Prawda

Niedziela, 9 maja 2021 - 04:15

« Poprzedni Następny »


Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael


Manfred Gerstenfeld 2020-04-05


Dzięki rosnącej liczbie badań wreszcie zaczyna wyłaniać się obraz olbrzymiego zasięgu europejskiego demonizowania Izraela. Jednym z najbardziej szczegółowych badań jest niedawny raport zamówiony przez Hungarian Action and Protection League i przygotowane przez węgierską firmę sondażową Inspira Ltd.


Inspira przeprowadziła badania na reprezentatywnych próbach dorosłej populacji w wieku między 18 a 75 lat, według płci, grupy wieku, wielkości miejsca zamieszkania i wykształcenia w 16 europejskich krajach. Dwadzieścia pięć procent respondentów nie zgadzało się z twierdzeniem, że Izrael działa w uprawnionej samoobronie przeciwko swoim wrogom. Dwadzieścia siedem procent nie zgodziło się z twierdzeniem, że Izrael jest jedynym demokratycznym krajem na Bliskim Wschodzie. Kiedy 25% myśli o polityce Izraela, uważają, że rozumieją, dlaczego niektórzy ludzie nienawidzą Żydów. Dwadzieścia cztery procent uważa, że polityka Izraela wobec Palestyńczyków uzasadnia międzynarodowy bojkot Izraela. Taki sam procent uważa, że Izraelczycy zachowują się wobec Palestyńczyków jak naziści.  


W dzisiejszych społeczeństwach zachodnich zwrot: ”zachowują się jak naziści” jest używane jako określenie absolutnego zła, ponieważ oznacza albo chęć, albo rzeczywistą próbę popełnienia ludobójstwa. Ci, którzy znają historię antysemityzmu, rozpoznają w używaniu tego zwrotu do szkalowania Żydów stary motyw antysemickiej nienawiści. Jest to motyw, który odegrał kluczową rolę w prześladowaniu Żydów przez całą historię: koncepcja, że Żyd uosabia absolutne zło.


W chrześcijańskim antysemityzmie motyw nienawiści wyrażano w fałszywym twierdzeniu, że wszyscy Żydzi przez wszystkie pokolenia są odpowiedzialni za egzekucję domniemanego syna Boga, Jezusa. Nacjonalistyczny/etniczny antysemityzm osiągnął swój najniższy punkt w nazizmie. W nazistowskich Niemczech motyw absolutnego zła mutował w propagandę nienawiści koncepcją, że Żydzi są podludźmi i powinni zostać eksterminowani.  


W dzisiejszym świecie do oczerniania Izraela i Żydów używa się nowej mutacji idei absolutnego zła: że Izrael, żydowskie państwo, jest nazistowskim reżimem, który zamierza zetrzeć Palestyńczyków z powierzchni ziemi. Sondaż Inspira dostarczył nowych danych na ten temat, które uzupełniają wcześniejsze badania. Choć liczby znacząco różnią się między badaniami, wszystkie przekładają się na dziesiątki milionów Europejczyków, którzy wierzą, że Izrael pasuje do tej współczesnej definicji absolutnego zła.


Główne reprezentatywne badanie przeprowadzone przed badaniami Inspira opublikowano w 2011 roku przez uniwersytet w Bielefeld z polecenia niemieckiej Fundacji Socjaldemokratycznej Friedricha Eberta. Badanie przeprowadzono w siedmiu europejskich krajach. Jesienią 2008 roku ankieterzy przepytali 1000 osób powyżej 16 roku życia z każdego kraju. Jednym z pytań było, czy respondent zgadza się z twierdzeniem, że Izrael prowadzi wojnę eksterminacji z Palestyńczykami. Najniższy procent tych, którzy zgodzili się z tym twierdzeniem był we Włoszech, gdzie twierdząco odpowiedziało 38%, a następna była Norwegia z 39%. Dane dla innych krajów: Węgry 41%, Wielka Brytania 42%, Niemcy 48% i Portugalia 49%. W Polsce było to aż 63%.


W 2004 roku uniwersytet w Bielefeld przeprowadził podobne badanie tylko na terenie Niemiec. Zapytano ponad 2,5 tysiąca dorosłych Niemców, czy zgadzają się z twierdzeniem: „To, co państwo Izrael robi dzisiaj Palestyńczykom, nie różni się w zasadzie od tego, co naziści robili Żydom w Trzeciej Rzeszy”. Pięćdziesiąt jeden procent respondentów odpowiedziało twierdząco. Sześćdziesiąt osiem procent zgodziło się ze zdaniem: „Izrael prowadzi wojnę wyniszczenia wobec Palestyńczyków”.


We wnioskach badacze napisali, że krytyka Izraela funkcjonuje do pewnego stopnia jako przykrywka dla antysemickich postaw i opinii. Definiując antysemityzm, grupa badawcza z uniwersytetu w Bielefeld stwierdziła, że jest antysemityzmem porównywanie „polityki Izraela wobec Palestyńczyków do prześladowań Żydów w Trzeciej Rzeszy”. “Porównywanie współczesnej polityki Izraela do działań nazistów” jest jednym z przykładów współczesnego antysemityzmu i w szeroko akceptowanej definicji tej nienawiści sformułowanej przez International Holocaust Remembrance Alliance.


Według tej definicji, większość ankietowanych w owym czasie Niemców miała skrajnie antysemickie poglądy. Trzydzieści pięć procent w pełni zgodziło się, a 33% było skłonnych zgodzić się, że Izrael działa na rzecz wyniszczenia Palestyńczyków. Dwadzieścia siedem procent w pełni zgodziło się, a 24% było skłonnych zgodzić się że zachowanie Izraela wobec Palestyńczyków jest w zasadzie takie samo jak nazistów wobec Żydów. Tylko 19% całkowicie się z tym nie zgadzało, a 30 procent było skłonnych się nie zgodzić. Wyniki tego sondażu, opublikowane w 2004 roku, poparły wyniki wcześniejszych badań niemieckiego antysemityzmu.   


Włoski sondaż przeprowadzony przez Paola Merulla jesienią 2003 roku ujawnił, że 17% Włochów powiedziało, że byłoby lepiej, gdyby Izrael nie istniał. Badanie opublikowane w Szwajcarii w 2007 roku przez gfs.bern ujawniło, że 50% szwajcarskiej populacji postrzega Izrael jako „Goliata w wojnie eksterminacyjnej z Palestyńczykami”. W 2012 roku w badaniu przeprowadzonym przez Ośrodek Badań nad Holocaustem i Mniejszościami Religijnymi w Norwegii, zapytano ludzi: „Czy to, co robi Izrael Palestyńczykom, jest identyczne z tym, co naziści robili Żydom?”. Trzydzieści osiem procent odpowiedziało twierdząco.


Sondaż przeprowadzony przez Bertelsmann Foundation w 2013 roku pokazuje, że 41% niemieckiej populacji zgadza się ze stwierdzeniem, że Izrael zachowuje się jak naziści w sprawie traktowania Palestyńczyków. W 2007 roku było 30% takich odpowiedzi. Dane z 2013 roku oznaczają, że jest ponad 25 milionów dorosłych Niemców, którzy wierzą że Izrael jest absolutnym złem.


Wydaje się, że zaszła pewna poprawa w postawach, chociaż procenty nadal są alarmujące. We wrześniu 2014 roku Fundacja Friedricha Eberta i uniwersytet w Bielefeld przeprowadzili kolejne badanie w Niemczech. Ponownie zapytali, czy ludzie zgadzają się z twierdzeniem: „Izrael prowadzi wojnę eksterminacji przeciwko Palestyńczykom”. Czterdzieści procent badanych Niemców zgodziło się. Jako podałem powyżej, w 2004 roku procent zgadzających się wynosił 68. Zdanie było także sformułowane nieco inaczej: “To, co państwo Izrael robi dziś Palestyńczykom, w zasadzie nie różni się od tego, co naziści robili Żydom w Trzeciej Rzeszy”. W 2014 roku 27% odpowiedziało twierdząco w porównaniu do 51% w 2004.


W brytyjskim badaniu w 2017 roku stwierdzono, że 23% brytyjskiej populacji uważa, że Izrael świadomie próbuje zetrzeć naród palestyński z powierzchni ziemi. Dwadzieścia cztery procent uważało, że Izrael popełnia masowe morderstwa w Palestynie. Dwadzieścia jeden procent uważało Izrael za państwo apartheidu. Osiemnaście procent sądziło, że interesy Izraela są sprzeczne z interesami reszty świata. Dziesięć procent uznawało, że Izrael jest przyczyną wszystkich problemów na Bliskim Wschodzie i 9% uważało, że ludzie powinni bojkotować izraelskie dobra i produkty. W badaniu odkryto także, że antyizraelskie postawy wśród muzułmanów w Wielkiej Brytanii są na wyższym poziomie niż w ogólnej populacji. 


W 2003 roku w badaniu Eurobarometer zapytano, czy różne kraje stanowią zagrożenie światowego pokoju. Pięćdziesiąt dziewięć procent Europejczyków powiedziało, że Izrael stanowi takie zagrożenie. Żaden inny kraj na liście nie osiągnął tak wysokiego procentu wskazujących na zagrożenie odpowiedzi. Iran i Korea Północna podzieliły się drugim miejscem z 53%. Na samym dole listy była UE, którą tylko 8% Europejczyków uważało za niebezpieczną dla światowego pokoju.  Wśród ówczesnych piętnastu krajów członkowskich UE, państwem o najwyższym procencie uznających Izrael za zagrożenie dla pokoju światowego była Holandia z 74%. Następni byli Austriacy z 69%. Patrząc wstecz rozumiemy, że takie postrzeganie odzwierciedlało demonizację Izraela w Europie.  


Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przeprowadziła badanie wśród europejskich Żydów w 2018 roku. Stwierdzono, że najczęstszymi antysemickimi wypowiedziami, z jakimi regularnie stykali się Żydzi, było twierdzenie, że Izraelczycy zachowują się wobec Palestyńczyków jak naziści. To wspomniało 51% respondentów. Jest to jeden z wielu sposobów, na jakie demonizacja Izraela wpływa na europejskich Żydów.


Demonizacja Izraela przez dziesiątki milionów europejskich obywateli w sposób nieunikniony wzmacnia antysemityzm skierowany ogólnie przeciwko Żydom. Można z tego wyciągnąć dwa istotne, operacyjne wnioski. Pierwszy, że UE i jej państwa członkowskie według prawa powinny robić wszystko, co w ich mocy, by skutecznie zwalczać antysemityzm i bronić godności narodu żydowskiego. Ponieważ europejski antysemityzm w dużej mierze jest napędzany niezmiernie rozpowszechnioną demonizacją Izraela, UE ma obowiązek zrobienia czegoś w tej sprawie. Jak dotąd UE całkowicie zawiodła w przeciwdziałaniu europejskiemu antysemityzmowi.     


Po drugie: kolejne rządy izraelskie w znacznej mierze zawiodły swoich obywateli przez zwracanie zbyt małej uwagi na rozprzestrzenioną demonizacje Izraela za granicą, a zwłaszcza w Europie. Nie było też żadnego nacisku Knesetu na rząd, by zajął się tym problemem. Izraelskie postawy muszą radykalnie zmienić się i niezbędne jest rozpoczęcie walki z demonizacją ich kraju.  


Ten of Millions of Europeans Have Demonic Views of Israel

BESA Center, 20 marca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Dr. Manfred Gerstenfeld
 

Były przewodniczący Steering Committee of the Jerusalem Center for Public Affairs. Założył i kierował Center's Post-Holocaust and Anti-Semitism program. W swojej najnowszej książce "The War of a Million Cuts" analizuje jak Izrael oraz Żydzi są demonizowani i jak można walczyc z próbami delegitimizacji.

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 854 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08
Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk