Prawda

Wtorek, 6 czerwca 2023 - 05:45

« Poprzedni Następny »


Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa


Bassam Tawil 2023-02-25

<span> To odmowa przywódców palestyńskich zaakceptowania prawa Izraela do istnienia jako ojczyzny narodu żydowskiego zaostrza napięcia między Izraelczykami i Palestyńczykami. To masowa kampania palestyńskich przywódców podżegania przeciwko Izraelowi i Żydom oraz ciągłe gloryfikowanie terrorystów zaostrza napięcia między Izraelczykami i Palestyńczykami. Na zdjęciu: prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas.)</span>
 To odmowa przywódców palestyńskich zaakceptowania prawa Izraela do istnienia jako ojczyzny narodu żydowskiego zaostrza napięcia między Izraelczykami i Palestyńczykami. To masowa kampania palestyńskich przywódców podżegania przeciwko Izraelowi i Żydom oraz ciągłe gloryfikowanie terrorystów zaostrza napięcia między Izraelczykami i Palestyńczykami. Na zdjęciu: prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas.)

Autonomia Palestyńska i jej przywódca, Mahmoud Abbas, nadal przekręca, przeinacza i przepisuje historię Żydów w ramach trwającej kampanii delegitymizacji państwa Izrael i narodu żydowskiego. Kampania ma na celu zanegowanie i odrzucenie związku między Żydami a Ziemią Izraela oraz szerzenie nienawiści do Izraela i Żydów.


Ta kampania – która przynajmniej w Europie trwa od dziesięcioleci – jest całkowicie ignorowana zarówno przez Unię Europejską, jak i administrację Bidena, której przedstawiciele są zbyt zajęci atakowaniem Izraela, by to zauważyć. Przymykając oczy na palestyńskie kłamstwa, fabrykacje i antysemityzm, administracja Bidena i UE wysyłają Palestyńczykom komunikat, że dalsze demonizowanie Izraela i Żydów jest całkowicie w porządku.


12 lutego Abbas wziął udział w konferencji w siedzibie Ligi Arabskiej w stolicy Egiptu Kairze. Konferencja, w której uczestniczyli prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi i król Jordanii Abdullah II, miała na celu omówienie sposobów wspierania Arabów mieszkających w stolicy Izraela, Jerozolimie.


Przemawiając na tej konferencji, Abbas powtórzył swoje fałszywe twierdzenie, że nie ma żadnego związku między Żydami a Jerozolimą, jak również Zachodnią Ścianą Wzgórza Świątynnego, częścią muru oporowego Drugiej Świątyni Salomona, która została zniszczona w 67 roku n.e. – ponad 500 lat przed narodzinami islamskiego proroka Mahometa w 571 roku n.e. – a teraz muzułmanie twierdzą, że jest to część ich Wzgórza Świątynnego/Haram al-Szarif. Abbas ponownie ujawnił swoje antysemickie oblicze, argumentując, że Izrael został stworzony, ponieważ Europejczycy chcieli pozbyć się Żydów mieszkających w ich krajach, podczas gdy w rzeczywistości Żydzi nieprzerwanie mieszkali na obszarze, najpierw znanym jako Kanaan, który obejmował Judeę, od co najmniej 1550 p.n.e., kiedy Jerycho zostało zrównane z ziemią.


Według
 Abbasa, Palestyńczycy są jedynymi, którzy mają prawa do Jerozolimy i jej świętych miejsc, włącznie ze Ścianą Zachodnią, nazywaną przez muzułmanów Ścianą Al-Buraka:

„Na tej konferencji mamy możliwość przedstawienia prawdziwej, udokumentowanej relacji o błogosławionym meczecie Al-Aksa, w tym o ścianie Al-Buraka [Ściana Zachodnia], relacji, która obala sfabrykowaną relację, na której opiera się okupacja. My [Palestyńczycy] mamy prawo do Palestyny, Jerozolimy i błogosławionego meczetu Al-Aksa. Tylko my mamy religijne, historyczne i legalne prawo do Ściany Al-Buraka, który jest, jak powiedzieliśmy wcześniej, częścią meczetu Al-Aksa i jest ważną własnością islamu”.

Abbas stwierdził następnie, że pomysł ustanowienia państwa Izrael nie miał nic wspólnego z realizacją liczącego dwa tysiące lat marzenia Żydów o swobodnym życiu we własnej ojczyźnie. Zamiast tego, przekonywał Abbas, Izrael został stworzony z dwóch prostych powodów: Europejczycy chcieli pozbyć się Żydów żyjących w ich krajach; oraz mieli służyć interesom „mocarstw kolonialnych” na Bliskim Wschodzie.


Zdaniem Abbasa brytyjska Deklaracja Balfoura z 1917 r., która wspierała ustanowienie „narodowego domu narodu żydowskiego” w Palestynie, była niczym innym jak „spiskiem prowadzonym przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone w celu pozbycia się Żydów z Europy z jednej strony, i założenia tego, co nazywano ich ojczyzną narodową w Palestynie, by służyło jako placówka zabezpieczająca interesy krajów kolonialnych, z drugiej”.


Dwa dni po tej najnowszej próbie Abbasa napisania historii na nowo i zaprzeczenia jakiemukolwiek żydowskiemu związkowi z ziemią Izraela, jego przyjaciele z administracji Bidena i niektórych krajów europejskich wydali wspólne oświadczenie, w którym zaatakowali Izrael za realizację planów budowy nowych domów dla żydowskich rodzin na Zachodnim Brzegu:

„My – ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Włoch, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych – jesteśmy głęboko zaniepokojeni oświadczeniem rządu izraelskiego, że chce budować prawie 10 tysięcy jednostek osadniczych… Stanowczo sprzeciwiamy się tym jednostronnym działaniom, które służą jedynie zaostrzeniu napięć między Izraelczykami a Palestyńczykami i osłabiają wysiłki na rzecz osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania w postaci dwóch państw. Nadal uważnie monitorujemy rozwój sytuacji w terenie, który wpływa na żywotność rozwiązania w postaci dwóch państw i stabilność w całym regionie”.

Nie trzeba dodawać, że oświadczenie Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA całkowicie zignorowało trwającą kampanię Abbasa mającą na celu oczernianie Izraela, demonizowanie Żydów, zaprzeczanie ich historii i prawom do Izraela i Ściany Zachodniej. W rzeczywistości UE współpracuje z Palestyńczykami, aby przejąć jak najwięcej ziemi, aby stworzyć „fakty dokonane w terenie” w dużym regionie „Obszaru C”, który oficjalnie jest pod kontrolą Izraela.


Oświadczenie całkowicie ignoruje także gloryfikację terrorystów przez palestyńskich przywódców i palestyński program „płacy za zabójstwa”, który zachęca Palestyńczyków do mordowania Żydów przez nagradzanie morderców i ich rodzin.


Dla UE i administracji Bidena budowa nowych domów przez rodziny żydowskie stanowi większe niebezpieczeństwo niż antysemickie uwagi i ludobójcza retoryka Abbasa innych Palestyńczyków (na przykład tutajtutaj i tutaj).


Przedstawiciele Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA kłamią wszystkim w żywe oczy, twierdząc, że budowa nowych domów dla Żydów „zaostrzy napięcia między Izraelczykami a Palestyńczykami i podważy wysiłki na rzecz osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania w postaci dwóch państw”.


To odmowa
 przywódców palestyńskich zaakceptowania prawa Izraela do istnienia jako ojczyzny narodu żydowskiego zaostrza napięcia między Palestyńczykami i Żydami. To masowa kampania palestyńskich przywódców podżegania przeciwko Izraelowi i Żydom oraz ciągłe gloryfikowanie terrorystów zaostrza napięcia między Izraelczykami i Palestyńczykami. To także te nieustanne wysiłki przywódców palestyńskich, by wymazać żydowską historię, są odpowiedzialne za narastające napięcia.


Przedstawiciele Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i USA wiedzą, że konflikt izraelsko-arabski zaczął się na długo przed budową choćby jednego domu dla Żydów na Zachodnim Brzegu.


Wystarczy, by posłuchali, co sam Abbas powiedział w Kairze, gdzie dał jasno do zrozumienia, że problem Arabów z Izraelem zaczął się już w 1917 r., kiedy Żydom obiecano własną ojczyznę. Kiedy Abbas stwierdza, że Arabowie mają wyłączne prawa do Jerozolimy i Palestyny, w rzeczywistości mówi, że Izrael nie ma prawa istnieć.


W przeciwieństwie do Europejczyków i administracji Bidena, główny sprzeciw Abbasa nie dotyczy budowy kilku tysięcy mieszkań dla rodzin żydowskich. Główny zarzut Abbasa dotyczy Żydów przenoszących się z Europy i innych części świata do własnej ojczyzny. Głównym zarzutem Abbasa jest to, że Żydzi twierdzą, iż mają religijne, historyczne i legalne prawa do Jerozolimy, Ziemi Izraela i Ściany Zachodniej.


Przez ignorowanie słów Abbasa, ci, którzy wydali wspólne oświadczenie potępiające Izrael za zamiar budowy nowych mieszkań dla rodzin żydowskich, są współwinni palestyńskiej kampanii kłamstw i fabrykacji dotyczącej żydowskiej historii i praw.


Przez brak potępienia palestyńskiego przywódcy za jego kłamstwa, wypaczenia i podżeganie, politycy z Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i administracji Bidena ponownie demonstrują swoje nieugięte uprzedzenia wobec Izraela.


Pozwalają przywódcom palestyńskim na dalsze szerzenie kłamstw i fabrykacji na temat Izraela i narodu żydowskiego. To – nie budowanie domów dla Żydów – jest prawdziwym zagrożeniem dla „rozwiązania wynegocjowanego” między Izraelczykami i Palestyńczykami.


Jak zauważyło centrum wywiadu i informacji o terroryzmie Meir Amit:

„Celem przekłamywania historii przez Palestyńczyków, utrwalania nieścisłości i celowego zniekształcania nazw, podawania błędnych dat i wprowadzania elementów antysemickich jest poddawanie w wątpliwość i zaprzeczanie istnieniu narodu żydowskiego i jego historycznych powiązań z Ziemią Izraela, szerzenie nienawiści do Izraela i Żydów i sabotowanie wszelkiej szansy na znaczący dialog między Izraelem a Palestyńczykami”.

Abbas wygłaszał podobne oświadczenia o Izraelu i Żydach w przeszłości. W 2018 roku powiedział w przemówieniu przed Palestyńską Radą Narodową w Ramallah, faktycznej stolicy Autonomii Palestyńskiej, że Europejczycy nienawidzą Żydów z powodu ich działalności społecznej i bankowej, w tym odsetek od pożyczek. Według Abbasa państwo Izrael jest projektem kolonialnym i obcym ciałem, które zostało osadzone w regionie przez kraje chrześcijańskie, które nienawidziły Żydów i chciały się ich pozbyć.


Czas, aby UE i administracja Bidena obudziły się i zrozumiały, że palestyńscy przywódcy nie są zainteresowani pokojem z Izraelem. Interesuje ich pokój bez Izraela. Palestyńczycy nie rozróżniają Żyda mieszkającego na Zachodnim Brzegu od Żyda mieszkającego w Tel Awiwie lub Jerozolimie.


Przywódcy palestyńscy są częścią problemu, a nie częścią rozwiązania. Częścią problemu są również podwójne standardy stosowane przez UE i administrację Bidena oraz brak postrzegania rzeczywistości takiej, jaka ona jest, a nie takiej, jaką oni sobie tego życzą. Dopiero gdy UE i administracja Bidena to uwzględnią, będzie można zacząć mówić o perspektywach rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w drodze negocjacji.


European Union, Biden Adminstration Embrace Palestinian Lies

Gatestone Institute, 16 lutego 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


*Bassam Tawil - muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie. 

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1256 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14
Świat muzułmański musi zjednoczyć się przeciwko Izraelowi     2023-04-12
Was gesagt werden muss (Co musi zostać powiedziane)   Koraszewski   2023-04-11
Antyizraelska polityka Bidena wzmacnia Iran i palestyńskich terrorystów   Tawil   2023-04-10
Wszyscy Kreteńczycy to kłamcy…   Koraszewski   2023-04-09
Dla „Guardiana” jedno państwo żydowskie to o jedno państwo żydowskie za dużo   Levick   2023-04-08
W poszukiwaniu znaków czasu   Koraszewski   2023-04-05
Co powiedziała matka palestyńskiemu terroryście…   Flatow   2023-04-02
“Palestyńczycy”: wielkie kłamstwo, które ujawnił Smotrich   Pandavar   2023-03-31
„Terroryści uwielbiają nowe technologie. Co zrobią ze sztuczną inteligencją (AI)?”   Stalinsky   2023-03-28
Pomylony plan administracji Bidena walki z palestyńskim terroryzmem   Tawil   2023-03-25
Gdy tylko @Amnesty rozpoczęła kampanię „apartheidu”, przestali wspominać o libańskiej/jordańskiej dyskryminacji Palestyńczyków     2023-03-24
Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów   Marcus   2023-03-20
Palestyńscy uchodźcy: od 1948 roku do dzisiaj   Lax   2023-03-15
Autonomia Palestyńska walczy o prawa dla terrorystów!   Tawil   2023-03-15
Oto kolejny dowód, że @Amnesty jest antysemicka     2023-03-09
Słowa poprzedzają czyny   Carmon   2023-03-08
Algorytmy Google z 2010 roku, które promowały dżihad, są ponownie analizowane w Sądzie Najwyższym w sprawach dotyczących federalnego prawa   Stalinsky   2023-03-07
Nie ma szczepionki na wirusa nienawiści do Żydów     2023-03-05
Cały świat może się mylić   Landes   2023-03-04
Czy media byłyby tak obojętne?   Spencer   2023-03-03
Palestyńczycy i wiedza o Holokauście   Fitzgerald   2023-03-01
Oszczerstwo „apartheidu” jest całkowicie fałszywe i antysemickie     2023-02-26
Shamima Begum, „panna młoda ISIS”, jaki obiekt kampanii newswashing   Bulut   2023-02-25
Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa   Tawil   2023-02-25
Powrót masakry, której nie było   Rosenthal   2023-02-21
Ludobójstwo w Nigerii: administracja Bidena tuszuje fakty   Ibrahim   2023-02-20
Co zatem „sprowokowało” atak w Ramot?   Flatow   2023-02-14
Czy negocjacje pokojowe zapobiegają terrorowi?   Levick   2023-02-13
Mnemozyna, półbogini pamięci   Koraszewski   2023-02-12
Istnieje związek między syjonizmem a współczesnym arabskim antysemityzmem     2023-02-11
“New York Times” i OWP są stworzeni dla siebie   Bard   2023-02-10
Administracja Bidena trzyma się umyślnej ślepoty   Amos   2023-02-08
Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18
Czy to Europa popiera? Al-Haq mówi światu, aby zdemontował Izrael     2022-12-17

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk