Prawda

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 - 00:46

« Poprzedni Następny »


Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami


Yigal Carmon 2023-07-10


Niedawny wzrost brutalnego antysemityzmu na Zachodzie


W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost antysemityzmu na całym Zachodzie.


Przegląd corocznych raportów FBI o przestępstwach z nienawiści sporządzonych w latach 1995-2021 konsekwentnie pokazuje, że Żydzi byli najbardziej atakowaną mniejszością religijną w Stanach Zjednoczonych. [1] Ostatnio FBI poinformowało o 20% wzroście antysemickich przestępstw z nienawiści w 2021 r. w stosunku do 2020 r. [2] W listopadzie 2022 r. dyrektor FBI, Christopher Wray, powiedział, że 63% przestępstw z nienawiści na tle religijnym jest motywowanych antysemityzmem, mimo faktu, że Żydzi stanowią jedynie mniej niż 3% populacji USA. [3] Aktualne statystyki Departamentu Policji Nowego Jorku wskazują, że co 36 godzin w mieście dochodzi do antysemickich przestępstw z nienawiści, z wieloma niezgłoszonymi atakami. [4]


Anti-Defamation League (ADL) zgłosiła 3697 antysemickich incydentów, w tym napaści, nękanie i wandalizm w 2022 r., co stanowi wzrost o 36% w stosunku do 2021 r. ADL określiła poziom incydentów w 2022 r. jako „najwyższą liczbę odnotowaną” od czasu rozpoczęcia corocznego audytu incydentów antysemickich w 1979 r. [5]


W Europie incydenty antysemickie wzrosły o 75% we Francji, 78% w Wielkiej Brytanii i 29% w Niemczech w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. [6]


Biorąc za przykład Niemcy, według niemieckiej organizacji pozarządowej Rias doszło do ponad 2400 incydentów antysemickich zarówno w 2022, jak i 2021 r., a także wzrost brutalnych incydentów antysemickich w 2022 r. w stosunku do 2021 r. [7] Aktywność neonazistów rośnie, a grupy neonazistowskie, takie jak III.Weg, Neue Stärke i Die Heimat – z których wszystkie są nadal legalne w Niemczech – kwitną bez przeszkód. Grupy te świętują takie wydarzenia, jak „Upamiętnienie Bohaterów”, które honoruje i gloryfikuje niemieckich żołnierzy poległych w II wojnie światowej jako męczenników. Ponadto neonazistowskie materiały propagandowe, takie jak książki, muzyka, towary i odzież, są szeroko dostępne w Niemczech w sklepach internetowych. (Więcej informacji o działalności neonazistów w Niemczech znajduje się w Aneksie.)


Izrael i antysemityzm wobec Żydów z diaspory


Faktem jest, że ilekroć wybucha przemoc między Palestyńczykami a Izraelem, następuje wzrost antysemickiej aktywności przeciwko społecznościom żydowskim na Zachodzie, mimo że społeczności te nie mają nic wspólnego z tymi wydarzeniami.


Z pozoru mogłoby się wydawać, że antysemityzm jest wynikiem wydarzeń w Izraelu. Jednak antysemityzm na długo poprzedza powstanie państwa Izrael [8], a obecnie wydarzenia w Izraelu służą w wielu przypadkach jedynie jako pretekst do antysemityzmu wobec Żydów na całym świecie.


Na przykład najbardziej skrajne przypadki antysemityzmu w USA nie były motywowane kwestiami związanymi z Izraelem i jego działaniami:

 • Neonazistowscy protestujący w Charlottesville skandowali „Żydzi nas nie zastąpią!” – nie mówili o Izraelu czy Izraelczykach.
 • Robert Bowers, który dokonał masakry w synagodze Tree of Life w Pittsburghu w 2018 r. (która była najbardziej śmiercionośnym atakiem antysemickim w historii USA), przeprowadził atak na podstawie swojego przekonania, że Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), amerykańska organizacja żydowska założona w 1881 roku, pracowała nad zastąpieniem białych imigrantami z Ameryki Łacińskiej.
 • Zamachowiec z synagogi w Poway, John Earnest, był motywowany między innymi kłamstwem o rytualnym zabiciu Szymona z Trydentu w XV wieku i także nie był zainteresowany Izraelem.

Aby lepiej to zilustrować, od 2003 roku ponad 12 Żydów zostało zabitych z powodów niezwiązanych z Izraelem, w tym 65-letnia lekarka Sarah Halimi, 85-letnia ocalała z Holokaustu Mireille Knoll i 89-letni mężczyzna, Rene Hadjadj. (Więcej szczegółów, w tym o innych morderstwach Żydów we Francji, patrz MEMRI Daily Brief nr 391).


Nie trzeba dodawać, że na całym Zachodzie dochodzi do niezliczonych antysemickich incydentów, które w podobny sposób nie miały związku z Izraelem.


We współczesnej historii pojawiły się wśród Żydów dwa rozwiązania problemu antysemityzmu: pierwsze polegało na asymilacji, a drugie – syjonizm – na utworzeniu państwa żydowskiego i sprowadzeniu do niego wszystkich Żydów z diaspory, przekształcając w ten sposób Żydów w naród wśród innych narodów i położenia kresu antysemityzmowi.


Jednak ustanowienie państwa żydowskiego po 2000 lat wygnania, zamiast wyeliminowania antysemityzmu, miało odwrotny skutek, powodując na przestrzeni lat wzrost nienawiści do Żydów. Ponadto nienawiść do Żydów w diasporze nie rozróżnia między zasymilowanymi i niezasymilowanymi Żydami, o czym świadczy jej tragiczny szczyt – Holokaust (który sam miał miejsce przed powstaniem państwa Izrael).


Dlatego wydaje się, że zarówno syjonizm, jak i asymilacja zawiodły jako rozwiązanie wszechobecnego antysemityzmu.


Jak na ironię, Żydzi zarówno w Izraelu, jak i w diasporze wydają się również wierzyć, że antysemityzm wywodzi się z bieżących wydarzeń w Izraelu. Są tak pochłonięci krytyką Izraela, że nie rozpoznają prawdziwego pochodzenia i natury antysemityzmu na przestrzeni dziejów.


Zachodnia odpowiedź – radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami


Zarówno UE, jak i Biały Dom uznały za konieczne opracowanie kompleksowych strategii przeciwdziałania antysemityzmowi. Strategie te mają jednak na celu bardziej walkę z ideą antysemityzmu niż bezpośrednią walkę z winnymi – antysemitami i ich poplecznikami.


Strategia Komisji Europejskiej UE w sprawie zwalczania antysemityzmu


Europejska odpowiedź, zaprezentowana pod koniec 2021 r. przez biuro Komisji Europejskiej odpowiedzialne za zwalczanie antysemityzmu, składa się z następujących elementów:

 1. Powołanie wysłanników do walki z antysemityzmem w krajach UE. [9]
 2. Organizowanie konferencji na ten temat.
 3. Wydawanie różnych wezwań do działania.
 4. Wspieranie „życia żydowskiego” i zajmowanie się peryferyjnymi problemami, takimi jak koszerne jedzenie i święta żydowskie.
 5. Zwiększona edukacja i świadomość na temat antysemityzmu.
 6. Oświadczenia o potrzebie wzmocnienia walki z antysemityzmem w sieci, bez planu działania i aktywności publicznej.

Niestety, te oświadczenia i wezwania do działania są puste, o czym świadczy fakt, że od lat podjęto bardzo niewiele konkretnych działań przeciwko grupom i działaniom antysemickim w Europie.


W jaki sposób „wspieranie życia żydowskiego” jest częścią przeciwdziałania antysemityzmowi? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zaakceptuje się założenie, że społeczeństwo europejskie jest z natury antysemickie.


Na przykład urząd UE ds. zwalczania antysemityzmu obchodził żydowskie święto Tu Biszwat, które jest początkiem żydowskiego roku rolniczego, najwyraźniej po to, by pokazać, że Żydzi troszczą się o środowisko. Jest to wyraźnie próba obalenia antysemickiego poglądu, że Żydzi różnią się od nie-Żydów.


Drugim, bardziej niesmacznym przykładem jest niemiecki rząd federalny, który niedawno sfinansował projekt organizacji żydowskiej w Berlinie, mający na celu „zmniejszenie uprzedzeń, przekazanie wiedzy o życiu Żydów i stworzenie przestrzeni dla otwartego dialogu w społeczeństwie niemieckim”. Projekt koncentruje się wokół strony internetowej, na której użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące judaizmu, a przykładowe pytania, pomysłowo stylizowane i widoczne na stronie, to: „Czy seks może być koszerny?”, „Czy istnieje żydowski Tinder?”, „Czy Harry Potter jest Żydem?”, „Czy jest Tora w miękkiej oprawie?” i „Czy maca to imię żydowskiego chłopca?” [10]


Przykładowe pytania w finansowanym przez rząd federalny projekcie „zmniejszenia uprzedzeń” wobec Żydów.
Przykładowe pytania w finansowanym przez rząd federalny projekcie „zmniejszenia uprzedzeń” wobec Żydów.

Projekt ten opiera się na założeniu, że niemieccy Żydzi z natury nie są częścią niemieckiej tkanki społecznej i że potrzebny jest „dialog” z nimi. Ponadto przykładowe pytania zwracają uwagę na żydowskie praktyki religijne i kulturowe w sposób, który przedstawia Żydów jako innych niż nie-Żydów, co tylko wzmacnia antyżydowskie stereotypy.


Oczywiste jest, że to paternalistyczne (lub gorzej) podejście jest motywowane dobrymi intencjami. Jednak takie projekty nie rozwiązują problemu działalności antysemickiej w Europie – zamiast zajmować się antysemitami i delegalizować grupy neonazistowskie [11], strategie te zajmują się Żydami, próbując przekonać nie-Żydów, że Żydzi są zwykłymi ludźmi i częścią europejskiej tkanki społecznej.


Tymczasem, jak zauważono powyżej (i w Aneksie), grupy neonazistowskie i organizacje antysemickie kwitną w całej Europie.


Pozornie pozytywne podejście Europejczyków ma niefortunny skutek w postaci odwracania uwagi ludzi od prawdziwego problemu, nieumyślnego tuszowania działalności neonazistów i antysemitów, a tym samym umożliwiania kontynuowania tej działalności bez odpowiedniego zajęcia się nią przez władze.


Żydzi nie potrzebują Niemców (ani nikogo innego) do „wspierania żydowskiego życia”, zwłaszcza gdy jest to substytut konfrontacji z antysemitami i ich pomocnikami. Żydzi potrzebują raczej ochrony swojego życia i walki rządów z neonazistami i antysemitami, a nie antysemityzmu jako ogólnej koncepcji. Jeśli chodzi o życie żydowskie, jest to prywatna sprawa Żydów.


W rzeczywistości odpowiedzialność za zwalczanie antysemitów spoczywa na barkach organów ścigania, niemniej jednak absurdalne jest, że biuro administracyjne UE ds. zwalczania antysemityzmu nie zajmuje się tym w należyty sposób, bowiem publiczne robienie tego jest niezbędnym wstępem do podjęcia kroków zgodnych z ochroną porządku publicznego przeciwko grupom antysemickim.


Narodowa strategia Stanów Zjednoczonych na rzecz zwalczania antysemityzmu


Amerykańska Narodowa Strategia Zwalczania Antysemityzmu z maja 2023 r., która jest szerzej omówiona w MEMRI Daily Brief nr 488, ma również na celu radzenie sobie z antysemityzmem, a nie zwalczanie antysemickich organizacji, grup nienawiści i internetowego podżegania przeciwko Żydom.


Strategia obejmuje kilka przypadków stawiania islamofobii na równi z antysemityzmem i chociaż nienawiść do muzułmanów jest prawdziwym zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych, nie można ich porównywać, ponieważ w Ameryce jest więcej antysemickich przestępstw z nienawiści niż w przypadku jakiejkolwiek innej nienawistnej ideologii. Co więcej, wielu duchownych muzułmańskich w Ameryce głosi antysemityzm i nawołuje do przemocy wobec Żydów, a przez zestawienie antysemityzmu z islamofobią Strategia błędnie stawia razem ofiarę i prześladowcę (patrz projekt MEMRI   Imams in the West).


Warto zauważyć, że arkusz informacyjny opublikowany przez administrację Bidena na temat Strategii wspomina nawet o „zobowiązaniach do zwalczania antysemityzmu i budowania solidarności między społecznościami” przez Council on American-Islamic Relations (CAIR) w celu nauczania społeczności religijnych jak bronić się przed incydentami nienawiści. [12] Włączenie CAIR w te działania jest niezgodne z celami Strategii, ponieważ wielu jej członków jest znanych z wygłaszania antysemickich wypowiedzi, a zatem stanowią część problemu.


Istotnie, strategia wzywa do zmiany sekcji 230 ustawy Communications Decency Act (CDA) z 1997 roku. Biorąc jednak pod uwagę, że od ponad 25 lat sekcja 230 umożliwia praktycznie wszelkiego rodzaju szerzenie nienawiści i podżeganie do przestępstw w Internecie, administracja USA powinna była stanąć na wysokości zadania i podjąć szybkie działania w celu zmiany przepisów, zgodnie z zaleceniami Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Ale zamiast tego, podobnie jak Europejczycy, administracja uciekła się do niewiążących wezwań do działania.


W tym kontekście niektórzy twierdzą, że ograniczanie zachowań ludzi w mediach społecznościowych i pociąganie firm mediów społecznościowych do odpowiedzialności za treści na ich platformach jest naruszeniem podstawowych zasad wolności słowa. W szczególności argument ten jest czasami wysuwany przez właścicieli tych firm, którzy zbijają fortunę na nieograniczonych platformach. W rzeczywistości, argumentują, ich platformy mają wewnętrzne regulacje i nadzór, ale Zachód jest demokratyczny i takie sprawy powinny być regulowane przez wybrane rządy – a nie dobrowolnie przez czerpiące zyski korporacje.


Sekcja 230 nie przyznaje tradycyjnym mediom – prasie, telewizji, radiu – takiego samego immunitetu, z którego korzystają firmy zajmujące się mediami społecznościowymi. Ponoszą odpowiedzialność prawną za publikowane przez siebie treści, ale nikt nie twierdzi, że narusza to ich wolność słowa. Dlatego to twierdzenie dotyczące firm zajmujących się mediami społecznościowymi jest fałszywe.

 

Wniosek


Zarówno europejskie, jak i amerykańskie plany działań przeciwko antysemityzmowi opierają się na błędnym założeniu. Główny problem polega na tym, że ich celem jest walka z antysemityzmem jako ideologią, a nie podejmowanie konkretnych działań przeciwko antysemitom, organizacjom antysemickim i platformom umożliwiającym ich dalszą działalność. To byłoby jak walka z terroryzmem jako pojęciem, a nie walka z samymi terrorystami.


W części II artykułu zaproponujemy skuteczny plan walki z antysemitami i ich poplecznikami na Zachodzie.

 

Aneks – Działalność neonazistowska w Niemczech


MEMRI bada temat rosnącego zagrożenia antysemickiego na Zachodzie w ośmiu różnych językach i codziennie publikujemy raporty. Dziś nasza baza danych zasadniczo funkcjonuje jako encyklopedia na temat działań neonazistów i ekstremistów, którzy prowadzą brutalną działalność białej supremacji w Europie i Stanach Zjednoczonych.


Poniższe przykłady ilustrujące działalność neonazistów i antysemitów w Niemczech nie są nawet wierzchołkiem góry lodowej archiwów MEMRI dotyczących antysemickiej i neonazistowskiej działalności na Zachodzie.


Różne urzędy, wysłannicy i komisarze do walki z antysemityzmem w całej Europie powinni skupić się na tego typu działaniach neonazistowskich i antysemickich, a nie na robieniu PR społeczności żydowskiej.


Niemieckie grupy neonazistowskie


Organizacje neonazistowskie działały w ostatnich latach w Niemczech skutecznie i bez ograniczeń. Trzy wybitne przykłady obejmują:

 • III.Weg [13], która stała się jedną z najbardziej wpływowych i aktywnych partii neonazistowskich ostatnich czasów, z różnymi regionalnymi oddziałami obok podgrup – takich jak National Revolutionary Youth, Body and Spirit oraz Feder und Schwert – działających pod jego parasolem. Warto zauważyć, że III.Weg kładzie nacisk na rekrutację wśród młodzieży.
 • Neue Stärke niedawno rozszerzyła swoje oddziały w całym kraju i ma własną grupę młodzieżową. Dzięki szerokiej gamie działań związanych z budowaniem społeczności, opartych na nazistowskich zasadach, partia nabrała rozpędu i szybko staje się legalną siłą polityczną.
 • Die Heimat Dortmund ma dużą sieć regionalną i wpływowych członków o szerokim zasięgu, takich jak Sascha Krolzig i Alexander Deptolla, który jest liderem znanego klubu MMA Kampf der Nibelungen.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara: III.Weg, Die Heimat Dortmund, Neue Stärke
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara: III.Weg, Die Heimat Dortmund, Neue Stärke

„Upamiętnienie Bohaterów”


Co roku w listopadzie niemieccy neonaziści zbierają się podczas wydarzenia „Upamiętnienie Bohaterów”, które upamiętnia i gloryfikuje niemieckich żołnierzy poległych podczas II wojny światowej jako męczenników. Wydarzenie to obserwuje wiele grup neonazistowskich, w tym III.Weg i Junge Nationalisten.


„Upamiętnienie Bohaterów”
„Upamiętnienie Bohaterów”

Neonazistowska muzyka i gadżety


Neonazistowski raper Dominik Raupbach, znany jako „Kavalier”, wydał niedawno singiel zatytułowany „Kraj waszych przodków” pod szyldem neonazistowskiej wytwórni NDS. Singiel jest dostępny w Sportify, Apple Music i na platformie NDS, a Kavalier rapuje o potrzebie nieustępliwej walki o wyzwolenie niemieckiej ojczyzny, tak jak to czynili „honorowi przodkowie”.


„Kraina waszych przodków” Kavaliera
„Kraina waszych przodków” Kavaliera

Istnieje kilka niemieckich neonazistowskich platform handlowych, takich jak „Druck18”, „PC Records”, „Frontdienst”, „Sturmzeichen Verlag” czy „Sonnenkreuz Verlag”. Platformy te oferują duży asortyment towarów i odzieży, takich jak bluzy, kubki, flagi, ręczniki, plakaty, zabawki, sprzęt, breloczki i inne przedmioty z wytłoczonymi nazistowskimi symbolami i hasłami.Irańskie działania antysemickie w Niemczech


Istnieje również antyżydowska działalność Iranu i powiązanych z nim grup, takich jak Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i Hezbollah. Reżim islamski Iranu jest z natury antysemicki [14] i dlatego IRGC jest wykorzystywany do atakowania synagog i pojedynczych Żydów – niezwiązanych z Izraelem – w strzelaninach i podpaleniach w Niemczech i gdzie indziej. [15] Ponadto, według ostatniego raportu wywiadu niemieckiego rządu federalnego, w Niemczech działa około 1250 członków i sympatyków Hezbollahu. [16]


*Yigal Carmon jest prezesem MEMRI.

 


[1] Federal Bureau of Investigation, Crime Data Explorer. https://cde.ucr.cjis.gov/LATEST/webapp/#/pages/home

[2] Federal Bureau of Investigation, Supplemental Hate Crimes Statistics 2021, March 2023. https://le.fbi.gov/file-repository/supplemental-hate-crime-statistics-2021.pdf/view

[3] Youtube.com/watch?v=4gKg3WMKNjs, November 17, 2022.

[4] "NYC police report 100 anti-Jewish hate crimes since start of year, down from 2022," Times of Israel, June 6, 2023, https://www.timesofisrael.com/nyc-police-report-100-anti-jewish-hate-crimes-since-start-of-year-down-from-2022/

[5] "Audit of Antisemitic Incidents 2022," Anti-Defamation League, March 23, 2023. https://www.adl.org/resources/report/audit-antisemitic-incidents-2022

[6] Antisemitism Worldwide Report 2021, the Center for the Study of Contemporary European Jewry, Tel Aviv University.

[7] Tagesschau.de/inland/gesellschaft/juden-gewalttaten-antisemitismus-100.html, June 27, 2023.

[8] Indeed, it can be traced as early as the 2300-year-old Book of Esther, in which Haman, planning the genocide of the Jews, says to the Persian king: "There is one nation dispersed among the nations [who] keep themselves separate. Their customs are different from those of others, and they do not obey the king's laws; it is not in the king's best interest to tolerate them." (Esther 3:8)

[9] Notably, some of these envoys and commissioners are included in the Wiesenthal Center's 2021 Top Ten report, including the antisemitism commissioner from the state of Baden-Württemberg Michael Blume and the commissioner from Schleswig-Holstein Gehard Ulrich. See Wiesenthal.com/assets/pdf/global_anti-semitism_2021_top_ten.pdf. See also: Juedische-allgemeine.de/politik/beauftragter-fur-antisemitismus-in-der-kritik/, and Jns.org/calls-for-german-bishops-resignation-over-antisemitism-accusations/.

[10] Elnetwork.eu/country/germany/elnet-germany-launches-a-nation-wide-campaign-against-antisemitism/, June 21, 2023.

[11] The German government is indeed working to outlaw the extremist right-wing AfD party, which is not an openly neo-Nazi party, but it is not dealing with openly neo-Nazi groups such as III.Weg, Neue Stärke, and Die Heimat Dortmund.

[12] Whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/25/fact-sheet-biden-harris-administration-releases-first-ever-u-s-national-strategy-to-counter-antisemitism/, May 25, 2023.

[13] See Taking Inspiration From Hitler Youth Programs Of Nazi Germany, Modern German Neo-Nazi Groups Rekindle Nazi 'Volksgemeinschaft' Ideas

[14] See MEMRI Inquiry and Analysis No. 1514, Iranian Regime Marks Qods Day 2020 With Antisemitism, Blood Libels, And Calls For Destruction Of Israel, May 21, 2020; MEMRI Inquiry and Analysis No. 922, The Image Of The Jew In The Eyes Of Iran's Islamic Regime – Part I: Theological Roots, January 25, 2013.

[15] Washingtonpost.com/world/2023/03/06/iran-revolutionary-guard-attacks-germany/, March 6, 2023.

[16] Verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2023-06-20-verfassungsschutzbericht-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3, June 20, 2023.

 

MEMRI Daily Brief Nr 496, 3 lipca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1384 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11
Al-Azhar wyraża uznanie dla terroryzmu Hamasu     2023-10-10
Palestyńskie deklaracje w dniu napaści na Izrael     2023-10-09
Kolejna wojna przeciw Żydom   Koraszewski   2023-10-08
Autonomia Palestyńska przyznaje, że nie ma „izraelskiej okupacji”   Flatow   2023-10-07
Gdzie są palestyńskie ustępstwa na rzecz pokoju?   Tawil   2023-10-05
Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk