Prawda

Niedziela, 1 października 2023 - 14:41

« Poprzedni Następny »


Wikipedia morduje historię


David Collier 2022-01-25


Ten esej składa się z dwóch części:

I: Wikipedia morduje historię (poniżej)

II: Wikipedia promuje terror (ukaże się wkrótce)


Ewolucja strony Wikipedii


Dla większości ludzi encyklopedia online, Wikipedia, po prostu jest tam jako poręczne narzędzie dostarczający darmowej informacji za pomocą jednego kliknięcia. Wielu wierzy także w wszechobecny mit, że “każdy może to redagować” – błędnie sądząc, że encyklopedia online zachowuje pewien stopień równowagi. Prawdą jednak jest to, że Wikipedia jest starannie pilnowanym lustrem motywów i uprzedzeń jej najbardziej obsesyjnych i silnie motywowanych redaktorów.


Na przykład stronę ‘Israel Lobby in the UK’ stworzył redaktor z wyraźną nazistowską obsesją – i dlatego ta strona w ogóle dzisiaj istnieje. Raz utworzona strona staje się magnesem dla innych antysemitów, by ją rozwinąć. Nie jest zaskakujące, że ta strona jest dzisiaj wypakowana antysemickimi teoriami spiskowymi i nie wyglądałaby obco w neonazistowskiej witrynie szerzącej fake news.

 

Inny łatwy przykład – płodny redaktor Wikipedii (18800 redagowań) bez końca masakruje Wikipedię, by twierdzić, że oskarżenia o antysemityzm w brytyjskiej Partii Pracy były wyłącznie bezpodstawną kampanią oszczerstw. Niemniej ten sam redaktor pojawia się także na stronie Islamist Muslim Council of Britain, wzmacniając uwagi o tym, jak „islamofobia” w partii Konserwatywnej jest rzeczywistym i wielkim problemem. Ta jawna, motywowana islamizmem antyżydowska stronniczość kształtuje wiele stron Wikipedii, które czytamy.

 

Ponieważ z informacji Wikipedii korzysta więcej ludzi na planecie niż z jakiegokolwiek innego źródła, antyżydowskie wypaczenie Wikipedii odgrywa kluczową rolę w narastaniu antysemityzmu, jaki widzimy na naszych ulicach. Wikipedia jest także głównym filarem w Kampanii Demonizowania Izraela. Nie dajcie się oszukać – wrogowie Izraela są tam dobrze zorganizowani.


Oś czasu antysyjonizmu w Wikipedii


Strona Wikipedii, którą chcę naświetlić, jest zatytułowana ‘Timeline of anti-Zionism‘. Sama opisuje się jako strona, która “rejestruje historię antysyjonizmu, włącznie z wydarzeniami w historii antysyjonistycznej myśli”. Ta strona jest doskonałym przykładem tego, jak wiele haseł w Wikipedii zostało przekształconych w czystą propagandę – niebezpieczne, podstępne i zjadliwie dezinformujące narzędzia – napisane przez antysemitów w umyślnej próbie demonizowania Izraela, syjonizmu i Żydów.

 

Stronę stworzył użytkownik ‘onceinawhile‘, notoryczny propagandzista i płodny redaktor Wikipedii (ponad 36000 redagowań), który spędza wiele czasu na umniejszaniu żydowskiej historii i redukowaniu online odcisku żydowskiego cierpienia. Wskazywałem wcześniej na niektóre z jego wielu destrukcyjnych działań.

 

Ta konkretna strona Wikipedii istnieje tylko dlatego, że ‘onceinawhile’ stworzył ją – a potem żarliwie bronił jej przed tymi, którzy słusznie widzieli ją jako niepotrzebne odgałęzienie (istnieje inna strona o historii antysyjonizmu). Motywacja stworzenia tej strony – i obrona jej – są zakorzenione w antysemickim antysyjonizmie.


Holocaust i antysyjonistyczna myśl


Każda encyklopedia, która poważnie podchodzi do antysyjonistycznej myśli, nie ma innej rady jak podejść do sprawy z podziałem na “przed Holocaustem” i “po Holocauście”. Istniał antysyjonizm przed Holocaustem i zupełnie inny antysyjonizm po Holocauście. W żadnym razie nie jest to ta sama rzecz i traktowanie osi czasu jako kontinuum całkowicie wypacza sprawę. Pierwszą więc wartą zauważenia rzeczą o tej stronie  - która wymienia “wydarzenia” w historii antysyjonistycznej myśli – jest to, że Holocaust nie jest wspomniany jako wydarzenie. To niewiarygodne, ale ani “Adolf Hitler” i naziści – ani sojusz Arabów z nazistami – również nie doczekały się tu wzmianki.


Pierwsza wzmianka o Holocauście na tej stronie jest w cytacie z 1961 roku, który obwinia za Holocaust syjonistów – widząc to jako karę zesłaną na nich przez Boga.


Oto wzmianki o Holocauście na tej stronie:

  • 1961 – Rabin grupy Satmar obwinia syjonistów za Holocaust.
  • 2000 – Finkelstein publikuje Holocaust Industry.
  • 2003 – Hajo Meyer publikuje książkę porównującą syjonistów do nazistów.
  • 2010 – Alan Hart publikuje książkę, w której twierdzi, że syjoniści są wrogami Żydów i twierdzi, że Żydzi chowają się za Holocaustem.

 

I to tyle. Żydzi są obwiniani za Holocaust, wykorzystują Holocaust, żeby się wzbogacić, Żydzi dzisiaj zachowują się jak naziści i prawdziwymi wrogami Żydów są sami Żydzi. Tak Wikipedia przedstawia wpływ Holocaustu na antysyjonistyczną myśl. Jest to równie oburzające i odrażające, jak wynaturzone i fałszywe. A można było dodać jeszcze jeden punkt:


1942-1945: Kluczowa grupa przeciwstawiająca się syjonizmowi, ruch Bundystów, zginął w piecach Holocaustu podczas nazistowskich starań o eksterminację żydowskiego narodu.


Czy nie było to wystarczająco ważne, by wspomnieć jako kluczowy moment w historii antysyjonistycznej myśli?


Upiększanie antysyjonizmu


Kiedy czytasz listę wydarzeń przedstawionych na tej stronie, strategia redaktorów szybko staje się jasna. Na przykład – jakim sposobem spotkanie Muftiego z Hitlerem, by omówić przyszłość syjonistycznego projektu, nie jest włączone w encyklopedyczne hasło o historii antysyjonizmu? Mufti nie jest wspomniany nigdzie na tej stronie, ponieważ ujawniłoby to główny nurt antysyjonizmu – ludobójczy nurt – który ci redaktorzy Wikipedii chcą trzymać w ukryciu.

 

Kiedy to zrozumiesz, czytanie strony staje się odkrywaniem absurdów. Na przykład, nieistotna uwaga z 1943 roku podana przez pomniejszego autora, znajduje dla siebie miejsce, ponieważ pozwala redaktorowi sugerować, że oskarżenia o antysemityzm często są fałszywe – tymczasem prezydent Iranu może publicznie wzywać do zniszczenia Izraela – i to jest pominięte. W jaki sposób można pominąć nazywanie Izraela przez Ahmadineżada „cuchnącym trupem”, który jest “bliski unicestwienia”, opisując historię antysyjonistycznej myśli? 

 

Niemal każdy wpis odpowiada kluczowym przesłaniom albo marksistowskiej, albo islamistycznej propagandy antysyjonistycznej. Na przykład, książka Finkelsteina Holocaust Industry jest włączona – choć nie jest to właściwie antysyjonistyczny tekst. Niemniej Karta Hamasu – tak wyraźnie antysyjonistyczny tekst jak to tylko możliwe – po prostu nie jest wspomniana. Hamas w ogóle nie dostaje się na tę stronę – ani też Hezbollah. Dlaczego ludobójcza, antysyjonistyczna retoryka radykalnych islamistycznych ideologii nie znajduje się na osi czasu antysyjonistycznej myśli?

 

Prawda wygląda tak, że jedyną rzeczą, jaka ma pozwolenie na ukazanie się na tej stronie, jest rodzaj materiału, jaki opublikowałaby Electronic Intifada.


Policja propagandy w Wikipedii


Podobnie jak większość antyizraelskiej propagandy strony Wikipedii są dobrze pilnowane. Na przykład, redaktor Wikipedii nazwany ‘Nishidani‘ patroluje stronę i usuwa rzeczy, które plamią ugrzeczniony obraz antysyjonizmu. Kiedy ktoś próbował wstawić antysemicki antysyjonistyczny incydent Nishidani wymazał go. Jego rozumowanie jest wiele mówiące. Po usunięciu wpisu w 2017 roku napisał

“Gdybyśmy wyliczali każdy antysemicki incydent jako antysyjonizm, to ta strona, która mówi o długofalowych ruchach lub dużych wydarzeniach, albo wpływowych teoriach, straciłaby raison d’etre.”

Przez użycie zwrotu ‘raison d’etre’ – Nishidani wskazuje, że strona nie została stworzona po to, by powiedzieć całą prawdę – ale by ją wypaczyć. W tym komentarzuNishidani przedstawia także trzy kryteria do włączenia wpisu: 

  1. Że jest to długofalowy ruch
  2. Duże wydarzenie
  3. Lub wpływowa teoria

Ta lista jest absolutnym nonsensem w kontekście drobnostkowego i nieistotnego materiału, który jest włączony. Co ważniejsze jednak: w jaki sposób ideologia Hezbollahu i Hamasu nie są długofalowymi ruchami z wpływowymi teoriami, które spowodowały duże wydarzenia? Zarówno Hamas, jak Hezbollah spełniają wszystkie trzy kryteria Nishidaniego, ale nadal strona nie wspomina o ludobójczym antysemityzmie tych antysyjonistycznych grup terrorystycznych. Przy niekończącej się liście historycznej działalności arabskich terrorystów przeciwko żydowskim i syjonistycznym celom na całej ziemi, jest niewiarygodne, że słowa „porwanie” i „terroryzm” nie pojawiają się na stronie ani razu.


Zadajcie sobie pytanie: dlaczego włączony jest ruch BDS (ponieważ można go przedstawić jako pokojowy i redaktorzy chcą, byście go popierali) – ale Hezbollah nie jest włączony (ponieważ ujawnia prawdę o antysyjonizmie)? To jest tak proste.


Wybiórcze włączanie


Niektóre z wpisów są prawdziwie absurdalne. Strona wspomina „Narodową Ligę Wyzwolenia w Palestynie” (1943), która była krótkotrwałą, maleńką i nic nieznaczącą grupą arabskich komunistów w Brytyjskiej Palestynie. Ponieważ grupa popierała podział, nie można jej nawet definiować jako “antysyjonistyczna”, niemniej została włączona. Prawdopodobnie wspomniano o niej, żeby zamieścić pozytywny komentarz o ratowaniu żydowskich uchodźców.  


Jednak nie jest wspomniana ani jedna ze znacznie liczniejszych i ważnych grup, które  gwałtownie sprzeciwiały się żydowskim uchodźcom. Co wzmacnia kluczową tezę. Włącza się pozycje, które promują określoną wizję – nawet jeśli nie są warte włączenia – a inne, znacznie bardziej warte włączenia, pomija się, ponieważ zniszczyłyby tezę redaktorów Wikipedii.

 

Inny przykład. Wpis na tej stronie (rok 1918) o Jewsekcji sugeruje tylko, że została stworzona w Radzieckiej Rosji „do walki ze syjonizmem i wniesienia komunizmu do żydowskich mas”. Nie ma wzmianki o tym, że deklarowanym celem tej grupy było “zniszczenie tradycyjnego żydowskiego życia, ruchu syjonistycznego i hebrajskiej kultury. To byli zagorzali antysemici. Można nazwać strategię Wikipedii „hatewashing” – wybielanie nienawiści.

 

Wyliczony jest szereg pozbawionych treści, monotonnych książek – ale nie ma mrożących krew w żyłach wypowiedzi arabskich przywódców. Abdul Rahman Azzam, pierwszy sekretarz generalny Ligi Arabskiej, powiedział, że założenie żydowskiego państwa doprowadzi do „wojny eksterminacji i doniosłej masakry, o które będzie się mówić jak o mongolskiej masakrze i krucjatach“. Redaktorzy Wikipedii najwyraźniej uważają, że koszmarna i mordercza ideologia propagowana przez arabskich przywódców nie jest równie warta wspomnienia, jak książka, której czytaniem nikt nie zawracał sobie głowy.

 

I patrząc na antysyjonizm dzisiaj, nic się nie zmieniło. Wszędzie wokół nas widzimy agresywne groźby i antysemityzm szerzony przez myśl antysyjonistyczną. Fałszywy obraz, że antysyjonizm ma przyjacielskie, pokojowe oblicze, może być wszystkim, co zobaczycie na tej stronie, ale, jak Bret Stephens napisał w „New York Timesie”, nie wszyscy zostali poinformowani: 

“Nie ci ludzie, którzy powiewali palestyńskimi flagami i skandowali ‘Śmierć Żydom’, i napadli na żydowskich gości w restauracji sushi w Los Angeles. Nie ci ludzie, którzy rzucali fajerwerki w dzielnicy diamentów w Nowym Jorku. Nie ci ludzie, którzy brutalnie pobili człowieka w jarmułce na Times Square. Nie ci ludzie, którzy jeździli po Londynie, uwłaczając Żydom i wrzeszcząc: ‘Gwałćcie ich córki. Nie ci ludzie, którzy zebrali się przed synagogą w Niemczech, wykrzykując obelgi. Nie ci ludzie, którzy podczas protestu w Brukseli skandowali: ‘Żydzi, pamiętajcie Chajbar. Armia Mahometa powraca’.”

Te incydenty są tylko migawkami, ale dostarczają obrazu całkowicie reprezentatywnego dla nowoczesnej epoki. Tak samo jak Karta Hamasu reprezentuje lata 1980., trzy Nie z Chartumu lata 1960. i ludobójcze wezwania arabskich przywódców lata 1940. Gdzie jest to wszystko w ugrzecznionej osi czasu Wikipedii o antysyjonizmie?


To nie jest encyklopedia – to jest propaganda.


Oś czasu strony o antysyjonizmie jest starannie wypolerowaną propagandą. To nie jest rzeczywistość – to nie jest historia – to nawet nie próbuje być zrównoważone. Jest to wyłącznie strona, której antyizraelscy propagandyści używają jako przewodnika.


Czy rzeczywiście tak wyobrażali sobie założyciele Wikipedii, że będzie wyglądała – a co ważniejsze – czy rzeczywiście to wspierają darczyńcy Wikipedii? Ta strona przedstawia marksistowsko/islamistyczną wizję świata. To jest jedna strona – a są ich tysiące. Każda strona, która dotyczy Żydów, syjonizmu, Palestyny lub Izraela jest skażona.


Nie mogę podkreślić wystarczająco mocno, że Wikipedia jest wrogą witryną internetową, która szerzy antyżydowską dezinformację i nienawiść – z czego wiele haseł opracowali islamiści. Jest to tym ważniejsze, że – jak pokażę w części drugiej – są dowody, że „Wikipedia propaguje terroryzm”. Druga część ukaże się wkrótce.

 

Wikipedia butchers history and promotes terrorism

16 stycznia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

David Collier
Brytyjski bloger, badacz antysemityzmu w mediach. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1321 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14
Świat muzułmański musi zjednoczyć się przeciwko Izraelowi     2023-04-12
Was gesagt werden muss (Co musi zostać powiedziane)   Koraszewski   2023-04-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk