Prawda

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 - 00:32

« Poprzedni Następny »


ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”


Itamar Marcus 2023-06-20


W tym roku przypada 75. rocznica powstania państwa Izrael, a dla Palestyńczyków upamiętnienie Nakby  „katastrofy”. Ten rok był szczególny dla Autonomii Palestyńskiej, ponieważ po raz pierwszy ONZ postanowiło oficjalnie uczcić Palestyński Dzień Nakby, 15 maja, zapraszając Przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa na przemówienie w ONZ. AP zrozumiała to posunięcie jako potwierdzenie przez ONZ, że stworzenie Izraela było rzeczywiście katastrofą i „zbrodnią”.

W reakcji na ten krok ONZ, AP wzmocniła swoją antyizraelską mowę nienawiści, dodając w tym roku, że ONZ potwierdziła narrację AP. Oto niektóre z podstawowych elementów mowy nienawiści AP:

Nienawiść kolonialnej Europy do Żydów była uzasadniona ich złą naturą, która spowodowała, że Europejczycy stworzyli Izrael jako miejsce wysyłania tam Żydów.

AP rozpowszechnia kłamstwo, że Izrael został stworzony z inicjatywy europejskich mocarstw kolonialnych, aby „pozbyć się Żydów” i służyć mocarstwom kolonialnym jako „pionek”, który podzieli świat arabski i pomoże go kontrolować. Jak powiedział Abbas w swoim przemówieniu w ONZ z 15 maja : „ Zdecydowali się założyć i osadzić obcy twór w naszej historycznej ojczyźnie… aby pozbyć się Żydów i cieszyć się ich obecnością w Palestynie – dwie pieczenie na jednym ogniu”:

Przewodniczący AP Mahmoud Abbas: „Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, w szczególności, ponoszą bezpośrednią polityczną i moralną odpowiedzialność za Nakbę narodu palestyńskiego. To oni uczestniczyli w zrobieniu z naszego narodu ofiary, kiedy postanowili założyć i osadzić w naszej historycznej ojczyźnie kolejny twór, i to dla własnych celów kolonialnych. Nazwano ją ziemią bez ludu, aby została dana Izraelowi. Prawda jest taka, że te kraje, [kraje] zachodnie, chciały pozbyć się Żydów i cieszyć się ich obecnością w Palestynie – dwie pieczenie na jednym ogniu”.

[YouTube, 15 maja 2023 r.]

Odnosząc się do „Nakby”, premier AP Sztajjeh odmówił Izraelowi prawa do istnienia, nazywając go również „tworem kolonialnym”:

„Rocznica powstania Izraela jest rocznicą palestyńskiej NakbyTo kolonialny twór, który został założony przez państwa zachodnie, aby służyć ich interesom… Izrael został zbudowany na naszej ziemi należącej do nas, właścicieli ziemi, rdzennych mieszkańców. To my nadaliśmy tej ziemi nazwę”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 16 maja 2023 r.]

5,6 miliona uchodźców musi „powrócić” do Izraela

Kiedy Izrael ogłosił niepodległość w maju 1948 roku, został zaatakowany przez miejscowych Arabów i armie Egiptu, Jordanii, Libanu, Syrii i Iraku, co doprowadziło do izraelskiej wojny o niepodległość. „Nakba” = „katastrofa” to termin AP określający ustanowienie Izraela, klęskę w wojnie i wysiedlenie arabskich cywilów. Jednak, jak udokumentowała organizacja Palestinian Media Watch , to przywódcy arabscy wezwali miejscowych Arabów do opuszczenia swoich domów „na kilka tygodni”, obiecując, że „wkrótce” wrócą. Od tego czasu liczba palestyńskich „uchodźców” wzrosła i Autonomia Palestyńska domaga się obecnie „prawa do powrotu” dla 5,6 miliona uchodźców. Kwestia uchodźców jest kluczowa dla tożsamości ofiar AP i była kluczową kwestią w przemówieniu Abbasa w ONZ, w którym powiedział, że „wrócą”. Wezwał ONZ do „zawieszenia” Izraela jako członka ONZ, chyba że wpuści wszystkich uchodźców z powrotem do Izraela:  

Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas: „Palestyńska narracja dotycząca Nakby i ogólnie kwestii palestyńskiej zaczęła wdzierać się do świadomości narodów i państw, które zaczęły demaskować fikcyjną narrację izraelską… [Izrael] wciąż zaprzecza Nakbie, oraz odrzuca międzynarodowe decyzje w sprawie powrotu uchodźców palestyńskich do ich domów, miast i wiosek, z których zostali wypędzeni siłą i zastraszeniem… Dlatego zwracamy się dzisiaj do Państwa, oficjalnie, zgodnie z prawem międzynarodowym i rezolucjami międzynarodowymi, o zobowiązanie Izraela do przestrzegania tych waszych decyzji lub do zawieszenia członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych… [Izrael] zobowiązał się do uznania i wdrożenia [Rezolucji] 181 i 194, aby zostać członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych… Są uchodźcy, oni powrócą. Jestem uchodźcą, palestyńskim uchodźcą. Chcę wrócić do mojego miasta, mój bracie, nie mogę żyć, nawet jeśli dasz mi Paryż lub Nowy Jork… Nie zgadzam się, chcę Safedu (czyli izraelskiego miasta)”.

[YouTube, 15 maja 2023 r.]

Uznanie NAKBY przez ONZ postrzegane jako przyjęcie i poparcie przez ONZ ideologii AP

Fakt, że ONZ postanowiła uczcić Dzień Nakby, został zrozumiany przez AP jako „dowód” i poparcie ONZ, że „zbrodnia miała miejsce” podczas tworzenia Izraela. Abbas podkreślił, że ONZ uznała „historyczną niesprawiedliwość” wyrządzoną Palestyńczykom i jego oczekiwanie, że ONZ „zrealizuje… [prawo] uchodźców do powrotu do ich domów”:

Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas: „Ta rezolucja [ONZ] [194] stanowi uznanie waszej szlachetnej organizacji [ONZ] trwającej historycznej niesprawiedliwości, która spotkała naród palestyński w 1948 r. , a także przed i po tym roku… Jestem pewien i mam nadzieję że ta międzynarodowa organizacja nie szczędzi wysiłków, aby przywrócić status narodu palestyńskiego… poprzez działania mające na celu realizację praw narodowych narodu palestyńskiego, w tym prawa do samostanowienia… i [prawa] uchodźców do powrotu do domów, z których zostali zabrani”.

[kanał YouTube, 15 maja 2023 r.]

 

Członek Rady Centralnej OWP, Ghassan Barakat: „Ta decyzja [ONZ o uczczeniu Dnia Nakby] podkreśla, że zbrodnia miała miejsce, i prawo międzynarodowe i rezolucje międzynarodowe uznają, że zbrodnia miała miejsce przeciwko narodowi palestyńskiemu. .. Istnieją międzynarodowe rezolucje, które potwierdzają, że miała miejsce zbrodnia, której sprawcami jest Państwo Izrael i bandy syjonistyczne w 1948 roku i wcześniej – od czasów [lidera syjonistycznego Theodora] Herzla i przed Herzlem planowali tę zbrodnię”.

[Oficjalna telewizja AP, Spotkanie osobiste, 4 maja 2023 r.]


„Prezydent Mahmoud Abbas wezwał dziś państwa kolonialne do naprawienia historycznej niesprawiedliwości wyrządzonej narodowi palestyńskiemu.


Przemawiając wcześniej w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Nowym Jorku na spotkaniu na wysokim szczeblu poświęconym po raz pierwszy w historii ONZ 75. rocznicy Nakby Prezydent Abbas wskazał na mocarstwa kolonialne, szczególnie USA i Wielką Brytanie, jako na politycznie i moralnie odpowiedzialne za Nakbę i podkreślił, że spoczywa na nich historyczna odpowiedzialność za położenie kresu historycznym cierpieniom zadanym Palestyńczykom”.

[WAFA, oficjalna agencja informacyjna PA, wydanie angielskie, 15 maja 2023 r.]


„[Abbas] zakończył, wskazując, że decyzja ONZ o upamiętnieniu Nakby 15 maja stanowi uznanie przez ONZ wiecznej historycznej niesprawiedliwości wyrządzonej narodowi palestyńskiemu i obalenie syjonistycznych mitów dotyczących ustanowienia Izraela.

Wyraził przekonanie, że ONZ nie będzie szczędzić wysiłków, aby naprawić historyczną niesprawiedliwość wyrządzoną narodowi palestyńskiemu i wyeliminować konsekwencje Nakby”.

[WAFA, oficjalna agencja informacyjna AP, wydanie angielskie, 15 maja 2023 r.]

 

Gubernator Autonomii Palestyńskiej w dystrykcie Dżenin doszedł do tego samego wniosku: że przez obchodzenie Dnia Nakby ONZ „obaliła syjonistyczną narrację”:

„Gubernator dystryktu [Jenin], Akram Radżoub, powiedział, że późne upamiętnienie Nakby przez ONZ obala syjonistyczną narrację, potwierdza, że okupacja jest nielegalna i zaprzecza jej twierdzeniom dotyczącym Palestyny, jej historii i jej ludu…


Radżoub kontynuował [opowiadanie] historycznego postępu poprzedzającego rok 1948, w którym mocarstwa kolonialne próbowały stworzyć obce ciało w Palestynie”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 26 maja 2023 r.]

Karykatura pokazuje, jak znaczące, zdaniem AP, są obchody rocznicy Nakby w ONZ, interpretując je jako obietnicę „powrotu”. Karykatura przedstawia logo ONZ po prawej stronie, a po lewej zmodyfikowaną wersję logo z usuniętymi kontynentami i innymi częściami, tak aby pozostałe linie tworzyły słowa: „Na pewno wrócimy”:


[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 16 maja 2023]

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 16 maja 2023]Światowa odpowiedzialność – stworzenie Izraela gorsze niż bomby atomowe na Japonię

Zastępca Abbasa w Fatahu, Mahmoud Al-Aloul poszedł dalej, oskarżając „cały świat” o popełnienie Nakby przeciwko narodowi palestyńskiemu:

„Zastępca przewodniczącego Ruchu Fatah i komisarz [Fatahu] ds. mobilizacji i organizacji, Mahmoud Al-Aloul, powiedział, że „minęło 75 lat od Nakby naszego ludu (tj. „katastrofy”), którą cały świat popełnił przeciwko nam …”

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 15 maja 2023 r.]

Do bezprecedensowego wniosku doszedł jeden ze stałych felietonistów oficjalnej gazety AP. Bassem Barhoum opisał „Nakbę” jako „bardziej zbrodniczą” niż „amerykańskie bomby atomowe, które spadły na Hiroszimę i Nagasaki w Japonii”, ponieważ „Japonia pozostała”, ale w przypadku „Palestyny” zachodni „kolonialiści” chcieli ją „całkowicie wymazać":

W porównaniu z amerykańskimi bombami nuklearnymi, które spadły na Hiroszimę i Nagasaki w Japonii – które są jednymi z najbardziej zbrodniczych, destrukcyjnych i barbarzyńskich części II wojny światowej, których horroru i surowości nie można lekceważyć – to, co stało się z Palestyną i narodem palestyńskim, jest bardziej przestępcze, ponieważ w końcu Japonia pozostała, i Japończycy pozostali, a dwa dotknięte katastrofą miasta zostały odbudowane. Ale w przypadku Palestyny celem kolonialistów było całkowite wymazanie jej z mapy i anulowanie istnienia narodu palestyńskiego jako narodu i przekształcenie go w uchodźców pozbawionych prawa powrotu do ojczyzny i wszelkich praw na ich historycznej ziemi”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 15 maja 2023 r.]

Klucz – symbol „prawa powrotu” palestyńskich uchodźców

Jednym z centralnych symboli w palestyńskiej narracji jest klucz, który symbolizuje domy, które Arabowie opuścili w 1948 roku, oraz „prawo powrotu” palestyńskich uchodźców. Klucz jest obecny w większości materiałów wizualnych PA, takich jak plakaty, logo i rzeźby, a także często jest częścią dekoracji/akcesoriów podczas ceremonii i występów kulturalnych.

W tym roku symbol klucza stał się bardziej centralny niż kiedykolwiek, ponieważ przewodniczący AP Mahmoud Abbas miał przypinkę w kształcie klucza, kiedy przemawiał w ONZ.Nagłówek: „Prezydent [AP] do ONZ: Jasną i jedyną prawdą jest to, że byliśmy tu na naszej ziemi od zarania dziejów i pozostaniemy do końca świata

Podpis: „Prezydent z kluczem powrotu w klapie podczas wygłaszania przemówienia w ONZ ([oficjalna agencja informacyjna AP] WAFA)”

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida” , 16 maja 2023 r.]

Autonomia Palestyńska wyjaśniła znaczenie przypinki Abbasa w kształcie klucza w artykule wstępnym w swojej oficjalnej gazecie:

„Nie będziemy dużo mówić o przemówieniu [Abbasa]… ponieważ obraz jest tym, co przekazuje znaczenie, które… [on] chciał przekazać… Obraz klucza… Klucz, który prezydent Mahmoud Abbas nosił na piersi w Dniu Nakby na podium ONZ jest nie tylko kluczem do jego domu w Safedzie (tj. izraelskim mieście); w swej istocie jest kluczem do okupowanego palestyńskiego domu, którego właściciele, będący uchodźcami z naszego ludu, wciąż pilnują, aby prędzej czy później do niego wrócić…

Są uchodźcy, którzy nigdy nie byli i nie będą numerami, a raczej „świadkami tożsamości ojczyzny i nazw miejscowości”; są Męczennicy, są więźniowie, są niezliczone kłopoty – a po tym wszystkim jest klucz, który wciąż opiera się rdzewieniu czasu, aby nadal publicznie opowiadać o swoim domu, który jest tam, w okupowanej ojczyźnie. To jest klucz, który wciąż wisi na ścianach domów Palestyńczyków w obozach dla uchodźców i w diasporze.

Dlatego jest to kluczowa mowa, mowa wizji i stanowiska. „Jasna i jedyna prawda jest taka, że byliśmy tu na naszej ziemi od zarania dziejów i pozostaniemy do końca świata” (sic., Palestyńczycy nie mają historii wcześniejszej niż okres nowożytny) – a klucz jest naszym przewodnikiem. Będzie nadal torować nam drogę powrotną dzięki wspomnieniom i determinacji, które nosimy. A ponieważ po tym, jak wszystko zostanie powiedziane [i zrobione], pozostanie, ten klucz jest kluczem prawdy, sprawiedliwości i pokoju”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 17 maja 2023 r.]

Premier AP, Sztajjeh również wspomniał o kluczach do domów uchodźców, podkreślając, że „wiedzą oni na pewno, że ich marzenie o powrocie do domów… spełni się”:

„[Izrael] wypędził ponad 900 tysięcy Palestyńczyków, którzy mieszkali w Palestynie, do obozów dla uchodźców wewnątrz [Palestyny] i w diasporze, a ojczyzna jest wciąż w ich pamięci. Nadal przechowują klucze do swoich domów, aby przekazywać je swoim dzieciom i wnukom z pokolenia na pokolenie.

Są pełni nadziei i wiedzą na pewno, że spełni się ich marzenie o powrocie do domów i do majątku, który pozostawili 75 lat temu”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 17 maja 2023 r.]

W Dniu Nakby oficjalna gazeta AP ozdobiła swoją pierwszą stronę gigantycznym kluczem w tle artykułów:


<span>[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 15 maja 2023]</span>
[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 15 maja 2023]

Klucz symbolizuje to, co według AP jest niepodważalnym i „autentycznym” prawem wszystkich uchodźców do „powrotu” do ich domów w Izraelu. Premier AP Sztajjeh również to podkreślił w jednym ze swoich przemówień z okazji Dnia Nakby :

„W swoim przemówieniu na początku cotygodniowego posiedzenia rządu [AP], które… było poświęcone tematowi Nakby i prawu naszego ludu do powrotu, [Premier Autonomii Palestyńskiej Muhammad Sztajjeh] dodał: ‘Nakba jest zbrodnią, która trwa od 75 lat. Nasz naród wciąż płaci krwią i ciałem cenę agresji, a my kontynuujemy walkę o przywrócenie mu praw i udaremnienie kolonialnego i ekspansjonistycznego projektu syjonistycznego’. 

„Po 75 latach od Nakby nadal wierzymy w prawo do powrotu i walczymy o nie, ponieważ powrót jest autentycznym prawem członków naszego narodu będących uchodźcami na całym świecie”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida” , 16 maja 2023 r.]

Oficjalna telewizja AP podkreśliła “nieuchronny powrót” “niemal 7 milionów uchodźców, powtarzając oszczerstwo, że “gangi syjonistyczne popełniły 70 masakr podczas Nakby”:Prezenter oficjalnej telewizji AP: „Ten klucz jest starszy niż życie ich [Żydów], starszy niż ich fałszywa historia, którą nakreślili poprzez 70 aktów rzezi i masakry… Prawie 7 milionów palestyńskich uchodźców rozsianych po całym świecie wierzy w nieuchronny powrót”.

[Oficjalna telewizja AP, Temat dnia , 14 maja 2023 r.]

Gwardia Prezydencka Abbasa wydała to samo oświadczenie: „Nie ma alternatywy dla prawa powrotu”, zamieszczając zdjęcie z niosącym duży klucz i z napisem „Powrót”:Tekst na zdjęciu: „Z pokolenia na pokolenie

Nie ma alternatywy dla prawa powrotu”

Opublikowany tekst: „Niech Allah uraduje twój poranek wszystkim, co najlepsze

#Palestyna

#Al-Kuds”

[Gwardia Prezydencka AP, strona na Facebooku, 25 maja 2023 r.]

Klucz pojawił się również na tej ilustracji w oficjalnej gazecie AP, pokazując interpretację obrazu Michała Anioła „Stworzenie Adama”, który przedstawia Boga dotykającego palca Adama. Na rysunku Boga zastępuje starszy palestyński uchodźca, który wręcza duży klucz młodemu palestyńskiemu chłopcu.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida” , 15 maja 2023 r.]Klucz pojawił się również na poniższych dwóch rysunkachObraz przedstawia kobietę w tradycyjnym stroju arabskim, której ramiona i ubranie tworzą liczbę „75” w nawiązaniu do 75. rocznicy „Nakby”. Kobieta trzyma duży klucz symbolizujący „prawo powrotu” palestyńskich uchodźców. Obok kobiety widnieje napis „Nakba” po angielsku i arabsku, przy czym pierwszą literę „A” w języku angielskim zastąpiono namiotem dla uchodźców.

Opublikowany tekst w języku angielskim i arabskim: „Z dumą udostępniam obraz, który posłuży jako logo pierwszego w historii upamiętnienia Nakby przez ONZ (Nakba 75). Z naszymi podziękowaniami dla artysty Ramzy'ego Taweela” (sic., To nie było oficjalne logo ONZ dla Dnia Nakby – red.)

[Fatah, konto na Twitterze, 8 maja 2023 r.]Rysunek przedstawia kobietę w tradycyjnym arabskim stroju stojącą obok mężczyzny z kefiją (arabskim nakryciem głowy) na szyi, który trzyma duży klucz i wskazuje na drut kolczasty w kształcie mapy AP „Palestyny”, przedstawiającej cały Izraela wraz z terytoriami AP jako „Palestyna”. Wewnątrz mapy znajduje się niebieska karta z logo ONZ i liczbą „194”, odniesieniem do rezolucji ONZ nr 194 w sprawie uchodźców palestyńskich – patrz uwaga poniżej. Pod nimi znajduje się zdjęcie arabskich uchodźców. W prawym górnym rogu napis w języku angielskim i arabskim: „75 lat Nakby”. W lewym górnym rogu znajduje się mapa AP „Palestyny” z dużym kluczem w środku i słowem „Powrót” w języku angielskim i arabskim. Na prawo od niego jest logo OWP z płomieniem, flagą palestyńską i mapą AP „Palestyny”.


W lewym górnym rogu obrazu widnieje napis w języku angielskim i arabskim: „Nakba jest ciągłą zbrodnią, a powrót jest naszym prawem. Na dole napis po angielsku i arabsku: „OWP – Departament Spraw Uchodźców / Narodowy Komitet Upamiętnienia Nakby ”

[Fatah, konto na Twitterze, 8 maja 2023 r.]

Dzień Nakby - Palestyńczycy obchodzą Dzień Nakby 15 maja, dzień po powstaniu Izraela. 15 maja 1948 r. połączone siły Egiptu, Jordanii, Libanu, Syrii i Iraku połączyły się z lokalnymi siłami arabskimi, próbując wykorzenić nowo utworzone państwo Izrael. Nakba (arab. = katastrofa) odnosi się do ustanowienia Izraela i późniejszej klęski w wojnie, w tym zabijania i wysiedlania arabskich cywilów, które miały miejsce podczas wojny.


Rezolucja ONZ nr 181
(plan podziału Palestyny ONZ) została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1947 r. Wezwała ona do podziału brytyjskiego mandatu Palestyny na odrębne państwa żydowskie i arabskie, z Jerozolimą jako odrębnym podmiotem pod rządami specjalnego organu międzynarodowego. Państwo arabskie miało składać się z zachodniej Galilei, Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, a pozostałym terytorium Mandatu na zachód od Jordanu miało być państwo Izrael - Jordania (znana wówczas jako Transjordania) zostały już ustanowione w dawnej części Mandatu, która znajdowała się na wschód od rzeki Jordan. Rezolucja została zaakceptowana przez Agencję Żydowską dla Palestyny, ale arabscy przywódcy i rządy odrzucili ją i rozpoczęli wojnę mającą na celu zniszczenie Izraela.


Rezolucja ONZ nr 194
(rozdział 11, 11 grudnia 1948 r.) stwierdza, że „uchodźcom pragnącym powrócić do swoich domów i żyć w pokoju z sąsiadami należy zezwolić na to w najwcześniejszym możliwym terminie oraz należy wypłacić odszkodowanie za własność tych, którzy zdecydowali się nie wracać”. Przywódcy palestyńscy argumentują, że oznacza to, że wszyscy Arabowie, którzy opuścili Izrael podczas wojny (setki tysięcy) i ich potomkowie (kilka milionów) mają „prawo powrotu” do Izraela. Izrael argumentuje, że rezolucja wzywa jedynie do ograniczonego powrotu i tylko pod pewnymi warunkami, szczególnie skupiając się na słowach „chcą wrócić… i żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami”.

 

Link do oryginału: https://palwatch.org/page/34184

Palestinian Media Watch, 15 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

*Itamar Marcus jest badaczem i publicystą PMW.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1384 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11
Al-Azhar wyraża uznanie dla terroryzmu Hamasu     2023-10-10
Palestyńskie deklaracje w dniu napaści na Izrael     2023-10-09
Kolejna wojna przeciw Żydom   Koraszewski   2023-10-08
Autonomia Palestyńska przyznaje, że nie ma „izraelskiej okupacji”   Flatow   2023-10-07
Gdzie są palestyńskie ustępstwa na rzecz pokoju?   Tawil   2023-10-05
Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk