Prawda

Piątek, 1 marca 2024 - 04:54

« Poprzedni Następny »


Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie


David Lloyd George Lloyd 2023-07-28

David Lloyd George (1863-1945)
David Lloyd George (1863-1945)

Poniższy esej, napisany przez byłego brytyjskiego premiera Davida Lloyd George'a, został opublikowany w wielu gazetach w lipcu 1923 roku. Odgrzebał go i opublikował w sieci Elder of Ziyon, uznając, że jest ze wszech miar godny uwagi.


Pisał brytyjski premier sto lat temu, że  antysemici kochają prześladowców Żydów bez względu na to, jak są nikczemni, że syjonizm nie ma służyć żydowskiej supremacji, ale dać Żydom równe prawa między narodami, twierdził, że tylko Żydzi mogą zmienić to, co opisuje jako zaniedbane pustkowia Palestyny, w odnoszący sukcesy kraj. 


______________________

 

Londyn, 14 lipca (1923) — Ze wszystkich bigoterii, które niszczą człowieczeństwo nie ma głupszej niż antysemityzm. Nie ma podstawy w rozumowaniu – nie jest zakorzeniony w wierze – nie aspiruje do żadnego ideału – jest tylko jednym z tych oślizgłych i szkodliwych chwastów, które rosną w bagnie nienawiści rasowej. 


Jak całkowicie pozbawiony jest rozumu, można wywnioskować z faktu, że jest on prawie całkowicie ograniczony do narodów, które czczą żydowskich proroków i czczą narodową literaturę Hebrajczyków jako jedyne natchnione przesłanie przekazane ludzkości przez Bóstwo i których jedyna nadzieja zbawienia opiera się na przykazaniach i obietnicach wielkich nauczycieli judaizmu.


Mimo to, w oczach tych fanatyków, dzisiejsi Żydzi nic nie potrafią zrobić dobrze. Jeśli są bogaci, są ptakami drapieżnymi. Jeśli są biedni, są robactwem. Jeśli opowiadają się za wojną, to dlatego, że chcą wykorzystać krwawe waśnie gojów dla własnych korzyści. Jeśli pragną pokoju, są albo instynktownymi tchórzami, albo zdrajcami. Jeśli dają hojnie - a nie ma bardziej hojnych dawców niż Żydzi - robią to w jakimś egoistycznym celu. Jeśli nie dają — to czego można oczekiwać od Żyda? 


Jeśli robotnicy są uciskani przez wielki kapitał, chciwość Żyda jest za to odpowiedzialna. Jeśli robotnicy buntują się przeciwko kapitałowi – jak to miało miejsce w Rosji – również za to obwinia się Żyda. Jeśli mieszka w obcym kraju, musi być prześladowany i wypędzony z niego. Jeśli chce wrócić do swojego kraju, trzeba mu to uniemożliwić. Przez wieki, w każdym kraju, cokolwiek czynił, zamierzał lub czego nie czynił, towarzyszyło echo brutalnego krzyku jerozolimskiego motłochu przeciwko największemu ze wszystkich Żydów – „Ukrzyżuj go!” 


Nic dobrego nie wyszło z narodów, które krzyżowały Żydów. Jest to nędzny i małoduszny sport, pozbawiony wszelkich prawdziwych cech męskości. a ci, którzy się temu oddają, pierwsi uciekną, jeśli będzie w tym jakiś element niebezpieczeństwa. Żydożercy należą na ogół do osób, które znajdowały dobre powody, by uchylać się od służby wojskowej, gdy ich własny kraj był w niebezpieczeństwie. 


Najnowszym przejawem tej nędznej postawy jest agitacja przeciwko osiedlaniu biednych Żydów na ziemi rozsławionej przez ich ojców. Palestyna pod rządami Żydów utrzymywała kiedyś populację 5 milionów. Pod niszczycielskimi rządami Turków ledwo utrzymywała 70-tysięczną populację. Ziemia mlekiem i miodem płynąca to obecnie w większości kamienista i szpetna pustynia. Cytując jednego z najzdolniejszych i najbardziej dalekowzrocznych biznesmenów naszych czasów: „Jest to kraj o ogromnych możliwościach mimo straszliwego zaniedbania jego zasobów w wyniku złych rządów tureckich. Jego wspaniała posiadłość została zniszczona przez stulecia zaniedbań. Turcy wycinali lasy i nigdy nie zadali sobie trudu, by je ponownie zasadzić”. 


Jedną z osobliwości żydożercy jest to, że uwielbia Turka. 


Jeśli Palestyna ma zostać przywrócona do stanu zbliżonego do jej starożytnego dobrobytu, musi to nastąpić przez osiedlenie Żydów na ich ziemi. Stan, do którego ziemia została doprowadzona przez stulecia najbardziej niszczycielskiego ucisku na świecie, jest taki, że odbudowa jest możliwa tylko przez rasę, która z powodów uczuciowych jest przygotowana do poniesienia i znoszenia ofiar w tym celu. 


Jaka jest historia osadnictwa żydowskiego w Palestynie? Nie zaczęło się to od deklaracji Balfoura. Sto lat temu w całej Palestynie było ledwie 10 tysięcy Żydów. Przed wojną było ich 100 tys. Wojna znacznie zmniejszyła te liczby, a imigracja od 1918 r. ledwie wypełniała luki. Przy obecnym zastraszającym tempie postępu upłynie jeszcze wiele lat, zanim osiągnie 200 tysięcy.


Osadnictwo żydowskie rozpoczęło się praktycznie 70 lat temu. Zaczęło się w 1854 — kolejnym roku wojny. Sułtan miał dobre powody, by zjednać sobie Żydów w tym roku, podobnie jak alianci w 1917. Tak więc zaczęło się osadnictwo żydowskie w Palestynie. Od tego dnia postępuje powoli, ale stabilnie. Dostępna ziemia nie należała do najlepszych. Trzeba było negocjować uprzedzenia i obawy. Należało ostrożnie unikać wszystkiego, co miało charakter masowego wywłaszczania arabskich rolników, nawet za gotówkę. Dlatego Żydzi byli często zmuszani do osiedlania się na jałowych wydmach i malarycznych bagnach. 


Wszędzie żydowski rolnik produkuje większe i bogatsze plony niż jego arabski sąsiad. Wprowadził do Palestyny bardziej naukowe metody uprawy, a jego przykład wywiera dobroczynny wpływ na prymitywną uprawę chłopów arabskich. Minie dużo czasu, zanim Kanaan ponownie stanie się krainą mlekiem i miodem płynącą. Nie można zatrzeć skutków zaniedbań i złych rządów przez wieki wydaniem deklaracji. Wycinanie drzew sprawiło, że gleba nie jest chroniona przed ulewnymi deszczami, a skały, które kiedyś były zielone od winnic i gajów oliwnych, zostały nagie. Tarasy, które budowały wieki cierpliwej pracy, zostały zniszczone przez kilka pokoleń tureckiej głupoty. Nie można ich przywrócić w ciągu jednego pokolenia. Jeśli osadnictwo ma się rozwijać na zadowalającą skalę, trzeba dokonać wielkich robót irygacyjnych. 


Palestyna ma pod pewnymi względami zalety dla współczesnego osadnika, które dla jej starożytnych mieszkańców były uszczerbkiem. 


Jej jedna wielka rzeka z dwoma dopływami jest rwąca i ma wielki spadek. Jako źródło energii jest to godne podziwu. Czy to do irygacji, czy do tworzenia nowych gałęzi przemysłu, ten dar lub przyroda Palestyny nadaje się do eksploatacji niemożliwej przed odkryciami naukowymi ubiegłego wieku. Płaskowyż Judei ma opady deszczu, które zebrane w zbiornikach w odpowiednich ośrodkach uczyniłyby ogród z "pustyni judzkiej". Gdyby tak się stało, zarówno Arabowie, jak i Żydzi mieliby udział w dobrobycie.


Niewiele jest krajów na świecie, które w mniejszym stopniu wykorzystały swoje możliwości. Weź jego specjalne atrakcje dla turystów. Byłem zdumiony, gdy odkryłem, że w ciągu całego roku Palestynę odwiedza tylko 15 tysięcy osób. Zawiera najsłynniejsze sanktuaria na świecie. Jego historia jest bardziej interesująca dla najbogatszych ludzi na ziemi i lepiej nauczana ich dzieciom niż historia ich własnego kraju. Niektóre z najmniejszych wiosek są lepiej znane niezliczonym milionom niż wiele dobrze prosperujących współczesnych miast.


Setki tysięcy powinny co roku kłaniać się odwiedzając tę świętą ziemię. Dlaczego tego nie robią? Odpowiedź brzmi: złe rządy tureckie odstraszyły pielgrzymów. Ci, którzy tam pojechali, wrócili rozczarowani i pozbawieni złudzeń. Nowożytni „szpiedzy” po powrocie nie zabrali ze sobą soczystych winogron Eszkolu, aby poruszyć tłum pragnieniem pójścia za ich przykładem. Przywieźli do domu przygnębiające opowieści o nędzy, niewygodach i haraczach, które rozwiały urok i zniechęciły do dalszych pielgrzymek. Ustanowiony rząd daje Ziemi Świętej pierwszą szansę od 1900 lat. Ale jest tak wiele nierozwiniętych krajów, które domagają się uwagi cywilizacji, że Palestyna straci tę szansę, jeśli nie zostanie oddana w opiekę jakimś potężnym wpływom. Jedynie Żydzi mogą odkupić ją z pustkowia i przywrócić jej dawną chwałę. 


W tym zawierzeniu nie ma niesprawiedliwości wobec żadnej innej rasy. Arabowie nie mają ani środków, ani energii, ani ambicji, by wypełnić ten obowiązek. Imperium Brytyjskie ma zbyt wiele ciężarów na swoich barkach, aby pomyślnie przeprowadzić ten eksperyment. Rasa żydowska, ze swoim geniuszem, zaradnością, wytrwałością i, co nie mniej ważne, swoim bogactwem, sama może wykonać to niezbędne zadanie. Deklaracja Balfoura nie jest klauzulą wywłaszczającą, ale umożliwiającą. To tylko karta równości dla Żydów. Oto jej warunki:


Rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osiągnięcie tego celu, przy czym jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że nie uczyni on nic, co mogłoby zaszkodzić obywatelskim czy religijnym prawom istniejących w Palestynie społeczności nieżydowskich oraz prawom i statusowi politycznemu, z jakich Żydzi korzystają w każdym innym kraju”. 


Deklaracja ta została następnie zatwierdzona i przyjęta przez prezydenta Wilsona oraz ministrów spraw zagranicznych Francji i Włoch. 


Syjoniści nie proszą o nic więcej. Ich wrogowie sugerowali, że dążą do ustanowienia żydowskiej oligarchii w Palestynie, która zredukuje arabskiego mieszkańca do stanu poddaństwa wobec uprzywilejowanej mniejszości hebrajskiej. Odpowiedź na ten zarzut znajduje się w memorandum złożonym przez Stowarzyszenie Syjonistyczne do Ligi Narodów: 


„Żydzi nie żądają żadnego przywileju, chyba że będzie to przywilej odbudowy własnym wysiłkiem i poświęceniem ziemi, która – niegdyś była siedzibą kwitnącej i produktywnej cywilizacji, od dawna cierpiała i pozostawała w ruinie. Nie oczekują żadnego uprzywilejowanego traktowania w kwestii praw politycznych lub religijnych. Zakładają jako rzecz oczywistą, że wszyscy mieszkańcy Palestyny, czy to Żydzi, czy nie-Żydzi, będą pod każdym względem traktowani na zasadzie doskonałej równości. Nie szukają udziału w rządzie poza tym, do którego mogą być uprawnieni na mocy konstytucji jako obywatele kraju. Nie proszą o żadne przysługi. Krótko mówiąc, nie proszą o nic więcej niż zapewnioną możliwość pokojowego budowania własnego domu narodowego własnymi wysiłkami i odniesienia sukcesu dzięki własnym zasługom”. 


Jest to skromna prośba, którą ci wygnańcy z Syjonu proponują narodom. I z pewnością sprawiedliwe jest, aby było im to przyznane, a skoro zostało przyznane, to wykonane w sposób, w jaki ludzie honoru wypełniają swoje zobowiązanie. 


Na świecie jest 14 milionów Żydów. Należą do rasy, która przez co najmniej 1900 lat była poddawana prześladowaniom, grabieżom, masakrom i mękom niekończących się szyderstw, rasy, która przetrwała prześladowania, różnorodne tortury fizyczne, materialne i psychiczne zadawane ofiarom; [prześladowania], których zjadliwość i złośliwość, z jaką były podtrzymywane; długi czas w jakich trwały, a przede wszystkim męstwo i cierpliwość, z jaką były znoszone, nie mają sobie równych w historii jakiegokolwiek innego ludu. 


Czy proszą o zbyt wiele, by ci spośród nich, których cierpienia są najgorsze, mogli znaleźć schronienie w ziemi, którą ich ojcowie uświęcili blaskiem geniuszu, wzniosłością myśli, poświęceniem swojego życia i inspiracją ich przesłania dla ludzkości?

 

Link do oryginału: https://elderofziyon.blogspot.com/2023/07/written-100-years-ago-david-lloyd.html

Elder of Ziyon, 21 lipca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska 


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 350 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak działa kampania „przemocy osadników”.Jednym z wielu niepokojących aspektów kampanii mającej na celu kryminalizację izraelskiej ludności cywilnej jest to, że najwyraźniej jest to pierwszy cel. Następny? IDF.   Glick   2024-02-29
Porwani przez Hamas i ślepota moralna   Collins   2024-02-28
Przykro mi, ale nie ma rozwiązania w postaci dwóch państwUdawanie, że można zawrzeć porozumienie z przywódcami palestyńskimi, otwiera jedynie drzwi do kolejnego 7 października. Izraelczycy nie dadzą się oszukać.   Taub   2024-02-24
Spór o reformę sądownictwa ośmielił wrogów Izraela   Toameh   2024-02-19
Kiedy terroryści rządzą   Bryen   2024-02-18
Izraelczycy nie zgodzą się na nic innego niż pełne zwycięstwo w GazieWykorzystywanie losu porwanych, aby skłonić Izrael do poddania się Hamasowi, jest chorą, manipulacyjną strategią, która jest skazana na polityczną porażkę   Taub   2024-02-12
Dekret prezydencki Bidena powinien nakładać sankcje na Palestyńczyków   Bard   2024-02-09
Arabscy obywatele Izraela wiedzą, że wygrali   Tawil   2024-02-08
Nowy wojskowy mesjasz izraelskiej lewicyWspólny amerykańsko-izraelski plan obalenia Netanjahu z generałem Gadim Eisenkotem w roli głównej zyskuje na popularności w miarę postępu wojny w Gazie   Taub   2024-02-02
Pusty Dzień Pamięci o HolokauścieCi, którzy popierają zawieszenie broni, aby umożliwić ludobójczemu ruchowi antysemickiemu, takiemu jak Hamas, dokonywanie kolejnych rzezi Żydów, nie powinni udawać, że opłakują Sześć Milionów.   Tobin   2024-01-28
Nadwrażliwy Sąd Najwyższy Izraela popełnia dwa błędyNajwyższa władza prawna w kraju pogłębia swoje niepokojące tendencje antydemokratyczne, pokazując, że jest głucha na nastroje narodowe   Taub   2024-01-25
Bezpieczeństwo i solidarność   Collins   2024-01-20
Zwycięstwo jest ważniejsze niż wsparcie USAPremier Izraela Benjamin Netanjahu i jego ministrowie muszą pamiętać, że Izrael nie jest amerykańskim państwem wasalnym.   Glick   2024-01-19
Język propagandy sowieckiej. Postępowy antysyjonizm i trujące dziedzictwo nienawiści zimnowojennej.   Tabarovsky   2024-01-17
Niepokojące rozmowy i gorzkie prawdy   Collins   2024-01-11
Zrozumienie Bliskiego Wschodu wymaga znajomości różnicy między Szalom i Salam   Amos   2024-01-08
Izrael ma prawa   Bryen   2024-01-05
Czy Biden chce, żeby Izrael przegrał wojnę?   Williams   2023-12-27
Ta wojna przyspiesza integrację charedim z izraelskim głównym nurtem     2023-12-22
Ponura przyszłość Izraela: wojna na wyczerpanie na wszystkich frontach   Morris   2023-12-19
Nie stosujcie wobec Żydów dziwacznej, teoretycznie chrześcijańskiej etyki     2023-12-17
Co uchodzi za normalne?   Collins   2023-11-29
Blinken ma klapki na oczach   Bard   2023-11-22
Będziemy się bronić - List z Tel Awiwu   Taub   2023-11-18
List otwarty do Gerszona Baskina i izraelskiego obozu pokojowego   Landes   2023-11-10
Drogi świecie, nie obchodzi mnie to   Lewis   2023-11-08
Dlaczego w Izraelu czuję się jak w domu   Mozias Slavin   2023-11-06
Prawdziwie „proporcjonalną” reakcją na Hamas jest jego eliminacja   Altabef   2023-10-20
Dlaczego Izrael musi prowadzić wojnę ma pełną skalę     2023-10-17
Wojna do samego końca   Greenfield   2023-10-10
Ameryka zdradziła Izrael   Leibovitz   2023-10-09
Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk