Prawda

Sobota, 24 lutego 2024 - 22:46

« Poprzedni Następny »


Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw


Elder of Ziyon 2023-08-10


Świat akademicki jest używany do zamiany wszelkich możliwych zniesławień Izraela w akceptowalnie brzmiące nauki społeczne. „Apartheid”, „rasizm”, ludobójstwo” – bez względu na to, jakie kłamstwa ludzie wymyślają przeciwko Izraelowi, wszystkie są poparte artykułami naukowymi.

 

Łatwo jest skłamać w artykule naukowym. Recenzowanie przez innych specjalistów jest niemal bezwartościowe. Jest wystarczająco dużo źródeł, by poprzeć najbardziej szalone teorie, o ile autorzy wybierają je i ignorują wszelkie kontrprzykłady. Następnie, po opublikowaniu, artykuły te są wykorzystywane jako materiały źródłowe w następnym zestawie artykułów i nikt nie sprawdza, czy te pierwotne materiały były poprawne, ponieważ ufają procesowi recenzowania innych czasopism. Korzystając z tych metod, nie jest trudno stworzyć gmach dobrze ugruntowanych teorii opartych na kłamstwach.


W niedawno opublikowanym artykule w „Cogent Arts and Humanities Hanana Bamadhaj Omar i Mohd Irwan Syazli Said twierdzą, że Izrael skazuje Palestyńczyków na „śmierć społeczną”. Wikipedia definiuje „śmierć społeczną” jako „sytuację ludzi nieakceptowanych jako istoty w pełni ludzkie przez szersze społeczeństwo. Odnosi się do traktowania kogoś tak, jakby był martwy lub nieistniejący. Zwrot używany przez socjologów, takich jak Orlando Patterson i Zygmunt Bauman oraz historyków niewolnictwa i Holokaustu do opisania roli, jaką w tym procesie odegrała segregacja rządowa i społeczna”.

 

Zamiast sprawdzać, czy Izrael jest rzeczywiście winny tego zarzutu, autorzy starają się rozszerzyć definicję „śmierci społecznej”, aby objąć Izrael jako społecznego mordercę. Mówią to wprost:

Ten artykuł opiera się na rozwinięciu teorii śmierci społecznej i rozszerzeniu jej o analizę (próby spowodowania) śmierci społecznej, jaką izraelski reżim stosuje wobec palestyńskich uchodźców.

Omar i Said sami przyznają, że artykuł przyjmuje stosunkowo nowe pojęcie w naukach społecznych i stara się je rozszerzyć w sposób daleko wykraczający poza jego pierwotną formę – tylko po to, by potępić Izrael. 

 

Autorzy biorą pod uwagę wcześniejsze badania nad tym, jaki jest element śmierci społecznej w ludobójstwie – gdzie (na przykład) naziści podjęli świadomą decyzję nie tylko o wymordowaniu wszystkich Żydów, ale także o zniszczeniu ich kultury. Przekręcają to, mówiąc, że skutki działań Izraela, walczącego o przeżycie ludobójczej próby wymazania Żydów w regionie w 1948 r., dla jego arabskiej populacji, były w rzeczywistości zamiarem.

W kontekście palestyńskim utrzymujemy, że Palestyńczycy nie są całkowicie społecznie martwi; są jednak do pewnego stopnia narażeni na śmierć społeczną. Wywłaszczenie milionów Palestyńczyków w ciągu ostatnich 73 lat jest (próbą) społecznego zabicia ich. Cytując Edwarda Saida (1986, s. 16), „tożsamość – to kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jacy jesteśmy – jest trudna do utrzymania na wygnaniu”.

Cytat Saida jest prawdziwy tylko wtedy, gdy wygnańcy nie mają od początku silnej tożsamości społecznej. Żydom, Kurdom, Ormianom i Tybetańczykom udało się zachować swoją tożsamość narodową. Można spojrzeć na ten sam zestaw dowodów w tym artykule, który rzekomo dowodzi, że Izrael usiłuje dokonać „śmierci społecznej” na Palestyńczykach, i zamiast tego argumentować, że tożsamość palestyńska na początku nie była zbyt mocna.


Ten cytat Saida jest przykładem tego, jak środowisko akademickie nagradza kłamstwa.


Nauka – jeśli jest prowadzona właściwie – opiera nowe teorie na rzeczach, które zostały udowodnione w kontrolowanych i powtarzanych eksperymentach. 

 

Z drugiej strony nauki społeczne mają tylko pretensje do bycia nauką. Ale w naukach społecznych „badacze” mogą przebierać i wybierać, które teorie i dowody im się podobają, i odrzucić wszystko, co im się nie podoba. Następnie udają, że poprzednie badania, które im się podobają, są ustalonymi faktami i wykorzystują wcześniejsze półprawdy do budowania nowych kłamstw.

 

Ten artykuł ma te wszystkie elementy:

2.2. Śmierć społeczna i ludobójstwo? Odblokowanie nowego portalu do śmierci społecznej. Card patrzy na „ludobójstwo” z socjologicznego punktu widzenia, co stanowi próbę rozszerzenia prawnie ograniczonego terminu ludobójstwa. Przedstawiając interesująco przykład Holokaustu, Card twierdził, że był to nie tylko program masowych mordów, ale także zamach na żydowską żywotność społeczną. Niniejszy artykuł dowodzi, że trwająca Nakba to nie tylko program brutalnego wywłaszczenia, ale atak na palestyńską żywotność społeczną. Lendman (2010), w Israel’s Slow-Motion Genocide in Occupied Palestines, być może najlepiej to ilustruje. Palestyńczycy: wywłaszczeni ze swoich ziem, wypędzeni ze swoich sanktuariów, zamienieni w ludzi na stałe tymczasowych. Ten stan trwałego tymczasowego oddzielenia ich od rodzin i społeczności jest formą zamachu na żywotność społeczną Palestyńczyków, a zatem (próbą) społecznej śmierci.

Zaczynamy od inwersji Holokaustu, porównania Palestyńczyków do ofiar Holokaustu, co jest antysemickie. Robią to świadomie z użyciem słowa „interesująco”. 


Omar i Said twierdzą następnie, bez żadnych cytatów, że „nakba” trwa. To przykład tego, jak nauki społeczne bez najmniejszego wahania nagradzają powtarzanie kłamstw, które „wszyscy znają”.


Autorzy cytują Stephena Lendmana, niedawno zmarłego, szalonego prawicowego teoretyka spiskowego, który nie miał akademickich kwalifikacji. Blog Lendmana zawiera „CIA zaangażowana w handel dziećmi?”, „Fałszywy Biden ogłasza przetarg na ponowną elekcję w 2024 r” oraz „Plaga wspieranych przez USA ukraińskich nazistów”


To jest ich źródło „ludobójstwa Palestyńczyków w zwolnionym tempie”!

Badacze są świadomi, że śmierć społeczna jest centrum ludobójstwa (Card, 2003, 2010; Card i Marsoobian, 2007). Zauważyła jednak również, że „śmierć społeczna niekoniecznie jest ludobójstwem. Ale ludobójstwo to śmierć społeczna”, tak samo jak jesteśmy świadomi debaty na temat używania „ludobójstwa” do zilustrowania brutalnego wywłaszczenia Palestyny. Dodatkowo Card i Marsoobian (2007) zwracają uwagę, że „akty ludobójstwa nie zawsze lub niekoniecznie są zabójcze”, ale osiągają zamierzony skutek poprzez wyrządzenie krzywdy żywotności społecznej ofiary. Podobnie Lemkin (1944) zauważa, że ludobójstwo niekoniecznie oznacza natychmiastowe zniszczenie narodu. Niszczenie relacji społecznych, na których opiera się tożsamość grupy i życie wspólnotowe, może mieć charakter ludobójczy (Lemkin za: Abed, 2007, s. 27). Culverwell (cyt.2017) zauważa, że chociaż śmierć społeczna nie jest uznawana za akt ludobójstwa w świetle prawa międzynarodowego, konieczne jest zrozumienie wpływu tych działań na społeczeństwo jako całość. Należy zauważyć, że ten artykuł nie będzie rozważał debaty o ludobójstwie ponieważ nie jest to przedmiotem tych badań. Istnieje mnóstwo prac na ten temat, a wśród nich (Boyle, cyt.2000; Doebbler, cyt.2010; Lendman, cyt.2010; Ophir, cyt.2010; Pappé, cyt.2006; Rashed i in., cyt.2014), które zdaniem badaczy są przekonujące.

Ich główne źródło mówi, że śmierć społeczna nie jest ludobójstwem. Ale autorzy następnie przekręcają to, mówiąc, że niektórzy ludzie twierdzą, że Izrael dokonuje ludobójstwa na Palestyńczykach, z czym zgadzają się, a zatem śmierć społeczna jest dowodem ludobójstwa. Całym celem tego akapitu jest powiązanie Izraela z ludobójstwem przy użyciu wybranych źródeł i argumentów, które naruszają podstawową logikę.

Abed (cyt. 2007) odpowiada i rozszerza społeczną śmierć Carda (cyt. 2003) w sposób, z którym się zgadzamy. Wprowadził „kulturę ograniczoną terytorialnie”, która jest kluczowa dla naszego argumentu, w którym przymusowe usunięcie populacji z jej tradycyjnych ziem prowadzi do śmierci społecznej (2007, s. 47). Z naszej obserwacji, prace Abeda (cyt. 2007) i Pattersona (cyt. 1982) są ze sobą powiązane. Patterson napisał: „niewolnik zostaje brutalnie wykorzeniony ze swojego środowiska, a proces społecznego unieważnienia stanowi pierwszą zewnętrzną fazę zniewolenia” (1982, s. 38). Przypadek palestyński jest mieszanką schematów śmierci społecznej Pattersona; są brutalnie wykorzeniani ze swojego środowiska przez wywłaszczanie ich domów i ziem. Wiele, jeśli nie wszystkie, przypadki ludobójstwa wiążą się z przymusowymi przesiedleniami ludności, a wiele z tych populacji ma kultury, które są w różnym stopniu „związane terytorialnie” (Abed, cyt. 2007, s. 45). Niemniej Abed doskonale podsumował argumentację Carda. 

Omar i Said opierają całą swoją tezę na tworzeniu nieistniejących powiązań, które ich zdaniem muszą być słuszne, dlatego szukają źródeł, które wydają się je wspierać i ignorują wszelkie dowody przeciwne. 


W rzeczywistości są całkiem świadomi źródeł, które obalają ich własną tezę - bo niektóre cytują.

Patrząc na tożsamość palestyńską, Siklawi (cyt.2019) rozpoznaje, że tożsamość uchodźców palestyńskich w libańskich obozach osłabła po wojnie domowej w Libanie. 

Jeśli ich tożsamość była silna przed libańską wojną domową w latach 80. i osłabła po niej, to co Izrael ma wspólnego z ich „społeczną śmiercią”? 

 

Jednak to jest cała teza artykułu!

 

Reszta artykułu jest równie bezwartościowa. Metodologia to kiepski dowcip, bo zamiast bezpośrednio zadać kilka pytań losowej próbie Palestyńczyków, autorzy obwiniają Covid-19 i zamiast tego wybierają do analizy niewielką liczbę wcześniej istniejących wywiadów, aby udokumentować ich stan śmierci społecznej. (Nigdy nie słyszeli o e-mailach? O telefonach?) 

 

Dla ustalenia lekceważącego stosunku Izraela do Palestyńczyków, opierają się wyłącznie na cytatach z prawicowego pisma „Arutz Szewa”, które reprezentuje niewielki procent izraelskich syjonistów i opinii. 

 

Jest oczywiste, że artykuł nie ma na celu zbadania czegokolwiek, ale wsparcie istniejących wcześniej uprzedzeń autorów. Idzie to jednak dalej: celem artykułu jest zbudowanie kolejnego elementu gmachu kłamstw o Izraelu we współczesnym środowisku akademickim. Ma to być cytowane jako źródło do następnego artykułu, który przedstawi dalsze zarzuty, „rozszerzając” te koncepcje, żeby dalej przedstawiać Izrael jako wyjątkowe zło, a palestyńskich Arabów jako wyjątkowo prześladowanych. 

 

Uniwersum nauk społecznych nie karze naukowców, którzy w ten sposób podważają własną dziedzinę. Wręcz przeciwnie, ponieważ w dziedzinie panuje niewielki rygor, nagradza ich.

 

Link do oryginału: https://elderofziyon.blogspot.com/2023/08/an-example-of-how-academia-creates-anti.html

Elder of Ziyon, 1 sierpnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

*Elder of Ziyon – blog amerykańskiego badacza antysemityzmu w mediach i organizacjach.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1428 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk