Prawda

Poniedziałek, 23 maja 2022 - 03:30

« Poprzedni Następny »


Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi


Elder of Ziyon 2021-10-18


Po kolejnym tweecie Kena Rotha (z grubsza około 130 w tym roku) z twierdzeniem, że Izrael praktykuje apartheid, postanowiłem spojrzeć głębiej na faktyczną prawną definicję apartheidu i zobaczyć, czy i jak Human Rights Watch ją wypacza.

 

Wszystkie istotne definicje apartheidu używają  precyzyjnego języka, że jest to zbrodnia dyskryminacji rasowej. Międzynarodowa konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu mówi: "W rozumieniu niniejszej konwencji wyrażenie ‘zbrodnia apartheidu’ obejmujące politykę i praktyki podobne do segregacji oraz dyskryminacji rasowej, stosowane w Afryce Południowej, będzie miało zastosowanie do następujących czynów nieludzkich, popełnianych w celu tworzenia lub utrzymywania przewagi jednej grupy rasowej nad jakąkolwiek inną grupą rasową i systematycznego jej ciemiężenia” i przechodzi następnie do podania wielu przykładów, zawsze używając zwrotu "grupa rasowa".  


Statut Rzymski definiuje apartheid jako "niehumanitarne działania o charakterze podobnym do opisanych w ustępie 1, dokonane w ramach zinstytucjonalizowanego ustroju ukierunkowanego na systematyczny ucisk oraz przewagę jednej grupy rasowej nad jakąkolwiek inną grupą lub grupami rasowymi oraz dokonane w zamiarze utrzymania tego ustroju."

 

Kwietniowy raport HRW oskarżający Izrael o apartheid, mówi, że "grupa rasowa" nie znaczy naprawdę grupy rasowej. Nie podają dowodu z materiału źródłowego, dla którego definicja “grupy rasowej” była wystarczająco oczywista, by jej nie definiować. Ponieważ te konwencje nie zdefiniowały określenia, HRW wziął definicję z zupełnie innej Konwencji.  

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (ICERD), która została przyjęta w 1965 roku i nabrała mocy prawnej w 1969 roku, definiuje “dyskryminację rasową” jako “wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry, urodzenia, pochodzenia narodowego lub etnicznego, które ma na celu lub pociąga za sobą przekreślenie bądź uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania, na zasadzie równości z praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego”. Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD), organ ONZ, którego zadaniem jest monitorowanie i wdrażanie ICERD, systematycznie stwierdzał, że członkowie rasowych i etnicznych grup, jak również grupy zdefiniowane na podstawie pochodzenia narodowego, spotykają się z rasową dyskryminacją.[47] Zamiast traktować rasę jako stanowiącą tylko o cechach genetycznych, Human Rights Watch używa tej szerszej definicji. 

Na pierwszy rzut oka brzmi to jak dość dobry argument za rozszerzeniem definicji dyskryminacji rasowej, choć może nie definicji grupy rasowej. (Sądzę, że można przedstawić argument, iż Konwencja o apartheidzie i Statut Rzymski umyślnie podały węższą definicję i że rozszerzona definicja jest wyraźnie przeznaczona tylko dla ICERD ["W niniejszej Konwencji wyrażenie ‘dyskryminacja rasowa’ oznacza..."]. Inni argumentowali, że definicja apartheidu jest specjalnie oparta tylko na rasie. Zostawmy to jednak na razie na boku.)

 

Skoro HRW opiera się na ICERD, by zdefiniować rasową dyskryminację, to musi włączyć następujący bezpośrednio po tym paragraf w ICERD, który stosuje się bezpośrednio do Izraela – a którego nie przytaczają w swoim raporcie.  

Niniejsza Konwencja nie ma zastosowania do zróżnicowania, wykluczenia, ograniczenia lub uprzywilejowania, ustalanych przez Państwo Stronę niniejszej Konwencji w zależności od tego, czy chodzi o własnych obywateli, czy też o osoby nie posiadające jego obywatelstwa.

Ten jeden paragraf całkowicie niszczy argument HRW o "apartheidzie". 

 

Izraelskie prawa nie rozróżniają między izraelskimi obywatelami żydowskimi a izraelskimi obywatelami arabskimi. Rozróżniają między izraelskimi obywatelami i nie-obywatelami – tak samo jak to robi każdy naród na Ziemi.

 

HRW i inni opierają argument o “apartheidzie” na twierdzeniach, że żydowscy “osadnicy” na terytoriach mają inne prawa niż ich arabscy sąsiedzi. HRW mówi, że izraelska “polityka obejmuje ograniczanie populacji i politycznej siły Palestyńczyków, przyznając prawo do głosowania tylko Palestyńczykom, którzy żyją w granicach Izraela, jakie istniały od 1948 roku do czerwca 1967 roku". To jednak jest kłamstwem – są tysiące izraelskich obywateli arabskich, którzy żyją poza Zieloną Linią w French Hill, Beit Hanina, Beit Safafa i w innych miejscowościach, którzy głosują w izraelskich wyborach tak samo jak izraelscy żydowscy „osadnicy”.

 

A jeśli ktoś taki, jak na przykład, Peter Beinart, postanowi zamieszkać w Ramallah, żeby dowieść, że Palestyńczycy są wspaniałymi ludźmi, którzy go nie zamordują, nie otrzyma on pozwolenia na głosowanie w izraelskich wyborach, chociaż jest Żydem – ponieważ nie jest izraelskim obywatelem.   

 

Dosłownie wszystkie przykłady dyskryminacji w raporcie HRW, jak również w innych artykułach, które wysuwają twierdzenia o “apartheidzie”, opierają się nie na tym, czy ktoś jest Arabem, czy Żydem, ale na tym czy jest obywatelem, czy nie-obywatelem – czyli na tym właśnie rozróżnieniu, które czyni Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej, mówiąc wyraźnie, że różnice w traktowaniu obywateli i nie-obywateli nie mogą być traktowane jako dyskryminacja rasowa.   

 

Ten jeden paragraf w ICERD obala cały ich, liczący 213 stron raport. 

 

Autorzy raportu Human Rights Watch z pewnością o tym wiedzieli, kiedy postanowili nie przytaczać tej części ICERD, choć cały swój argument oparli na tej Konwencji.   

 

Gdyby to była kwestia sprzecznych argumentów prawnych, można by pozostawić spór prawnikom. Gdyby jednak był to spór prawny, można by zakładać dobrą wolę obu stron, wskazujących na swoją interpretację prawa. Przez cytowanie tylko tych definicji, które zgadzają się ze z góry przyjętym przez HRW założeniem o izraelskim "apartheidzie" i udawanie, że definicja obalająca ten argument nie istnieje, HRW pokazuje, że ich argument w ogóle nie opierał się na prawie, ale na zniekształceniu międzynarodowego prawa w celu zaatakowania jednego państwa.  

 

The paragraph of an international convention that proves Human Rights Watch twists international law against Israel

Elder of Ziyon, 10 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Elder of Ziyon
Amerykański bloger śledzący antysemtyzm i antysemicki antysyjonizm w zachodnich mediach i organizacjach.   


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 241 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk