Prawda

Piątek, 23 lutego 2024 - 20:17

« Poprzedni Następny »


Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”


Seth J. Frantzman 2023-05-01

MĘŻCZYZNA demonstruje z palestyńską flagą naprzeciwko grup wznoszących izraelskie flagi na Starym Mieście w Jerozolimie podczas obchodów Dnia Jerozolimy w zeszłym tygodniu.(źródło zdjęcia: JAMAL AWAD/FLASH90)

MĘŻCZYZNA demonstruje z palestyńską flagą naprzeciwko grup wznoszących izraelskie flagi na Starym Mieście w Jerozolimie podczas obchodów Dnia Jerozolimy w zeszłym tygodniu.

(źródło zdjęcia: JAMAL AWAD/FLASH90)Niedawny artykuł w „Foreign Affairs” dowodził, że Izrael i Palestyńczycy na Zachodnim Brzegu i w Gazie żyją „faktycznie w jednym państwie” i że „czas zrezygnować z rozwiązania w postaci dwóch państw”.


Argument ten zyskał na popularności wśród niektórych grup praw człowieka i komentatorów w ciągu ostatnich kilku lat, chociaż ogólna teoria opowiadająca się za jednym państwem sięga wielu dziesięcioleci wstecz.


Jaka jest przesłanka stojąca za „realnym istnieniem jednego państwa” Izraela?


Założeniem jest to, że izraelskie rządy trwają już tak długo, że rozwiązanie w postaci dwóch państw wydaje się zbyt wydumane; „jedno państwo” jest tym, co istnieje teraz. Ale argument opiera się na podstawowym błędzie charakterystycznym dla wszystkich takich propozycji: ci, którzy opowiadają się za „jednym państwem”, twierdzą, że Izrael nadal okupuje Strefę Gazy,  by przedstawiać Izrael jako państwo kontrolujące miliony Palestyńczyków, którym odmawia się praw w Izraelu – co całkowicie ignoruje fakt że Gaza jest rządzona przez Hamas i że istnieje niewiele lub nie ma żadnych dowodów na to, że Palestyńczycy pod władzą Autonomii Palestyńskiej lub Hamasu chcą być zintegrowani z Izraelem.


Przynęta w tej koncepcji „jednego państwa” polega na przekonaniu Izraela do ponownej inwazji na Gazę, kontrolowaniu jej i rozszerzeniu izraelskich rządów na palestyńskie miasta, pomimo dziesięcioleci, w których Palestyńczycy rządzili miastami w Gazie i na samym Zachodnim Brzegu. Nie jest jasne, dlaczego ktokolwiek myśli, że to zadziała, biorąc pod uwagę, że Izrael nie może nawet w pełni kontrolować przemocy w arabskiej części Jerozolimy. Czy cokolwiek przemawia za tą teorią?


W styczniu 2021 r. B'Tselem opublikował raport, w którym twierdził, że istnieje „reżim żydowskiej supremacji” „od rzeki Jordan po Morze Śródziemne”, nazywając go „apartheidem”. W raporcie napisano, że „ponad 14 milionów ludzi, z czego mniej więcej połowa to Żydzi, a druga połowa Palestyńczycy, żyje między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym pod jednym panowaniem”.


Organizacja ta dodała, że „cały obszar między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan jest zorganizowany zgodnie z jedną zasadą: popieranie i umocnienie wyższości jednej grupy – Żydów – nad inną – Palestyńczykami”. Twierdziła, że chociaż Izrael wycofał się ze Strefy Gazy w 2005 r., Izrael nadal kontroluje „prawie każdy aspekt życia w Gazie z zewnątrz”. Oznajmiła również, że „Palestyńczycy z Gazy muszą przejść przez kontrolowane przez Egipt przejście Rafah – pod warunkiem, że jest otwarte, władze egipskie ich przepuszczą i będą mogli odbyć długą podróż przez terytorium Egiptu”.


Następnie, w lutym 2022 roku, Amnesty International opublikowała własny raport na temat „izraelskiego apartheidu przeciwko Palestyńczykom”, pisząc, że „cały Zachodni Brzeg i Strefa Gazy pozostaje pod izraelską okupacją wojskową, a Izrael kontroluje mieszkającą tam ludność palestyńską”, choć wspomniała, że „władze egipskie utrzymują również surowe egipskie ograniczenia dotyczące przejścia Rafah między Gazą a Egiptem”.


Amnesty stwierdziła: „Izrael utrzymuje system fragmentacji i segregacji poprzez różne reżimy prawne, które zapewniają Palestyńczykom odmowę obywatelstwa i statusu, naruszają ich prawo do łączenia rodzin i powrotu do kraju i domów oraz poważnie ograniczają swobodę przemieszczania się w oparciu o status prawny. Wszystkie mają na celu kontrolowanie ludności palestyńskiej i zachowanie izraelskiej większości żydowskiej na kluczowych obszarach Izraela i OPT [Okupowanych Terytoriów Palestyńskich]”.


Organizacja Human Rights Watch (HRW) opublikowała własny raport w kwietniu 2021 r., w którym napisała, że „około 6,8 mln żydowskich Izraelczyków i 6,8 mln Palestyńczyków żyje obecnie między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan, na obszarze obejmującym Izrael i okupowane terytorium palestyńskie (OPT), ten ostatni składa się z Zachodniego Brzegu, w tym Wschodniej Jerozolimy i Strefy Gazy”. HRW twierdzi, że w odniesieniu do Gazy „rząd egipski często nakłada ograniczenia wzdłuż swojej granicy z Gazą, co zaostrza wpływ polityki Izraela na mieszkańców Gazy, ale obowiązki Egiptu są inne, ponieważ nie jest on mocarstwem okupacyjnym”.


Czy system jednopaństwowy już istnieje?


Artykuł w „Foreign Affairs” opiera się na tych argumentach, twierdząc, że „system jednego państwa nie jest przyszłą możliwością; już istnieje, bez względu na to, co ktoś myśli. Między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan jedno państwo kontroluje wjazd i wyjazd ludzi i towarów, nadzoruje bezpieczeństwo i ma zdolność narzucania swoich decyzji, praw i polityki milionom ludzi bez ich zgody”. W artykule uparcie powtarza się twierdzenie, że Izrael „panuje nad terytorium rozciągającym się od rzeki do morza”.


Zwrot „od rzeki do morza” od dawna jest częścią palestyńskiej propagandy nacjonalistycznej. American Jewish Committee zauważył, że „to ogólne sformułowanie symbolizuje palestyńską kontrolę nad całym terytorium Izraela, od rzeki Jordan do Morza Śródziemnego”, dodając, że „’Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna’ jest częstym wezwaniem do broni pro-palestyńskich aktywistów. Wzywa do ustanowienia państwa Palestyna od rzeki Jordan do Morza Śródziemnego, wymazania państwa Izrael i jego mieszkańców”.


Artykuł „Foreign Affairs” dołącza do wielu innych, przedstawiających Izrael jako państwo trwale kontrolujące Gazę, pisząc, że „nawet po wycofaniu sił z Gazy w 2005 r. rząd izraelski zachował kontrolę nad punktami wejścia i wyjścia z terytorium”. Wszystkie artykuły krytykujące Izrael za „apartheid” wskazywały, że Egipt kontroluje dostęp do Strefy Gazy; Egipt nie jest wymieniony w artykule „Foreign Affairs”.


Kluczowa część argumentu o „jednym państwie” opiera się na przedstawieniu Izraela kontrolującego Gazę, jak również na bagatelizowaniu tego, co Hamas zrobił w Gazie przez prawie dwie dekady rządów. „Foreign Affairs” twierdzi, że „podobnie jak części Zachodniego Brzegu, Gaza cieszy się pewną autonomią, a od krótkiej palestyńskiej wojny domowej w 2007 r. terytorium to jest administrowane wewnętrznie przez islamistyczną organizację Hamas, która nie toleruje sprzeciwu”. Określenie „nie toleruje sprzeciwu” pomija rzeczywistość w Strefie Gazy, gdzie Hamas zgromadził ogromne ilości rakiet bliższego i dalszego zasięgu w ramach nieustającego zbrojenia się do konfrontacji z Izraelem.


Ignorując politykę Hamasu, w artykule twierdzi się, że „izraelski system strukturalnej dyskryminacji jest ostrzejszy niż system nawet najbardziej nieliberalnych państw”. Nie jest jasne, jak to zmierzono, biorąc pod uwagę dużą liczbę nieliberalnych państw na świecie,  (Freedom House, organizacja zajmująca się rzecznictwem politycznym z siedzibą w Waszyngtonie, twierdzi, że na świecie jest 57 krajów określonych jako „niewolne”).


W artykule definiuje się również arabską mniejszość w Izraelu jako „Palestyńczyków, którzy mają obywatelstwo izraelskie i mieszkali w Izraelu przed 1967 r., mają prawa polityczne i obywatelskie, ale napotykają inne ograniczenia – zarówno prawne, jak i pozasądowe – dotyczące ich praw, obowiązków i ochrony”. W istocie łączy się to z szerszą koncepcją „od rzeki do morza” palestyńskich nacjonalistów, ale poprzez orędownictwo na rzecz „jednego państwa”. Palestyńczycy w Jerozolimie zostali opisani jako odrzucający obywatelstwo izraelskie, ponieważ jego przyjęcie „byłoby aktem nielojalności”, nielojalności wobec palestyńskiego nacjonalizmu.


Artykuł kończy się słowami, że „lepsza polityka USA opowiadałaby się za równością, obywatelstwem i prawami człowieka dla wszystkich Żydów i Palestyńczyków żyjących w jednym państwie zdominowanym przez Izrael… W tym celu Waszyngton powinien zacząć uzależniać pomoc wojskową i gospodarczą dla Izraela od podjęcia jasnych i konkretnych środków w celu zakończenia wojskowych rządów Izraela nad Palestyńczykami”.


Nie jest jasne, w jaki sposób Izrael może zapewnić „równość” wszystkim w Strefie Gazy, Ramallah i innych obszarach rządzonych przez Palestyńczyków, podczas gdy mówi się mu również o zakończeniu rządów wojskowych nad tymi samymi obszarami. Sprzecznością jest twierdzenie, że Izrael kontroluje Gazę i musi zapewnić wszystkim tam równość, ale nie poprzez rządy wojskowe. W jaki sposób izraelskie rządy cywilne zostałyby rozszerzone na Gazę lub Ramallah? Zgodnie z artykułem, Arabowie w Jerozolimie nawet nie akceptują obywatelstwa izraelskiego, gdy jest ono oferowane, ponieważ nie chcą być „nielojalni” wobec palestyńskiego nacjonalizmu. Jeśli Izrael nie może skłonić ludzi we wschodniej Jerozolimie do zaakceptowania bardziej równego obywatelstwa, jak miałby to zrobić przez ponowną inwazję na Gazę? Wydaje się, że Izrael nie daje rady kontrolować arabskiej przemocy z użyciem broni palnej, która narasta na obszarach kontrolowanych przez Izrael – jak mógłby mieć nadzieję na kontrolowanie Dżeninu i Nablusu i zmuszenie ludności na tych obszarach do utworzenia „jednego państwa”?


Nie ma żadnych dowodów na to, że Palestyńczycy lub Izraelczycy chcą żyć w jednym państwie, więc nie jest jasne, w jaki sposób mogliby zostać do tego zmuszeni. Historycznie rzecz biorąc, próby wciągnięcia różnych grup do jednego państwa, jak w byłej Jugosławii lub gdzie indziej, nie powiodły się. Propozycje „jednego państwa” ignorują istniejącą rzeczywistość, w Gazie, Ramallah, Jerozolimie i Tel Awiwie oraz niemożliwość, by jeden rząd administrował wszystkimi tymi miejscami.


What articles on Israel’s ‘one state reality’ get wrong

Jerusalem Post, 16 kwietnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

*Seth Frantzman – wieloletni publicysta „Jerusalem Post”


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 347 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Spór o reformę sądownictwa ośmielił wrogów Izraela   Toameh   2024-02-19
Kiedy terroryści rządzą   Bryen   2024-02-18
Izraelczycy nie zgodzą się na nic innego niż pełne zwycięstwo w GazieWykorzystywanie losu porwanych, aby skłonić Izrael do poddania się Hamasowi, jest chorą, manipulacyjną strategią, która jest skazana na polityczną porażkę   Taub   2024-02-12
Dekret prezydencki Bidena powinien nakładać sankcje na Palestyńczyków   Bard   2024-02-09
Arabscy obywatele Izraela wiedzą, że wygrali   Tawil   2024-02-08
Nowy wojskowy mesjasz izraelskiej lewicyWspólny amerykańsko-izraelski plan obalenia Netanjahu z generałem Gadim Eisenkotem w roli głównej zyskuje na popularności w miarę postępu wojny w Gazie   Taub   2024-02-02
Pusty Dzień Pamięci o HolokauścieCi, którzy popierają zawieszenie broni, aby umożliwić ludobójczemu ruchowi antysemickiemu, takiemu jak Hamas, dokonywanie kolejnych rzezi Żydów, nie powinni udawać, że opłakują Sześć Milionów.   Tobin   2024-01-28
Nadwrażliwy Sąd Najwyższy Izraela popełnia dwa błędyNajwyższa władza prawna w kraju pogłębia swoje niepokojące tendencje antydemokratyczne, pokazując, że jest głucha na nastroje narodowe   Taub   2024-01-25
Bezpieczeństwo i solidarność   Collins   2024-01-20
Zwycięstwo jest ważniejsze niż wsparcie USAPremier Izraela Benjamin Netanjahu i jego ministrowie muszą pamiętać, że Izrael nie jest amerykańskim państwem wasalnym.   Glick   2024-01-19
Język propagandy sowieckiej. Postępowy antysyjonizm i trujące dziedzictwo nienawiści zimnowojennej.   Tabarovsky   2024-01-17
Niepokojące rozmowy i gorzkie prawdy   Collins   2024-01-11
Zrozumienie Bliskiego Wschodu wymaga znajomości różnicy między Szalom i Salam   Amos   2024-01-08
Izrael ma prawa   Bryen   2024-01-05
Czy Biden chce, żeby Izrael przegrał wojnę?   Williams   2023-12-27
Ta wojna przyspiesza integrację charedim z izraelskim głównym nurtem     2023-12-22
Ponura przyszłość Izraela: wojna na wyczerpanie na wszystkich frontach   Morris   2023-12-19
Nie stosujcie wobec Żydów dziwacznej, teoretycznie chrześcijańskiej etyki     2023-12-17
Co uchodzi za normalne?   Collins   2023-11-29
Blinken ma klapki na oczach   Bard   2023-11-22
Będziemy się bronić - List z Tel Awiwu   Taub   2023-11-18
List otwarty do Gerszona Baskina i izraelskiego obozu pokojowego   Landes   2023-11-10
Drogi świecie, nie obchodzi mnie to   Lewis   2023-11-08
Dlaczego w Izraelu czuję się jak w domu   Mozias Slavin   2023-11-06
Prawdziwie „proporcjonalną” reakcją na Hamas jest jego eliminacja   Altabef   2023-10-20
Dlaczego Izrael musi prowadzić wojnę ma pełną skalę     2023-10-17
Wojna do samego końca   Greenfield   2023-10-10
Ameryka zdradziła Izrael   Leibovitz   2023-10-09
Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk