Prawda

Środa, 28 lutego 2024 - 00:40

« Poprzedni Następny »


Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru


Jonathan S. Tobin 2023-04-24

Francesca Albanese (Źródło zdjęcia: Wikipedia)
Francesca Albanese (Źródło zdjęcia: Wikipedia)

Gniew na „Specjalną Sprawozdawczynię ONZ ds. Terytoriów Palestyńskich” Francescę Albanese za jej oburzające oszczerstwa wobec Izraela jest więcej niż uzasadniony. Podobnie jest z frustracją i oburzeniem z powodu stronniczych relacji na Bliskim Wschodzie w wiodących korporacyjnych mediach, takich jak CNN i „New York Times”, w związku z serią śmiertelnych palestyńskich ataków terrorystycznych, a także niedawnymi wydarzeniami na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie.

Niekończąca się seria rażących komentarzy Albanese jest pożywką dla krytyków w Organizacji Narodów Zjednoczonych i międzynarodowej społeczności „praw człowieka”. Podobnie doniesienia prasowe, które traktują ataki terrorystyczne na Żydów z obojętnością, jednocześnie nagłaśniając strzelanie Izraelskich Sił Obronnych do palestyńskich terrorystów, a także próby przywrócenia porządku na Wzgórzu Świątynnym po tym, jak tamtejsze meczety zostały zaanektowane przez uczestników zamieszek, zostają uznane za poważne naruszenia praw człowieka, co pokazują ważne grupy, które monitorują antyizraelskie nastawienie mediów.

 

Te okropne przykłady tego, jak zarówno międzynarodowe grupy, jak i media błędnie relacjonują i fałszywie charakteryzują wydarzenia w Izraelu, są same w sobie ważne i zasługują na energiczne potępienie. Ale takie oświadczenia i relacje w mediach, które można by nazwać bardziej formą dezinformacji lub propagandy niż dziennikarstwem, to tylko wierzchołek góry lodowej, z którą muszą się zmierzyć ci, których obchodzi kampania nienawiści przeciwko Izraelowi. I niezależnie od tego, jak ważne, a nawet niezbędne jest wskazanie każdego takiego przypadku kłamstw i uprzedzeń, splot tak wielu rażących incydentów powinien służyć jako przypomnienie, że problem sięga znacznie głębiej.


Doprowadza do szału jad i kłamstwa tweetowane przez Albanese, a także większość relacji medialnych na temat tego, co dzieje się na Wzgórzu Świątynnym, oraz ataków, takich jak tragiczne zabójstwo 48-letniej Lucy Dee i jej córek, 20-letniej Maii i 15-letniej Riny, kiedy palestyński terrorysta strzelał do ich samochodu. Ale nie jest to jedynie produkt obojętności na cierpienia i prawa Żydów, czy nawet antysemityzmu, choć wszystko to można łatwo zaobserwować w takich przypadkach.

 

Są to raczej objawy niż główna przyczyna, która wyjaśnia problem widoczny w tak dużej części dyskusji o Izraelu i jego konflikcie z Palestyńczykami. Prawdziwą złożonością nie są uprzedzenia, ignorancja ani nawet nienawiść do Żydów, która znajduje się tuż pod powierzchnią krytyki państwa żydowskiego. Problemem są nie tyle uprzedzenia, ile powszechna akceptacja koncepcji, że Izrael „okupuje” terytoria palestyńskie.


To gotowość zarówno neutralnych obserwatorów, jak i wielu, którzy twierdzą, że popierają Izrael, by wierzyć, że stosunki między Żydami a omawianym terytorium to „okupacja”, co napędza negatywną ocenę postępowania Izraela. To niekończące się mówienie o tej koncepcji wyjaśnia stosunek do Palestyńczyków (i tak zwane „rozwiązania” – czy to w postaci dwóch państw, czy jednego państwa) do stuletniego dżihadu przeciwko syjonizmowi w mediach. To przekonanie, że okupacja musi zostać wyeliminowana, motywuje także stanowiska wrogów Izraela w międzynarodowych instytucjach, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak i w coraz bardziej wpływowej intersekcjonalnej lewicy Partii Demokratycznej.


Kłamstwo o „skradzionej własności”

 

Mówiąc prościej, jak długo Izrael jest postrzegany jako posiadający terytorium należące do kogoś innego, czy to w Judei i Samarii – czy nawet w Jerozolimie i Izraelu sprzed 1967 r. wewnątrz starej „zielonej linii” – oszczerstwa i stronniczość mediów będą trwać.


Argument otwarcie wyrażany przez Albanese i odzwierciedlony w relacjach CNN i „New York Times” jest prosty. Jest to pogląd, że Izrael nielegalnie „okupuje” Judeę, Samarię i znaczną część Jerozolimy od czasu wojny sześciodniowej w czerwcu 1967 r.


Taki pogląd traktuje wszystko, co utrudnia oddanie terytoriów przez Izrael – co obejmuje zarówno tworzenie tam społeczności żydowskich, jak i wysiłki przez IDF w celu wykorzenienia palestyńskiego terroryzmu – jako „przeszkody na drodze do pokoju”.

 

Albanese, podobnie jak Palestyńczycy i antysyjonistyczna lewica, zarówno tutaj, w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, inaczej definiują okupację. Uważają obecność państwa żydowskiego w dowolnym miejscu w kraju za „okupację”. I jest to definicja powszechnie akceptowana na całym świecie. W tym sensie każdy izraelski Żyd, nawet najbardziej liberalni przeciwnicy osiedli sympatyzujący z losem Palestyńczyków, jest tak samo winny bycia okupantem jak mieszkańcy osiedli na Zachodnim Brzegu.


Bardziej liberalni krytycy Izraela tego nie akceptują. Uważają, że Izrael w obrębie „zielonej linii” jest legalny, podczas gdy Żydzi mieszkający po drugiej stronie nie są.


Problem z tym sposobem myślenia polega na tym, że kiedy uznasz, że jakakolwiek część kraju, który stanowi starożytną ojczyznę narodu żydowskiego – do której ma prawa zakorzenione w historii i w prawie międzynarodowym – jest niedostępna dla Izraelczyków i syjonistów, sprawiasz, że pokój będzie mniej, a nie bardziej prawdopodobny.


Twierdzenie to nie jest równoznaczne z zaprzeczeniem, że Arabowie palestyńscy, tak jak siebie teraz postrzegają, stali się odrębną narodowością w ciągu ostatnich 100 lat, nawet jeśli tak nie było przed początkiem XX wieku. W różnych momentach na przestrzeni tych 100 lat, Żydzi zgadzali się na kompromisowe plany, dzięki którym Arabowie mieliby suwerenność w części kraju w zamian za uznanie przez nich państwa żydowskiego w pozostałej części. Za każdym razem jednak, w tym wielokrotnie w ciągu ostatnich 30 lat od Porozumień z Oslo z 1993 r., odrzucali jakąkolwiek umowę, która zakończyłaby konflikt, ponieważ wiązałoby się to z akceptacją prawomocności państwa żydowskiego, bez względu na to, gdzie byłyby wytyczone jego granice.


Ta odmowa jest nie tyle (jak sądzili międzynarodowi obserwatorzy o dobrych intencjach i wielu amerykańskich prezydentów) wynikiem nieporozumienia lub transakcji dotyczącej nieruchomości, w której obie strony odmawiają kompromisu. Ponieważ odrzucenie syjonizmu jest nierozerwalnym elementem palestyńskiej tożsamości narodowej, która powstała podczas tego konfliktu, żaden palestyński przywódca, bez względu na to, jak bardzo zarówno Amerykanie, lub Izraelczycy chcą myśleć o nich jako o „umiarkowanych”, nie może zaakceptować takiego kompromisu.


Co więcej, lewica intersekcjonalna, która postrzega wojnę Palestyny z Izraelem jako moralnie równoważną walce o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, postrzega syjonizm po obu stronach zielonej linii w ten sam sposób. Jeśli podzielić świat, jak to robią wyznawcy intersekcjonalności i krytycznej teorii rasy, na dwie grupy – prześladowców i ofiary – i przypisać Palestyńczykom status ofiar, a Izraelczyków traktować jak kolonizatorów, to nie ma znaczenia, jak źle zachowują się ci pierwsi, wina leży zawsze po stronie tych drugich.


Dlatego funkcjonariusze ONZ, tacy jak Albanese, udający obrońców praw człowieka, są w stanie traktować zbrodnie przeciwko ludzkości, takie jak rzeź rodziny Dee, jako uzasadniony „opór” wobec „okupacji”. W ten sam sposób wysiłki IDF mające na celu powstrzymanie terrorystów, a nawet utrzymanie porządku na Wzgórzu Świątynnym – najświętszym miejscu judaizmu – są traktowane jako akty „okupantów”, które należy potępić.


Błędne orędownictwo proizraelskie

 

Niestety, wiele wysiłków państwa Izrael i tych grup, które mają za zadanie bronić go w Stanach Zjednoczonych, jest zagrożone przez ich chęć nadania pewnej legitymacji narracji okupacyjnej, nawet jeśli dążą do sprawiedliwego traktowania żydowskiego państwa. Zbyt wielu zwolenników Izraela traktuje kwestię okupacji z podejściem „tak, ale”, w którym przyznają, że Izrael nie ma pełnych praw do terytoriów – które, przynajmniej w teorii, nadal można oddać w negocjacjach w zamian za prawdziwy pokój. Taka była koncepcja katastrofalnych porozumień z Oslo, które miały na celu wymianę „ziemia na pokój” z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Jednak oprócz transakcji, która skończyła się wymianą ziemi na większy terror, koncesje legitymizowały również pogląd, że Żydzi nie mają prawa przebywać w Judei i Samarii. Zamiast, jak głupio sądzili izraelscy architekci propozycji, zilustrować miłość Izraela do pokoju i gotowość do kompromisu, po prostu przekonało to większość świata, że państwo żydowskie jest złodziejem, który niechętnie zwraca część ukradzionej własności.


Niezależnie od ich przynależności politycznej lub sympatii, ci, którym zależy na Izraelu, muszą zrozumieć, że nie mogą uniknąć konfrontacji z kłamstwem o okupacji. Nie można tego uniknąć przez „przemianowanie” Izraela na źródło pięknych krajobrazów lub innowacji naukowych, jak niektórzy głupio myśleli. Nie można go również omijać ciągłymi rozmowami o gotowości Izraela do zaakceptowania rozwiązania w postaci dwóch państw, którego druga strona nie chce.


Jeśli chcesz pokazywać kłamstwa na temat Izraela ludzi takich jak Albanese lub tych w mediach,  oczywiście, zrób to. Takie wysiłki są zarówno konieczne, jak i ważne, by podważać antysyjonistyczne fałsze, które zyskały powszechną akceptację. Jednak każdy argument, który nie koryguje błędnego przekonania na temat okupacji, okazuje się nieskuteczny  i ma konsekwencje, które wykraczają poza naszą frustrację z powodu Organizacji Narodów Zjednoczonych i stronniczości mediów.


The ‘occupation’ myth is the engine of antisemitic terror

JNS Org., 14 kwietnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Jonathan S. Tobin

Amerykański dziennikarz, redaktor naczelny JNS.org, (Jewish News Syndicate). Komentuje również na łamach National Review, New York Post, The Federalist, w prasie izraelskiej m. in. na łamach Haaretz.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1432 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jeśli Hamas przyznaje, że zginęło 6000 terrorystów, wiesz, że rzeczywista liczba jest co najmniej dwukrotnie większa     2024-02-27
„Przebudzone” skrzydło HamasuOd Londynu po Nowy Jork młodzi radykałowie stali się żołnierzami nienawiści do Żydów.   O'Neill   2024-02-27
Hamas: Palestyńscy cywile są także terrorystami   Toameh   2024-02-26
Premier Kataru: Nie należy oczekiwać, że Hamas uwolni zakładników za „zawieszenie broni”Negocjacje z terrorystami kończą się tylko w jeden sposób.   Greenfield   2024-02-25
Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk