Prawda

Niedziela, 3 marca 2024 - 17:51

« Poprzedni Następny »


Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku


Centrum Dziedzictwa Babilońskiego Żydostwa w Izraelu 2023-03-12

Ustawa o zrzeczeniu się obywatelstwa została opublikowana w oficjalnej gazecie rządowej al-Qara, in 1950 r.
Ustawa o zrzeczeniu się obywatelstwa została opublikowana w oficjalnej gazecie rządowej al-Qara, in 1950 r.

Pod koniec 1949 roku nikt nie spodziewał się, że w ciągu dwóch lat większość Żydów zniknie z Iraku i pozostanie ich niespełna dziesięć tysięcy. Ale w tym okresie rozpoczęło się wiele wydarzeń, które odegrały ważną rolę w napędzaniu procesu wyjazdów. W grudniu 1949 r. zniesiono stan wyjątkowy, który obowiązywał w Iraku od połowy maja 1948 r., kiedy to armia iracka dołączyła do armii krajów arabskich, które wyruszyły na wojnę z Izraelem. 


Przywrócono prawo cywilne, a nielegalne wyjazdy z Iraku, które w okresie stanu wyjątkowego wiązały się z wieloletnimi karami więzienia, ponownie stały się zaledwie naruszeniem ustawy paszportowej, grożącym maksymalną karą sześciu miesięcy pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 100 dinarów. Rozpoczął się masowy exodus Żydów, którzy w ciągu ostatniego półtora roku doznali szkód i krzywd politycznych oraz ekonomicznych.


Tysiące Żydów przedostało się do granicy iracko-irańskiej, większość z nich przekroczyła granicę w rejonie Basry, a inni przeszli przez Amarę i Hanakin. W ciągu pięciu miesięcy, od stycznia do maja 1950 r., do Teheranu przybyło około 4000 Żydów, a stamtąd przewieziono ich samolotem do Izraela. Wśród uciekinierów byli prześladowani przez władze syjoniści i komuniści oraz bezrobotna młodzież, dotkliwie dotknięta kryzysem gospodarczym w Iraku i polityką dyskryminacji wprowadzoną od 15 maja 1948 r., która obejmowała masowe wyrzucanie Żydów z posad państwowych, ograniczenia na pozwolenia importowe i ograniczenia w podróżowaniu kupców żydowskich. Żydów nie przyjmowano na wyższe uczelnie.


Tej ucieczce towarzyszył znaczny transfer środków. Zubożali Żydzi zaczęli sprzedawać majątek, aby przeżyć, a inni zaczęli przemycać pieniądze do Iranu w obawie przed konfiskatą. Wyjazd tych grup i przemyt pieniędzy zachwiał istniejącym porządkiem i wzmógł niepokoje w Iraku. Władze próbowały zakończyć ucieczki, ale bez rezultatu: duże łapówki płacone przez uciekinierów kupowały pomoc wojska i policji, a Iran, który współpracował z Izraelem, odrzucał wielokrotne prośby o ekstradycję uchodźców do Iraku, wręcz zachęcając do dalszych ucieczek. Rząd iracki nie odważył się również zaostrzyć kar wobec uciekających Żydów w obawie przed krytyką ze strony krajów zachodnich.


Rozwiązaniem zaproponowanym przez iracki rząd, kierowany przez premiera Tawfiqa al-Suwaidiego, była „ustawa o zrzeczeniu się obywatelstwa”, która zezwalała Żydom na legalne opuszczenie Iraku. Ustawa została zatwierdzona 5 marca przez iracki parlament i senat i opublikowana 9 marca 1950 r. Nuri al-Said, najpotężniejszy wówczas człowiek w Iraku, nie brał udziału w uchwalaniu ustawy, ale trudno uwierzyć, że o tym nie wiedział i nie poparł. Nowe prawo stwierdzało m. in.:


Rada Ministrów może podjąć decyzję o pozbawieniu obywatelstwa irackiego każdego irackiego Żyda, który dobrowolnie chce raz na zawsze opuścić Irak, po podpisaniu specjalnego formularza przed urzędnikiem wyznaczonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych. […] Niniejsza ustawa obowiązuje przez rok od dnia jej wejścia w życie. Może zostać odwołana w dowolnym momencie w tym okresie dekretem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym.


Prawo miało dwa cele:

  1. Położyć kres nielegalnemu exodusowi Żydów z Iraku do Iranu i stamtąd do Izraela, monitorować organizację wyjazdów i monitorować wydatki kapitałowe oraz zapobiegać przemytowi obcej waluty, a także pozbyć się szczególnie aktywnego elementu agitacyjnego z Partii Komunistycznej i zlikwidować syjonistyczne podziemie.
  2. Przywrócenie poczucie bezpieczeństwa Żydom, którzy pozostaną w Iraku. Rząd spodziewał się, że większość Żydów będzie wolała pozostać i w ten sposób wyrazi deklarację wierności Irakowi i krytykę syjonizmu. W efekcie poprawiłyby się nastroje wobec Żydów, przywróciło bezpieczeństwo i stabilność, a to z kolei doprowadziłoby do ożywienia gospodarczego. Poprawie uległby także wizerunek Iraku w oczach państw zachodnich.

Ustawa o zrzeczeniu się obywatelstwa przewidywała, że Żydzi, którzy zdecydują się na wyjazd, zrzekną się irackiego obywatelstwa i prawa powrotu do Iraku, otrzymają „dokumenty podróży” i opuszczą Irak w określonym czasie nieprzekraczającym 20 dni. Rząd iracki oszacował, że liczba wyjazdów wyniesie 6 -7 tysięcy; Ibrahim al-Kabir, jeden z przywódców społeczności, przewidywał, że liczba osób wyjeżdżających nie przekroczy 25 tysięcy, podczas gdy izraelskie szacunki były wyższe i przewidywały wyjazd z Iraku 30-70 tysięcy Żydów.


Na pierwszy rzut oka prawo wydawało się być właściwym rozwiązaniem dla emigracji kilku tysięcy Żydów. Ustawa zawierała jednak pewne problematyczne elementy.

  1. Prawo ograniczało się tylko do Żydów i tym samym narażało ich na nieprzyjazne działania, co rzeczywiście miało miejsce rok później, wraz z zamrożeniem mienia imigrantów.
  2. Ustawa koncentrowała się na odbieraniu obywatelstwa Żydom zarejestrowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a także obejmowała  rezygnację z prawa powrotu  do Iraku. Czyniąc to, rząd iracki starał się zapewnić, że Żydzi nie wrócą do Iraku. To zachowanie jest wydarzeniem bez precedensu w historii światowej imigracji.
  3. Żydzi opuszczali Irak bez obywatelstwa i w związku z tym nie otrzymali paszportów, lecz dokument podróży. W tej sytuacji było jasne, że żaden kraj poza Izraelem ich nie przyjmie.
  4. Cofnięcie obywatelstwa było ostateczne i każdy, kto się zarejestrował, musiał wyjechać. W kolejnych miesiącach do Iraku docierały wieści o trudnej sytuacji w Izraelu i sporo już zarejestrowanych Żydów prosiło o możliwość pozostania w Iraku – ale nie pozwolono im. Każdy, kto się zapisał, był zmuszony do opuszczenia Iraku.
  5. Obowiązywanie prawa było ograniczone tylko do jednego roku, co stanowiło środek nacisku na niezdecydowanych.
  6. Prawo w ogóle nie wspominało, co stanie się z  majątkiem Żydów, ani nie wiązało wyjazdu z utratą mienia. Ale 10 marca 1951 r., zaraz po zakończeniu rejestracji i wygaśnięciu „ustawy o zrzeczeniu się obywatelstwa”, rząd iracki uchwalił ustawę, która rekwirowała własność żydowską.

Wszystkie te problematyczne kwestie stawiały przed irackimi Żydami trudne dylematy, dodatkowo podważając ich bezpieczeństwo, a tym samym ostatecznie prawo okazało się pułapką. Pod koniec roku stało się jasne, że ponad 105 tysięcy Żydów irackich, zrzekło się obywatelstwa, dołączyło do transportu powietrznego między Bagdadem a Lod i wszyscy przybyli do państwa Izrael.


Był tu niezrozumiały paradoks: jeśli w 1948 r. rząd iracki wysłał swoją armię, aby uniemożliwić utworzenie państwa żydowskiego, to w 1950 r. zadbał o to, by wszyscy opuszczający go Żydzi przybyli do państwa Izrael!


I jeszcze jeden paradoks: nieformalne porozumienie między rządem Izraela a rządem Iraku („Shlomo Hillel-Tawfiq al-Suwaidi Agreement”) przewidywało, że iraccy Żydzi zapłacą za lot, a pieniądze zostaną przelane nie w dinarach irackich, więc obsługująca te wyjazdy izraelska linia lotnicza otrzymywała zapłatę w brytyjskich funtach. Kolejny dar rządu irackiego dla państwa Izrael!


How 5 march became a red letter day for the Jews of Iraq

Point of No Return, 5 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska 


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 350 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak działa kampania „przemocy osadników”.Jednym z wielu niepokojących aspektów kampanii mającej na celu kryminalizację izraelskiej ludności cywilnej jest to, że najwyraźniej jest to pierwszy cel. Następny? IDF.   Glick   2024-02-29
Porwani przez Hamas i ślepota moralna   Collins   2024-02-28
Przykro mi, ale nie ma rozwiązania w postaci dwóch państwUdawanie, że można zawrzeć porozumienie z przywódcami palestyńskimi, otwiera jedynie drzwi do kolejnego 7 października. Izraelczycy nie dadzą się oszukać.   Taub   2024-02-24
Spór o reformę sądownictwa ośmielił wrogów Izraela   Toameh   2024-02-19
Kiedy terroryści rządzą   Bryen   2024-02-18
Izraelczycy nie zgodzą się na nic innego niż pełne zwycięstwo w GazieWykorzystywanie losu porwanych, aby skłonić Izrael do poddania się Hamasowi, jest chorą, manipulacyjną strategią, która jest skazana na polityczną porażkę   Taub   2024-02-12
Dekret prezydencki Bidena powinien nakładać sankcje na Palestyńczyków   Bard   2024-02-09
Arabscy obywatele Izraela wiedzą, że wygrali   Tawil   2024-02-08
Nowy wojskowy mesjasz izraelskiej lewicyWspólny amerykańsko-izraelski plan obalenia Netanjahu z generałem Gadim Eisenkotem w roli głównej zyskuje na popularności w miarę postępu wojny w Gazie   Taub   2024-02-02
Pusty Dzień Pamięci o HolokauścieCi, którzy popierają zawieszenie broni, aby umożliwić ludobójczemu ruchowi antysemickiemu, takiemu jak Hamas, dokonywanie kolejnych rzezi Żydów, nie powinni udawać, że opłakują Sześć Milionów.   Tobin   2024-01-28
Nadwrażliwy Sąd Najwyższy Izraela popełnia dwa błędyNajwyższa władza prawna w kraju pogłębia swoje niepokojące tendencje antydemokratyczne, pokazując, że jest głucha na nastroje narodowe   Taub   2024-01-25
Bezpieczeństwo i solidarność   Collins   2024-01-20
Zwycięstwo jest ważniejsze niż wsparcie USAPremier Izraela Benjamin Netanjahu i jego ministrowie muszą pamiętać, że Izrael nie jest amerykańskim państwem wasalnym.   Glick   2024-01-19
Język propagandy sowieckiej. Postępowy antysyjonizm i trujące dziedzictwo nienawiści zimnowojennej.   Tabarovsky   2024-01-17
Niepokojące rozmowy i gorzkie prawdy   Collins   2024-01-11
Zrozumienie Bliskiego Wschodu wymaga znajomości różnicy między Szalom i Salam   Amos   2024-01-08
Izrael ma prawa   Bryen   2024-01-05
Czy Biden chce, żeby Izrael przegrał wojnę?   Williams   2023-12-27
Ta wojna przyspiesza integrację charedim z izraelskim głównym nurtem     2023-12-22
Ponura przyszłość Izraela: wojna na wyczerpanie na wszystkich frontach   Morris   2023-12-19
Nie stosujcie wobec Żydów dziwacznej, teoretycznie chrześcijańskiej etyki     2023-12-17
Co uchodzi za normalne?   Collins   2023-11-29
Blinken ma klapki na oczach   Bard   2023-11-22
Będziemy się bronić - List z Tel Awiwu   Taub   2023-11-18
List otwarty do Gerszona Baskina i izraelskiego obozu pokojowego   Landes   2023-11-10
Drogi świecie, nie obchodzi mnie to   Lewis   2023-11-08
Dlaczego w Izraelu czuję się jak w domu   Mozias Slavin   2023-11-06
Prawdziwie „proporcjonalną” reakcją na Hamas jest jego eliminacja   Altabef   2023-10-20
Dlaczego Izrael musi prowadzić wojnę ma pełną skalę     2023-10-17
Wojna do samego końca   Greenfield   2023-10-10
Ameryka zdradziła Izrael   Leibovitz   2023-10-09
Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk