Prawda

Środa, 4 października 2023 - 15:18

« Poprzedni Następny »


Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru


Jonathan S. Tobin 2023-04-24

Francesca Albanese (Źródło zdjęcia: Wikipedia)
Francesca Albanese (Źródło zdjęcia: Wikipedia)

Gniew na „Specjalną Sprawozdawczynię ONZ ds. Terytoriów Palestyńskich” Francescę Albanese za jej oburzające oszczerstwa wobec Izraela jest więcej niż uzasadniony. Podobnie jest z frustracją i oburzeniem z powodu stronniczych relacji na Bliskim Wschodzie w wiodących korporacyjnych mediach, takich jak CNN i „New York Times”, w związku z serią śmiertelnych palestyńskich ataków terrorystycznych, a także niedawnymi wydarzeniami na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie.

Niekończąca się seria rażących komentarzy Albanese jest pożywką dla krytyków w Organizacji Narodów Zjednoczonych i międzynarodowej społeczności „praw człowieka”. Podobnie doniesienia prasowe, które traktują ataki terrorystyczne na Żydów z obojętnością, jednocześnie nagłaśniając strzelanie Izraelskich Sił Obronnych do palestyńskich terrorystów, a także próby przywrócenia porządku na Wzgórzu Świątynnym po tym, jak tamtejsze meczety zostały zaanektowane przez uczestników zamieszek, zostają uznane za poważne naruszenia praw człowieka, co pokazują ważne grupy, które monitorują antyizraelskie nastawienie mediów.

 

Te okropne przykłady tego, jak zarówno międzynarodowe grupy, jak i media błędnie relacjonują i fałszywie charakteryzują wydarzenia w Izraelu, są same w sobie ważne i zasługują na energiczne potępienie. Ale takie oświadczenia i relacje w mediach, które można by nazwać bardziej formą dezinformacji lub propagandy niż dziennikarstwem, to tylko wierzchołek góry lodowej, z którą muszą się zmierzyć ci, których obchodzi kampania nienawiści przeciwko Izraelowi. I niezależnie od tego, jak ważne, a nawet niezbędne jest wskazanie każdego takiego przypadku kłamstw i uprzedzeń, splot tak wielu rażących incydentów powinien służyć jako przypomnienie, że problem sięga znacznie głębiej.


Doprowadza do szału jad i kłamstwa tweetowane przez Albanese, a także większość relacji medialnych na temat tego, co dzieje się na Wzgórzu Świątynnym, oraz ataków, takich jak tragiczne zabójstwo 48-letniej Lucy Dee i jej córek, 20-letniej Maii i 15-letniej Riny, kiedy palestyński terrorysta strzelał do ich samochodu. Ale nie jest to jedynie produkt obojętności na cierpienia i prawa Żydów, czy nawet antysemityzmu, choć wszystko to można łatwo zaobserwować w takich przypadkach.

 

Są to raczej objawy niż główna przyczyna, która wyjaśnia problem widoczny w tak dużej części dyskusji o Izraelu i jego konflikcie z Palestyńczykami. Prawdziwą złożonością nie są uprzedzenia, ignorancja ani nawet nienawiść do Żydów, która znajduje się tuż pod powierzchnią krytyki państwa żydowskiego. Problemem są nie tyle uprzedzenia, ile powszechna akceptacja koncepcji, że Izrael „okupuje” terytoria palestyńskie.


To gotowość zarówno neutralnych obserwatorów, jak i wielu, którzy twierdzą, że popierają Izrael, by wierzyć, że stosunki między Żydami a omawianym terytorium to „okupacja”, co napędza negatywną ocenę postępowania Izraela. To niekończące się mówienie o tej koncepcji wyjaśnia stosunek do Palestyńczyków (i tak zwane „rozwiązania” – czy to w postaci dwóch państw, czy jednego państwa) do stuletniego dżihadu przeciwko syjonizmowi w mediach. To przekonanie, że okupacja musi zostać wyeliminowana, motywuje także stanowiska wrogów Izraela w międzynarodowych instytucjach, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak i w coraz bardziej wpływowej intersekcjonalnej lewicy Partii Demokratycznej.


Kłamstwo o „skradzionej własności”

 

Mówiąc prościej, jak długo Izrael jest postrzegany jako posiadający terytorium należące do kogoś innego, czy to w Judei i Samarii – czy nawet w Jerozolimie i Izraelu sprzed 1967 r. wewnątrz starej „zielonej linii” – oszczerstwa i stronniczość mediów będą trwać.


Argument otwarcie wyrażany przez Albanese i odzwierciedlony w relacjach CNN i „New York Times” jest prosty. Jest to pogląd, że Izrael nielegalnie „okupuje” Judeę, Samarię i znaczną część Jerozolimy od czasu wojny sześciodniowej w czerwcu 1967 r.


Taki pogląd traktuje wszystko, co utrudnia oddanie terytoriów przez Izrael – co obejmuje zarówno tworzenie tam społeczności żydowskich, jak i wysiłki przez IDF w celu wykorzenienia palestyńskiego terroryzmu – jako „przeszkody na drodze do pokoju”.

 

Albanese, podobnie jak Palestyńczycy i antysyjonistyczna lewica, zarówno tutaj, w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, inaczej definiują okupację. Uważają obecność państwa żydowskiego w dowolnym miejscu w kraju za „okupację”. I jest to definicja powszechnie akceptowana na całym świecie. W tym sensie każdy izraelski Żyd, nawet najbardziej liberalni przeciwnicy osiedli sympatyzujący z losem Palestyńczyków, jest tak samo winny bycia okupantem jak mieszkańcy osiedli na Zachodnim Brzegu.


Bardziej liberalni krytycy Izraela tego nie akceptują. Uważają, że Izrael w obrębie „zielonej linii” jest legalny, podczas gdy Żydzi mieszkający po drugiej stronie nie są.


Problem z tym sposobem myślenia polega na tym, że kiedy uznasz, że jakakolwiek część kraju, który stanowi starożytną ojczyznę narodu żydowskiego – do której ma prawa zakorzenione w historii i w prawie międzynarodowym – jest niedostępna dla Izraelczyków i syjonistów, sprawiasz, że pokój będzie mniej, a nie bardziej prawdopodobny.


Twierdzenie to nie jest równoznaczne z zaprzeczeniem, że Arabowie palestyńscy, tak jak siebie teraz postrzegają, stali się odrębną narodowością w ciągu ostatnich 100 lat, nawet jeśli tak nie było przed początkiem XX wieku. W różnych momentach na przestrzeni tych 100 lat, Żydzi zgadzali się na kompromisowe plany, dzięki którym Arabowie mieliby suwerenność w części kraju w zamian za uznanie przez nich państwa żydowskiego w pozostałej części. Za każdym razem jednak, w tym wielokrotnie w ciągu ostatnich 30 lat od Porozumień z Oslo z 1993 r., odrzucali jakąkolwiek umowę, która zakończyłaby konflikt, ponieważ wiązałoby się to z akceptacją prawomocności państwa żydowskiego, bez względu na to, gdzie byłyby wytyczone jego granice.


Ta odmowa jest nie tyle (jak sądzili międzynarodowi obserwatorzy o dobrych intencjach i wielu amerykańskich prezydentów) wynikiem nieporozumienia lub transakcji dotyczącej nieruchomości, w której obie strony odmawiają kompromisu. Ponieważ odrzucenie syjonizmu jest nierozerwalnym elementem palestyńskiej tożsamości narodowej, która powstała podczas tego konfliktu, żaden palestyński przywódca, bez względu na to, jak bardzo zarówno Amerykanie, lub Izraelczycy chcą myśleć o nich jako o „umiarkowanych”, nie może zaakceptować takiego kompromisu.


Co więcej, lewica intersekcjonalna, która postrzega wojnę Palestyny z Izraelem jako moralnie równoważną walce o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, postrzega syjonizm po obu stronach zielonej linii w ten sam sposób. Jeśli podzielić świat, jak to robią wyznawcy intersekcjonalności i krytycznej teorii rasy, na dwie grupy – prześladowców i ofiary – i przypisać Palestyńczykom status ofiar, a Izraelczyków traktować jak kolonizatorów, to nie ma znaczenia, jak źle zachowują się ci pierwsi, wina leży zawsze po stronie tych drugich.


Dlatego funkcjonariusze ONZ, tacy jak Albanese, udający obrońców praw człowieka, są w stanie traktować zbrodnie przeciwko ludzkości, takie jak rzeź rodziny Dee, jako uzasadniony „opór” wobec „okupacji”. W ten sam sposób wysiłki IDF mające na celu powstrzymanie terrorystów, a nawet utrzymanie porządku na Wzgórzu Świątynnym – najświętszym miejscu judaizmu – są traktowane jako akty „okupantów”, które należy potępić.


Błędne orędownictwo proizraelskie

 

Niestety, wiele wysiłków państwa Izrael i tych grup, które mają za zadanie bronić go w Stanach Zjednoczonych, jest zagrożone przez ich chęć nadania pewnej legitymacji narracji okupacyjnej, nawet jeśli dążą do sprawiedliwego traktowania żydowskiego państwa. Zbyt wielu zwolenników Izraela traktuje kwestię okupacji z podejściem „tak, ale”, w którym przyznają, że Izrael nie ma pełnych praw do terytoriów – które, przynajmniej w teorii, nadal można oddać w negocjacjach w zamian za prawdziwy pokój. Taka była koncepcja katastrofalnych porozumień z Oslo, które miały na celu wymianę „ziemia na pokój” z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Jednak oprócz transakcji, która skończyła się wymianą ziemi na większy terror, koncesje legitymizowały również pogląd, że Żydzi nie mają prawa przebywać w Judei i Samarii. Zamiast, jak głupio sądzili izraelscy architekci propozycji, zilustrować miłość Izraela do pokoju i gotowość do kompromisu, po prostu przekonało to większość świata, że państwo żydowskie jest złodziejem, który niechętnie zwraca część ukradzionej własności.


Niezależnie od ich przynależności politycznej lub sympatii, ci, którym zależy na Izraelu, muszą zrozumieć, że nie mogą uniknąć konfrontacji z kłamstwem o okupacji. Nie można tego uniknąć przez „przemianowanie” Izraela na źródło pięknych krajobrazów lub innowacji naukowych, jak niektórzy głupio myśleli. Nie można go również omijać ciągłymi rozmowami o gotowości Izraela do zaakceptowania rozwiązania w postaci dwóch państw, którego druga strona nie chce.


Jeśli chcesz pokazywać kłamstwa na temat Izraela ludzi takich jak Albanese lub tych w mediach,  oczywiście, zrób to. Takie wysiłki są zarówno konieczne, jak i ważne, by podważać antysyjonistyczne fałsze, które zyskały powszechną akceptację. Jednak każdy argument, który nie koryguje błędnego przekonania na temat okupacji, okazuje się nieskuteczny  i ma konsekwencje, które wykraczają poza naszą frustrację z powodu Organizacji Narodów Zjednoczonych i stronniczości mediów.


The ‘occupation’ myth is the engine of antisemitic terror

JNS Org., 14 kwietnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Jonathan S. Tobin

Amerykański dziennikarz, redaktor naczelny JNS.org, (Jewish News Syndicate). Komentuje również na łamach National Review, New York Post, The Federalist, w prasie izraelskiej m. in. na łamach Haaretz.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1323 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk