Prawda

Czwartek, 23 marca 2023 - 09:15

« Poprzedni Następny »


Amerykańska lewica i prawica oskarżają się wzajem o antysemityzm, chowając pod dywan swój własny


Jonathan S. Tobin 2022-10-16

Kanye West na tle mapy pokazującej dominujące elektoraty demokratów i republikanów. Źródło: Twitter.
Kanye West na tle mapy pokazującej dominujące elektoraty demokratów i republikanów. Źródło: Twitter.

Kiedy wzrost antysemityzmu przestaje być postrzegany jako zaledwie seria odosobnionych, niepokojących wydarzeń i zaczyna być traktowany jako sytuacja kryzysowa? Czy wtedy gdy środki masowego przekazu ściągają do głównego nurtu siewców nienawiści, którzy obierają za cel Żydów i dążą do ich delegitymizacji? Czy kiedy elitarne instytucje akademickie zachowują się tak, jakby antysemityzm był dopuszczalnym zachowaniem? Czy dopiero wtedy, kiedy Żydzi są bici na ulicach?

Trwająca epidemia przemocy wobec Żydów w Nowym Jorku jest na ogół ignorowana, zarówno przez media, jak i większość zorganizowanego świata żydowskiego. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że ofiarami są ortodoksyjni Żydzi, których łatwo jest odróżnić. Nie są też ludźmi, z którymi liderzy opinii, a nawet większość amerykańskich Żydów, utożsamiają się lub kojarzą.

 

Jednak włączanie postaw antysemickich do głównego nurtu na głównych kampusach w Stanach Zjednoczonych jest trudniejsze do zignorowania. Jeszcze trudniejsze do zignorowania są popularne fora, które przyjmują otwartych antysemitów jako uzasadnione głosy, warte rozważenia.


Istotnie, to, co się dzieje, jest normalizacją antysemityzmu w USA w stopniu niespotykanym po Holocauście. Nie ogranicza się też do określonego segmentu społeczeństwa lub określonego krańca spektrum politycznego.


Jak pokazują wydarzenia ostatniego tygodnia, nienawiść do Żydów kwitnie zarówno na lewicy, jak i na prawicy. Indywidualnie, każdy z tych przypadków – legitymizacja ruchu BDS i atakowanie żydowskich instytucji w Wellesley College w Bostonie; ustanowienie strefy wolnej od Żydów przez organizacje studenckie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley School of Lawpojawienie się wyznawcy BDS brytyjskiego muzyka rockowego Rogera Watersa w podkaście popularnego prezentera telewizyjnego i komika Joe Rogana; i występ rapera znanego wcześniej jako Kanye West w programie „Tucker Carlson Tonight” stacji Fox News Channel – można analizować, potępiać lub racjonalizować, a następnie zapomnieć, kiedy uwaga publiczności zostanie skierowana na nowe kontrowersje.

 

Razem wzięte reprezentują jednak trend, który powinien wywołać alarm w sprawie sposobu, w jaki podstępne idee normalizujące nienawiść do Żydów i Izraela zdobywają przyczółek na forach głównego nurtu. Co więcej, rosnąca tolerancja dla nich i brak konsekwencji dla sprawców źle wróży nie tylko Żydom, ale i przyszłości społeczeństwa obywatelskiego.


Antysemityzm w środowisku akademickim

 

Wydarzenia w Wellesley i Berkely nie są niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę sposób, w jaki instytucje szkolnictwa wyższego przyjmują koncepcje, znane pod wspólną nazwą krytycznej teorii rasy, która udziela zezwolenia na antysemityzm. Mimo to, kiedy gazeta uniwersytecka, taka jak Wellesley's, popiera tak zwany „Projekt mapowania” – który ma na celu ataki na szeroki wachlarz instytucji żydowskich, w tym szkoły i synagogi – linia oddzielająca wyrażanie radykalnych opinii od popierania systematycznego nękania Żydów została przekroczona. To samo dotyczy sposobu, w jaki sojusz grup studenckich w Berkeley postanowił wykluczyć Żydów, którzy nie wyrzekną się poparcia dla Izraela.

 

W każdym z tych przypadków administracja uniwersytecka wypowiadała się przeciwko źródłu kontrowersji. A studencka gazeta Wellesley wycofała się, fałszywie twierdząc, że można popierać zlikwidowanie Izraela, nie będąc antysemitą. Jednak główną reakcją świata akademickiego była albo obojętność, albo próba zminimalizowania wagi zjawiska.

 

Nawet ci z nas, którzy martwią się tymi przypadkami, powinni być ostrożni, wzywając do uciszenia czyjegoś punktu widzenia. Ale wszyscy wiemy, że jeśli studenci z któregokolwiek z tych uniwersytetów poparliby rasistowskie poglądy lub atakowali inne grupy mniejszościowe, nie mówiąc już o wspieraniu wykluczających lub nękających działań, to konsekwencje byłyby dotkliwe.


To ilustruje sposób, w jaki polityka „przebudzenia” umożliwiła działanie ruchu, którego celem jest zniszczenie jedynego żydowskiego państwa na świecie oraz uciszanie i marginalizowanie Żydów. Jest to ruch, który jest tolerowany wśród lewicowej bazy aktywistów Partii Demokratycznej i wśród profesjonalistów kształconych na elitarnych uniwersytetach.


Poparcie dla antysemityzmu opartego na krytycznej teorii rasy rozpoczęło się w środowisku akademickim, a następnie przeniosło się na forum publiczne. Opowiadanie się za „projektem mapowania” i strefami wolnymi od Żydów jest tylko kolejnym krokiem w naturalnym postępie, jakiego można oczekiwać: rozprzestrzenienia się na fora nieakademickie.


Jednak podczas gdy antysemityzm na lewicy jest włączany do głównego nurtu, incydenty z udziałem Rogana i Carlsona pokazują, że to samo dzieje się po prawej stronie. I tak jak liberałowie łatwo potępiają nienawiść na prawicy, ale nie na lewicy, to samo dzieje się, gdy konserwatywni obrońcy sami parają się włączaniem nienawiści do Żydów do głównego nurtu.


Joe Rogan aprobuje nienawiść BDS

 

Pojawienie się obrońców decyzji Rogana o udzieleniu platformy członkowi Pink Floyd i antyizraelskiemu fanatykowi Rogerowi Watersowi pokazuje, że jest to kolejny przykład popularnego w kraju programu, który przesuwa granice w sprawie kontrowersyjnych mówców.


Mimo tego, że nigdy nie był politycznym konserwatystą, komik Joe Rogan stał się przedmiotem niechęci dla wielu ludzi lewicy ze względu na swoją gotowość do dialogu z takimi postaciami, jak Jordan Peterson i inni sceptycy w sprawie polityki rządu wobec COVID-19. Istotnie, wielu czołowych artystów starało się usunąć go z platformy Spotify za jego niechęć do tłumienia sprzeciwu wobec liberalnej ortodoksji. Ten wysiłek się nie powiódł; podcast Rogana nadal kwitnie, mając średnio około 11 milionów słuchaczy na odcinek.


Ponieważ wcześniej liberałowie krytykowali go za sprawy mało istotne, ich krytyka Rogana za program, w którym notoryczny antysemita Waters mógł bez słowa sprzeciwu wykrzykiwać swoją nienawiść do Izraela – jak też powtarzać kłamstwa o izraelskich środkach samoobrony przed palestyńską agresją, której celem jest zniszczenie Izraela - nie zrobiła większego wrażenia.


Waters nie tylko zajmował się krytyką Izraela. Przedstawiał teorie spiskowe o Izraelu, które usprawiedliwiają palestyński terroryzm i propagują kłamstwo, że jest to „państwo apartheidu”.


Przez cały czas trwania wywiadu Rogan zgadzał się z Watersem, że istnienie Izraela jest przykładem segregacji i rasizmu, i pozwolił mu twierdzić, że nic z tego nie jest antysemickie.


Tucker Carlson daje Kanye Westowi platformę

 

W tym samym tygodniu konserwatywny komentator polityczny Tucker Carlson gościł znanego rapera Kanye’a Westa, (który teraz nazywa siebie „Ye”) i dał mu możliwość przemawiania przez całą godzinę swojego bardzo popularnego programu.


Carlson stał się czymś w rodzaju trybuna konserwatystów z powodu jego otwartego potępienia zamieszek Black Lives Matter w 2020 roku i wypowiedzi o innych sprawach bliskich sercu prawicy. To sprawiło, że stał się celem ataków lewicy, włącznie z grupami takimi jak Anti-Defamation League, które starały się zamknąć mu usta z powodu jego dyskusji o tak zwanej „teorii zastąpienia” przy omawianiu imigracji. Mówiło to więcej o stronniczości ADL niż o Carlsonie, ponieważ pomysł, że zmiany demograficzne zmienią amerykańską politykę, powstał wśród Demokratów i nadal jest przez nich popierany.

 

Tutaj także fakt, że grupy liberalne już wcześniej krzyczały „wilk” o Carlsonie, ułatwia mu odrzucanie krytyki, kiedy faktycznie robi coś, by wciągnąć nienawiść do głównego nurtu. Oto, co wydarzyło się po wywiadzie z Kayne Westem.


Carlson poparł Westa, ponieważ niektóre z jego wypowiedzi są zgodne z konserwatywnymi poglądami na temat problemu rasy (jego poparcie dla koszulki z napisem „White Lives Matter”) i sprzeciwu wobec aborcji. W programie temu raperowi i potentatowi mody pozwolił twierdzić, że Jared Kushner dążył do zawarcia porozumień Abrahama dla zysku finansowego, a nie dla osiągnięcia pokoju.


Carlson jest  poniekąd wyjątkowy wśród czołowych postaci konserwatywnych mediów, ponieważ nie jest zwolennikiem Izraela. Jest jednak ostrożny, by trzymać się z daleka od dyskusji o państwie żydowskim, aby nie wpaść w konflikt z konserwatywną opinią głównego nurtu, która jest w przeważającej mierze syjonistyczna.


Słowo „Izrael” jest więc słowem prawie nigdy nie słyszanym w Fox News między 20:00 a 21:00. I nic dziwnego, że Carlson pozwolił na oczernienie w ten sposób jednego z największych triumfów administracji Trumpa.

 

Podczas gdy Carlson zachwalał swój wywiad jako dowód na to, że West nie jest, jak wielu twierdzi, osobą zaburzoną psychicznie lub podżegaczem nienawiści, to, co zostało pominięte w transmisji, było równie interesujące, jak to, co zostało. W opublikowanych później, a nienadanych natychmiast materiałach West robił wiele aluzji do żydożerczych stereotypów.

 

Powtórzył nawet absurdalne twierdzenia sekty Czarnych Izraelitów, że to Afroamerykanie byli prawdziwymi Żydami – w efekcie zaprzeczając istnieniu narodu żydowskiego. To, że Carlson pominął to w swoim programie, pokazuje, że świadomie próbował ukryć antysemityzm Westa.


Kilka dni później West zdjął maskę. W serii tweetów ogłosił, że zamierza „def con 3 [aluzja do DEFCON – gotowość militarna USA o pięciu poziomach; 5 jest najniższy, 1 najwyższy, przyp. tłum.] przeciwko narodowi żydowskiemu”. Jednak konserwatywna prezenterka talk-show Candace Owens broniła go, zapewniając, że to nie jest antysemityzm.

 

Podobnie jak liberałowie jednoczą swoje siły w obronie lewicowych Izraelo- i żydożerców, Carlson i Owens robią to samo w obronie Westa i z tego samego powodu. W każdym przypadku legitymizację antysemityzmu uważa się za uzasadnioną, jeśli broni się sojusznika politycznego, niezależnie od konsekwencji.


To, co dzieje się w Wellesley i Berkeley lub to, co mówi się w talk-showach Rogana, Carlsona czy Owens, nie oznacza samo w sobie, że wszystkie bariery zabezpieczające przed antysemityzmem w społeczeństwie amerykańskim zostały usunięte. Razem wzięte pokazują jednak, jak antysemickie postawy i wypowiedzi są coraz bardziej legitymizowane w dyskursie głównego nurtu.


Po wydarzeniach ostatniego tygodnia nie ma sensu udawać, że nienawiść do Żydów jest problemem tylko po jednej lub drugiej stronie politycznej sceny. A obowiązkiem przyzwoitych ludzi – bez względu na to, gdzie leży ich polityczna lojalność – jest jednoznaczne potępienie wszelkich przejawów antysemityzmu.


To, że zbyt wielu skądinąd przyzwoitych ludzi albo ignoruje te incydenty, albo je bagatelizuje, ponieważ wypowiadanie się na głos może oznaczać obrazę sojuszników politycznych, nie jest tylko haniebne. To pokazuje, jak antysemityzm wraca do mody tam, gdzie myśleliśmy, że wymarł.

 

How Joe Rogan, Tucker Carlson, Berkeley and Wellesley mainstream anti-Semitism

JNS Org., 12 października 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 Jonathan S. Tobin

Amerykański dziennikarz, redaktor naczelny JNS.org, (Jewish News Syndicate). Komentuje również na łamach National Review, New York Post, The Federalist, w prasie izraelskiej m. in. na łamach Haaretz.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1212 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów   Marcus   2023-03-20
Palestyńscy uchodźcy: od 1948 roku do dzisiaj   Lax   2023-03-15
Autonomia Palestyńska walczy o prawa dla terrorystów!   Tawil   2023-03-15
Oto kolejny dowód, że @Amnesty jest antysemicka     2023-03-09
Słowa poprzedzają czyny   Carmon   2023-03-08
Algorytmy Google z 2010 roku, które promowały dżihad, są ponownie analizowane w Sądzie Najwyższym w sprawach dotyczących federalnego prawa   Stalinsky   2023-03-07
Nie ma szczepionki na wirusa nienawiści do Żydów     2023-03-05
Cały świat może się mylić   Landes   2023-03-04
Czy media byłyby tak obojętne?   Spencer   2023-03-03
Palestyńczycy i wiedza o Holokauście   Fitzgerald   2023-03-01
Oszczerstwo „apartheidu” jest całkowicie fałszywe i antysemickie     2023-02-26
Shamima Begum, „panna młoda ISIS”, jaki obiekt kampanii newswashing   Bulut   2023-02-25
Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa   Tawil   2023-02-25
Powrót masakry, której nie było   Rosenthal   2023-02-21
Ludobójstwo w Nigerii: administracja Bidena tuszuje fakty   Ibrahim   2023-02-20
Co zatem „sprowokowało” atak w Ramot?   Flatow   2023-02-14
Czy negocjacje pokojowe zapobiegają terrorowi?   Levick   2023-02-13
Mnemozyna, półbogini pamięci   Koraszewski   2023-02-12
Istnieje związek między syjonizmem a współczesnym arabskim antysemityzmem     2023-02-11
“New York Times” i OWP są stworzeni dla siebie   Bard   2023-02-10
Administracja Bidena trzyma się umyślnej ślepoty   Amos   2023-02-08
Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18
Czy to Europa popiera? Al-Haq mówi światu, aby zdemontował Izrael     2022-12-17
Pan Trump jest bardzo urażony   Koraszewski   2022-12-14
Żydowskie życie jest tanie. Spójrzcie tylko, jak traktują je media   Rindsberg   2022-12-13
ONZ: kiepskie żarty, sztuczki i katastrofy   Collins   2022-12-10
Kulturowe zawłaszczenie i Żydzi   Glick   2022-12-09
Teheran znowu wymachuje “opcją Samsona”   Taheri   2022-12-06
Zainspirowany fikcyjnymi wydarzeniami artykuł „Guardiana” o „izraelskiej masakrze”   Levick   2022-12-06
Szczyt groteski: antyizraelskie grupy próbują skłonić organizacje LGBTQ i feministyczne do popierania palestyńskich prześladowców gejów i mizoginistów     2022-12-05
Co stało się z planem podziału ONZ z 1947 roku?   Hirsch   2022-12-04
Palestyńczycy mieli wspaniałe Święto Dziękczynienia, Izrael mniej   Bryen   2022-12-03
Barbarzyńcy u bram Kijowa   Koraszewski   2022-12-03
Iran i Turcja mają wspólny interes w atakowaniu Kurdów   Frantzman   2022-12-01
75 lat temu: arabskie wypowiedzenie wojny Żydom. Nie syjonistom - Żydom     2022-11-30
Jak brytyjscy politycy stają po stronie terrorystów   Collier   2022-11-29
BDS jest wściekły, bo Izrael i Jordania zgadzają się na rekultywację granicznej rzeki   Fitzgerald   2022-11-28
Podwójna gra Kataru z islamistami na boisku   Toameh   2022-11-27
Przebudzony antysemityzm, książka Davida Bernsteina   Levick   2022-11-25
Opowieść o dwóch terrorach   Hirsch   2022-11-24
Ostrzeżenie dla czytelnika książki   Landes   2022-11-23
Syjonistyczne dziki napadają na Palestyńczyków     2022-11-22
Jeśli chodzi o Izrael, propaganda triumfuje nad faktami   Yemini   2022-11-21
Izraelożercy kłamią statystyką     2022-11-18
Palestyńskie odrzucenie prawa Izraela do istnienia   Hirsch   2022-11-16
Palestyński antysemityzm nie ma ukrytej filozofii – to po prostu czysta nienawiść do Żydów     2022-11-15
Kłamstwa i bezkompromisowy antysemityzm ze strony „Komisji Śledczej” ONZ   Bayefsky   2022-11-12
Palestyńczycy: dlaczego ignoruje się ataki na chrześcijan?   Toameh   2022-11-09
Hidżab, fizyka i ”śmierć Ameryce”   Koraszewski   2022-11-06
Pionki Putina w Sojuszu NATO? Jak Zachód ośmiela Erdoğana   Bekdil   2022-11-05
Raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ, Franceski Albanese to antysyjonistyczna propaganda w sowieckim stylu     2022-11-03
Twitter ucisza mnie, stając po stronie antysemitów   Collier   2022-11-02
Jak Amerykanie i Europejczycy ośmielają palestyński terroryzm   Tawil   2022-11-01
Izrael zaoferował pokój w 2000 roku, a jego obywatele do dziś giną   Levick   2022-10-31
Ohydne, antysemickie oszczerstwo z 1969 roku rzucane przez aktywistów Fatahu i ludzi lewicy: „Szalom & Napalm”     2022-10-27
ONZ daje mistrzowski pokaz antysemityzmu   Bayefsky   2022-10-26
Terroryści ISIS grasują w Turcji nadal niewoląc porwane kobiety   Bulut   2022-10-25
Przypisy Komisji Śledczej ONZ zdradzają jej kłamstwa     2022-10-24
Co się dzieje, gdy oferujesz Palestyńczykom państwo?   Flatow   2022-10-23
Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ, absurdalnie udaje, że jest obiektywna     2022-10-20
Oddajcie jej kurdyjskie imię: Jina Amini   Mahjar-Barducci   2022-10-19
“Stan wyjątkowy” Cypru: Turcja używa masowej nielegalnej imigracji jako broni   Bulut   2022-10-17
Amerykańska lewica i prawica oskarżają się wzajem o antysemityzm, chowając pod dywan swój własny   Tobin   2022-10-16
Kardynał Wielkiej Brytanii mówi Liz Truss, by nie przenosiła ambasady Wielkiej Brytanii do Jerozolimy   Fitzgerald   2022-10-15
Czy palestyński dziennikarz @HosanSalemG jest antypalestyńskim rasistą, kiedy mówi, że wszyscy palestyńscy dziennikarze popierają terror?     2022-10-13
Abbas domaga się od ONZ cofnięcia wskazówek zegara   Hirsch   2022-10-10
Co złego to Żydzi, czyli świat w coraz szybszym tempie wraca w stare koleiny   Koraszewski   2022-10-06

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk