Prawda

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 - 00:34

« Poprzedni Następny »


‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie


Yigal Carmon 2023-06-28

Kopia Protokołów widoczna na stole w poczekalni Centralnej Rady Palestyńczyków w Niemczech. 

Kopia Protokołów widoczna na stole w poczekalni Centralnej Rady Palestyńczyków w Niemczech. Korzenie historyczne i duchowe


Protokoły mędrców Syjonu
 to jedna z dwóch antysemickich teorii spiskowych zapożyczonych przez antysemityzm arabski i muzułmański od antysemityzmu zachodniochrześcijańskiego (druga to oszczerstwo o rytuale krwi). Te teorie spiskowe czerpią swoją legitymację w świecie arabskim i muzułmańskim ze starożytnych islamskich i chrześcijańskich pism, zgodnie z którymi Żydzi są przebiegłymi i złośliwymi wrogami Boga.


W szczególności istnieje wrogi islamski stereotyp Żydów, który ma swoje korzenie w konfliktach proroka Mahometa z Żydami z Półwyspu Arabskiego na początku VII wieku. Te stereotypy są wyrażone w Koranie, który opisuje Żydów jako naród winny zabijania proroków (na przykład rozdział An-Nisa, werset 155) i którego losem jest upokorzenie i nędza z powodu jego grzesznej natury (na przykład, rozdział Al-Baqarah, werset 61).


Demonizacja Żydów jest również powszechna w tradycji islamskiej, zgodnie z którą Prorok Mahomet miał boskie objawienie, że Żydzi z plemion Banu Nadhir i Banu Kurajza w Medynie, z którymi podpisał traktaty, planują zamach na niego. To skłoniło Proroka Mahometa do unicestwienia jednego z tych plemion i wypędzenia drugiego.


Przez stulecia islamska historiografia obszernie usprawiedliwiała działania Mahometa przeciwko Żydom, twierdząc, że na to zasłużyli, powtarzając jego przesłania i działania. Należy podkreślić, że dla wierzących muzułmanów wszystko, co prorok Mahomet miał zrobić lub powiedzieć, ma nie tylko znaczenie historyczne, ale służy również jako normatywny model zachowania.


Ponadto sunniccy historycy za najwcześniejszą i najbardziej traumatyczną schizmę w islamie między szyitami i sunnami tradycyjnie obwiniają tajny spisek żydowski wprowadzony w życie przez pewnego jemeńskiego Żyda „Abdallaha ibn Sabę”, który pozornie nawrócił się na islam z zamiarem obalenia go od wewnątrz. Tak więc z muzułmańskiego punktu widzenia najbardziej krytyczne wydarzenie we wczesnej historii islamu było wynikiem żydowskiego spisku mającego na celu zepsucie i zrujnowanie islamu. Dlatego pomysł, że Żydzi to spiskowcy i ludzie źli z natury, nie jest obcy w islamie.


Również tradycja wczesnochrześcijańska przedstawia Żydów w negatywnym świetle. Żydzi są winni odrzucenia boskości Jezusa i pośredniego udziału w jego ukrzyżowaniu, jak wspomniano w Ewangelii Mateusza (27:25): „Cały lud odpowiedział: ‘Krew Jego na nas i na dzieci nasze!’” Należy jednak zauważyć, że w 1965 roku papież Paweł VI ogłosił Nostra aetate (Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich), w której odrzucił pogląd, że Żydzi są winni śmierci Jezusa.


„Sfabrykowane czy nie, protokoły opisują rzeczywistość”


Biorąc pod uwagę te korzenie, kwestia, czy 24 protokoły rzekomo wykradzione z pierwszego kongresu syjonistycznego w Bazylei w 1897 r. są autentycznymi dokumentami, czy też są sfabrykowane przez carską tajną policję, ma niewielkie znaczenie w szerszym kontekście arabskiego i muzułmańskiego antysemityzmu. Dzieje się tak dlatego, że według antysemityzmu arabskiego i muzułmańskiego Protokoły nie są jedynie zbiorem dokumentów ani książką. Odzwierciedlają one raczej pewną perspektywę patrzenia na historię i rzeczywistość, są kluczem do zrozumienia przeszłości, teraźniejszości i – jeśli nic nie zrobi się, by powstrzymać Żydów – także przyszłości.


Istotnie, kwestia autentyczności Protokołów mędrców Syjonu liczy dziesiątki lat, a od czasu procesu berneńskiego z początku lat trzydziestych antysemici konsekwentnie twierdzą, że to, czy Protokoły są autentyczne, czy nie, nie ma znaczenia, ponieważ rzeczywistość rozwija się zgodnie ze spiskami, które opisują. Ten sam wniosek na temat Protokołów znajduje odzwierciedlenie w dyskursie arabskim i muzułmańskim.


Zgodnie z tym światopoglądem głównymi aktorami tego spisku byli początkowo Theodor Herzl i rodzina Rothschildów. Z biegiem lat nawet wielu bogatych i wpływowych nie-Żydów, takich jak rodziny Morganów i Rockefellerów (między innymi) zostało dodanych do listy tych Żydów spiskujących, by zdobyć dominację nad światem.


W sumie ten globalny spisek żydowskich syjonistów – jak głosi teoria – cieszy się niesamowitym sukcesem. Żydzi rzeczywiście kontrolują świat. Zło zwyciężyło dobro, a szatańskie siły pokonały siły dobra na całej planecie.


Jaka jest rola i funkcja spisku Protokołów?


Ten spiskowy światopogląd – z pisemnymi protokołami lub dokumentami lub bez nich – pełni kilka ważnych funkcji w świecie arabskim i muzułmańskim:

  1. Podobnie jak w przypadku nazistów, Protokoły w świecie arabskim usprawiedliwiają cel unicestwienia Żydów. Dla Arabów byłoby to również usprawiedliwieniem unicestwienia państwa Izrael.
  2. Rozwiązuje dwa dysonanse poznawcze dotykające społeczeństwa arabskie i muzułmańskie. Po pierwsze, wyjaśnia, dlaczego Arabowie ponieśli porażkę w walce z Izraelem: gdyby nie globalny spisek żydowsko-syjonistyczny, Izrael zostałby dawno zniszczony. Po drugie, wyjaśnia, dlaczego społeczeństwa muzułmańskie nie są w stanie konkurować z Zachodem – żydowski spisek stosuje różne środki, aby pozostawić je w tyle.
  3. W Islamskiej Republice Iranu ten spiskowy światopogląd leży u podstaw ideologii Rewolucji Islamskiej, zgodnie z którą Żyd został przekształcony z nieczystej i nędznej istoty (Nadżs) we wszechpotężną szatańską postać, która sprzeciwia się światu islamskiemu i leży u podstaw wszystkich kłopotów świata islamskiego. Zgodnie z ideologią irańskiego reżimu, konieczne jest zwalczanie Żydów w ten sam sposób, w jaki walczy się z rakiem, i wymazanie ich i ich szatańskiego wpływu z powierzchni ziemi.


Wszechobecność Protokołów w świecie arabskim


Z biegiem lat Protokoły stawały się coraz bardziej rozpowszechnione, zwłaszcza że istnieje coraz więcej globalnych wydarzeń, których wyjaśnieniu i zrozumieniu służą. Rzeczywiście, samo rozpowszechnienie Protokołów odzwierciedla, jak wielki jest na nie popyt.


Podobnie jak w przypadku innych form propagandy nienawiści, pojawienie się Internetu i mediów społecznościowych – takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter i TikTok – doprowadziło do eksplozji rozpowszechnienia się Protokołów w świecie arabskim. W przeszłości Protokoły były dostępne tylko w formie drukowanej i dlatego miały stosunkowo ograniczony zasięg.


Firmy mediów społecznościowych są winne co najmniej dwóch wielkich przestępstw: po pierwsze, straszliwej nieodpowiedzialności i braku wdrożenia własnej polityki przeciwko propagandzie nienawiści na swoich platformach; po drugie, dają antysemitom siłę, której nie mieli, gdy byli zależni wyłącznie od mediów drukowanych. (Warto również zauważyć, że kopie Protokołów można kupić na Amazon.com.)


Spiski opisane w Protokołach omawiało wiele wybitnych arabskich postaci kultury. Gdy tylko Protokoły zostały przetłumaczone na język arabski w połowie XX wieku, zostały pozytywnie ocenione przez znanego egipskiego autora Abbasa Mahmouda Al-'Aqqada, który był filarem XX-wiecznego arabskiego renesansu intelektualnego. Napisał w przedmowie do drugiego wydania tłumaczenia: „Niezależnie od tego, czy Protokoły są faktem historycznym, czy fikcją, mogę osobiście zaświadczyć, że działa ogromny mechanizm, od Stambułu po Amerykę i Afrykę Południową… Protokoły są jednym z dowodów na istnienie globalnej kabały, która realizuje swoje cele”.


Protokoły
zostały także zaakceptowane przez przywódców politycznych: były prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasser, który był czołową postacią panarabizmu, już w 1958 roku powiedział indyjskiej anglojęzycznej gazecie „Blitz”, że Protokoły są „bardzo ważną” książką, która „dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że 300 syjonistów […] rządzi losami kontynentu europejskiego”; w 1977 roku niedawno ponownie wybrany prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan napisał, wyreżyserował i zagrał w sztuce Maskomya – akronim od „masoni, komuniści, Yahud [tj. Żydzi]”, z których wszyscy są winni spisków opisanych w Protokołach; w latach 70. król Arabii Saudyjskiej Fajsal ostrzegał – z wszystkich ludzi! – sekretarza stanu USA Henry'ego Kissingera przed niebezpieczeństwem, jakie stwarzają spiski żydowsko-bolszewickie, w podobny sposób opisane w Protokołach.


Na rządowej wystawie muzealnej poświęconej świętym księgom religii monoteistycznych, zorganizowanej przez Uniwersytet Aleksandryjski w 2003 r., Protokoły zostały wystawione obok Tory, Nowego Testamentu i Koranu. Dopiero dzięki amerykańskiemu dyplomacie w Kairze, który pośpieszył do Aleksandrii, aby zrobić zdjęcie eksponatowi, historia wyszła na jaw, co ostatecznie doprowadziło do usunięcia eksponatu.


Protokoły
zostały wymienione w podręcznikach szkolnych, takich jak Historia nowoczesnego i współczesnego świata, klasa 10 , która została wydana przez Autonomię Palestyńską.Protokoły są również powszechnie przywoływane przez islamskich duchownych i uczonych, pojawiają się w doniesieniach medialnych, a w ostatnich latach zostały udramatyzowane i nadane w kierowanych do rodzin ramadanowych programach telewizyjnych, takich jak Al-Szatat i Rycerz bez konia


Kilka przykładów można znaleźć w następującym klipie:

     


Negowanie holokaustu jest nieodłączną częścią spisku Protokołów


Powstaje jednak jedna wielka trudność: teoria szatańskiej wszechmocy Żydów jest niezgodna z faktami historycznymi, a w szczególności z Holokaustem. Jak można twierdzić, że źli, wszechpotężni Żydzi odnieśli taki sukces w swoim spisku dominacji nad światem, skoro w rzeczywistości jedna trzecia światowego żydostwa została unicestwiona w Holokauście?


Jedynym sposobem uniknięcia tej rażącej sprzeczności jest zaprzeczanie Holokaustowi. Dlatego negowanie Holokaustu jest nieuniknioną i nieodłączną częścią interpretacji Protokołów.

 

Są też tacy, którzy przewrotnie uznają, że Holokaust miał miejsce, ale go usprawiedliwiają. Godnym uwagi przykładem jest niedawno zmarły duchowy przywódca egipskiego Bractwa Muzułmańskiego, szejk Jousef Al-Karadhawi, (pokazany na zdjęciu, kiedy jest całowany przez katarskiego emira, szejka Tamimi Bin Hamada Aal-Thanimiego). Al-Karadhawi powiedział w katarskiej państwowej sieci Al-Dżazira w 2009 roku, że Allah zesłał Hitlera na Żydów jako karę za ich korupcję i że „z wolą Allaha, następnym razem będzie to z rąk wiernych”.Jeszcze inni rozwiązują sprzeczność między spiskiem a Holokaustem, twierdząc, że Żydzi faktycznie kolaborowali z nazistami, jak twierdził prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas we wstępie do arabskiego tłumaczenia swojej pracy doktorskiej.


Jedynym innym rozwiązaniem sprzeczności między faktami historycznymi a żydowską teorią spiskową byłoby odrzucenie spisku. Niestety, bardzo niewiele osób wybiera tę drogę. Do tych godnych uwagi osób należą: niedawno zmarły świecki syryjski intelektualista Sadik Dżalal Al-Azm, autor Self-Criticism Follow Our Defeat; doradca polityczny byłego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka, dr Osama Al-Baz, który w 2002 roku opublikował serię artykułów w egipskim dzienniku rządowym „Al-Ahram”, w których obalił niektóre z najbardziej znanych antysemickich mitów, w szczególności Protokoły, oszczerstwo o rytuale krwi i negowanie Holokaustu; i egipski naukowiec dr Abd Al-Wahhab Al-Masiri, autor ośmiotomowej arabskiej Encyklopedia Żydów, judaizmu i syjonizmu, który napisał książkę o Protokołach zatytułowaną Protokoły, judaizm i syjonizm, i który powiedział, że Protokoły są nieautentyczne i że jest to w „100% godny śmiechu i głupi plagiat”. Warto zauważyć, że w najbardziej zaawansowanym moralnie kraju arabskim, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pojawiło się nowe podejście do judaizmu, które w ostatnich latach zapoczątkowało dialog międzywyznaniowy.


Protokoły, judaizm i syjonizm, dr Abd Al-Wahhab Al-Masiri
Protokoły, judaizm i syjonizm, dr Abd Al-Wahhab Al-Masiri

Poniższy klip dodatkowo pokazuje, jak Protokoły są propagowane przez polityków, postacie kultury popularnej, intelektualistów i organizacje terrorystyczne, takie jak irackie Brygady Hezbollahu, Palestyński Islamski Dżihad, a nawet Huti w dalekim Jemenie.

 


Artykuł opracowany na podstawie wykładu wygłoszonego na sympozjum Uniwersytetu Georgetown na temat Protokołów mędrców Syjonu w dniach 24-25 kwietnia 2023 r.


Obszerny Aneks zawierający linki do raportów MEMRI związanych z Protokołami mędrców Syjonu czytelnik znajdzie w oryginale: https://www.memri.org/reports/protocols-elders-zion-arab-and-muslim-world-%E2%80%93-past-and-present   

 

MEMRI Daily Brief nr 493, 22 czerwca 2023r. 

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Yigal Carmon jest prezesem MEMRI. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1384 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11
Al-Azhar wyraża uznanie dla terroryzmu Hamasu     2023-10-10
Palestyńskie deklaracje w dniu napaści na Izrael     2023-10-09
Kolejna wojna przeciw Żydom   Koraszewski   2023-10-08
Autonomia Palestyńska przyznaje, że nie ma „izraelskiej okupacji”   Flatow   2023-10-07
Gdzie są palestyńskie ustępstwa na rzecz pokoju?   Tawil   2023-10-05
Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk