Prawda

Piątek, 7 maja 2021 - 12:25

« Poprzedni Następny »


Czy Iran zbroi Zachodni Brzeg?


A. Savyon i Y. Carmon 2014-08-04

23 lipca 2014 Ogłoszenie na stronie Facebooka biura Chameneiego (Źródło: Facebook.com/www.Khamenei.ir)
23 lipca 2014 Ogłoszenie na stronie Facebooka biura Chameneiego (Źródło: Facebook.com/www.Khamenei.ir)

Reżim irański rozpoczął ostatnio kampanię zbrojenia Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i arabskich obywateli Izraela; kampanii przewodzi Najwyższy Przywódca Iranu, Ali Chamenei. 23 lipca 2014 r., w przeddzień irańskiego Dnia Kuds (Jerozolimy), Chamenei powiedział, że „jedynym rozwiązaniem dla Izraela jest jego unicestwienie i likwidacja.


Oczywiście, do tego czasu, zdeterminowany i uzbrojony palestyński ruch oporu i jego rozszerzenie się na Zachodni Brzeg są jedyną drogą postępowania z tym bestialskim reżimem… Dlatego jestem przekonany, że Zachodni Brzeg powinien zostać uzbrojony tak samo jak Gaza. Każdy, kogo obchodzi los Palestyny i kto jest w stanie coś zrobić, powinien działać w tej sprawie w celu zredukowania cierpień i męczarni ludu palestyńskiego przy pomocy swojej silnej ręki..."[1]


Ta kampania odgrywa istotną rolę w strategii Iranu w dwóch żywotnych obszarach, które są całkowicie niezwiązane z wojną w Gazie ani ze sprawą palestyńską: a) służy reżimowi irańskiemu w walce przeciwko światu sunnickiemu, który nasilił naciski na Iran; i b) służy reżimowi irańskiemu w walce z opozycją, tj. obozem pragmatycznym, który ostatnio nasilił ataki na obóz ideologiczny (patrz seria MEMRI o The Struggle Between Khamenei And Rafsanjani Over The Iranian Leadership).


Podczas gdy polityka unicestwienia Izraela jest jedną rzeczą, która w Iranie łączy tzw. obóz ideologiczny i obóz pragmatyczny, gdyż jest to zasada założycielska reżimu, uzbrojenie Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i zbrojenie Arabów izraelskich jest nowym elementem, na który rząd kładzie szczególny nacisk w ostatnich dniach. W każdym ważnym przemówieniu i oświadczeniu rzecznicy reżimu podkreślają potrzebę, by świat sunnicki przestał walczyć z szyitami i dołączył do Iranu w walce przeciwko Izraelowi[2]. Reżim podkreśla także potrzebę jedności w kraju, co jest w rzeczywistości żądaniem, by obóz pragmatyczny zaakceptował władzę obozu ideologicznego.    


Należy wspomnieć, że na poziomie wewnątrzkrajowym ta taktyka odnosi skutek; obóz pragmatyczny pospiesznie stanął u boku reżimu w tej sprawie[3].


Jednak starania o odciągnięcie obozu sunnickiego od walki z Iranem i szyitami nie przyniosły jak dotąd rezultatów. Najwyraźniej świat sunnicki rozumie gambit Iranu i nie godzi się na to; nasila także naciski na szyitów w Iraku i gdzie indziej na Bliskim Wschodzie[4].


Należy wyjaśnić, że ta strategia dywersji nie ogranicza się do słów – reżim irański pracuje nad zrealizowaniem koordynacji działań z przywódcami Hezbollahu i frakcji palestyńskich. Najważniejszy w tych staraniach jest dla Iranu fakt, że zarówno służy to egzystencjalnym interesom Iranu przeciwko zewnętrznemu zagrożeniu sunnickiemu,  jak też służy reżimowi irańskiemu w krajowych rozgrywkach z opozycją.


Niniejsze opracowanie stanowi przegląd wypowiedzi wysokich rangą przedstawicieli kierownictwa irańskiego, wzywających świat sunnicki, by zapomnieli o walce przeciwko szyitom i o rozłamie sunnicko-szyickim, i zamiast tego zjednoczyli się z szyitami przeciwko Izraelowi.


Chamenei: "Świat islamski powinien odłożyć na stronę wszystkie różnice… Zjednoczmy się i wypełnijmy nasz obowiązek religijny i ludzki, żeby pomóc ludności Gazy”  


W przemówieniu 29 lipca 2014 r. do ambasadorów krajów muzułmańskich w Iranie, Chamenei podkreślił potrzebę , by świat islamski – to jest, zarówno szyici, jak sunnici – zjednoczyli się i działali razem przeciwko Izraelowi: „Świat islamski powinien odłożyć na stronę wszystkie różnice i użyć całego swojego potencjału, by spełnić potrzeby ludzi w Gazie, walcząc równocześnie przeciwko haniebnym zbrodniom syjonistów oraz gardząc i potępiając ich zwolenników, szczególnie Amerykę i Wielką Brytanię.


Niestety, wbrew naukom islamu, islamska ummah jest dzisiaj w rozłamie z powodu polityki i dążenia do władzy. Przywódcy krajów islamskich muszą odłożyć na stronę takie motywy i ustanowić zjednoczony, silny i potężny naród. Jeśli dążenie do władzy, zależność od Zachodu i korupcja nie będą dzieliły świata islamskiego, żadne aroganckie mocarstwo Zachodu nie odważy się zaatakować państw islamskich…


Aby zrealizować ten cel, wszystkie rządy islamskie muszą porzucić spory polityczne i niepolityczne między nimi i wszystkie razem muszą pospieszyć na pomoc uciśnionym, którzy drżą w szponach upuszczającego krew wilka syjonistycznego…  Zjednoczmy się i wypełnijmy nasz obowiązek religijny i ludzki, żeby pomóc ludności Gazy przezwyciężyć przeszkody, jakie syjoniści przed nimi ustawiają. Walka ze sprawcami historycznego ucisku w Gazie jest drugim obowiązkiem świata islamskiego..."[5]


Prezydent Rohani: "W celu rozwiązania tych trudnych problemów" związanych z "zaropiałymi guzami rakowymi" IS i reżimu syjonistycznego, “nie mamy innej opcji poza zjednoczeniem świata islamskiego”


Na tym samym spotkaniu, 29 lipca, z ambasadorami krajów muzułmańskich, prezydent Iranu Hassan Rohani porównał „zaropiały guz rakowy” Państwa Islamskiego (IS, poprzednio Państwa Islamskiego Iraku i Syrii lub ISIS) – to jest, mordowanie szyitów przez sunnitów w Iraku – do „syjonistycznego zaropiałego guza rakowego”. Powiedział, że mają one wspólne korzenie i podkreślił, że jedyną rzeczą, która mogłaby rozwiązać ten problem jest jedność sunnicko-szyicka.


„W celu rozwiązania tych trudnych problemów nie mamy żadnej opcji poza zjednoczeniem świata islamskiego, wytłumaczenia miłosierności islamu i zdystansowania się od stagnacji i zafiksowania na sporze sunnicko-szyickim. Globalną strategią Islamskiej Republiki Iranu jest pokój i sprawiedliwość, a w świecie islamskim, strategią irańską jest braterstwo i jedność oraz ustanowienie jednej islamskiej ummah.


Ci, którzy marzą o osłabieniu islamu i muzułmanów, będą musieli wziąć te ambicje ze sobą do grobu. Islamska Republika Iranu mobilizuje wszystkie swoje siły i wszystkie swoje środki na rzecz ustanowienia stabilności i bezpieczeństwa oraz zapobiegania masakrom i rozlewowi krwi, i tworzenia pokoju i sprawiedliwości w regionie. Świat islamski zatriumfuje dzięki przebudzeniu islamskiemu, czujności i jedności, z pomocą Boga"[6].


Także 29 lipca, na spotkaniu rządu z okazji Eid Al-Fitr, Rohani powiedział: "Przywódcy narodu ruszyli całą potęgą do akcji w sprawie Palestyny i Gazy; widzimy to jako część naszego obowiązku religijnego i ludzkiego… Mam nadzieje, że wszyscy muzułmanie na świecie wypełnią swój obowiązek ludzki i islamski w świetle dzikich ataków reżimu syjonistycznego"[7].


Inni przedstawiciele reżimu wzywają do uzbrojenia Zachodniego Brzegu i arabskich obywateli Izraela  


26 lipca Ahmad Vahidi, były minister obrony za prezydenta Mahmouda Ahmadinedżada i były dowódca Sił Kuds w Islamskim Korpusie Strażników Rewolucji (IRGC) powiedział: „Uzbrojenie Zachodniego Brzegu jest strategiczną polityką Przywódcy Chameneiego i jego realizacja zmieni arenę rozwoju sytuacji w Palestynie. Uzbrojenie Zachodniego Brzegu będzie złotą kartą w rękach ruchu oporu ludu palestyńskiego. Rządy islamskie i ci, którzy popierają lud palestyński, muszą użyć wszystkich swoich wysiłków na rzecz uzbrojenia Zachodniego Brzegu, a także obszarów okupowanych od 1948 r. [tj. całego Izraela]. Jak powiedział Przywódca Chamenei, Iran popiera Palestynę całą mocą i we wszystkich wymiarach; oczekuje się, że wymagany wysiłek zostanie wykonany w celu zrealizowania polityki Chameneiego uzbrojenia Zachodniego Brzegu"[8].


28 lipca wielu przedstawicieli Iranu wypowiedziało się podobnie w wywiadach dla agencji informacyjnej Fars, wśród nich Hossein Szejk Al-Islam, przewodniczący Komitetu Poparcia Palestyńczyków i doradca przewodniczącego Madżlisu Alego Ali Laridżaniego; Hossein Knaani-Moqadam, były wysoki funkcjonariusz IRGC; Fathollah Hosseini, członek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Madżlisu[9]. Również artykuł redakcyjny gazety “Kayhan” z 25 lipca, która jest związana z Chameneim, był zatytułowany „Opór w Gazie, intifada na Zachodnim Brzegu”.   


Amir Mousavi, były doradca irańskiego ministra obrony, powiedział w wywiadzie z 25 lipca dla Al-Mayadeen TV, że Iran odkrył skuteczniejsze trasy transferu broni dla Palestyńczyków, włącznie z Jordanią i Wzgórzami Golan, jako wynik walki szyitów przeciwko organizacjom takfiri. Dodał, że z powodu bliskości Zachodniego Brzegu do Tel Awiwu i Hajfy rakiety krótkiego zasięgu będą wystarczające (patrz MEMRI TV Clip. No. 4377).


24 lipca członek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Madżlisu, Ismail Kowsari wypowiadał się w podobnym duchu w wywiadzie dla Fars i tego samego dnia Basidż opublikowała komunikat wzywający rząd do pilnego przedstawienia Madżlisowi propozycji ustawy o uzbrojeniu Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, zgodnie z wypowiedziami Chameneiego[10].

 

Przypisy:

 [1] Khamenei.ir, 23 lipca 2014.

[2] Patrz, na przykład, wypowiedź członka Hamasu dla gazety libańskiej “Al-Safir”, mająca na celu namówienie Hezbollahu, by włączył się w walkę z Izraelem; powiedział on, że obecnie jest okazja dla osi oporu zatriumfowania przeciwko próbom tworzenia sekciarskiej fitna i powstrzymania marginalnych wojen oraz rozpoczęcie odbudowywania osi. „Al-Safir”, Liban, 31 lipca 2014.

[3] W rezultacie, przywódcy obozu pragmatycznego pospieszyli, by wyrazić swoje uczucia anty-izraelskie, by dowieść swojej lojalności wobec celów Islamskiej Rewolucji w Iranie – jeszcze zanim obóz ideologiczny zażądał od nich takich wypowiedzi. Patrz MEMRI, Badania Analizy Nr 1017, 25 lipca 2014 - Dzień Kuds w Iranie: Teheran wzywa do unicestwienia Izraela i uzbrojenia Zachodniego Brzegu.

[4] Patrz artykuł Daouda Al-Basriego w Elaph.com, 26 lipca 2014.

[5] Leader.ir, 29 lipca 2014.  

[6] Leader.ir, 29 lipca 2014.

[7] President.ir, 29 lipca 2014.

[8] Tasnimnews.com, 26 lipca 2014.

[9] Fars, 28 lipca 2014.

[10] YJC.ir, 24 lipca 2014.

Źródło: MEMRI, Badania i Analizy nr 1109 z 1 sierpnia 2014.

Tłumaczenie Małgorzata Koraszewska


A.      Savyon

Dyrektor analiz mediów irańskich MEMRI.

Yigal Carmon

Przewodniczący i współzałożyciel MEMRI (Middle East Media Research Institute).


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Międzynarodówka antysemicka MEF 2014-08-04


Brunatna fala

Znalezionych 853 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk