Prawda

Niedziela, 9 maja 2021 - 03:00

« Poprzedni Następny »


Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny


Elder of Ziyon 2020-12-11

Demonstracja w Durban 2001r.
Demonstracja w Durban 2001r.

Magazyn “Time” opublikował artykuł Sanyi Mansoor, The Trump Administration is Cracking Down Against a Global Movement to Boycott Israel. Here’s What You Need to Know About BDS [Administracja Trumpa rozprawia się z globalnym ruchem bojkotu Izraela. Oto, co musisz wiedzieć o BDS]. Autorka udaje, że jest to obiektywne przedstawienie faktów – ale w rzeczywistości jest to propaganda na rzecz BDS.

Oto najbardziej bezczelne przykłady:

BDS formalnie zainaugurowała w 2005 roku koalicja około 170 palestyńskich grup społeczeństwa obywatelskiego.

Omawianie początków BDS bez wspomnienia prawdziwego powstania tego ruchu na złej sławy antyizraelskiej i antysemickiej konferencji w Durban w 2001 roku jest świadomym ukrywaniem jego żydożerczego pochodzenia.

 

Podczas Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych przeciwko Rasizmowi, Rasowej Dyskryminacji, Ksenofobii i Nietolerancji jej członkowie sprzedawali egzemplarze Protokołów mędrców Syjonu a żydowscy delegaci byli nękani. 

 

Przypomnijmy, że USA i Izrael opuścili tę konferencję z powodu rozbuchanego antysemityzmu, jak również usunięcia słów przeciwko antysemityzmowi z proponowanego końcowego oświadczenia.  Rezolucja konferencji zawierała zdania, w których Izrael nazywano “rasistowskim państwem apartheidu”, winnym “systematycznego dokonywania rasistowskich zbrodni włącznie ze zbrodniami wojennymi, aktami ludobójstwa i czystki etnicznej… i państwowego terroru wobec narodu palestyńskiego”. Język był tak zakłamany, że nawet Amnesty International i Human Rights Watch wyraziły niepokój w sprawie końcowej rezolucji, ale uznały, że dobro przeważa nad złem, więc jednak poparły ją (był to wzór, który tylko pogorszył się w kolejnych latach).

BDS rozpoczął się w 2005 roku – zaledwie jeden rok po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (ICJ) wydał opinię doradczą, że „Budowanie przez Izrael bariery na okupowanym terytorium palestyńskim jest nielegalne”.

Autorka tego artykułu tutaj i w innych  miejscach próbuje przedstawić BDS jako organizację wyłącznie przeciwną “osiedlom”, nie zaś istnieniu Izraela jako całości. BDS nie ma nic wspólnego z opinią ICJ.

Bojkoty, chociaż są częstą postacią protestów bez przemocy i skutecznym sposobem podnoszenia świadomości w danej sprawie, często nie są skuteczne w tworzeniu znaczącego lub natychmiastowego uszczerbku gospodarczego lub zmiany polityki. Pod koniec lat 1950. Afrykański Kongres Narodowy w RPA wezwał zagraniczne rządy do wycofania inwestycji, zatrzymania handlu i zaprowadzenia szerokiego bojkotu południowoafrykańskich towarów konsumenckich, uniwersytetów i sportu. W latach 1790. angielscy i amerykańscy abolicjoniści bojkotowali cukier produkowany przez niewolników.  

A w latach 1930. naziści rozpoczęli bojkot żydowskich sklepów. Dlaczego nie podano tego historycznego przykładu bojkotu?

 

Następny przykład ma jednak być pomostem między tymi dwoma przykładami bojkotu a BDS: 

W 1945 roku Liga Arabska – zbiór ponad dwudziestu bliskowschodnich i afrykańskich krajów – rozpoczęła ekonomiczny bojkot izraelskich firm i towarów.

Naprawdę? "Izraelskich" firm i towarów? Bowiem język bojkotu z 1945 roku nie mówił o „izraelskich” – wzywał do bojkotowania żydowskich firm i towarów! Konkretne wezwanie brzmiało: "Produkty palestyńskich Żydów mają być uważane za niepożądane w krajach arabskich”.

Pod pewnymi względami BDS kontynuuje to i zrodził się z braku alternatywnych dróg do wyrażenia palestyńskich zażaleń. “Każdy inny sposób palestyńskiego oporu został uznany za niezgodny z prawem i niedostępny - mówi Noura Erakat, orędowniczka praw człowieka i profesorka z Rutger University. – Co nam pozostało poza nim?”

Praktycznie rzecz biorąc autorka nie cytuje żadnych krytyków BDS (poza krótkim przytoczeniem słów rabina Davida Wolpe), podczas gdy krytycy Izraela są cytowani długo i obficie. Aby odpowiedzieć na pytanie Noury Erekat – której palestyńskie pochodzenie nie jest wspomniane – może jedną alternatywą jest to, by Palestyńczycy prowadzili z Izraelem negocjacje w dobrej wierze i zaakceptowali istnienie żydowskiego państwa, jak to zrobiły Bahrajn i ZEA. 


W artykule jest także link do strony internetowej BDS, ale nie ma linku do żadnego z krytyków BDS.

Narodowy komitet BDS mówi, że nie oręduje za żadnym konkretnym rozwiązaniem konfliktu, czy to rozwiązaniem w postaci “jednego państwa”, czy “dwóch państw”, ale skupia się na palestyńskich prawach człowieka i odzyskaniu panowania nad okupowanymi terytoriami. “Zgodnie z międzynarodowym prawem żaden reżim polityczny, a szczególnie kolonialny i ciemiężący nie ma jakiekolwiek niezbywalnego ‘prawa do istnienia’” – powiedział Omar Barghouti, obrońca praw człowieka i współzałożyciel BDS magazynowi TIME. “Żadne państwo, czy to apartheid RPA w przeszłości, czy apartheid Izraela dzisiaj, nie ma prawa być rasistowskie lub supremacyjne, dając przywileje części swojej populacji w oparciu o tożsamość i wykluczając drugą część, która na dodatek jest rdzennym narodem”.

Autorka akceptuje jako fakty wypowiedzi, nazywające Izrael “rasistowskim”, “supremacyjnym” państwem “apartheidu, mimo że są to kłamstwa, których kłamliwości łatwo dowieść – apartheid RPA nie dawał swoim czarnym obywatelom równych praw, a Izrael daje równe prawa wszystkim swoim obywatelom. 

 

 Nie byłoby również trudno pokazać, że słowa Barghoutiego zaprzeczają pierwszemu zdaniu – BDS uważa cały Izrael za nielegalny, więc, oczywiście, nie popiera rozwiązania w postaci dwóch państw, które nadal pozwalałoby na istnienie Izraela jako żydowskiego państwa, podczas gdy arabskie i muzułmańskie, i chrześcijańskie, i francuskie, i greckie, i włoskie państwa nie są uważane za wewnętrznie rasistowskie. 

 

BDS oręduje za zlikwidowaniem Izraela i zastąpieniem go kolejnym państwem arabskim (poprzez rozwiązanie jednego państwa) lub dwoma państwami arabskimi (poprzez „prawo powrotu”).  

Czy BDS jest antysemicki?


Przywódcy i zwolennicy BDS ostro zaprzeczają, że ich ruch jest antysemicki, mówiąc, że “atakują izraelskie państwo” za “poważne łamanie międzynarodowego prawa” i nie atakują “żadnej osoby ani grupy tylko dlatego, że są Izraelczykami”. Kiedy Pompeo powiązał BDS z antysemityzmem, Palestyńczycy, krajowi i międzynarodowi działacze praw człowieka, sprzeciwili się.

Mansoor praktycznie nie podaje żadnych argumentów, które dowodzą, że BDS w rzeczywistości jest ruchem antysemickim.   


BDS nie uznaje narodu żydowskiego jako narodu, a tylko jako wyznanie. Oręduje za bojkotowaniem żydowskich przedsiębiorstw w Izraelu, ale nie przedsiębiorstw, których właścicielami są Arabowie.  Przeprowadza testy Izraelskich Żydów - i tylko Żydów - którzy muszą wyraźnie zadeklarować, że są antysyjonistami, by wolno im było przemawiać na kampusach i często sprzeciwia się Żydom w jakiejkolwiek roli politycznej na kampusie, chyba że są antysyjonistami.  Sprzeciwia się tylko państwu żydowskiemu, ale nie żadnemu innemu państwu, które  definiuje się w kategoriach etnicznych.   


Nie dowiesz się niczego z powyższego z tego artykułu.


Autorka nie wspomina także, że niemiecki parlament i kanadyjski premier, Justin Trudeau oznajmili, że BDS jest antysemickim ruchem. Zamiast tego przedstawia sprawę tak jakby jedynymi sprzeciwiającymi się były prawicowe grupy żydowskie i Mike Pompeo.

“Jeśli mówisz, że antysyjonizm jest antysemityzmem, to właściwie potępiasz wszystkich Palestyńczyków jako antysemitów, bo zdecydowali, że będą istnieć” mówi Erakat. Powodem, że ruch BDS spotkał się z tak zajadłym oporem jest to, że stawia “moralne wyzwanie syjonizmowi jako politycznemu projektowi” – dodaje Erekat.

To jest absurdalne kłamstwo – nikt nie mówi, że normalna krytyka Izraela lub “istnienie Palestyńczyków” jest antysemickie. 

Żydzi i żydowskie grupy nie są zjednoczeni w sprawie tego, czy BDS jest antysemicki. Podczas gdy wiele konserwatywnych grup żydowskich krytykuje BDS przez niesprawiedliwe wskazywanie wyłącznie Izraela i niepokoi się, że jego ostatecznym celem jest delegitymizacja jakiejkolwiek koncepcji państwa żydowskiego, dziesiątki postępowych grup żydowskich sprzeciwia się określaniu BDS jako antysemickiego, obawiając się, że przesłania to „uprawnioną krytykę izraelskiej polityki”.  

Tylko 3% Żydów w USA uważa siebie za "ogólnie nie popierających Izraela" a tylko ułamek spośród nich posunąłby się dalej i powiedział, że są czynnie antysyjonistyczni. Ten akapit sugeruje, że temat jest przedmiotem gorących sporów, kiedy w rzeczywistości te “dziesiątki” postępowych grup żydowskich stanowi zaledwie mizerny odprysk społeczności żydowskiej. To jest nieuczciwe dziennikarstwo pod każdym względem.

Według National Jewish Survey, niemal jedna czwarta amerykańskich Żydów poniżej 40 lat popiera bojkot produktów z Izraela, [z badania] 8000 żydowskich wyborców z J Street, grupy “pro-Izrael, pro-pokój”, która identyfikuje się jako postępowa – sprzeciwiają się izraelskiej okupacji, ale są także przeciwni globalnemu ruchowi BDS.  

Nie mogę znaleźć tej statystyki w podanym linku ani w wszechstronnych wynikach w J-Street. Istotnie pokazują, że 89% Żydów jest przeciwna bojkotowi Izraela. Sadzę, że ktoś zafałszował odpowiedzi z tego sondażu.Organy studenckie kilkudziesięciu uczelni w USA głosowały za wycofaniem inwestycji lub za bojkotem firm, które czerpią zyski z izraelskiej okupacji i łamania praw człowieka, według National Students for Justice in Palestine, której oddziały agitują na rzecz BDS.

A jak wiele głosowało przeciwko rezolucjom BDS? I jaki jest trend? Prawdziwy reporter zdobyłby te informacje. Mansoor tylko papuguje cytaty zwolenników BDS.


To nie jest obiektywny opis BDS. To jest marnie ukryta propaganda na rzecz BDS.  

 

Time magazine writes a biased, pro-BDS piece pretending to be an objective backgrounder

Elder of Ziyon, 6 grudnia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon

Amerykański bloger badający głębię antysemityzmu w mediach. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 854 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08
Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk