Prawda

Niedziela, 25 lutego 2024 - 00:21

« Poprzedni Następny »


Abbas już wcześniej powiedział to wszystko


Z materiałów MEMRI 2023-09-24


Oświadczenia złożone przez prezydenta AP Mahmouda Abbasa na 11. sesji Rady Rewolucyjnej Fatahu w dniu 24 sierpnia 2023 r. (zobacz klip MEMRI TV[1], które spotkały się z międzynarodową krytyką ze strony mediów i polityków, nie były nowe. [2] Były one bardzo podobne do jego wypowiedzi z kwietnia 2018 roku (zobacz klip MEMRI TV poniżej). Stwierdzenia te są w rzeczywistości częścią kompleksowej ideologii antysemickiej, którą Abbas propagował i którą rozwijał przez lata. Ideologia ta obejmuje zrzucanie winy za prześladowania europejskich Żydów, od średniowiecza po Holokaust, na ich zachowanie lub „rolę społeczną” w Europie, przy jednoczesnym powtarzaniu klasycznych antysemickich stereotypów, takich jak skąpstwo Żydów – a jednocześnie kwestionowanie rozmiarów Holokaustu i autentyczności komór gazowych. Innym centralnym tematem tej ideologii jest oskarżanie ruchu syjonistycznego o współpracę z nazistami i o to, że syjonizm przypomina nazizm w swoich ideach i metodach. Oskarżenia ruchu syjonistycznego przez Abbasa zawierają także antysemickie wątki, takie jak twierdzenia o zatruwaniu studni (patrz klip MEMRI TV poniżej).

Idee Abbasa były przez lata wyrażane w licznych publikacjach i przemówieniach, z których wiele zostało omówionych i udokumentowanych przez MEMRI.


Poniżej znajduje się ich przegląd:


Abbas w przemówieniu z 2018 r.: Prześladowania Żydów w Europie na przestrzeni dziejów wynikały z „ich funkcji w społeczeństwie, która miała związek z lichwą, bankami itd.”


W przemówieniu wygłoszonym 30 kwietnia 2018 roku przed Palestyńską Radą Narodową w Ramallah (zobacz klip poniżej) Abbas poczynił uwagi bardzo podobne do swoich ostatnich komentarzy, mówiąc: „Żydzi, którzy przenieśli się do Europy Wschodniej i Zachodniej, byli poddawani masakrom przez ten lub tamten kraj co 10-15 lat, od XI wieku aż do Holokaustu w Niemczech… [Ale] nastroje antyżydowskie nie wynikały z ich religii, ale z powodu ich funkcji w społeczeństwie, która miała związek z lichwą, bankami i tak dalej.” [3]


Aby obejrzeć klip MEMRI TV z tymi uwagami, kliknij poniżej

 

Abbas w swojej rozprawie doktorskiej: Liczba Żydów zamordowanych przez nazistów jest niejasna, ale niezależnie od liczby, syjoniści współpracowali z nazistami w tej zbrodni; Po wojnie popełnili podobne zbrodnie przeciwko Palestyńczykom. 


Niektóre idee Abbas przedstawił w rozprawie doktorskiej z 1982 r., złożonej w Moskwie, zatytułowanej „Tajne powiązanie między nazizmem a syjonizmem – 1933-1945”. W tej rozprawie, której kopię uzyskało MEMRI, Abbas próbował zdelegitymizować ruch syjonistyczny, argumentując, że współpracował on z nazistami przy unicestwieniu narodu żydowskiego, aby skłonić Żydów do emigracji do Palestyny. Jako dowód przytoczył porozumienie z 1935 r. zawarte pomiędzy władzami nazistowskimi a przedstawicielami ruchu syjonistycznego, które ułatwiło części Żydów niemieckich ucieczkę do Palestyny w zamian za ich majątek. Abbas stwierdził dalej, że podczas samej wojny syjoniści nadal współpracowali z nazistami: „Działalność organizacji syjonistycznych w czasie wojny nie złagodziła, a raczej pogorszyła sytuację szerokich mas żydowskich w krajach europejskich, z których wiele tysięcy [sic!] stało się ofiarami ludobójstwa hitlerowskiego”. Dlatego argumentował, że niektórzy przywódcy syjonistyczni ponoszą wspólną odpowiedzialność za zbrodnie nazistów na Żydach.


Abbas napisał w rozprawie, że po wojnie syjoniści wykorzystali kwestię Holokaustu „do uzasadnienia ludobójczej polityki wobec narodu arabskiego w Palestynie, realizowanej przez izraelski rząd syjonistyczny przy wsparciu USA i międzynarodowych ośrodków syjonistycznych. Ta polityka w rzeczywistości powtarza niegodziwe [zbrodnie] popełnione przez nazistów wobec Żydów podczas drugiej wojny światowej, a jej celem jest ustanowienie czegoś w rodzaju imperium na Bliskim Wschodzie: Wielkiego Izraela”.     


Jak wynika z jego odniesienia do „tysięcy” Żydów zamordowanych przez nazistów, rozprawa Abbasa kwestionuje także rozmiar Holokaustu, stwierdzając: „Nie ma dokładnych danych statystycznych ani zweryfikowanych naukowo na temat całkowitej liczby ofiar [Zagłady Żydów]” – napisał. „Według danych przedstawionych przez brytyjskiego [sic] badacza R. Hilberga [4], którego badania skupiają się na Holokauście, liczba ofiar hitlerowskiego ludobójstwa Żydów podczas II wojny światowej sięgnęła 896 tysięcy. Według innych szacunków, rozpowszechnionych głównie w literaturze izraelskiej i zachodniej, liczba ta jest znacznie wyższa i sięga sześciu milionów osób”. [5] Należy zauważyć, że liczba 896 tysięcy, którą Abbas przypisuje Raulowi Hilbergowi, nigdy nie została zaproponowana przez tego badacza. Abbas zacytował s. 670 z książki Hilberga Zagłada Żydów europejskich jako źródło tych danych. Jednakże analiza tego źródła pokazuje, że nie ma tam wzmianki o takiej liczbie.Strona 670 pracy Hilberga Zagłada Żydów europejskich


Strona tytułowa rozprawy AbbasaPraca doktorska Abbasa: Spis treści


20 lipca 2018 r. oficjalny kanał telewizyjny Autonomii Palestyńskiej wyemitował film dokumentalny o Abbasie, w którym wychwalał jego rozprawę doktorską, twierdząc, że „ujawnił on stosunki między globalną organizacją syjonistyczną a reżimem nazistowskim”. [6]


Abbas w swojej książce: Liczba żydowskich ofiar Holokaustu może być mniejsza niż milion; Ruch syjonistyczny zawyżał liczbę ofiar, aby zyskać współczucie.


W 1984 roku Abbas opublikował po arabsku książkę opartą na swojej rozprawie doktorskiej, zatytułowaną „Inna twarz: związek między nazistami a przywódcami ruchu syjonistycznego”. We wstępie do książki, liczącym osiem stron, powtórzył i rozwinął tezę sformułowaną w swojej rozprawie doktorskiej, że liczba ofiar Holokaustu może być mniejsza niż milion. Napisał: „Wielu uczonych debatowało nad liczbą sześciu milionów i doszło do kłopotliwych wniosków, według których liczba ofiar żydowskich wynosi setki tysięcy. Znany kanadyjski autor Roger Delorme [7 ] powiedział w tej sprawie: ‘Do chwili obecnej nie ma żadnego dowodu na to, że liczba żydowskich ofiar w nazistowskich obozach koncentracyjnych osiągnęła cztery lub sześć milionów’. Syjonizm najpierw mówił o 12 milionach wymordowanych w tych obozach, ale potem liczba ta znacznie spadła, do połowy, czyli zaledwie sześciu milionów. Potem liczba ta jeszcze bardziej spadła i osiągnęła cztery miliony, gdyż Niemcy nie mogli zabić ani wytępić większej liczby Żydów, niż było wówczas na świecie. W efekcie prawdziwa liczba jest znacznie mniejsza niż te fikcyjne miliony”. Następnie Abbas powtórzył fałszywe twierdzenie, że „historyk i autor Raul Hilberg uważa, że liczba ta nie jest większa niż 896 tysięcy”.


Abbas próbował także zminimalizować Holokaust, stwierdzając, że wiele jego ofiar nie zostało eksterminowanych w obozach koncentracyjnych, ale było zwykłymi ofiarami wojny, podobnie jak wielu innych ludzi w Europie podczas wojny. Powołując się na badania przeprowadzone przez skazanego negacjonistę Holokaustu Roberta Faurissona, stwierdził, że komory gazowe nie były wykorzystywane do zagłady, ale jedynie do pozbywania się ciał w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. Napisał: „Później ruch syjonistyczny próbował opisać, jak oni [Żydzi] byli mordowani w obozach koncentracyjnych i komorach gazowych, pomijając dwa podstawowe fakty. Po pierwsze, wielu Żydów pozostało przy życiu; część została uratowana przez ruch syjonistyczny [co zachęcało] ich do emigracji do Palestyny, a niektórzy [przeżyli dzięki] narodom świata, którym udało się ich ochronić i odebrać nazistom, tak jak zrobił to Związek Radziecki, wysyłając dwa miliony Żydów do swoich wschodnich republik. Ponadto, kiedy alianci wyzwolili terytoria [rządzone przez nazistów], w obozach koncentracyjnych odnaleziono setki tysięcy żywych Żydów”.


„Po drugie, eksterminacji ofiar nie dokonywano jedynie w obozach koncentracyjnych i komorach gazowych. Część ofiar zginęła w wyniku udziału w wojnach i bitwach, a także z powodu głodu i chorób, które dotknęły wszystkie narody Europy. Ponadto obozy koncentracyjne były nie tylko dla Żydów, ale przetrzymywano w nich ludzi z całej Europy, a wśród nich bojowników [przeciwko nazistom], intelektualistów, uczonych, jeńców wojennych i przeciwników faszyzmu…”


„Odnośnie komór gazowych, które rzekomo miały służyć do mordowania żywych Żydów: opracowanie naukowe opublikowane przez profesora Roberta Faurissona z Francji zaprzecza, jakoby komory gazowe służyły do mordowania ludzi, twierdząc, że służyły jedynie do spalania ciał w trosce o powstrzymanie rozprzestrzeniania się chorób i infekcji w regionie.”


Przekonanie, że w Holokauście zginęło sześć milionów Żydów, dodał Abbas, jest wynikiem wysiłków ruchu syjonistycznego: „Po wojnie ogłoszono, że wśród ofiar znajduje się sześć milionów Żydów i że wojna zagłady była przede wszystkim skierowana przeciwko Żydom, a dopiero potem przeciwko reszcie narodów Europy… Wydaje się, że udział ruchu syjonistycznego w zawyżaniu liczby zamordowanych [Żydów] podczas wojny miał na celu [zapewnienie] wielkich zysków. Doprowadziło to do potwierdzenia tej liczby [sześć milionów], aby ugruntować to w opinii światowej i w ten sposób wzbudzić więcej wyrzutów sumienia i współczucia dla syjonizmu w ogóle”. [8]Okładka książki Abbasa z 1984 r. „Inna twarz: związek między nazistami a przywódcami ruchu syjonistycznego”


Abbas w przemówieniu z okazji Dnia Nakby w ONZ w 2023 r.: Ameryka i Brytyjczycy stworzyli Izrael, aby pozbyć się swoich Żydów.


Zgodnie ze argumentem, że prześladowania Żydów w Europie były spowodowane zachowaniem Żydów, Abbas stwierdził, że Zachód, a zwłaszcza Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, współpracowały z syjonistami przy tworzeniu państwa Izrael w celu pozbycia się Żydów ze swojej ziemi. Dowodził tego m.in. w przemówieniu, które wygłosił  15 maja 2023 r. przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ podczas specjalnego wydarzenia z okazji Dnia Nakby, które odbyło się tego dnia w ONZ. Abbas powiedział: „Prawda jest taka, że te kraje, kraje zachodnie, chciały pozbyć się Żydów i czerpać z nich korzyści w Palestynie. Chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”. [9]

 


Abbas: Syjoniści przypominają nazistów


W tym samym przemówieniu Abbas porównał także „syjonistów i Izraelczyków” do nazistowskiego ministra propagandy Goebbelsa (patrz klip poniżej): „Fałszywe twierdzenia syjonistów i Izraela trwają. Mówią, że to Izrael sprawił, że pustynia zakwitła. Mówią, że Palestyna była pustynią i sprawili, że rozkwitła. Mówią, że zamienili ją w raj na ziemi. Nie mogą uniknąć kłamstwa, ale co mogą zrobić? Kłamią i kłamią, jak Goebbels [powiedział]: ‘Kłamcie i kłamcie, aż ludzie w to wierzą’.” [10]  


Abbas wysuwał argument, że syjoniści przypominają nazistów w swojej polityce i metodach, a nawet są od nich gorsi, także przy innych okazjach. Na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w sierpniu 2022 r. Abbas powiedział, że Izrael dopuścił się 50 „masakr” i 50 „holokaustów”. [11]

 


Abbas w przemówieniu do Parlamentu Europejskiego: Izraelscy rabini chcieli zatruć wodę Palestyńczyków.


Opisując to, co uważa za politykę Izraela, Abbas przyjął klasyczne antysemickie oszczerstwa, takie jak oskarżenie, że Żydzi zatruwają studnie. W przemówieniu przed Parlamentem Europejskim w dniu 23 czerwca 2016 r., które zostało również wyemitowane w oficjalnym kanale telewizyjnym Autonomii Palestyńskiej (zobacz klip poniżej), zarzucił, że niektórzy izraelscy rabini zażądali, „aby ich rząd zatruł wodę w celu zabicia Palestyńczyków”, dodając, że było to podżeganie do masowych mordów. Powiedział: „Powiem wam, zaledwie tydzień temu – tydzień – niektórzy rabini w Izraelu złożyli jasne oświadczenie, żądając, aby ich rząd zatruł wodę w celu zabicia Palestyńczyków. Czy to nie stanowi podżegania? Czy nie stanowi to wyraźnego podżeganie do masowego mordu narodu palestyńskiego? Jesteśmy przeciwni podżeganiu”. [12]

 [1]
 Speaking at the 11th session of Fatah's Revolutionary Council on August 24, 2023, Abbas said that  Hitler and the Europeans did not kill the Jews because they were Jews but "because of their role in society, which had to do with usury, money, and so on," and that Hitler fought the Jews because "in his view, they were engaged in sabotage, and this is why he hated them." See MEMRI TV Clip No. 10461, Palestinian President Mahmoud Abbas: Hitler Fought The European Jews Because Of Their Usury, Money Dealings; It Was Not About Antisemitism; Jews From Arab Countries Did Not Want To Emigrate, But Were Forced To Do So By Israel, March 9, 2023.

[2] Even Palestinian figures in the West joined in the criticism of Abbas’ antisemitic statements.

[3] See MEMRI TV Clip No. 6551 - PA President Mahmoud Abbas: Holocaust, Massacres of European Jews Due to Their Function in Society as Usurers; Hitler Struck a Deal with the Jews – April 30, 2018.

[4] Hilberg was a Jewish Austrian-born American political scientist and historian.

[5] Mahmoud Abbas, "The Secret Connection between Nazism and Zionism," doctoral dissertation submitted to the Oriental College in Moscow, 1982, pp. 65-67.

[6] See MEMRI TV Clip No. 6688, Palestinian Authority TV Lauds President Abbas' Holocaust Denial Ph.D. Thesis, Terror Attacks Launched from Lebanon, July 20, 2018.

[7] Roger Delorme was a Canadian radio and TV broadcaster known for his antisemitic views, who equated Zionism with Nazism and racism, denied that six million Jews were murdered in the Holocaust and claimed Anne Frank’s diary was a forgery. In 1977 he ran in a by-election in the Quebec district of Terrebonne on behalf of the Progressive Conservative Party, but was defeated (Sandfordborins.com, (February 3, 2022); https://ajr.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/1977_august.pdf). Abbas quoted from an Arabic translation of a book titled "I Accuse," published in Damascus in 1980, whose author is given as Roger Delorme. MEMRI has a picture of the book's cover but not the book itself.

[8] See MEMRI reports:

Inquiry & Analysis Series No. 95 - Palestinian Leader: Number of Jewish Victims in the Holocaust Might be 'Even Less Than a Million...' Zionist Movement Collaborated with Nazis to 'Expand the Mass Extermination' of the Jews – May 31, 2002; Special Reports No. 26 - What Is Arab Antisemitism? – February 27, 2004; Special Report No. 15 –  Abu Mazen: A Political Profile – April 29, 2003.

[9] See MEMRI TV Clip No. 10291: Palestinian Authority President Mahmoud Abbas In U.N. General Assembly Speech: U.S., Britain Created Israel To Get Rid Of Their Jews; The Israelis Lie Like Goebbels – May 15, 2023.

[10] See MEMRI TV Clip No. 10291: Palestinian Authority President Mahmoud Abbas In U.N. General Assembly Speech: U.S., Britain Created Israel To Get Rid Of Their Jews; The Israelis Lie Like Goebbels – May 15, 2023.

[11] No. 9761 - Palestinian Authority President Mahmoud Abbas During Press Conference With German Chancellor: Israel Has Committed 50 Holocausts Against The Palestinian People – August 16, 2022.

[12] See MEMRI TV Clip No. 5537 - Palestinian Authority President Mahmoud Abbas at EU Parliament: Israeli Rabbis Urged to Poison Palestinian Water – June 23, 2016.

 

MEMRI, Specjalny komunikat Nr 10799

18 września 2023 Tłumaczenie:

Małgorzata: Koraszewska


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1428 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk