Prawda

Czwartek, 29 lipca 2021 - 02:17

« Poprzedni Następny »


Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji


Daniel Krygier 2019-06-12

Israeli Arab Parliament members at the Israeli Supreme Court in Jerusalem, March 13, 2019. (Flash90/Noam Revkin Fenton)
Israeli Arab Parliament members at the Israeli Supreme Court in Jerusalem, March 13, 2019. (Flash90/Noam Revkin Fenton)

Czy Dania jest duńska, czy demokratyczna? Większość Duńczyków prawdopodobnie uznałaby to pytanie za więcej niż dziwaczne, ponieważ Dania jest zarówno duńska, jak demokratyczna. W Danii jest wiele mniejszości etnicznych, kulturowych i religijnych. Jednak jedynym oficjalnym językiem jest duński, państwową religią jest luteranizm, a oficjalna kultura jest duńska.

Antysyjonistyczni przywódcy izraelskich Arabów i ich lewicowi zwolennicy wypaczają prawdziwe znaczenie demokracji przez zamazywanie linii między równością obywatelską a prawami narodowymi.


Zwracając się do tłumu podczas niedawnego wiecu opozycji przeciwko premierowi Benjaminowi Netanjahu, przywódca partii izraelskich Arabów, Ayman Odeh, powtórzył znajomą mantrę:  


“Jestem tutaj dzisiaj, ponieważ wierzę, że bez równości nie ma demokracji”.


Powierzchownie, ta wypowiedź wydaje się całkowicie rozsądna i słuszna. Fundamentalną zasadą demokracji jest przyznanie obywatelskiej równości wszystkim obywatelom, niezależnie od pochodzenia etnicznego, płci, religii i przynależności politycznej.


Jednak przywódców izraelskich Arabów, takich jak Odeh, nie interesuje autentycznie obywatelska równość arabskich i żydowskich obywateli Izraela. Radykalni politycy arabscy w Knesecie w ostatecznym rachunku – pod przykrywką „demokracji” i „równości” - dążą do rozwiązania żydowskiego państwa narodowego.   


Państwo żydowskie ma równość obywatelską między swoimi arabskimi i żydowskimi obywatelami. Izraelscy Arabowie mają tę samą wolność słowa, prawo do głosowania, prawo do edukacji i prawo do opieki zdrowotnej jak izraelscy Żydzi.


Izrael od lat dużo inwestuje w integrację swoich arabskich obywateli. Choć ta praca nadal trwa, są niezaprzeczalne osiągnięcia. W momencie ponownych narodzin Izraela w 1948 roku analfabetyzm był szeroko rozpowszechniony wśród arabskich obywateli. Dzisiaj olbrzymia większość izraelskich Arabów jest piśmienna i coraz więcej młodych izraelskich Arabów studiuje na wyższych uczelniach.


Arabska społeczność Izraela przeszła radykalny proces modernizacji. Odkładając na bok politykę, jeśli chodzi o mentalność i styl życia młodzi izraelscy Arabowie mają coraz więcej wspólnego z młodymi izraelskimi Żydami niż z ich domniemanymi braćmi i siostrami w sąsiednich despotycznych krajach o arabskiej większości.  


Jak na ironię, główny sprzeciw wobec pełnej integracji izraelskich Arabów w izraelskim społeczeństwie pochodzi ze strony radykalnych arabskich polityków w Knesecie i ekstremistycznych imamów. Podczas gdy twierdzą, że reprezentują w parlamencie arabskich obywateli Izraela, arabscy przywódcy, tacy jak Odeh, nieproporcjonalnie skupiają się na zewnętrznym konflikcie arabsko-izraelskim.   


Przywódcy izraelskich Arabów brzmią bardziej jak tuby reżimu Abbasa w Ramallah niż jak prawdziwi reprezentanci swoich izraelsko-arabskich wyborców. Badania pokazują, że coraz większa liczba młodych Izraelczyków arabskich nie uważa, że arabskie partie w Knesecie ich reprezentują.


Gdyby Ayman Odeh i jemu podobni autentycznie dbali o obywatelską równość między arabskimi i żydowskimi obywatelami, skupiliby swoje wysiłki na dalszym wciąganiu izraelskich Arabów do nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa Izraela.  


Odeh i jego towarzysze nie mówią otwarcie, że sprzeciwiają się istnieniu żydowskiego państwa narodowego. Jednak za tą umiarkowaną fasadą chcą zniszczenia Izraela jako ojczyzny narodu żydowskiego. To jest powodem, dla którego oni i ich lewicowi zwolennicy sprzeciwiają się prawu o żydowskim państwie narodowym, które po prostu stwierdza to, co oczywiste: Izrael jest demokratycznym, żydowskim państwem narodowym.   


Pojęcie “równości” dla ludzi takich jak Odeh i Tibi znaczy zastąpienie państwa żydowskiego przez ”państwo neutralne”. Przez propagowanie „prawa powrotu” milionów wrogich, urodzonych za granicą Arabów, ostatecznym celem Odeha jest przekształcenie Izraela w kolejny kraj o większości muzułmańsko-arabskiej.


Podczas gdy Hamas dąży do zniszczenia Izraela środkami militarnymi, arabscy posłowie do Knesetu, tacy jak Odeh, dążą do zniszczenia Izraela środkami politycznymi i demograficznymi.  


Rodzaj “demokracji” i “równości”, jakich żądają, nie istnieje w żadnym innym demokratycznym państwie narodowym. Nie ma demokratycznych państw, które są „neutralne” pod względem tożsamości, kultury, religii i języka. Nikt nie żąda, by państwa takie jak Dania lub Japonia wybierały między swoimi narodowymi i demokratycznymi składnikami.   


Podczas gdy Dania jest liberalną demokracją, jest także wyraźnie duńska. Jej jedynym oficjalnym językiem jest duński i jej oficjalną religią jest luteranizm. Chrześcijański krzyż widnieje na duńskiej fladze, która jest jedną z najstarszych na świecie flag narodowych. Podobnie jak Izrael, europejskie demokratyczne państwa narodowe, takie jak Dania, Niemcy i Szwecja, mają duże religijne mniejszości z Bliskiego Wschodu i innych części świata.


Jednak arabski nie jest oficjalnym językiem w Szwecji, ani turecki nie jest oficjalnym językiem w Niemczech. Od mniejszości w tych krajach oczekuje się, że zintegrują się i będą respektować wartości i tradycje większości społeczeństwa. Europejskim demokracjom na ogół nie udało się zintegrować rosnących liczb północnoafrykańskich i bliskowschodnich imigrantów. Niemniej mało kto pyta, czy Dania może być zarówno duńska, jak demokratyczna.


Rewolucja Francuska dała obywatelstwo Żydom i innym mniejszościom. Podczas gdy Żydzi otrzymali wolność wyznania, oczekiwano od nich, że w asymilują się i w pełni przyjmą francuską tożsamość, kulturę i język, co na ogół zrobili.  


Izraelscy Arabowie zasługują na równe prawa obywatelskie w Izraelu. Drogą do pełnej realizacji tego jest dalsza integracja i porzucenie żądań zniszczenia żydowskiego państwa narodowego.


How Israeli Arab leaders distort the meaning of democracy

World Israel News, 2 czerwca 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Daniel Krygier 

Izraelski politolog, analityk w Haym Salomon Center.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Dziękuję za komentarz. kuba 2019-06-12
1. Od szczegółu do ogółu kuba 2019-06-12


Syjonizm

Znalezionych 208 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk