieć, ale sądzą, że powinien uchylić Prawo Państwa Narodowego i stać się „demokratycznym państwem wszystkich obywateli” zamiast takim, które uprzywilejowuje jedną grupę ponad inne. Są zakłopotani tym, że Izrael ma żydowski symbol na fladze i że w hymnie narodowym są słowa o „żydowskiej duszy”.

Wierzą, że etno-religijny nacjonalizm, którego syjonizm jest podgatunkiem, był przyczyną wielkich problemów na świecie, doprowadzając w niedawnej przeszłości do wojen, czystek etnicznych i ludobójstwa.


To jest dzisiaj bardzo częsty pogląd. Jednak ludzie są w widoczny sposób genetycznie zaprogramowani do odczuwania zaufania i lojalności wobec swojej bezpośredniej rodziny, rozszerzonej rodziny i coraz szerszych kręgów (klanu, plemienia i narodu) ludzi, którzy pod jakimś względem są podobni do nich. Wielu ludzi wierzy jednak, że jest to negatywna cecha, która prowadzi do nienawiści i przemocy. Wierzą, że postęp społeczny wymaga wyeliminowania tego, przynajmniej dla kręgów szerszych niż rodzina. Szczególnie obwinia się lojalność jednostek wobec grup narodowych za niszczące wojny XX wieku. Unia Europejska była od początku pomyślana tak, by przekształciła się w super-naród, który z czasem zdobędzie lojalność różnych europejskich narodów, a tym samym uniemożliwi przyszłe wojny.

 

Yoram Hazony, w książce The Virtue of Nationalism argumentuje, że w rzeczywistości główną przyczyną wojen światowych nie był nacjonalizm, ale imperialistyczny ekspansjonizm. Hitler, według Hazony’ego, chciał zniszczyć porządek, na który składały się niepodległe, suwerenne państwa, i zastąpić je imperium, “Trzecią Rzeszą”, na model „Pierwszej Rzeszy” – Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Hazony przeciwstawia sobie dwie rozbieżne idee o sposobie doprowadzenia do pokoju i dobrobytu: “porządek oparty na wolnych i niepodległych narodach, z których każdy dąży do politycznego dobra zgodnie z własnymi tradycjami i zrozumieniem; i porządek oparty na narodach zjednoczonych pod jedną władzą i prawem, rozpowszechnianymi i utrzymywanymi przez jedną ponadnarodową władzę”. Jego zdaniem, ten pierwszy porządek dostarcza najlepszej możliwości maksymalizowania wolności i okazji do samorealizacji dla każdego indywidualnego człowieka. Imperia powstają i utrzymują się przez przymus wobec podległych im narodów, który naturalnie ogranicza wolność osobistą.  

 

W najlepszym wypadku populacja niepodległego narodu ma wspólny język, religię i inne cechy kulturowe wraz ze wspólną wizją tego, jakie społeczeństwo chce mieć. Taki naród może zapewnić swoim obywatelom wysoki stopień autonomii, ponieważ działają na rzecz wspólnego celu. W najgorszym wypadku, mamy Liban lub Syrię, gdzie etno-religijne konflikty rozdzierają naród, pozwalają despotycznym reżimom na przejęcie władzy i pogrążają się w stan stałego piekła dla swoich mieszkańców.


Imperia, z drugiej strony, nieodmiennie rozwarstwiają swoje populacje na uprzywilejowane grupy, które ustanawiają reguły i konsumują owoce imperium, oraz tych, którzy muszą radzić sobie, zadowalając się tym, czemu elity pozwalają ściec w dół. Tym dołom brak autonomii, ponieważ muszą być kierowane – przymuszane – do działania w sposób, który wspiera imperialne cele, jak również trzeba je powstrzymać przed rebelią. Dzisiaj istnieje kilka imperiów lub krajów, które do tego miana aspirują: USA, Rosja, Chiny i Unia Europejska. 


Narodami, które stale lądują najwyżej na skali World Happiness Report nie są najbogatsze lub największe narody, ale mniejsze, etnicznie i religijnie homogeniczne, takie jak trzy z pierwszych miejsc: Finlandia, Islandia i Dania. Oczywiście, jest wiele innych czynników, które wpływają na uszeregowanie, ale nie ulega wątpliwości, że homogeniczność odgrywa ważną rolę w zadowoleniu ich ludności. 

 

“Ale to jest rasistowskie!”- słyszę. Nie, to po prostu jest fakt. W każdym razie, kolor skóry lub inne genetyczne właściwości nie mają z tym nic wspólnego poza ich rolą jako wyznaczników kultury w najszerszym sensie, włącznie z językiem, religią i wieloma innymi rzeczami. Podejrzewam, że pragnienie i umiejętność życia razem z innymi, którzy są podobni do ciebie jest właściwością, która rozwinęła się przez ewolucyjny proces i jest teraz wdrukowana w nasz gatunek. Ci, którzy chcą to zmienić, stworzyć nowy rodzaj człowieka, który będzie całkowicie wolny od uprzedzeń, nie będą zadowoleni, ale muszą walczyć z ewolucyjnym rozwojem, który trwał setki tysiący lat – idąc wstecz do gatunków poprzedzających człowieka.

 

Proponuję, byśmy działali zgodnie z naturą naszego gatunku. Narody powinny być małymi państwami narodowymi podobnych ludzi. Kraje takie jak Irak, które zostały stworzone przez kreślenie ołówkiem mapy bez względu na to, kto mieszka na zakreślonym obszarze, muszą mieć problemy, jak również problemy muszą mieć sztucznie zrównoważone wieloetniczne konstrukcje, takie jak Liban. Imperia mogą dostarczyć stabilności, ale kosztem wyzysku i ucisku większości imperialnych poddanych. Większość w Zjednoczonym Królestwie woli pełną suwerenność od rozwodnionego samostanowienia jako część imperium i dlatego głosowała za wyjściem z UE.  


Nie każda grupa z narodowymi aspiracjami może mieć państwo. Jedni ludzie będą żyli w krajach takich jak USA, które są definiowane jako państwa wszystkich swoich obywateli. Inni żyją jako członkowie mniejszości w czyimś innym państwie narodowym.


Żydzi mają specjalny powód, dla którego potrzebują własnego państwa; ich unikatową historię nieustannie mutujących prześladowań. Potrzeba zaskakującego poziomu historycznej ignorancji lub czegoś mniej niewinnego, by dzisiaj temu zaprzeczać. Żydzi zdobyli swoje państwo kosztem olbrzymiej ilości krwi, a potem musieli je bronić raz za razem. Ich wrogowie, zarówno miejscowi, którzy chcą zabrać ich ziemię i ich bogactwo, jak europejskie imperium, dla którego państwo żydowskie jest przypomnieniem własnych zbrodni, nie wykazują oznak rezygnacji z walki.

 

Izrael wypada całkiem dobrze w World Happiness Report, zajmując 11. miejsce spośród 149 (USA są 14., a Wielka Brytania 17.) I to mimo faktu, że Izrael nie jest Finlandią: jest w nim duża mniejszość arabska (jeden na pięciu Izraelczyków jest Arabem), która jest wyłączona z narodowej misji żydowskiego państwa. Nie są jednak wyłączeni z ekonomicznego i politycznego życia w sposób, w jaki mniejszości często są wyłączone, jak (na przykład) czarna mniejszość Ameryki była wyłączona przez kilka stuleci. Istnieje tu delikatna równowaga, którą państwo musi utrzymywać, żeby kwitnąć, kiedy ma tak dużą mniejszość w swoich granicach. Nie trzeba szukać zbyt daleko na Bliskim Wschodzie, żeby zobaczyć, co dzieje się, kiedy mniejszości są nieszczęśliwe.

 

Jedną z przyczyn, dla których Izrael odniósł taki sukces mimo trudności, jakie sprawiali zewnętrzni wrogowie, napięcia między religijnymi i świeckimi Żydami oraz komplikacje tworzone przez wewnętrzną mniejszość, jest poczucie narodowego celu jako państwa narodowego Żydów. Nie umiem wyobrazić sobie, żeby państwo przetrwało anulowanie tego narodowego celu, nawet jeśli przez jakiś czas utrzymałaby się żydowska większość. Dlaczego miałoby być bardziej pożądane dla Żyda życie w Izraelu z jego obowiązkową służbą w wojsku i okresowymi wojnami, niż życie w Europie, Ameryce lub Australii? Wielu z tych, którzy mieliby możliwość wyjazdu, wyjechałoby. I dlaczego ci, którzy by zostali, mieliby chęć ulepszania czegokolwiek w przestrzeni publicznej, czegokolwiek poza ich osobistą sytuacją?  


Nacjonalizm, włącznie ze syjonizmem, nie musi być antydemokratyczny, rasistowski lub w inny sposób zły. Wolałbym widzieć świat niezależnych, suwerennych państw koordynujących swoją działalność przy pomocy traktatów dających obopólne korzyści niż świat rządzony przez jedno lub kilka potężnych imperiów, ku czemu się skłaniamy.


Nationalism vs. Empire

19 kwietnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1850 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

200 dziennikarzy popiera kłamstwa o Izraelu     2021-06-12
Dlaczego Stany Zjednoczone mają dawać palestyńskim dyktatorom jakąkolwiek pomoc?   Fitzgerald   2021-06-10
Konwalie na byłym cmentarzu   Ferus   2021-05-30
Tak pięknie kwitną konwalie   Koraszewski   2021-05-27
Kochający Hitlera i Stalina socjalista, którego pomnika nikt nie ruszy   Greenfield   2021-05-25
Biedni Amerykanie walczą z rasizmem   Koraszewski   2021-05-22
Czego Palestyńczycy mogliby się nauczyć od Niemców Sudeckich   Schwarz   2021-05-20
Odpowiedź senatorowi Bernie Sandersowi   Harris   2021-05-20
Amerykanie mają prawo wiedzieć o nadchodzącej umowie Bidena z irańskimi mułłami   Rafizadeh   2021-05-19
Biden i Iran: pokusa uratowania zombi   Taheri   2021-05-18
Jak zapewnić powtarzanie rakietowych ataków Hamasu   Dershowitz   2021-05-15
Liberalna reakcja na Tima Scotta pokazuje, że rasizm stał się bronią polityczną   Tobin   2021-05-13
Przemoc jest próbą Abbasa wymuszenia ustępstw Bidena   Tobin   2021-05-12
Palestyńskie państwo: co powiedziałby Ben Gurion?   Taheri   2021-05-11
Praktykowanie feminizmu będąc białą kobietą   Chesler   2021-05-11
Obywatelu, czuj się poinformowany   Koraszewski   2021-05-10
Wycofanie się Bidena z Afganistanu podważa jego globalną strategię   Kemp   2021-05-10
Osiem wskazówek czytania o Izraelu   Friedman   2021-05-09
Jak po pięciu miesiącach załamała się obietnica reform Erdogana   Bekdil   2021-05-06
Zastosowanie krytycznej teorii rasy do krytyki Izraela   Tobin   2021-05-05
80 lat temu: senatorzy USA popierają żydowską ojczyznę; brytyjscy i tureccy dyplomaci protestują mówiąc, że świat będzie miał się lepiej, jeśli Żydzi pozostaną pod nazistowskimi rządami     2021-05-04
Postępowi intelektualiści walczą z postępem   Abdul-Hussain   2021-05-03
Komisarz UNRWA twierdzi, że agencja nie jest polityczna. Jest WYŁĄCZNIE polityczna!     2021-05-02
Błąd w dyplomatycznej sztuce   Tobin   2021-04-30
Nacjonalizm versus imperium   Rosenthal   2021-04-29
Różnica między wymówkami a powodami nienawiści do Żydów     2021-04-28
Doktryna polityki zagranicznej USA przedstawiona przez Lindę Thomas-Greenfield   Glick   2021-04-27
Końcowa faza gry w Afganistanie jest również początkiem   Fernandez   2021-04-27
Projekt ustawy Betty McCollum (poparty przez J-Street i Americans for Peace) jest antysemicki. Oto dlaczego.     2021-04-24
Profesor islamskiego prawa: Żydzi poprzez język kontrolują świat, jednak lingwistyczne zwycięstwa należą do Arabów   Fitzgerald   2021-04-23
Amerykańskie Stowarzyszenie Humanistów oszalało   Rebecca Goldstein   2021-04-23
Jak palestyńscy przywódcy traktują palestyńskich uchodźców   Toameh   2021-04-22
Irracjonalna, niebezpieczna polityka wobec Iranu nie jest przypadkiem   Rosenthal   2021-04-18
Polityka,  czyli wojna innymi środkami   Koraszewski   2021-04-17
Czy możemy wygrać w “szarej strefie”?   Kemp   2021-04-15
Amerykanie zabici przez palestyńskich Arabów: zapomniane ofiary terroru   Flatow   2021-04-15
Antony Blinken zadzwonił do niewłaściwego faceta   Flatow   2021-04-14
Brytyjski dyplomata, który uratował ponad 40 tysięcy Żydów   Bull   2021-04-13
Wykorzystywanie zachodniego świata akademickiego przez Chiny   Bergman   2021-04-13
Dlaczego Żydzi i Polacy nadal spierają się o Holocaust?   Tobin   2021-04-12
Ameryka zmienia stronę   Rosenthal   2021-04-10
Co Palestyńczycy w obliczu zbliżających się wyborów myślą o korupcji w ich społeczeństwie?   Roth   2021-04-09
Administracja Bidena i Iran: tajne umowy i ponowne ugłaskiwanie?   Rafizadeh   2021-04-08
Congressional Research Service zmieniła historię palestyńskiego nacjonalizmu. Dwukrotnie.     2021-04-07
Lękliwe cenzurowanie Dantego i wyznania Adama Michnika   Koraszewski   2021-04-05
Dlaczego Biden jest obojętny wobec gloryfikacji antysemityzmu przez ONZ?   Bayefsky   2021-04-04
USA, Chiny, Rosja i pułapka Tucydydesa   Taheri   2021-04-02
Rzekome międzynarodowe prawo jest najnowszym antyizraelskim oszczerstwem   Kontorovich   2021-04-02
Francja: Profesor pod ochroną policyjną po odmowie zrównania “islamofobii” z antysemityzmem   Spencer   2021-04-01
Za Bidena stare błędy stają się znowu nowymi   Rosenthal   2021-03-31
Ameryka versus Iran: czyli kto zaczął?   Abdul-Hussain   2021-03-30
Ryzykowna podróż śladami dziadów   Koraszewski   2021-03-29
Czego chcą Palestyńczycy   Abdul-Hussain   2021-03-28
Dania uderza w „społeczeństwa równoległe”   Kern   2021-03-27
Podlizująca się Chinom WHO stwarza niebezpieczeństwo kolejnej pandemii   Ridley   2021-03-25
Oblężenie Paryża, czyli wojna światów   Zbierski   2021-03-24
Chiny zwiększają naciski na Tajwan   Bergman   2021-03-23
Małostkowy izolacjonizm UE niszczy Europę   Ridley   2021-03-20
Palestyńczycy: Dlaczego terroryści popierają masowych morderców   Toameh   2021-03-20
Wstęga nienawiści Möbiusa   Savodnik   2021-03-17
Jak wizja Orwella może stać się rzeczywistością   Rosenthal   2021-03-17
“New York Times” kryje terrorystkę i na dodatek oczernia Goldę Meir   Flatow   2021-03-14
Nie rzucajcie księcia wilkom na pożarcie   Bard   2021-03-13
Uwagi o politycznej dyskalkulii   Koraszewski   2021-03-13
Chiny kontynuują miażdżenie Hong Kongu   Bergman   2021-03-12
Biden porzuca pokój na Bliskim Wschodzie   Glick   2021-03-10
Politycznie, lirycznie i empatycznie   Koraszewski   2021-03-07
Społeczeństwo, które nie może dyskutować o wpływie ideologii trans na dzieci, nie jest demokracją   Tobin   2021-03-06
BBC milczy o zaplanowanych wyborach palestyńskich   Sela   2021-03-06
Notoryczna kradzież pięknych słów   Koraszewski   2021-03-05
Oto dziennikarze BBC, którzy byli szczególnie nieuczciwi w sprawie Izraela.   Fitzgerald   2021-03-05
Chiny kupują ludzi na zachodnich uniwersytetach   Meotti   2021-03-04
Głupia polityka bliskowschodnia Bidena   Rosenthal   2021-03-02
Palestyńczycy: Unia Europejska ułatwia zwycięstwo Hamasu   Tawil   2021-02-28
Spotkanie w BBC Davida Baddiela z profesorem z SOAS, który usprawiedliwia palestyńską negację Holocaustu   Levick   2021-02-26
Dlaczego Międzynarodowy Trybunał Karny jest w błędzie: Izrael nie jest winny “zbrodni wojennych”   Fitzgerald   2021-02-25
Propaganda terroryzmu nadal obecna na Twitterze   Fernandez   2021-02-23
Okrucieństwo podnoszenia płacy minimalnej   Jacoby   2021-02-23
Na tropach dyktatora i smętków   Koraszewski   2021-02-22
Czy zapał Bidena do zawarcia umowy zadziała lepiej niż „maksymalne naciski”?   Tobin   2021-02-22
Kościół antyrasizmu   Coyne   2021-02-20
Łamanie praw człowieka, o którym nikt nie mówi   Toameh   2021-02-19
Czy sukcesy Trumpa przetrwają na Bliskim Wschodzie?   Milliere   2021-02-18
Nawet najbardziej elokwentni Palestyńczycy (tacy jak Noura Erakat) mają idiotyczną mentalność “sumy zerowej”, że pomaganie Izraelowi równa się szkodzeniu Palestyńczykom     2021-02-17
Człowiek to brzmi dumnie   Koraszewski   2021-02-17
Dla Obamy Izrael nie był “żadną Ziemią Obiecaną”   Bard   2021-02-16
Przeszłość i przyszłość, czyli uwagi o futurologii   Koraszewski   2021-02-15
Wybory prezydenta Bidena wskazują na długą listę błędów w polityce wobec Bliskiego Wschodu   Amos   2021-02-15
Klapki na oczach antyizraelskich historyków: “Porozumienia Abrahamowe nie są historyczne”     2021-02-14
Hady Amr i inne powody do złośliwej satysfakcji w Ramallah   Blum   2021-02-13
Zagubiona w kontrowersji wokół laserów z przestrzeni kosmicznej   Collins   2021-02-12
O kryzysach humanitarnych i kryzysie humanistycznym   Koraszewski   2021-02-11
O Polaku, który zaważył na losach świata   Garczyński-Gąssowski   2021-02-09
Palestyńczycy: Nie dla normalizacji z „syjonistycznym tworem”   Toameh   2021-02-08
Oszustwo w sprawie palestyńskich uchodźców   Bard   2021-02-07
Nowi ludzie w Waszyngtonie: Co kryje się za gestami   Taheri   2021-02-06
Niegdysiejszy i przyszły “bystrooki ekspert”, Robert Malley   Fitzgerald   2021-02-06
Rękawiczki Berniego, memy i inne sprawy   Collins   2021-02-03
Dlaczego ustępstwa Bidena wobec Palestyńczyków szkodzą im zamiast pomagać   Tobin   2021-02-02
Arabski medyczny apartheid – gdzie jest oburzenie?   Tawil   2021-02-01

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk