Prawda

Środa, 4 października 2023 - 12:07

« Poprzedni Następny »


Neonazistowska fascynacja salafickim dżihadem


Jan Wójcik 2022-02-08

Mem reklamujący Atomwaffen Division i zdjęcie z ataku Brentona Tarranta na meczet w Christchurch
Mem reklamujący Atomwaffen Division i zdjęcie z ataku Brentona Tarranta na meczet w Christchurch

Raport opublikowany przez International Center for Study of Radicalization wskazuje na zbieżność ideologii i taktyki jaka łączy salaficki dżihadyzm i neonazizm skłaniający się ku przemocy.

Neonazizm i salafizm wydają się stać po przeciwnych stronach. A jednak więcej łączy przemoc tych ruchów niż dzieli. Salaficki dżihadyzm stał się inspiracją dla ruchów przemocowych skrajnej prawicy.

W tym drugim przypadku raport mówi o skrajnie prawicowych akceleracjonistach, co wymaga wyjaśnienia. Akceleracjonizm był ideologią tworzoną przez środowiska lewicowe, w ramach której przyspieszenie rozwoju kapitalizmu miało doprowadzić do narastania sprzeczności w nim, a w konsekwencji do jego szybszego upadku. Współcześnie wyróżnia się jednak także akceleracjonizm skrajnie prawicowy, który w sabotażu, zabójstwach, czy masowych atakach upatruje nadziei na przyspieszenie upadku wielokulturowego Nowego Porządku Światowego, czy też systemu świata zarządzanego przez Żydów. Na jego gruzach miałoby powstać nowe społeczeństwo oparte na nacjonalizmie etnicznym.


Autorzy raportu, Marc André Argentino, Amarnath Amarasingam i Emmi Conley, odrzucają tezę, że zbieżności pomiędzy taktyką, technikami i procedurami używanymi przez ruchy salafickie i skrajnie prawicowe wynikają z tego, że dzisiaj aktywiści sięgający po przemoc wybierają sobie narrację jak w menu baru sałatkowego. Ich zdaniem to raczej ekstremizm przemocowy motywowany rasowo i etnicznie (REMVE) naśladuje ruchy dżihadystyczne, odchodząc od centralnie sterowanej organizacji do luźnych, ideologicznie powiązanych radykalnych ekosystemów. W literaturze zyskało to nazwę post-organizacyjnego ekstremizmu przemocowego i terroryzmu (POVET).


Wspomnieć tu warto, że tendencje te opisywane były już w książce Phillipa Bobbita „Terror and Consent”, gdzie opisywano jak działania terrorystyczne i podobne im w przeszłości ewoluowały wraz ze zmieniającym się środowiskiem. Obecne są skutkiem rozwoju technologii internetowych, rozproszonych sieci, mediów społecznościowych, możliwości prowadzenia działań medialnych przez jednostki.


Początki zbieżności pomiędzy radykalizacją obydwu ruchów wzięły się z podziwu REMVE dla skuteczności propagandy salafickiego dżihadu. Zdjęcia Jihadi Johna, kata Państwa Islamskiego, były używane przez neofaszystów do wzmacniania brutalności ich zwolenników. Memy podkreślały zbieżność celów, walkę ze skrajną lewicą, równością płci, Żydami czy szczepionkami. Ekstremiści REMVE gloryfikują zwycięstwa dżihadystów w walce z siłami Zachodu jako narzędzie, które ma przyspieszyć upadek obecnego porządku. Konflikt i wojna przyspieszają (akceleracja) nieuchronny koniec systemu.


Sukcesy talibów, taktyka z Mein Kampf


Wśród tych dżihadystycznych sukcesów raport wymienia szeroko dyskutowaną na neofaszystowskich forach ucieczkę Amerykanów z Afganistanu i szybki postęp talibów. Ma to być także argumentem przeciwko tym, którzy chcą się angażować politycznie i pracować wewnątrz systemu nad jego zmianą. Działania talibów mają więc udowadniać, że droga otwartego konfliktu z systemem przynosi rezultaty. Amerykanin James Mason z neonazistowskiej Atomwaffen Division podkreśla, że pomimo różnic dotyczących religii „taliban popiera wiele tych samych rzeczy, co ja i wielu z was. Naturalną hierarchię, dumę z dziedzictwa, tradycyjną rodzinę; są przeciwko ZOG (Rządy Okupowane przez Syjonistów), przeciwko gejostwu i systemowi”.


Przykłady działalności talibów czy Al-Kaidy używane są, żeby zawstydzać nieaktywnych członków ruchów nazistowskich. Porównuje się także praktykę talibów do taktyki wyłożonej w „Mein Kampf”. Według neonazistów talibowie, stanowiąc tylko niecałe pół procenta społeczeństwa afgańskiego walczyli aktywnie i teraz sprawują kontrolę. W swojej książce Hitler także wykładał, że pasywne masy będą posłuszne tej z dwóch fanatycznych walczących ze sobą stron, która okaże się dominująca.


Innym elementem, który fascynuje neonazistów w kwestii taktyki i procedur działania dżihadystów. jest to, w jaki sposób tworzą społeczną bazę poparcia dla swojej aktywności. W raporcie pada przykład ISIS na Filipinach, ale można to odnieść także do innych ugrupowań terroryzmu islamskiego. Poparcie dla organizacji terrorystycznych ma budować działalność charytatywna i organizacyjna. Neonaziści piszą o „białych aryjskich społecznościach”, które powinny być tworzone dla przyszłej działalności powstańczej w miastach.


Aryjski szahid


Męczeństwo i kultura wojownika są kolejną taktyką, którą chce przejąć od dżihadystów propaganda neonazistowska. Powoli już też dorabia się swoich świętych męczenników. Manifesty Andersa Breivika oraz Brentona Tarranta urosły do rangi świętych tekstów. Dni, w których przeprowadzali zamachy, weszły do kalendarzy ugrupowań neonazistowskich. Przypomina się wtedy o ich „osiągnięciach”, statystykach mordów, w Internecie wypuszcza się materiały propagandowe zachęcające do naśladownictwa.


Męczeństwo w ruchu neofaszystowskich akceleracjonistów ma wyrażać się w męskiej kulturze wojowniczej, bohaterskiej walce do samego końca, niezłomności w sądzie i wobec społecznej stygmatyzacji. „Temu kto nie pasuje do modelu wojownika, męczennika, krzyżowca czy białego rycerza, pozostaje rola aryjskiego mężczyzny jako ojca i płodzenia jak największej liczby dzieci”, piszą autorzy raportu.


Jak pokazał przykład transmitowanego na żywo ataku Tarranta na meczet w Christchurch (Nowa Zelandia), skrajna prawica przejęła też metody dżihadystów dotyczące szokowania przemocą. Obydwa ruchy wykorzystują przemoc symboliczną do umacniania przekazu o nieuchronności końca obecnych czasów i panującego systemu. W obydwu przekazach przemoc i wojna są nieuniknione, a do tego są zarówno metodą walki ze złem, jak i zarazem drogą osiągnięcia osobistej chwały. Zarówno neofaszyści jak i dżihadyści „wierzą, że oczyszczenie społeczeństwa z tych, którzy je osłabiają, nie tylko jest właściwe, ale także wzmacnia hart ducha tych, którzy to czynią”.


Wspólni wrogowie dżihadystów i neonazistów


Cechą, która łączy salaficki dżihadyzm i neonazizm, jest – poza taktyką – określenie wroga. To zdegenerowany Zachód, liberalna demokracja, feminizm, konsumpcjonizm, LGBTQ, postrzegane jako przeciwnicy niszczący zdrową tkankę społeczeństwa. Podobnie obydwa nurty widzą rolę kobiety – nie jako osoby autonomicznej, posiadającej własne prawa, lecz przede wszystkim zredukowanej do roli żony i matki. Oczywiście jest też miejsce dla kobiet w obydwu ruchach jako wojowniczek za sprawę.


Ruchy walczące na rzecz równych praw kobiet czy mniejszości seksualnych to w tych ideologiach symbol upadku i ciemnych wieków, w jakich znajduje się obecne społeczeństwo. Said Kutb nazywał to dżahillijją, stanem pogańskim, w jakim żyły społeczeństwa arabskie przed Mahometem. Tradycjonaliści wśród neofaszystowskich akceleracjonistów odwołują się do hinduskiego pojęcia Kalijugi („wieku kłótni i hipokryzji”).


Najbardziej jednoczącym salafitów-dżihadystów i neofaszystowski akceleracjonizm elementem jest nienawiść do Żydów. Ideologia dżihadyzmu, za którą stał Said Kutb, odrzuca Żydów jako „ludzi księgi”, a wręcz uważa ich za niebezpieczniejszych od politeistów. Wśród zwolenników neofaszyzmu na przykład Hamas uważany jest za organizację walczącą z żydowskim rządem w Izraelu w taki sam sposób, w jaki chcieliby akceleracjoniści walczyć z okupowanymi w ich pojęciu przez Żydów rządami w Europie i Stanach Zjednoczonych.


Współpraca skrajnej prawicy i agresywnego islamizmu w tej kwestii ma jednak dłuższe korzenie i można ją prześledzić aż do Trzeciej Rzeszy i wzajemnych relacji pomiędzy Adolfem Hitlerem a wielkim muftim Jerozolimy Haj Aminem Al-Husseinim. Husseini, mający na koncie podżeganie do masakr Żydów jeszcze przed drugą wojną światową, w roku 1937, otwarcie popierał Hitlera i pomagał w czasie wojny organizować Dywizję Waffen-SS Handżar złożoną z bośniackich ochotników. Nic dziwnego, że sam Husseini pojawia się teraz w memach neonazistów mówiących o wspólnej walce z Żydami.


Czy są cechy wspólne z organizacjami skrajnej lewicy?


W raporcie nie pojawia się, zgodnie zresztą z jego obszarem badawczym, problem wspólnoty poglądów pomiędzy dżihadyzmem a lewicowymi ruchami skrajnymi. Co prawda nie znajdziemy tu związków w kwestii feminizmu czy LGBTQ+, ale w aspekcie najmocniej łączącym ruchy skrajne, czyli nienawiści do Żydów, już tak. Na lewicy wyraża się to wprawdzie jako antysyjonizm, ale i tutaj też znajdziemy poparcie dla Hamasu, czy nieprzemocowe ruchy bojkotowania Izraela (BDS).


We Francji mówi się o islamo-goszyzmie, a raporty dotyczące przemocy wobec Żydów w Europie mówią o częstszym udziale sprawców o poglądach skrajnie lewicowych lub islamskich, niż o skrajnej prawicy. Wielu aktywistów lewicowych było też zaangażowanych w siłową próbę przełamania blokady morskiej nałożonej przez Izrael na Strefę Gazy.


Ataki antysemickie w Europie, jak ofiary postrzegały motywację sprawcy (źródło: hisenterent.no)
Ataki antysemickie w Europie, jak ofiary postrzegały motywację sprawcy (źródło: hisenterent.no)

Badania na ten temat mogłyby wiele powiedzieć o wspólnych cechach łączących wszystkie te trzy skrajne ideologie i ruchy przemocowe.

 

Tekst ukazał się po raz pierwszy na łamach Security For Freedom.orgJan Wójcik

Specjalista od ekstremizmu i stosunków międzynarodowych, twórca portalu Euroislam.

Związany ze Stowarzyszeniem Europa Przyszłości od chwili jego założenia w 2004 roku. Od 2009 pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia "Europa Przyszłości". W 2017 współzałożył Fundację "Instytut Spraw Europejskich".


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1323 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk