Prawda

Piątek, 7 maja 2021 - 09:06

« Poprzedni Następny »


“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?


Hugh Fitzgerald 2021-03-30


Organizacja Wyzwolenia Palestyny przyjęła Kartę, która nawołuje do zniszczenia Izraela, w 1964 roku, to jest na trzy lata zanim choćby jeden Izraelczyk był na Zachodnim Brzegu, Gazie lub na Wzgórzach Golan. Z tej Karty wynikało całkowicie jasno, że także w „granicach” sprzed 1967 roku – które były liniami zawieszenia broni z 1949 roku – Izraelowi nie zamierzano dać pozwolenia na istnienie. Kiedy osiągnięto Porozumienia z Oslo w 1993 i 1995 roku, Palestyńczycy – przedstawiając się jako ci, którzy zmodyfikowali swoje poglądy – z wielką pompą dodali poprawki, które pokazywały ich rzekome przekształcenie w „partnerów pokoju” z państwem żydowskim. W jednej z poprawek nawet uznali żydowski związek z tą ziemią. Jednak na początku marca palestyńska telewizja nadała program, w którym przedstawiła Kartę OWP bez tych poprawek, brzmiącą dokładnie tak, jak brzmiała ona w 1964 roku.

Informacja o tym programie znajduje się tutaj: Palestinian TV broadcasts 1964 PLO Charter calling for Israel’s destructionJerusalem Post, 17 marca 2021:

Telewizja Autonomii Palestyńskiej na początku marca wielokrotnie nadała edukacyjną serię programów naświetlających Kartę Organizacji Wyzwolenia Palestyny z 1964 roku, która jednoznacznie wzywa do zniszczenia Izraela - poinformowała organizacja Palestinian Media Watch (PMW) 17 marca.  


W programie nie wspomniano o ważnych poprawkach dokonanych w 1993 i 1995 roku, w których uznano związki Żydów z tą ziemią w dodatku do stworzenia podstawy dla zaakceptowania rozwiązania w postaci dwóch państw.  


Zamiast tego w tym programie 
telewizyjnym pokazano slajd z paragrafem 16 Karty, który wzywa do “wyzwolenia Palestyny, z międzynarodowej perspektywy [jako] operacji obronnej koniecznej z powodu samoobrony, jak ustala Karta ONZ”.

Ponieważ paragraf 16 był częścią Karty OWP przyjętej w 1964 roku, “Palestyna”, o której w nim mowa, odnosi się wyraźnie do Izraela w „granicach” sprzed 1967 roku – które są liniami zawieszenia broni z 1949 roku, nazwanymi kiedyś przez Abbę Ebana „liniami Auschwitz”. Linia zawieszenia broni przebiegała tak, że  Izrael miał w najwęższym miejscu, od Kalkilji do morza, zaledwie 14,5 kilometra. Opancerzona kolumna wroga, najeżdżająca ze wschodu, może w tym miejscu przeciąć Izrael na pół w niespełna godzinę. „Wyzwolenie Palestyny” według paragrafu 16 nie oznacza odzyskania Zachodniego Brzegu (ani Gazy) – które w 1964 roku nie wymagały “wyzwolenia” – ale zniszczenie Izraela na obszarze sprzed 1967 roku. W Karcie OWP to zniszczenie żydowskiego państwa przedstawione jest jako działanie “obronne”, bowiem samo istnienie żydowskiego państwa na “skradzionej ziemi arabskiej” jest pierwotną „agresją” popełnioną wobec Palestyńczyków. Wszystkie wysiłki zepchnięcia państwa żydowskiego lub najlepiej, zniszczenia go, Arabowie rozumieją więc jako działania “obronne”.

Narrator w tym programie dodał jeszcze. że “Karta… opiera się na prawie do samoobrony i odzyskania skradzionej ojczyzny w całości; i jest to prawo, które potwierdzają międzynarodowe konwencje i normy”.

Narrator tego programu o Karcie OWP nie wspomina o poprawkach do tekstu Karty OWP z 1964 roku, nawet nie wspomina, że podobno dłużej nie obowiązują. Po prostu ignoruje je; nie istnieją, ani dla niego, ani dla AP, poza chwilami, kiedy mówią do Amerykanów i zakładają maskę udawanego umiarkowania. W niepoprawionej wersji Karty nie ma uznania żydowskiego związku z Ziemią Izraela. Ani też “rozwiązania w postaci dwóch państw”, na które podobno AP jest skłonna się zgodzić. Ten program telewizyjny przedstawił palestyńskiej publiczności oryginalne, maksymalistyczne stanowisko OWP, tak jak je spisano w pierwotnej wersji z 1964 roku.  


W dodatku, we fragmencie o Karcie OWP nie poruszono późniejszych dyskusji i o “rozwiązaniu w postaci dwóch państw” ani o “procesie pokojowym” i twierdzono, że słowo “powrót” w Karcie odnosiło się do “powrotu skradzionej ojczyzny w całości”, co podkreśliło pokazanie mapy, na której Izrael został zastąpiony przez Palestynę.


Ponieważ Amerykanie myślą, że OWP przestrzega postanowień poprawionej Karty, należy ich poinformować, że OWP nadal używa Karty z 1964 roku na swojej stronie internetowej, włącznie z paragrafem 22, w którym znajduje się twierdzenie, że Izrael jest zagrożeniem dla całej ludzkości. W programie, zatwierdzonym przez AP, nie było najmniejsze wzmianki o poprawkach – i o anulowaniu istniejących paragrafów – które Jaser Arafat uroczyście przysiągł wprowadzić do Karty OWP.


Paragraf 22, odczytany w tym programie, jest najbardziej nieustępliwy ze wszystkich zapisów w Karcie OWP:

Syjonizm jest politycznym ruchem organicznie związanym z międzynarodowym imperializmem i wrogo nastawiony do wszystkich działań na rzecz wyzwolenia oraz ruchów postępowych na całym świecie. Jest rasistowski i fanatyczny ze swej natury, agresywny, ekspansjonistyczny i kolonialny pod względem swoich celów, i faszystowski w swoich metodach. Izrael jest instrumentem ruchu syjonistycznego i geograficzną bazą światowego imperializmu umieszczoną strategicznie pośrodku arabskiej ojczyzny, by zwalczać nadzieje arabskiego narodu na wyzwolenie, jedność i postęp.  


Izrael jest nieustannym źródłem zagrożenia pokoju na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Ponieważ wyzwolenie Palestyny zniszczy syjonistyczną i imperialistyczną obecność i przyczyni się do zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie, naród palestyński szuka poparcia wszystkich postępowych i pokojowych sił i wzywa je wszystkie, niezależnie od ich przynależności i przekonań, do zaoferowania palestyńskiemu narodowi całego wsparcia i pomocy w ich sprawiedliwej walce o wyzwolenie ich ojczyzny.  

W programie telewizyjnym nie ma wzmianki o Porozumieniach z Oslo ani wielkich zmianach, jakie obiecano dokonać w Karcie, zmianach, które są sprzeczne z tymi właśnie paragrafami, na jakich skupiał się ten program. Ideologia i działania AP dzisiaj pokazują skrajną wrogość i bezkompromisowy upór w sprawie tego, że żydowskie państwo musi zostać zniszczone. Paragrafy 16 i 22 zaprzeczają prawu Izraela do istnienia i stwierdzają, że celem OWP jest zniszczenie Izraela.


Program o Karcie OWP był częścią serii zatytułowanej “Leksykon Rewolucji”. Prezenter AP postanowił podkreślić oświadczenia z Karty odmawiające Izraelowi prawa do istnienia, jak również cel OWP - zniszczenia Izraela - jako „kroki obronne” usankcjonowane przez Kartę ONZ.


Tekst paragrafu 16 oczytano na tle slajdu pokazującego Izrael zastąpiony przez Palestynę. “AP przedstawia Kartę OWP jako obecnie wzywającą do zniszczenia Izraela” piszą Itamar Marcus i Maurice Hirsch, Palestinian Media Watch, March 16, 2021:

“Paragraf 16 stanowi, że wyzwolenie Palestyny jest z perspektywy międzynarodowej operacją konieczną jako samoobrona, jak ustanawia Karta ONZ"  wraz ze starym logo Fatahu, na którym są skrzyżowane dwa karabiny i mapa "Palestyny", która pokrywa cały Izrael oraz tekst: “Al-Asifa – Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego”

To, o czym nie mówiono w programie palestyńskiej telewizji, jest równie ważne jak to, co włączono do programu. Konkretnie, nie było tam wspomnienia faktu, że w Porozumieniach z Oslo AP zobowiązała się do anulowania wszystkich paragrafów Karty OWP, które wzywają do zniszczenia Izraela.


Wstępne wyjaśnienie narratora także zaprzeczało prawu Izraela do istnienia – mówił on, że Izrael istnieje w “skradzionej ojczyźnie” arabskiej i dlatego “odzyskanie jej” jest działaniem w „samoobronie”:

“Karta… opiera się na prawie do samoobrony i odzyskania skradzionej ojczyzny w całości; i jest to prawo, które potwierdzają międzynarodowe konwencje i normy”.

Dla wykluczenia wszystkich wątpliwości, że Izrael jest definiowany jako “skradziona ojczyzna”, towarzysząca temu mapa przedstawia Bliski Wschód bez Izraela, a całe terytorium Izraela przedstawia jako „Palestynę”. Narrator kontynuował:

“Paragrafy Karty Narodowej obejmują szereg kwestii: pierwszy paragraf stwierdza, że: Palestyna jest ziemią arabską i jest połączona narodową więzią z innymi ziemiami arabskimi, które razem tworzą wielką ojczyznę arabską a lud palestyńskich Arabów jest tym z legalnym prawem do ojczyzny i jest nieodłączną częścią narodu arabskiego… Drugi paragraf zajmuje się palestyńską tożsamością… i znaczeniem sprawy palestyńskiej dla arabskiego istnienia”.  

Choć w programie jest wspomnienie, że wprowadzono poprawki do Karty w 1968 roku, zignorowano fakt, że inne poprawki miały zostać wprowadzone po podpisaniu Porozumień z Oslo oraz że te poprawki miały anulować wszystkie paragrafy odmawiające Izraelowi prawa do istnienia, włącznie z tymi, które przytaczano w tym programie telewizyjnym.  


W liście towarzyszącym Deklaracji Zasad z 1993 roku, zaadresowanym do ówczesnego premiera Izraela, Icchaka Rabina, Jaser Arafat napisał:

“OWP potwierdza, że te paragrafy Palestyńskiej Karty, które zaprzeczają prawu Izraela do istnienia oraz postanowienia Karty, które są niezgodne ze zobowiązaniami niniejszego listu, są obecnie nieobowiązujące i nie są dłużej aktualne. W skutek tego OWP zobowiązuje się przedstawić Palestyńskiej Radzie Narodowej niezbędne zmiany w Palestyńskiej Karcie do formalnego zaaprobowania”.  

W Tymczasowym Porozumieniu z 1995 roku między Izraelem a OWP jest powtórzenie zobowiązania OWP do zmiany swojej Karty:

“OWP zobowiązuje się, że w ciągu dwóch miesięcy od inauguracji Rady, Palestyńska Rada Narodowa zbierze się, i formalnie zaaprobuje niezbędne zmiany w Palestyńskiej Karcie, jak podjęto się tego w listach podpisanych przez Przewodniczącego OWP i adresowanego do premiera Izraela pod datą 9 września 1993 i 4 maja 1994”. [Artykuł XXXI(9)]

Telewizja palestyńska ukrywa więc przed widzami fakt, że OWP miała anulować te części Karty, które odmawiały Izraelowi prawa do istnienia i wzywały do zniszczenia Izraela. Jest to zgodne z obecnym przesyłaniem komunikatów przez AP do swojej ludności, które zawierają tę samą ideologię, jaka znajduje się w pierwotnej Karcie OWP. Niezależnie od tego, co OWP – a obecnie AP – mówi zewnętrznemu światu, szczególnie Amerykanom, wyraźnie ściśle przestrzega oryginalnej Karty i jest to także jedyna wersja, jaką udostępnia swojej ludności. AP nadal zaopatruje szkolne podręczniki w mapy, które pokazują Izrael jako “Palestynę”. AP nadal odrzuca  – choć administracja Bidena może sobie z tego nie zdawać sprawy – samą koncepcję żydowskiego narodu. Nadal utrzymuje, że Izrael i syjoniści są odpowiedzialni za całą niestabilność na Bliskim Wschodzie i na świecie. AP popiera, kiedy to jest politycznie wskazane, „walkę zbrojną”. AP nagradza finansowo terrorystów i ich rodziny programem „płaca za morderstwo”. Honoruje terrorystów nadając ulicom i placom ich imiona.

Wreszcie, strona internetowa OWP dzisiaj pokazuje pełną Kartę OWP z postanowieniami zaprzeczającymi prawu Izraela do istnienia, które dawno temu miały zniknąć jako część poprawek do Karty. Wśród tych postanowień są:

Artykuł 19Podział Palestyny z 1947 roku i założenie państwa Izrael są całkowicie nielegalne.

Artykuł 20Deklaracja Balfoura, Mandat Palestyński i wszystko, co jest na nich oparte, są uznane za nieposiadające mocy prawnej.

Karta OWP zamieszczona na stronie internetowej OWP zawiera także wezwania do zniszczenia terrorem Izraela:

Artykuł 9Walka zbrojna jest jedynym sposobem wyzwolenia Palestyny.

Artykuł 10Działania komandosów (tj. eufemizm AP na terror) stanowią jądro powszechnej, palestyńskiej wojny wyzwoleńczej.

Artykuł 21: Lud Arabów palestyńskich, wyrażając się poprzez zbrojną rewolucję palestyńską, odrzuca wszystkie rozwiązania, które są zastępcze dla całkowitego wyzwolenia Palestyny.

Artykuł 22Syjonizm jest ruchem politycznym organicznie związanym z  międzynarodowym imperializmem i wrogo nastawiony do wszystkich działań na rzecz wyzwolenia oraz ruchów postępowych na całym świecie. Jest rasistowski i fanatyczny ze swej natury, agresywny, ekspansjonistyczny i kolonialny pod względem swoich celów, i faszystowski w swoich metodach. Izrael jest instrumentem ruchu syjonistycznego i geograficzną bazą światowego imperializmu umieszczoną strategicznie pośrodku arabskiej ojczyzny, by zwalczać nadzieje arabskiego narodu na wyzwolenie, jedność i postęp. 


Izrael jest nieustannym źródłem zagrożenia pokoju na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.
Ponieważ wyzwolenie Palestyny zniszczy syjonistyczną i imperialistyczną obecność i przyczyni się do zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie, naród palestyński szuka poparcia wszystkich postępowych i pokojowych sił i wzywa je wszystkie, niezależnie od ich przynależności i przekonań, do zaoferowania palestyńskiemu narodowi całego wsparcia i pomocy w ich sprawiedliwej walce o wyzwolenie ich ojczyzny.  

Dopiero po przedstawieniu pełnej wersji Karty OWP z 1964 roku strona internetowa OWP wspomina, że artykuły 9, 10, 19, 20, 21 i 22 zostały anulowane w 1998 roku a inne poprawione, bez podawania, które i bez pokazania zmienionego tekstu. Ta informacja jest przedstawiona niemal mimochodem; niektórzy czytelnicy mogą jej nie zauważyć. OWP powinna była zamieścić na swojej stronie nie pierwotną wersję Karty, ale wersję bez anulowanych paragrafów, żeby czytelnicy mieli jasność, co stanowi obowiązującą wersję Karty. Całkowicie świadomie tego nie zrobiono.


W przeglądzie Karty OWP obecnie pokazywanym w palestyńskiej telewizji, paragrafy zaprzeczające prawu Izraela do istnienia i wzywające do jego zniszczenia, są prezentowane w całej okazałości, natomiast fakt, że zostały „anulowane”, ukrywa się. Nie jest to niedopatrzenie, jest to zrobione umyślnie. AP mówi swojej ludności, że “prawdziwą” wersją Karty OWP jest wersja oryginalna, wzywająca do zniszczenia żydowskiego państwa. Ta druga wersja, ta, która rzekomo anulowała wiele ustaleń Karty, które wzywają do zniszczenia Izraela, jest tą, którą AP prezentuje zewnętrznemu światu, a szczególnie łatwowiernym Amerykanom.  


“Wojna jest podstępem” powiedział Mahomet w słynnym hadisie. A więc, w którą Kartę OWP wierzysz?


’War Is Deceit,’ Or Which PLO Charter Do You Readf?

Jihad Watch, 21 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Hugh Fitzgerald

Publicysta Jihad Watch.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 853 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk