Prawda

Sobota, 24 lutego 2024 - 23:35

« Poprzedni Następny »


Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów


Elder of Ziyon 2023-08-29


Izraelska organizacja pozarządowa Gisha koncentruje się na swobodnym przepływie osób i towarów pomiędzy Izraelem a terytoriami i publikuje w tym celu raporty i statystyki.

 

Właśnie opublikowała w Internecie bogaty w grafiki raport na temat wpływu zamknięcia Gazy przez Izrael na zdrowie psychiczne mieszkańców Gazy:


Ich słowami: Specjaliści ds. zdrowia psychicznego w Gazie na temat leczenia skutków zamknięcia

 

„Istnieje wyraźny związek między zamknięciem Izraela a poważnym stanem zdrowia psychicznego w Gazie. Zamknięcie jest jak kropla atramentu w kałuży wody, rozprzestrzeniająca się wszędzie, dotykająca wszystkiego.

Nedaa Murtaja, psycholog, Gaza

 

Przez dziesięciolecia Izrael egzekwował ograniczenia w przemieszczaniu się do i ze Strefy Gazy, które zaostrzył aż do zamknięcia w 2007 roku.

 

....

Pod koniec 2021 r. Gisha i Program Zdrowia Psychicznego Wspólnoty Gazy (GCMHP) zwołali konferencję grupy specjalistów ds. zdrowia psychicznego i przedstawicieli organizacji działających w terenie w Strefie Gazy. Celem spotkania było omówienie wpływu zamknięcia Izraela na zdrowie psychiczne, a także wyzwań, przed jakimi stoją terapeuci i specjaliści ds. opieki, jako mieszkańcy zamknięci w Gazie.

 

Poniżej znajduje się podsumowanie obserwacji poczynionych przez uczestników dyskusji.

 

W ostatnich latach liczba Palestyńczyków potrzebujących opieki psychologicznej lub pomocy w Gazie dramatycznie wzrosła. Według różnych badań od 15% do 30% mieszkańców Gazy cierpi na zespół stresu pourazowego (PTSD).

 

„Oznacza to, że co najmniej 300 tysięcy osób w Gazie cierpi na zespół stresu pourazowego (PTSD), a prawdopodobnie znacznie więcej” – mówi Kusai Abuodah, dyrektor ds. rozwoju zasobów i public relations w GCMHP.

 

Głównym skutkiem zamknięcia narzuconego przez Izrael było wysokie rozpowszechnienie ubóstwa i bezrobocia w Strefie Gazy. Trudności ekonomiczne zwiększają poziom stresu wśród ogółu społeczeństwa.

 

Khitam Abu Szwareb, pracownik socjalny w GCMHP, podkreśla nierozerwalny związek pomiędzy rzeczywistością ekonomiczną ludzi a ich zdrowiem psychicznym. „Ograniczenia nałożone przez Izrael na wjazd towarów i surowców do Gazy nie tylko zakłócają pracę całych sektorów gospodarki, ale także prowadzą do podwyżek cen w Strefie Gazy, co ma bezpośredni wpływ na naszą stabilność psychiczną”.

 

„Długotrwały stres psychiczny prowadzi do poważnych zaburzeń lękowych i jeszcze bardziej pogarsza jakość życia, która w Gazie już odbiega od przyjętych międzynarodowych standardów” – wyjaśnia Osama Frina, psycholog z GCMHP. „Niepokój czasami przekształca się w fizyczny ból i cierpienie. Cierpienie fizyczne, w połączeniu z frustracją i rozpaczą, często prowadzi do głębokiej depresji, która niestety objawia się także wzrostem liczby samobójstw”.


„Depresja, jakiej doświadczają mieszkańcy Gazy, nie jest depresją w jej klasycznym, konwencjonalnym znaczeniu” – mówi Hassan Zejada, psycholog z GCMHP.


„Depresja palestyńska jest inna. Całe społeczeństwo Gazy znajduje się w stanie ciągłego wysokiego poziomu chronicznego stresu i ciągłej traumy. Izraelskie zamknięcie Strefy Gazy i ograniczenia w podróżowaniu dotyczą wszystkich bez wyjątku. Wśród ludności Gazy przeważa poczucie bezradności i beznadziejności. Ta sytuacja nie pojawiła się znikąd: jest wynikiem celowego procesu mającego na celu wywołanie stanu bezradności, aby osłabić odporność zarówno jednostek, jak i społeczeństwa w Gazie”.

Gdzie jest stronniczość w tym raporcie?

 

Wszędzie.

 

Celem „badań” nie było ustalenie, dlaczego stan zdrowia psychicznego mieszkańców Gazy jest zły. Ustalono na początku, zanim napisano jakiekolwiek słowo, że to wszystko jest winą Izraela. Następnie poproszono specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym w Gazie o potwierdzenie i poparcie tego kłamstwa.

 

Izrael nie ogranicza importu towarów z Izraela i podróżowania z Gazy do Izraela, aby „wprowadzić stan bezradności w celu osłabienia odporności zarówno jednostek, jak i społeczeństwa w Gazie”. Robi to, aby ratować życie obywateli Izraela. W każdym innym kontekście nazywa się to prawami człowieka. Izrael zezwala na eksport; pozwala na nieograniczony wwóz lekarstwa, żywności i paliw; pozwala codziennie tysiącom pracowników na wjazd do Izraela i próbuje zwiększyć tę liczbę. 

 

Nie twierdzę, że bombardowania oraz ograniczenia dotyczące towarów i podróży nie wpływają na Gazańczyków – oczywiście, że wpływają. Ale historia nie kończy się na tym.

 

Sprawozdanie Giszy nie wspomina o surowych ograniczeniach Egiptu dotyczących możliwości przekraczania granicy przez Gazańczyków ani o surowych ograniczeniach Egiptu w imporcie i eksporcie – wszystko to nie ma nic wspólnego z Izraelem. 

 

Ale to tylko niewielka część uprzedzeń. Ten raport i setki podobnych w rzeczywistości bardziej szkodzi Gazańczykom, niż im pomaga. I robi to z powodów, które można określić jedynie jako antysemickie.

 

Obwiniając za wszystkie nieszczęścia Gazy wyłącznie Izrael, daje to swobodę wielu innym czynnikom, które mogą powodować i powodują poważne problemy ze zdrowiem psychicznym w Gazie – problemy, które mają niewiele lub nie mają nic wspólnego z Izraelem.

 

Zdecydowanie największym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego w Gazie (i na Zachodnim Brzegu) są mężczyźni, którzy znęcają się nad swoimi żonami i dziećmi: 

Na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy co trzecia kobieta, która kiedykolwiek wyszła za mąż, doświadcza przemocy fizycznej ze strony swoich mężów, a co siódma niezamężna kobieta ze strony członka gospodarstwa domowego.

UNICEF dodaje: 

Poziom przemocy domowej jest również wysoki, co wykazało badanie MICS (PCBS) z 2014 r., które potwierdziło, że 93 procent dzieci w wieku od 2 do 14 lat doświadczyło w domu brutalnego karania, a 23 procent dzieci doświadczyło surowych kar fizycznych. Poważne obawy budzą wszechobecne i szkodliwe normy społeczne, w tym małżeństwa dzieci, praca dzieci, przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć.  

Nienawidzący Izraela tłum uwielbia twierdzić, że powodem tych statystyk jest zamknięcie Gazy, ale liczby są podobne na Zachodnim Brzegu, gdzie nie ma zamknięcia.

 

Oznacza to, że przemoc domowa jest powszechna wśród Palestyńczyków i nie ma ona nic wspólnego z Izraelem. Jedynymi osobami odpowiedzialnymi za bicie swoich żon i dzieci są mężowie. Kobiety w Gazie boją się o swoje życie – nie z powodu izraelskich rakiet, ale ze strony swoich mężów. Ofiary muszą każdego dnia żyć z tym molestowaniem, ze strachem i nieufnością wobec ludzi, którzy powinni je bezwarunkowo kochać.

 

Warto zauważyć, że istnieje wiele artykułów i prac akademickich na temat tego, jak „patriarchat” szkodzi zdrowiu psychicznemu kobiet i dzieci na Zachodzie – a nawet tego, jak szkodzi również zdrowiu psychicznemu mężczyzn. Jednak nie ma właściwie żadnych raportów naukowych na temat psychologicznych skutków i niebezpieczeństw życia w wysoce patriarchalnym społeczeństwie palestyńskim. 

 

Prawo palestyńskie wyraźnie dyskryminuje kobiety. Aborcja jest nielegalna, z wyjątkiem skrajnych przypadków. Wysoki odsetek kobiet jest zmuszanych do wyjścia za mąż, gdy są jeszcze dziećmi. Poligamia jest dozwolona. Dostęp do antykoncepcji jest ograniczany przez mężów w Gazie, a palestyńskie kobiety uczą się, że nigdy nie powinny dokonywać aborcji, ponieważ posiadanie dzieci jest formą „oporu”. 

 

Dzieci palestyńskie są również psychicznie okaleczone przez obyczaje społeczne w Gazie. Od urodzenia są indoktrynowane kulturą przemocy i świętowania śmierci. Uczy się ich wiwatować, gdy giną izraelscy cywile, ale także świętować „wstąpienie do raju” terrorystów zabitych przez Izrael. Dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży uczestniczy w obozach letnich, gdzie uczy się ich jedynie nienawiści i bojowości. 

 

Zwłaszcza dzieci w Gazie – także w szkołach UNRWA – są uczone w klasach, jak szukać męczeństwa. Dorośli w ich życiu uczą ich, że największą wartością dla narodu jest bycie zabitym.

 

Czy mówienie im, że są niczym więcej niż mięsem armatnim, może mieć wpływ na zdrowie psychiczne dzieci? 

 

Istnieją inne czynniki, które wpływają na psychikę Palestyńczyków. Zarejestrowanych „uchodźców” UNRWA uczy od pokoleń, że zasługują na bezpłatne mieszkania i edukację opłacane przez świat. Także rząd palestyński polega na UE i świecie arabskim, aby wykonały pracę, którą powinni wykonywać sami, to jest finansowanie i budowanie własnych instytucji. Jest to państwo opiekuńcze, które przekonało siebie – i większość świata – że jest to normalne, że Palestyńczycy nie muszą iść na kompromis w imię pokoju, że są wiecznymi ofiarami i powinni usiąść i czekać, aż świat da im wszystko, czego żądają. 

 

Złóż to wszystko razem, a otrzymasz przepis na społeczeństwo, które jest głęboko dysfunkcjonalne. 

 

Ale organizacje pozarządowe takie jak Gisza nie chcą, żebyś o tym wiedział. Są częścią problemu. Chcą ukryć prawdziwe problemy w Gazie i obwiniać wyłącznie Izrael. Pomaga to ich wynikom finansowym – fundatorzy chcą, aby obwiniali Izrael za wszystko – ale tego rodzaju powierzchowne, jednostronne analizy w końcu ranią Palestyńczyków, o których rzekomo dbają, ponieważ utwierdza to w przekonaniu, że sami nie są odpowiedzialni za żadne własne problemy. 

 

Ostatecznie zrzucanie winy za wszystkie problemy psychiczne mieszkańców Gazy wyłącznie na Izrael nie jest poważną analizą. Wybiela prawdziwą kwestię z powodu nadrzędnej chęci obwiniania Żydów i tylko Żydów za każdy problem. Jest to nieco bardziej wyrafinowana forma antysemityzmu niż Protokoły Mędrców Syjonu, Mein Kampf lub średniowieczne kłamstwo, że Żydzi zatruwają studnie – ale ostatecznie, podobnie jak w klasycznych przypadkach, nadal wykorzystuje Żydów jako kozła ofiarnego za wszystkie problemy. 

 

Link do oryginału: https://elderofziyon.blogspot.com/2023/08/blaming-israel-alone-for-gaza-mental.html

Elder of Ziyon, 23 sierpnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Elder of Ziyon – blog amerykańskiego badacza antysemityzmu w mediach i organizacjach.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1428 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk