Prawda

Czwartek, 8 grudnia 2022 - 20:07

« Poprzedni Następny »


Jerozolima 1948-1967- 2020


Gerald Steinberg 2020-05-31

Żydzi uciekający z Dzielnicy Żydowskiej po arabskim pogromie w 1929 roku (Library of Congress)

Żydzi uciekający z Dzielnicy Żydowskiej po arabskim pogromie w 1929 roku (Library of Congress)Okropne lata, kiedy Jordania miała kontrolę nad Jerozolimą, kiedy Żydom zabraniano dostępu do ich świętych miejsc, są najlepszym dowodem na to, że wspólna administracja jest utopią.   

Dla mnie, mieszkańca Jerozolimy, to jak bardzo nowożytna historia naszego miasta jest maltretowana, zniekształcana i podrabiana przez dziennikarzy, zagranicznych polityków i dyplomatów oraz różnych niedbających o fakty badaczy, jest ciągłym źródłem frustracji, szczególnie w okolicach Dnia Jerozolimy.    


W kółko powtarza się nam, że „Wschodnia Jerozolima” oraz „Stare Miasto” zostały zabrane Jordanii przez Izrael w 1967 roku. Oczywiście bez wspomnienia wszystkiego co działo się w tym mieście w latach między 1948 a 1967 rokiem. Poza Izraelem fałszywa narracja pokazująca  Palestyńczyków wyłącznie jako ofiary, a Izrael jako „okupanta” całkowicie wyparła prawdziwą historię i propaganda zastąpiła rzeczywistość.


Trwający wpływ jordańskiej okupacji z lat 1948-1967 jest kluczowy dla zrozumienia powszechnej odmowy akceptacji wspaniałych pokojowych pomysłów ponownego podziału miasta, obejmujących miraże „wspólnej administracji” i umiędzynarodowienia. Tego rodzaju kreatywna polityka może brzmieć dobrze dla ucha, jednak historia jordańskiej okupacji przypomina nam, że w praktyce, takie wizje prowadziłyby do powrotu okropnych praktyk.     


Żydzi mieszkali w Jerozolimie zawsze i przed rokiem 1948 od wielu dziesiątków lat stanowili w tym mieście większość mieszkańców. Niszczenie i etniczna czystka starożytnej Dzielnicy Żydowskiej Starego Miasta zaczęło się wraz z rezolucją ONZ o podziale z 27 listopada 1947 roku. Siły arabskie zablokowały drogę z Tel Awiwu do Jerozolimy i izraelskie wysiłki przerwania tej blokady nie powiodły się, powodując ogromne straty w ludziach. Posiłki nie mogły dotrzeć i 28 maja 1948 armia jordańska (znana jako „Legion Arabski”) zdobyła Dzielnicę Żydowską.


Jordański dowódca, Abdallah el-Tal, chwalił się, że “Operacje zaplanowanej destrukcji rozpoczęły się... Zaledwie w cztery dni po naszym wejściu do Jerozolimy Żydowska Dzielnica Jerozolimy została cmentarzyskiem.” (Disaster of Palestine, Cairo 1959) Wszyscy żydowscy mieszkańcy zostali wygnani – czystka etniczna była całkowita. Żydom zabroniono dostępu do Wzgórza Świątynnego, zburzonego przez Rzymian w 70 roku naszej ery oraz do Zachodniej Ściany, która ocalała. (To były i są najświętsze miejsca dla wyznawców judaizmu).   


Już po upadku Dzielnicy Żydowskiej zwycięzcy prowadzili systematyczną desekrację liczących 3000 tysiące lat pozostałości żydowskiej Jerozolimy. 57 starych synagog, bibliotek, i ośrodków studiów religijnych zostalo zdewastowanych, a 12 zburzono z premedytacją. Te, które pozostały, zostały zmienione w stajnie dla kóz, owiec i osłów. Prośby skierowane do ONZ i do międzynarodowej społeczności, aby zatrzymać zniszczenia i ogłosić Stare Miasto ”miastem otwartym” pozostały bez odpowiedzi.         


Co więcej, tysiące nagrobków ze starożytnego cmentarza na Górze Oliwnej wykorzystano do budowy chodników i dróg oraz jako materiał budowlany w koszarach jordańskiej armii. Po wojnie 1967 roku Izraelczycy, którzy weszli na teren cmentarza na Górze Oliwnej, zobaczyli zniszczone groby, roztrzaskane kamienie nagrobne, dowiedzieli się ”że jordańscy żołnierze i lokalni mieszkańcy zabierali kamienie nagrobne do budowy”. Nagrobki były rozbijane lub w całości używane do budowy przystanków autobusowych, schodów itp. Wiele grobów było otwartych, ludzkie kości były rozrzucone. Część cmentarza zmieniono na parking, przecinała go asfaltowa droga. U szczytu cmentarza zbudowano hotel Intercontinental. Sadar Khalil, wyznaczony przez rząd jordański jako oficjalny opiekun cmentarza, zbudował na nim swój dom, używając do budowy zrabowane kamienie nagrobne.


W 1967, natychmiast po wojnie, opublikowano wiele zdjęć, żydowskich kamieni nagrobnych na terenie jordańskich koszar, takich jak El Azariya, w palestyńskiej dzielnicy, gdzie zrobiono z nich ścieżki, schody i chodniki.


Po zakończeniu wojny 1948 roku zaczęły się nogocjacje i przedstawiciele Izraela kładli nacisk na sprawę dostępu do Żydowskiej Jerozolimy. Artykuł VIII izraelsko-jordańskiego Porozumienia o Zawieszeniu Broni, podpisanego 3 kwietnia 1949 roku, wzywał do ustanowienia Specjalnego Komitetu, “składającego się z dwóch przedstawicieli każdej strony w celu sformułowania uzgodnionych planów” w tym ”swobodnego dostępu do miejsc świetych i instytucji kulturalnych  oraz korzystania z cmentarza na Górze Oliwnej”.   


Przedstawiciele stron i międzynarodowi mediatorzy solennie zadeklarowali, ”że jest możliwość, iż drogi do Świętych Miejsce będą otwarte, tak aby Żydzi mogli dotrzeć do Ściany Płaczu jeszcze podczas najbliższego Pesach. Problem dostępu do Świętych Miejsc pozostawiono do rozwiązania lokalnym władzom wojskowym i wydawało się,  że ”jest dostatecznie dużo dobrej woli po obu stronach, aby było to możliwe”. Nic takiego się nie stało, ta klauzula nigdy nie była respektowana.        


Nadal składano obietnice, Glubb Pasha, brytyjski dowodca Legionu Arabskiego, zapowiadał, że ”arabska i żydowska populacja Jerozolimy będą w odrębnych  miastach z ’wolnym handlem i wymianą między nimi’. Arabowie będą gotowi, by pozwolić Żydom na dostęp do ich świętych miejsc, a szczególnie do Ściany Płaczu, znajdującej się obecnie w kontrolowanym przez Arabów Starym Mieście”. Aczkolwiek było wiele dyskusji na ten temat i skarg ze strony Izraela, strona jordańska nigdy nie  dotrzymała umów, a ONZ nie uchwaliła żadnej rezolucji potępiającej takie traktowanie żydowskich miejsc świętych.     


W 1954 roku delegacja brytyjska poprosiła generała Vagna Bennike, dowódcę oddziałów pokojowych ONZ, aby przekazał prośbę o zezwolenie niewielkiej grupie Żydów (głównie obywateli amerykańskich i brytyjskich) ”na przejście na Stare Miasto, aby mogli się pomodlić przy Zachodniej Ścianie”. Podobne prośby były składane do przedstawicieli USA. W odpowiedzi na jedną z takich próśb amerykański Sekretarz Stanu, Henry A. Byroade, odpowiedział, że z powodu ”niefortunnych napięć” między Izraelem a Jordanią ”nie można wypracować praktycznych rozwiązań”.


W 1956, generał E. L. M. Burns, dowódca nadzorujących zawieszenie broni sił pokojowych ONZ, został również poproszony o podjęcie z Jordańczykami i ich brytyskimi mentorami sprawy pogwałceń Artykułu VIII – swobodnego dostępu do Zachodniej Ściany na Starym Mieście. Organizacja Narodów Zjednoczonych odmówiła pomocy w tej sprawie, ignorując dyskryminację i pogwałcenia Umowy o Zawieszeniu Broni. Mimo że prowadzono nadal dyskusję o umiędzynarodowieniu Jerozolimy, nie wspomniano nawet o odmowie dostępu do żydowskich Miejsc Świętych.       


Równiez Watykan odmówił interwencji w sprawie pozwolenia Żydom na odwiedzanie ich świętych miejsc. Na forum ONZ, ambasador Izraela Abba Eban podkreślał, że chociaż chrześcijańskie i muzułmańskie miejsca święte w Jerozolimie są dostępne, ”Zachodnia Ściana, najświętsze sanktuarium judaizmu i najstarsze miejsce święte w Jerozolimie, mimo solennych obietnic i zapewnień, ma zamknięty dostęp dla wiernych”.  W Knesecie izraelscy politycy mówili, że ”ten odrażający fakt  nie szokuje świata, tak bardzo zatopionego w materializmie, że niebawem nie będzie miejsca dla żadnej świętej idei.” Zdarzało się, że Żydzi byli łapani i zatrzymywani, kiedy próbowali przekroczyć dzielącą miasto linię demarkacyjną, żeby dotrzeć do Zachodniej Ściany i tam się pomodlić.             

Każdego roku w święto Tisza b’Av i podczas trzech świąt pielgrzymek, izraelska prasa i politycy oraz przywódcy religijni przypominali fakt, że Artykuł VIII Porozumienia jest systematycznie łamany i wzywali izraelski rząd „by okazał większą aktywność w tej sprawie”. Raz za razem różne grupy ponawiały apele do ONZ i do Stanów Zjednoczonych oraz do pozostałych „wielkich mocarstw” by podjęto interwencję i zmuszono Jordanię  do respektowania zobowiązań podpisanych w Porozumieniu i pozwoliły religijnym Żydom na dostęp do Zachodniej  Ściany – najbardziej świętego  miejsca w żydowskiej religii.       


Minęły 53 lata od czasu kiedy Izraelska Armia Obronna zakończyła oblężenie i połączyła Jerozolimę z jej starożytnym dziedzictwem oraz kiedy zaczęto odbudowę budynków zniszczonych i zbezczeszczonych podczas jordańskiej okupacji. Dla nas Dzień Jerozolimy jest przypomnieniem o konieczności uczenia historii tego miasta  i pilnowania, aby propagandowe kampanie i zmyślone narracje  nie odniosły triumfu.     


Jerusalem:1948, 1967, 2020

Times of Israel, 22 maja 2020

Tłumaczenie: Andrzej KoraszewskiGerald Steinberg 

Urodzony w Wielkiej Brytanii, studiował fizykę i równolegle  historię Bliskiego Wschodu, ma doktoraty z fizyki i z teorii zarządzania, jest profesorem nauk politycznych na Bar Ilan University. Założyciel NGO Monitor, instytutu śledzącego działalność międzynarodowych NGO na Bliskim Wschodzie.  

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 264 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk