Prawda

Piątek, 1 marca 2024 - 05:40

« Poprzedni Następny »


Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego


Sheree Trotter 2023-02-09

RIYAD MANSOUR, stały obserwator Palestyny przy ONZ, przemawia do Rady Bezpieczeństwa na spotkaniu, które odbyło się po wizycie ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gvira na Wzgórzu Świątynnym na początku tego miesiąca(źródło zdjęcia: Al Dżazira TV)

RIYAD MANSOUR, stały obserwator Palestyny przy ONZ, przemawia do Rady Bezpieczeństwa na spotkaniu, które odbyło się po wizycie ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gvira na Wzgórzu Świątynnym na początku tego miesiąca

(źródło zdjęcia: Al Dżazira TV)Czy w jakimś równoległym wszechświecie wizyta żydowskiego polityka w najświętszym miejscu judaizmu mogłaby zostać uznana za kontrowersyjną?


Dla tych, którzy nie są wtajemniczeni w orwellowski świat fantazji palestyńskiej polityki, Żyd modlący się w miejscu starożytnych świątyń Izraela wydaje się równie naturalny i niczym nie wyróżniający się jak wilgoć wody czy katolickość papieża. Jednak dla osób indoktrynowanych palestyńską narracją wizyta izraelskiego polityka w najświętszym miejscu judaizmu jest postrzegana jako wysoce prowokacyjna, ryzykująca agresywną reakcję Palestyńczyków i zasługująca na specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) – światowego organu, którego zadaniem jest monitorowanie wrażliwych punktów zapalnych na świecie.


Rada Bezpieczeństwa ONZ spotyka się w sprawie wizyty Ben-Gvira na Wzgórzu Świątynnym, ignorując wszystkie inne ważne kwestie


Chociaż nie było żadnego krwawego powstania, Rada Bezpieczeństwa ONZ rzeczywiście zebrała się. Nieważne: wojna rosyjsko-ukraińska, pogarszająca się sytuacja praw człowieka w Iranie lub nuklearne zbrojenia przez Iran i Koreę Północną. Wszystko to najwyraźniej zostało przebite przez izraelskiego polityka, który miał czelność odwiedzić najświętsze miejsce judaizmu.


13-minutowa cicha wizyta nowego prawicowego ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben-Gvira na Wzgórzu Świątynnym została opisana przez państwa arabskie jako „szturm na dziedziniec meczetu Al-Aksa”. Fałszywe oskarżenie, że wizyta była próbą zmiany status quo i ogólne oburzenie wywołane tym incydentem ignorują fakt, że Żydzi mają prawo odwiedzać Wzgórze Świątynne zgodnie z umową zawartą między Izraelem a Jordanią po wojnie 1967 roku.

 

Izrael przejął kontrolę nad Wzgórzem Świątynnym, ale jego przywódcy postanowili zachować status quo w odniesieniu do kompleksu Al-Aksa, przekazując Jordanii odpowiedzialność za administrację i ustalenia religijne, zachowując jednocześnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wielu uważa teraz to ustępstwo, zaoferowane w nadziei na złagodzenie konfliktu, za błąd.


Żydzi mogą odwiedzać Wzgórze Świątynne tylko w określonych godzinach i poruszać się po określonej trasie. Muszą im towarzyszyć siły bezpieczeństwa. Żydom nie wolno modlić się w miejscu uważanym za centrum judaizmu. Te ograniczenia są nie tylko absurdalne, ale podkreślają fakt, że przestarzały, dyskryminujący system jest narzucany Żydom w sposób, który można uznać jedynie za antysemicki.


Ambasador Alan Baker, dyrektor Instytutu Spraw Współczesnych w Centrum Jerozolimskim i szef Global Law Forum, mówi: „Status quo, który utrwala starą i przestarzałą strukturę społeczną, która już nie istnieje, która praktykuje dyskryminację religijną i zaprzecza lub ogranicza swobodę wyznania, jest rażąco niezgodny z przyjętymi międzynarodowymi normami i koncepcjami równości, praw człowieka, wolności wyznania i kultu, dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, tolerancji, zrozumienia i współpracy”.


DODATKOWO uniemożliwianie Żydom odwiedzania i modlenia się w ich najświętszym miejscu jest bezpośrednim pogwałceniem ich praw ludności rdzennej zgodnie z Deklaracją Praw Ludów Rdzennych 61/295 ONZ .


Jak napisałam gdzie indziej, „ Żydzi są niezaprzeczalnie rdzenną ludnością Jerozolimy, co jest poparte dowodami historycznymi, archeologicznymi i genetycznymi. „Żydzi wyraźnie spełniają kryteria ludów rdzennych, zgodnie z definicjami ONZ: samoidentyfikacja, ciągłość historyczna ze społeczeństwami przedkolonialnymi i/lub przedosadniczymi, silne powiązania z terytoriami i otaczającymi je zasobami naturalnymi oraz odrębność społeczna, ekonomiczna lub systemu politycznego, język, kultura i wierzenia zdeterminowane tak, by zachować i odtwarzać środowiska i systemy przodków jako odrębnych społeczności.


Zarówno Świątynia Salomona, Pierwsza Świątynia, zniszczona przez babilońskich kolonizatorów w 586 roku p.n.e., jak i Druga Świątynia zniszczona przez Rzymian w 70 roku n.e., stały w tym najświętszym dla judaizmu miejscu. To tutaj, zgodnie z tradycją żydowską, Bóg zebrał proch, aby stworzyć Adama, a według Pism Hebrajskich Abraham ofiarował Bogu swego syna Izaaka w akcie posłuszeństwa.


Kiedy muzułmanie podbili Jerozolimę w VII wieku, zbudowali swoje obiekty kultu na miejscu zniszczonych żydowskich świątyń, co było kolonizującym aktem wymazania żydowskiego dziedzictwa. W ostatnich dziesięcioleciach palestyńscy przywódcy nieco niedbale, ale z powodzeniem skonstruowali narrację, która zaprzecza żydowskim historycznym powiązaniom z ich ojczyzną. Nie usatysfakcjonowani kulturowym zawłaszczeniem żydowskiej historii, zrobili kolejny krok uzurpując sobie prawa rdzennych mieszkańców tej ziemi, wbrew wszelkim dowodom historycznym.


Ograniczenia nałożone na Żydów w odwiedzaniu ich świętych miejsc są naruszeniem artykułów Deklaracji Narodów Zjednoczonych 61/295 o prawach ludów rdzennych, w szczególności artykułów 2, 8, 11, 12 i 25.


Artykuły te potwierdzają prawo ludów rdzennych do „wolności od wszelkiego rodzaju dyskryminacji w korzystaniu z ich praw, w szczególności tych wynikających z ich rdzennego pochodzenia lub tożsamości; ... prawo do praktykowania i ożywiania swoich tradycji i zwyczajów kulturowych; ... prawo do zachowania, ochrony i prywatnego dostępu do swoich miejsc religijnych i kulturowych; ...prawo do utrzymania i wzmacniania ich charakterystycznego duchowego związku z tradycyjnie posiadanymi lub w inny sposób zajmowanymi i używanymi ziemiami, terytoriami oraz do zadośćuczynienia za wszelkie działania, których celem lub skutkiem jest pozbawienie ich integralności jako odrębnych narodów lub ich kulturowych wartości lub tożsamości etnicznych”.


Gdyby restrykcje nałożone na naród żydowski były skierowane przeciwko jakiejkolwiek innej grupie, czy to muzułmanów modlących się w Mekce, katolików  modlących się w Watykanie, czy przeciw nam, Maorysom modlącym się w naszych świętych miejscach, słusznie wybuchłby krzyk. Jednak z jakiegoś powodu świat nie ma skrupułów w ograniczaniu praktyk religijnych i kulturowych jednej konkretnej grupy ludzi. To jest z pewnością nieokiełznany antysemityzm.


Jews have indigenous rights to the Temple Mount

Jerusalem Post, 16 stycznia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Sheree Trotter

Pochodzi z plemienia Te Arawa. Ukończyła studia historyczne na University of Auckland, Nowa Zelandia. 


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 350 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak działa kampania „przemocy osadników”.Jednym z wielu niepokojących aspektów kampanii mającej na celu kryminalizację izraelskiej ludności cywilnej jest to, że najwyraźniej jest to pierwszy cel. Następny? IDF.   Glick   2024-02-29
Porwani przez Hamas i ślepota moralna   Collins   2024-02-28
Przykro mi, ale nie ma rozwiązania w postaci dwóch państwUdawanie, że można zawrzeć porozumienie z przywódcami palestyńskimi, otwiera jedynie drzwi do kolejnego 7 października. Izraelczycy nie dadzą się oszukać.   Taub   2024-02-24
Spór o reformę sądownictwa ośmielił wrogów Izraela   Toameh   2024-02-19
Kiedy terroryści rządzą   Bryen   2024-02-18
Izraelczycy nie zgodzą się na nic innego niż pełne zwycięstwo w GazieWykorzystywanie losu porwanych, aby skłonić Izrael do poddania się Hamasowi, jest chorą, manipulacyjną strategią, która jest skazana na polityczną porażkę   Taub   2024-02-12
Dekret prezydencki Bidena powinien nakładać sankcje na Palestyńczyków   Bard   2024-02-09
Arabscy obywatele Izraela wiedzą, że wygrali   Tawil   2024-02-08
Nowy wojskowy mesjasz izraelskiej lewicyWspólny amerykańsko-izraelski plan obalenia Netanjahu z generałem Gadim Eisenkotem w roli głównej zyskuje na popularności w miarę postępu wojny w Gazie   Taub   2024-02-02
Pusty Dzień Pamięci o HolokauścieCi, którzy popierają zawieszenie broni, aby umożliwić ludobójczemu ruchowi antysemickiemu, takiemu jak Hamas, dokonywanie kolejnych rzezi Żydów, nie powinni udawać, że opłakują Sześć Milionów.   Tobin   2024-01-28
Nadwrażliwy Sąd Najwyższy Izraela popełnia dwa błędyNajwyższa władza prawna w kraju pogłębia swoje niepokojące tendencje antydemokratyczne, pokazując, że jest głucha na nastroje narodowe   Taub   2024-01-25
Bezpieczeństwo i solidarność   Collins   2024-01-20
Zwycięstwo jest ważniejsze niż wsparcie USAPremier Izraela Benjamin Netanjahu i jego ministrowie muszą pamiętać, że Izrael nie jest amerykańskim państwem wasalnym.   Glick   2024-01-19
Język propagandy sowieckiej. Postępowy antysyjonizm i trujące dziedzictwo nienawiści zimnowojennej.   Tabarovsky   2024-01-17
Niepokojące rozmowy i gorzkie prawdy   Collins   2024-01-11
Zrozumienie Bliskiego Wschodu wymaga znajomości różnicy między Szalom i Salam   Amos   2024-01-08
Izrael ma prawa   Bryen   2024-01-05
Czy Biden chce, żeby Izrael przegrał wojnę?   Williams   2023-12-27
Ta wojna przyspiesza integrację charedim z izraelskim głównym nurtem     2023-12-22
Ponura przyszłość Izraela: wojna na wyczerpanie na wszystkich frontach   Morris   2023-12-19
Nie stosujcie wobec Żydów dziwacznej, teoretycznie chrześcijańskiej etyki     2023-12-17
Co uchodzi za normalne?   Collins   2023-11-29
Blinken ma klapki na oczach   Bard   2023-11-22
Będziemy się bronić - List z Tel Awiwu   Taub   2023-11-18
List otwarty do Gerszona Baskina i izraelskiego obozu pokojowego   Landes   2023-11-10
Drogi świecie, nie obchodzi mnie to   Lewis   2023-11-08
Dlaczego w Izraelu czuję się jak w domu   Mozias Slavin   2023-11-06
Prawdziwie „proporcjonalną” reakcją na Hamas jest jego eliminacja   Altabef   2023-10-20
Dlaczego Izrael musi prowadzić wojnę ma pełną skalę     2023-10-17
Wojna do samego końca   Greenfield   2023-10-10
Ameryka zdradziła Izrael   Leibovitz   2023-10-09
Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk