Prawda

Piątek, 29 wrzesnia 2023 - 02:18

« Poprzedni Następny »


Losowy przykład nieuczciwości raportu Amnesty International


Elder of Ziyon 2022-02-14

Lucy Aharish, izraelska prezenterka telewizyjna. Jest Arabką. Ukończyła studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie na kierunkach nauki społeczne i teatrologia. Kontynuowała studia na wydziale dziennikarstwa w Tel Awiwie. Typowy przykład żydowskiego apartheidu.  

Lucy Aharish, izraelska prezenterka telewizyjna. Jest Arabką. Ukończyła studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie na kierunkach nauki społeczne i teatrologia. Kontynuowała studia na wydziale dziennikarstwa w Tel Awiwie. Typowy przykład żydowskiego apartheidu.  Postanowiłem losowo wybrać stronę raportu Amnesty International "Israel's Apartheid Against Palestinians" po prostu, żeby zobaczyć, czy mogę znaleźć nieuczciwość na każdej stronie.

 

Właściwie, tak.


Na stronie 73, Amnesty mówi:

Z drugiej strony, izraelskie państwo traktuje inaczej Palestyńczyków w oparciu o to, że uważa, iż mają rasowo nieżydowski, arabski status a ponadto, że są częścią grupy o szczególnych właściwościach, które różnią się od innych, nieżydowskich grup. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie klasyfikuje palestyńskich obywateli jako “arabskich obywateli Izraela”, włączające określenie, które opisuje szereg różnych i głównie arabskojęzycznych grup, włącznie z muzułmańskimi Arabami (ta klasyfikacja obejmuje Beduinów), chrześcijańskimi Arabami, Druzami i Czerkiesami. Jednak w publicznym dyskursie izraelskie władze i media na ogół nazywają tylko muzułmańskich i chrześcijańskich Arabów – tych, którzy na ogół identyfikują się jako Palestyńczycy – izraelskimi Arabami i kojarzą ich z Palestyńczykami żyjącymi na OTP [okupowane terytoria palestyńskie] i poza nimi, używając nazw Druzowie i Czerkiesi dla tych pozostałych grup nieżydowskich. Władze wyraźnie uważają palestyńskich obywateli Izraela za jedną grupę, która różni się od Druzów i Czerkiesów, ponieważ tylko ta grupa jest zwolniona ze służby wojskowej “ze względu na ich rodzinne, religijne i kulturowe związki ze światem arabskim (który często atakował Izrael), jak również troskę o możliwą podwójną lojalność”.[206]

Przede wszystkim, większość izraelskich Arabów nie nazywa siebie Palestyńczykami. Sondaż JPPI z 2020 roku pokazał, że 51% izraelskich Arabów identyfikuje siebie jako „arabski Izraelczyk”, a kolejne 23% po prostu nazywa siebie „Izraelczykami”. Tylko 7% nazywa siebie Palestyńczykami. W świecie “przebudzenia”, gdzie ludzie mają podobno szanować to, jak inni chcą być nazywani, Amnesty zachowuje się zdecydowanie po barbarzyńsku.

 

Przypis 206 jest z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela. Amnesty sugeruje, że Izrael celowo prowadzi inną politykę wobec izraelskich Arabów i wobec społeczności Druzów/Czerkiesów z powodu obaw o podwójną lojalność, i to rozróżnienie dowodzi, że Izrael dyskryminuje izraelskich Arabów, ponieważ są “Palestyńczykami”. 

 

Cytat z podkreśleniami w kontekście:

Od założenia Izraela (1948 r.) arabscy obywatele byli zwolnieni z obowiązkowej służby w Izraelskich Siłach Obronnych (IDF) ze względu na ich rodzinne, religijne i kulturowe związki ze światem arabskim (który często atakował Izrael), jak również troskę o możliwą podwójną lojalność. Równocześnie zachęca się do dobrowolnej służby wojskowej, co niektórzy wybierają każdego roku. Od 1957 roku na prośbę przywódców ich społeczności, służba w IDF jest obowiązkowa dla druzyjskich i czerkieskich mężczyzn, podczas gdy liczba Beduinów dobrowolnie wstępujących do armii ciągle zwiększa się.

Amnesty próbuje przedstawić to jako dowód oficjalnej izraelskiej dyskryminacji. Rzeczywisty cytat pokazuje, że inne traktowanie przez Izrael różnych grup jest zgodne z tym, jak chcą być traktowane. A Arabowie, którzy chcą zyskać społeczne korzyści, jakie daje służba wojskowa, mają pełną swobodę zrobienia tego.

 

Prawda jest dokładną odwrotnością tego, jak Amnesty próbuje ją przedstawić. 

 

Artykuł Ministerstwa Spraw Zagranicznych warty jest przeczytania. Jest znacznie poprawniejszy i ściślejszy w opisie Izraela niż produkt Amnesty. Uczciwie pisze o problemach, jakie mają Arabowie w społeczeństwie o żydowskiej większości, i pokazuje, jak Izrael stara się poprawić sytuację – a o tym Amnesty nie chce, by czytelnicy się dowiedzieli.

 

Tutaj jest prawda i Izrael nie kłamie o rzeczywistych problemach z pełną równością:

Arabscy obywatele, którzy stanowią ponad jedną szóstą populacji Izraela, istnieją na marginesach kolidujących światów Żydów i Palestyńczyków. Jednak, choć pozostają częścią arabskiego narodu pod względem kultury i tożsamości oraz kwestionują identyfikację Izraela jako państwa żydowskiego, widzą swoją przyszłość jako związaną z Izraelem. W tym procesie przyjęli hebrajski jako drugi język i izraelską kulturę jako dodatkową warstwę w swoim życiu. Równocześnie dążą do osiągnięcia wyższego stopnia uczestnictwa w narodowym życiu, większą integrację w gospodarce i więcej korzyści dla swoich miast i wsi.   

 

Rozwój międzygrupowych stosunków między izraelskimi Arabami i Żydami hamowały głęboko zakorzenione różnice w religii, wartościach i poglądach politycznych. Jednak, dzięki koegzystencji jako dwie samoseparujące się społeczności przez lata doszli do wzajemnej akceptacji, uznania wyjątkowości i aspiracji każdej ze społeczności.  

 

Pluralizm i segregacja:

Jako wieloetniczne, wielokulturowe, wieloreligijne i wielojęzyczne społeczeństwo Izrael ma wiele wzorów nieformalnej segregacji. Choć grupy nie są segregowane przez oficjalną politykę, szereg różnych sektorów w społeczeństwie jest w pewnym stopniu oddzielna i utrzymują silną tożsamość kulturową, religijną, ideologiczną i/lub etniczną.

 

Jednak, mimo dość wysokiego stopnia społecznych podziałów, pewnych nierówności ekonomicznych i przegrzanego życia politycznego społeczeństwo jest stosunkowo zrównoważone i stabilne. Niski poziom społecznych konfliktów między różnymi grupami mimo wewnętrznego potencjału do niepokojów społecznych, można przypisać systemom sądowniczemu i politycznemu w kraju, które reprezentują ścisłą równość prawną i obywatelską.

 

Tak więc Izrael nie jest tyglem społecznym, ale raczej mozaiką stworzoną z różnych grup populacyjnych koegzystujących w ramach demokratycznego państwa.

Amnesty usprawiedliwia swój brak szacunku dla izraelskich Arabów swoją nienawiścią dla izraelskich Żydów.   

 

Siłą Izraela jest respektowanie każdej etnicznej i religijnej grupy i traktowanie ich tak, jak sami chcą być traktowani, z leżącą u podstaw ramą równości wobec prawa, by chronić je przed tym właśnie, o co Amnesty oskarża Izrael. 

 

Izraelska “mozaika” bardziej respektuje prawa człowieka niż zachodnie społeczeństwa, które nalegają na homogenizację. Oczywiście obywatelstwo pociąga za sobą odpowiedzialność, ale jak już pisałem, tolerancja Izraela wobec muzułmanów daleko przekracza tolerancję w większości krajów zachodniej Europy.

 

Ta jedna strona przy uczciwym odczytaniu dowodzi nie tylko liberalizmu Izraela, ale także braku liberalizmu Amnesty. 

 

Zabawne, jak najbardziej “postępowi” ludzie są także najmniej tolerancyjni.  

 

A random example of the Amnesty report's dishonesty

Elder of Ziyon, 8 lutego 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1319 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14
Świat muzułmański musi zjednoczyć się przeciwko Izraelowi     2023-04-12
Was gesagt werden muss (Co musi zostać powiedziane)   Koraszewski   2023-04-11
Antyizraelska polityka Bidena wzmacnia Iran i palestyńskich terrorystów   Tawil   2023-04-10
Wszyscy Kreteńczycy to kłamcy…   Koraszewski   2023-04-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk