Prawda

Piątek, 7 maja 2021 - 11:53

« Poprzedni Następny »


Jak BBC tworzy materialy edukacyjne dla szkół


Hadar Sela 2020-10-09


Poprzednio (poniżej znajdują się linki do poprzednich, nieprzetłumaczonych artykułów) analizowaliśmy dwa wideo stworzone przez BBC w 2004 roku (i nadal dostępne w Zjednoczonym Królestwie) w ramach źródeł pomocy w nauce online, ‘Bitesize’, gdzie znajduje się materiał do egzaminów GCSE [odpowiednik egzaminów gimnazjalnych zdawany w wieku 16 lat. przyp. tłum.] zdawanych przez uczniów w częściach Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.


Jedna z sekcji w kategorii “historia” jest zatytułowana ‘The Middle East class clips’ i zawiera siedem klipów wideo. Trzecie wideo, (chronologicznie) odnosi się do kryzysu sueskiego z 1956 roku i jest zatytułowane “Suez and the arrival of the Cold War in the Middle East” [Suez i przybycie zimnej wojny na Bliski Wschód].

“W 1956 roku Bliski Wschód był kotłem nasilającej się zimnej wojny między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, która dominowała światową politykę i sprawy świata przez kolejne 30 lat. W 1956 roku Gamal Abdel Naser ponownie znacjonalizował Kanał Sueski i wyzwolił serię wydarzeń, w których Izraelczycy dokonali inwazji na Synaj i stanęli w odległości 15 kilometrów od kanału. Inwazji dokonały również siły brytyjskie i francuskie. Tę sytuację uknuli Brytyjczycy i Francuzi w zmowie z Izraelczykami. Choć był to militarny triumf Ben Guriona i Izraela, osłabiło to pozycje Wielkiej Brytanii i Francji, które działały bez wiedzy Amerykanów. W wyniku tego wydarzenia zostały zastąpione przez Stany Zjednoczone i Rosję jako główni gracze w regionie i rozpoczęła się epoka zimnej wojny na Bliskim Wschodzie. Egipt zwrócił się  do ZSRR, by otrzymać broń i poparcie, podczas gdy Izrael zbliżył się do Ameryki. Profesor Noam Chomsky ujął to ostrzej, nazywając to walką o kontrolę nad ropą naftową i zasobami w regionie”.

Czytelnicy mogą zastanawiać się, dlaczego BBC wybrała specjalistę, prezentowanego jako “profesor lingwistyki i filozofii z MIT”, do wyjaśnienia uczniom gimnazjalnym problemu zasobów ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. Poza nim występują w tym wideo Rashid Khalidi “profesor studiów arabskich, Columbia University” i Avi Shlaim “profesor stosunków międzynarodowych, Oxford University”. Podobnie jak w poprzednich dwóch wideo skierowanych do uczniów w wieku 14 do 16 lat, widzowie nie zostają poinformowani o antyizraelskiej działalności Noama Chomsky’go ani dwóch pozostałych, pozornie neutralnych  komentatorów z uniwersyteckimi tytułami, Shlaima i Khalidiego.


Podobnie jak dwa poprzednie wideo, prezentuje je niedawno emerytowany dziennikarz, Noel Thompson.

[kursywa jest z oryginału, pogrubienie dodane]

Thompson: “W 1952 roku Gamal Abdel Naser przeprowadził w Egipcie zamach stanu i obalił monarchię. Dla Izraela arabski nacjonalizm Nasera zwiększył zagrożenie ze strony Egiptu. W Egipcie był jeden z najważniejszych na świecie szlaków transportowych: Kanał Sueski. Właścicielami jego byli jednak Wielka Brytania i Francja i bardzo niewiele z olbrzymich zysków, jakie przynosił kanał, znajdowało drogę do egipskiej gospodarki. W 1956 Naser znacjonalizował Kanał Sueski, biorąc go pod swoją kontrolę. Rozwścieczone Wielka Brytania i Francja spiskowały, by odzyskać ten szlak wodny.

Autor pozostawia bez wyjaśnienia, dlaczego Izrael uważał “arabski nacjonalizm Nasera” za zagrożenie, nie przypomina również, że Egipt sprzedał swoje udziały w Kanale Sueskim Wielkiej Brytanii w 1875 roku, widzowie zobaczyli niezidentyfikowany, archiwalny materiał filmowy, zanim im powiedziano:

Thompson: “Izrael zmówił się z Wielką Brytanią i Francją co do planu odebrania Suezu”.


Shlaim: “Izrael skorzystał z okazji przyłączenia się do wojny. Jedną rzeczą, co do której tych trzech uczestników zgadzało się, było to, że Naser jest niebezpieczny i celem wszystkich trzech państw była próba obalenia Nasera przez pokonanie jego armii. Nie było jednak bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Izraela.”

Widzowie nie zostają poinformowani o tym, że “w latach 1955 – 1956 terroryści-fedaini nieustannie atakowali granice Izraela. Rekrutował ich Egipt i działali oni ze Strefy Gazy” i że “tylko w 1955 roku fedaini zabili i ranili 260 Izraelczyków” 


Ani też nie powiedziano im, że w dodatku do wcześniejszego zakazu przepływania  izraelskich statków przez Kanał Sueski, Naser zablokował Cieśninę Tirańską dla izraelskiej żeglugi, nie pozwalając na dostęp do portu Ejlat na Morzu Czerwonym. Zamiast tego, widzowie pozostają z tendencyjnie przedstawioną przez Shlaima izraelską motywacją.

Thompson: “Izraelskie wojska najechały na Egipt i doszły na odległość piętnastu kilometrów od Kanału Sueskiego. To był pretekst do interwencji Brytyjczyków i Francuzów. Wywołało to międzynarodowy kryzys. Ameryka potępiła ten atak na forum Narodów Zjednoczonych. USA były wściekłe, że Wielka Brytania i Francja pozostawiły je w nieświadomości i nie miały żadnego zamiaru popierać ich ambicji na tym obszarze. W końcu ONZ wypracowała umowę z Egiptem i Izraelem, zgodnie z którą Izrael miał się wycofać. Izrael wycofał się, ale dla niego kryzys sueski był militarnym triumfem. David Ben Gurion pokazał światu, że Izrael jest i pozostanie. Wielka Brytania i Francja zostały upokorzone. Nigdy nie odzyskały swojej władzy w tym regionie. Tę próżnię zapełnili rywale w zimnej wojnie: Ameryka i ZSRR”.


Khalidi: “Dopiero w 1956 roku stało się jasne, wraz z wynikiem wojny sueskiej, że Amerykanie i Rosjanie zastąpili Brytyjczyków i Francuzów, i że teraz na podwórku byli nowi, duzi chłopcy”.  

Widzowie nie zostają poinformowani o umowie z 1955 roku w sprawie broni między ZSRR a Egiptem, zgodnie z którą ZSRR miał dostarczać broni Egiptowi via Czechosłowacja, co raczej obala teorię Khalidiego.

Thompson: “Za zainteresowaniem supermocarstw w terytorialnych kłótniach stoi wspólny, nadrzędny motyw: ropa naftowa.”


Chomsky: “Zatoka Perska, Półwysep Arabski i Zatoka są bez porównania najbogatszymi zasobami energii na świecie. Mają największe rezerwy, najłatwiej dostępne. Rozumiano to od długiego czasu, z pewnością od II wojny światowej, że kontrola nad zasobami energii w tym regionie jest istotnym elementem kontroli nad światem”.


Thompson: “Dla promowania własnych strategicznych i ekonomicznych interesów oba mocarstwa szukały w regionie przyjaciół. Budowano stosunki na umowach o dostawach broni i pożyczkach w równym stopniu jak na ideologicznej solidarności”.


Shlaim: “Państwa na Bliskim Wschodzie były zadowolone, że to się dzieje. Importowały zimną wojnę, ponieważ widziały możliwość rozgrywania supermocarstw jednego przeciwko drugiemu. Prezydent Naser z Egiptu był szczególnie oportunistyczny w próbach rozgrywania supermocarstw, ale kiedy Ameryka nie była chętna do współpracy i odmówiła dostaw broni, skończył jako bliski sojusznik Związku Radzieckiego”.

Widzowie oglądają następnie niewyjaśniony, archiwalny materiał filmowy, któremu towarzyszy wypowiedź, że „izraelski radar wychwytuje każdy start arabskich myśliwców”.  

Thompson: “USA użyły tych samych narzędzi do zbudowania stosunków z Izraelem”.


Khalidi: “Okres po II wojnie światowej widziano nie tylko w kategoriach wpływu Holocaustu, ale także w kategoriach wyrafinowanego zrozumienia ze strony najbardziej wnikliwych przywódców syjonistycznych, że Stany Zjednoczone są światowym mocarstwem, z którym powinni się sprzymierzyć. I to się opłaciło”.  

Film kończy się niczym nie popartym i niewyjaśnionym twierdzeniem Thompsona, po którym następuje krótki flirt z antysemickimi stereotypami o „żydowskim lobby.

Thompson: “Izrael przyjął rolę regionalnego policjanta Ameryki. To oraz trwający wpływ syjonistycznego lobby na kolejne rządy, służyło wzrostowi arabskiej wrogości wobec Izraela”.

Co ciekawe, BBC nie ma niczego do powiedzenia swoim młodym widzom o roli odegranej przez ZSRR w podsycaniu płomieni arabskiego antysemityzmu podczas zimnej wojny.


Innym tematem, którym BBC wolała nie zajmować się, jest potraktowanie przez Nasera starożytnej społeczności żydowskiej w Egipcie podczas kryzysu sueskiego, które warto przypomnieć:

“…Naser oświadczył, że Żydzi są wrogami państwa i wygnano 25 tysięcy Żydów. Żydzi dostawali dwa dni na opuszczenie swoich nieruchomości (które następnie były skonfiskowane przez rząd) i zmuszano ich do wyjazdu z jedną walizką i nie więcej niż dwudziestoma dolarami w ręku. Niemal tysiąc z tych, którzy pozostawali w Egipcie, zostało uwięzionych i wielu było torturowanych”.   

Podobnie jak poprzednie, to edukacyjne wideo daje brytyjskim uczniom powierzchowny i niepełny obraz tego rozdziału z historii Bliskiego Wschodu, bez wyjaśnienia niezmiernie istotnych “osobliwych opinii” jego akademickich uczestników.  


REVIEWING BBC MIDDLE EAST EDUCATIONAL VIDEOS – PART ONE

REVIEWING BBC MIDDLE EAST EDUCATIONAL VIDEOS – PART TWO


Reviewing BBC Middle East Educational Videos: Part Three
Camera, 6 października 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Hadar Sela

Brytyjska dziennikarka, zastępca redaktora naczelnego, Camera.uk  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1832 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak po pięciu miesiącach załamała się obietnica reform Erdogana   Bekdil   2021-05-06
Zastosowanie krytycznej teorii rasy do krytyki Izraela   Tobin   2021-05-05
80 lat temu: senatorzy USA popierają żydowską ojczyznę; brytyjscy i tureccy dyplomaci protestują mówiąc, że świat będzie miał się lepiej, jeśli Żydzi pozostaną pod nazistowskimi rządami     2021-05-04
Postępowi intelektualiści walczą z postępem   Abdul-Hussain   2021-05-03
Komisarz UNRWA twierdzi, że agencja nie jest polityczna. Jest WYŁĄCZNIE polityczna!     2021-05-02
Błąd w dyplomatycznej sztuce   Tobin   2021-04-30
Nacjonalizm versus imperium   Rosenthal   2021-04-29
Różnica między wymówkami a powodami nienawiści do Żydów     2021-04-28
Doktryna polityki zagranicznej USA przedstawiona przez Lindę Thomas-Greenfield   Glick   2021-04-27
Końcowa faza gry w Afganistanie jest również początkiem   Fernandez   2021-04-27
Projekt ustawy Betty McCollum (poparty przez J-Street i Americans for Peace) jest antysemicki. Oto dlaczego.     2021-04-24
Profesor islamskiego prawa: Żydzi poprzez język kontrolują świat, jednak lingwistyczne zwycięstwa należą do Arabów   Fitzgerald   2021-04-23
Amerykańskie Stowarzyszenie Humanistów oszalało   Rebecca Goldstein   2021-04-23
Jak palestyńscy przywódcy traktują palestyńskich uchodźców   Toameh   2021-04-22
Irracjonalna, niebezpieczna polityka wobec Iranu nie jest przypadkiem   Rosenthal   2021-04-18
Polityka,  czyli wojna innymi środkami   Koraszewski   2021-04-17
Czy możemy wygrać w “szarej strefie”?   Kemp   2021-04-15
Amerykanie zabici przez palestyńskich Arabów: zapomniane ofiary terroru   Flatow   2021-04-15
Antony Blinken zadzwonił do niewłaściwego faceta   Flatow   2021-04-14
Brytyjski dyplomata, który uratował ponad 40 tysięcy Żydów   Bull   2021-04-13
Wykorzystywanie zachodniego świata akademickiego przez Chiny   Bergman   2021-04-13
Dlaczego Żydzi i Polacy nadal spierają się o Holocaust?   Tobin   2021-04-12
Ameryka zmienia stronę   Rosenthal   2021-04-10
Co Palestyńczycy w obliczu zbliżających się wyborów myślą o korupcji w ich społeczeństwie?   Roth   2021-04-09
Administracja Bidena i Iran: tajne umowy i ponowne ugłaskiwanie?   Rafizadeh   2021-04-08
Congressional Research Service zmieniła historię palestyńskiego nacjonalizmu. Dwukrotnie.     2021-04-07
Lękliwe cenzurowanie Dantego i wyznania Adama Michnika   Koraszewski   2021-04-05
Dlaczego Biden jest obojętny wobec gloryfikacji antysemityzmu przez ONZ?   Bayefsky   2021-04-04
USA, Chiny, Rosja i pułapka Tucydydesa   Taheri   2021-04-02
Rzekome międzynarodowe prawo jest najnowszym antyizraelskim oszczerstwem   Kontorovich   2021-04-02
Francja: Profesor pod ochroną policyjną po odmowie zrównania “islamofobii” z antysemityzmem   Spencer   2021-04-01
Za Bidena stare błędy stają się znowu nowymi   Rosenthal   2021-03-31
Ameryka versus Iran: czyli kto zaczął?   Abdul-Hussain   2021-03-30
Ryzykowna podróż śladami dziadów   Koraszewski   2021-03-29
Czego chcą Palestyńczycy   Abdul-Hussain   2021-03-28
Dania uderza w „społeczeństwa równoległe”   Kern   2021-03-27
Podlizująca się Chinom WHO stwarza niebezpieczeństwo kolejnej pandemii   Ridley   2021-03-25
Oblężenie Paryża, czyli wojna światów   Zbierski   2021-03-24
Chiny zwiększają naciski na Tajwan   Bergman   2021-03-23
Małostkowy izolacjonizm UE niszczy Europę   Ridley   2021-03-20
Palestyńczycy: Dlaczego terroryści popierają masowych morderców   Toameh   2021-03-20
Wstęga nienawiści Möbiusa   Savodnik   2021-03-17
Jak wizja Orwella może stać się rzeczywistością   Rosenthal   2021-03-17
“New York Times” kryje terrorystkę i na dodatek oczernia Goldę Meir   Flatow   2021-03-14
Nie rzucajcie księcia wilkom na pożarcie   Bard   2021-03-13
Uwagi o politycznej dyskalkulii   Koraszewski   2021-03-13
Chiny kontynuują miażdżenie Hong Kongu   Bergman   2021-03-12
Biden porzuca pokój na Bliskim Wschodzie   Glick   2021-03-10
Politycznie, lirycznie i empatycznie   Koraszewski   2021-03-07
Społeczeństwo, które nie może dyskutować o wpływie ideologii trans na dzieci, nie jest demokracją   Tobin   2021-03-06
BBC milczy o zaplanowanych wyborach palestyńskich   Sela   2021-03-06
Notoryczna kradzież pięknych słów   Koraszewski   2021-03-05
Oto dziennikarze BBC, którzy byli szczególnie nieuczciwi w sprawie Izraela.   Fitzgerald   2021-03-05
Chiny kupują ludzi na zachodnich uniwersytetach   Meotti   2021-03-04
Głupia polityka bliskowschodnia Bidena   Rosenthal   2021-03-02
Palestyńczycy: Unia Europejska ułatwia zwycięstwo Hamasu   Tawil   2021-02-28
Spotkanie w BBC Davida Baddiela z profesorem z SOAS, który usprawiedliwia palestyńską negację Holocaustu   Levick   2021-02-26
Dlaczego Międzynarodowy Trybunał Karny jest w błędzie: Izrael nie jest winny “zbrodni wojennych”   Fitzgerald   2021-02-25
Propaganda terroryzmu nadal obecna na Twitterze   Fernandez   2021-02-23
Okrucieństwo podnoszenia płacy minimalnej   Jacoby   2021-02-23
Na tropach dyktatora i smętków   Koraszewski   2021-02-22
Czy zapał Bidena do zawarcia umowy zadziała lepiej niż „maksymalne naciski”?   Tobin   2021-02-22
Kościół antyrasizmu   Coyne   2021-02-20
Łamanie praw człowieka, o którym nikt nie mówi   Toameh   2021-02-19
Czy sukcesy Trumpa przetrwają na Bliskim Wschodzie?   Milliere   2021-02-18
Nawet najbardziej elokwentni Palestyńczycy (tacy jak Noura Erakat) mają idiotyczną mentalność “sumy zerowej”, że pomaganie Izraelowi równa się szkodzeniu Palestyńczykom     2021-02-17
Człowiek to brzmi dumnie   Koraszewski   2021-02-17
Dla Obamy Izrael nie był “żadną Ziemią Obiecaną”   Bard   2021-02-16
Przeszłość i przyszłość, czyli uwagi o futurologii   Koraszewski   2021-02-15
Wybory prezydenta Bidena wskazują na długą listę błędów w polityce wobec Bliskiego Wschodu   Amos   2021-02-15
Klapki na oczach antyizraelskich historyków: “Porozumienia Abrahamowe nie są historyczne”     2021-02-14
Hady Amr i inne powody do złośliwej satysfakcji w Ramallah   Blum   2021-02-13
Zagubiona w kontrowersji wokół laserów z przestrzeni kosmicznej   Collins   2021-02-12
O kryzysach humanitarnych i kryzysie humanistycznym   Koraszewski   2021-02-11
O Polaku, który zaważył na losach świata   Garczyński-Gąssowski   2021-02-09
Palestyńczycy: Nie dla normalizacji z „syjonistycznym tworem”   Toameh   2021-02-08
Oszustwo w sprawie palestyńskich uchodźców   Bard   2021-02-07
Nowi ludzie w Waszyngtonie: Co kryje się za gestami   Taheri   2021-02-06
Niegdysiejszy i przyszły “bystrooki ekspert”, Robert Malley   Fitzgerald   2021-02-06
Rękawiczki Berniego, memy i inne sprawy   Collins   2021-02-03
Dlaczego ustępstwa Bidena wobec Palestyńczyków szkodzą im zamiast pomagać   Tobin   2021-02-02
Arabski medyczny apartheid – gdzie jest oburzenie?   Tawil   2021-02-01
Wendy Sherman i sztuka spadania w górę   Tobin   2021-01-26
Dokąd zmierzasz Ameryko?   Koraszewski   2021-01-25
Edukacyjna czystka etniczna   Kemp   2021-01-25
Czy Ameryka powinna wznowić finansowanie UNRWA?   Fitzgerald   2021-01-24
Rozruchy w Waszyngtonie i tłumek wieszczący “koniec Ameryki”   Taheri   2021-01-22
Rzecz o prawdzie, nauczaniu i namaszczonych   Koraszewski   2021-01-21
Dlaczego giganty Big Tech nigdy nie cenzurują zagranicznych reżimów autorytarnych?   Frantzman   2021-01-20
Izrael wraca do przyszłości   Glick   2021-01-18
Grona rozproszonego gniewu   Koraszewski   2021-01-18
Oskarżenie Izraela o “apartheid” przez B’Tselem ukrywa jego złowrogą agendę   Frantzman   2021-01-17
W obronie obiektywności i liberalizmu   Jackoby   2021-01-15
Media społecznościowe cenzorem XXI wieku.   Lindenberg   2021-01-13
Depcząc zdrowy rozsądek   Tsalic   2021-01-12
Zamach na dyskurs wieczorową porą   Koraszewski   2021-01-11
Biegnące ku dorosłości. Czyli jak szybko dojrzewają dzieci? Zbyt szybko!   Ferus   2021-01-10
Arabia Saudyjska i progi zwalniające postęp na drodze do normalizacji   Fitzgerald   2021-01-10
Szalone rady dla prezydenta Bidena   Bard   2021-01-09
Kiedy załamują się rządy prawa nikt nie jest bezpieczny   Tobin   2021-01-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk