Prawda

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 - 20:46

« Poprzedni Następny »


Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”


Hugh Fitzgerald 2023-06-30


Prawie dwa tysiące lat temu Rzymianie, którym zbuntowani Żydzi mieszkający w ich ojczyźnie i przeciwstawiający się rzymskim rządom sprawili poważne kłopoty, (pamiętacie oczywiście Masadę i zniszczenie Drugiej Świątyni?), postanowił po stłumieniu buntu Bar Kochby w 135 roku n.e. zmienić nazwę „Judei” na „Syria Palestina”, która wkrótce została skrócona do „Palestina”, jako sposób na zamazanie żydowskiego związku z ziemią. W tym samym duchu, po zrównaniu z ziemią Jerozolimy w 70 roku n.e., Rzymianie zbudowali w tym miejscu nowe miasto, które nazwali „Aelia Capitolina”. W obu przypadkach motyw był jasny: zatrzeć żydowskie powiązania z ziemią poprzez latynizację toponimów, które miały być odtąd używane. „Palestina”, która stała się „Palestyną”, została zaakceptowana w świecie zachodnim, podczas gdy nazwa „Aelia Capitolina” nie przyjęła się i gdy tylko Rzymianie odeszli, miasto powróciło do nazwy Jerozolima.

Przenieśmy się teraz do połowy XX wieku. W 1948 roku wybuchła wojna, kiedy pięć armii arabskich najechało nowo ogłoszone państwo Izrael, by je zniszczyć. Pod koniec tej wojny jordański Legion Arabski – z brytyjskimi oficerami, wyszkolony przez Brytyjczyków i zaopatrzony w brytyjską broń – zajął i utrzymywał terytorium w kształcie ucha – „brzeg” oznacza skrawek ziemi mniej więcej równej szerokości na całej długości — na zachód od Jordanu. Terytorium to było znane w świecie zachodnim od trzech tysiącleci jako „Judea” i „Samaria”. Jordańczycy byli w rozterce. Wiedzieli, że nie chcą używać tych nazw miejsc, tak nabrzmiałych żydowską historią. Jak to nazwać? Ammanowi zajęło wiele miesięcy wymyślenie nazwy, ale w 1950 r. Jordańczycy nazwali terytorium, które okupowali na zachód od rzeki Jordan „Zachodnim Brzegiem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii”, w skrócie: „Zachodni Brzeg”.


Przez nieustanne powtarzanie, począwszy od 1950 r., kiedy to wszyscy arabscy i muzułmańscy delegaci używali nazwy „Zachodni Brzeg” w przemówieniach w ONZ, reszta świata szybko postanowiła zapomnieć o starych toponimach, które były w ciągłym użyciu przez 3000 lat nie tylko wśród Żydów, ale w całym zachodnim świecie. Spójrz na dowolne amerykańskie, brytyjskie, francuskie, niemieckie, włoskie, holenderskie, hiszpańskie, rosyjskie mapy tego obszaru do 1950 r., a zobaczysz wyraźnie zaznaczone „Judea” i „Samaria”. I nigdzie nie znajdziesz „Zachodniego Brzegu”. Ale oto mamy rok 2023 i praktycznie wszyscy używają teraz, bez zastanowienia, „Zachodniego Brzegu” zamiast „Judei i Samarii”.


Jak to się stało, że sami Izraelczycy nie zrozumieli, że nazwa „Zachodni Brzeg” była bronią propagandową; jej przyjęcie oznaczało słowne zerwanie żydowskiego związku z tym, co było sercem żydowskiej historii? Izraelczycy po prostu nie zwracali na to uwagi. Właśnie stoczyli wojnę o przetrwanie. Zajmowali się budową mieszkań dla ocalałych z europejskich obozów Żydów. Byli zajęci tworzeniem rządu, budową dróg i innej infrastruktury, próbą stworzenia miejsc pracy dla setek tysięcy Żydów napływających z obozów dla przesiedleńców w Europie i znalezieniem domów dla 800 tysięcy zubożałych Żydów przybywających z krajów arabskich. Poza tym Izraelczycy wiedzieli, że Judea i Samaria to nazwy używane od tysiącleci; nie mogli sobie wyobrazić, że w ciągu kilku lat te toponimy znikną z użycia, z wyjątkiem samego Izraela.


Ale teraz, mając więcej czasu na myślenie, wielu Izraelczyków opamiętało się; teraz zdają sobie sprawę ze złowrogiej wartości propagandowej „Zachodniego Brzegu” i potrzeby przywrócenia do powszechnego obiegu „Judei i Samarii”. Czy nie jest już za późno, by odzyskać utracony grunt? Więcej na temat wojny o nazwy miejsc można znaleźć tutaj: Demand from Israeli public broadcaster: Stop calling Judea and Samaria ‘the West Bank’ [Żądanie wobec izraelskiego nadawcy publicznego: Przestańcie nazywać Judeę i Samarię „Zachodnim Brzegiem”], Israel National News, 15 czerwca 2023 r.:

Dyrektor generalny organizacji praw człowieka Btsalmo, Szai Glick, napisał do dyrektora generalnego Kan-Israel Public Broadcasting Corporation, Golana Jochpaza, żądając od korporacji zaprzestania używania terminu „Zachodni Brzeg” w odniesieniu do Judei i Samarii.


Glick twierdzi, że w swoich audycjach i na swojej stronie na Facebooku angielska stacja radiowa korporacji używa terminu „Zachodni Brzeg”, który jest „błędnym terminem, który powinien zostać zastąpiony przez ‘Judea i Samaria’”- pisze Glick.

Glik ma całkowitą rację. Jeśli sam Izrael używa terminu „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”, jak może oczekiwać, że inne kraje i narody przestaną używać „Zachodniego Brzegu” i zamiast tego powrócą do 3000-letnich toponimów używanych przed 1950 r.? Niektórzy izraelscy urzędnicy wzbraniają się przed podjęciem tego wysiłku, ponieważ rzeczywiście trudno będzie przekonać innych do zaprzestania używania określenia  „Zachodni Brzeg”. Ale z czasem coraz łatwiej będzie wyeliminować „Zachodni Brzeg” i używać tylko „Judei i Samarii”. Niektórzy ludzie są po prostu zbyt defetystyczni, myśląc sobie, że to beznadziejne zadanie, że utknęliśmy z „Zachodnim Brzegiem” i nic nie możemy z tym zrobić. Niektórzy boleśnie wstydzą się mówić o „Judei i Samarii”, bojąc się, że inni pomyślą, że muszą być „szalonymi osadnikami, którzy upierają się przy używaniu tych ‘biblijnych’ nazw”. Unikanie nazwy „Zachodni Brzeg” i wprowadzenie „Judei i Samarii” z powrotem do powszechnego obiegu będzie wymagało trwałego wysiłku, ale to jest do zrobienia.


Dlaczego nie dostarczyć nadawcom i dziennikarzom w całym zachodnim świecie, a nie tylko w Izraelu, krótkiej historii tego, jak „Judea i Samaria” zostały celowo wyparte przez „Zachodni Brzeg”? Niech wiedzą, że „Zachodni Brzeg” to 1) nazwa miejsca, która zaczęła być używana dopiero w 1950 r., podczas gdy „Judea i Samaria” były używane nieprzerwanie od 1500 r. p.n.e.; 2) nazwa „Zachodni Brzeg” został przyjęty przez Jordańczyków dopiero w 1950 r., by świadomie ukryć żydowskie związki z tą ziemią; 3) przez używanie nazwy „Zachodni Brzeg” – świadomie lub nieświadomie – promujecie palestyńską propagandę. Być może CAMERA może rozpocząć kampanię, aby nalegać na używanie nazwy „Judea i Samaria”, tak jak używa się innej „biblijnej” nazwy: „Gaza” – są to nazwy, które pojawiają się na mapach świata zachodniego od ponad 3000 lat . Natomiast „Zachodni Brzeg” narodził się wczoraj, taka jętka jednodniówka.


Pojedyncze osoby mogą pomóc dzwoniąc do programów informacyjnych i talk-show, gdy tematem jest Izrael i Palestyńczycy, i twierdząc, że „Judea i Samaria” to właściwe nazwy miejsc, używane przez 3000 lat, zanim król Haszymidzki zdecydował dla celów propagandowych nazwać to obszar groteskowo niejasnym zwrotem „Zachodni Brzeg”. Powtórz tę samą wiadomość w listach do redakcji. W listach do swoich przedstawicieli w Kongresie, zwłaszcza jeśli są znani jako proizraelscy, wyjaśnij, dlaczego twoim zdaniem powinni oni w swoich przemówieniach, zwłaszcza tych wygłaszanych w Izbie lub Senacie i umieszczanych w protokole Kongresu, używać nazwy „Judea i Samaria”, a nie „Zachodni Brzeg”. W rzeczywistości, kilkudziesięciu członków Kongresu powinno być gotowych zaproponować rezolucję, która zobowiąże rząd amerykański do zastąpienia nazwy „Zachodni Brzeg” przez „Judeę i Samarię” we wszystkich oficjalnych dokumentach i dyskusjach. Co powiedzą przeciwnicy takiego posunięcia? Że Judea i Samaria to tylko syjonistyczna propaganda, nawet jeśli były w ciągłym użyciu zarówno przez Żydów, jak i nie-Żydów, przez 3000 lat przed pojawieniem się Theodora Herzla?

Zwraca on [Glick] uwagę, że w przeszłości pisał do korporacji [nadawczej Kan], a oni w odpowiedzi twierdzili, że używają jednakowo obu terminów i że kiedy dyskutuje się o kwestiach palestyńskich, używana jest nazwa „Zachodni Brzeg”, podczas gdy nazwa „Judea i Samaria” jest używane w związku ze sprawami izraelskimi….


Wyjaśnia, że skoro oficjalną nazwą w państwie Izrael jest „Judea i Samaria” - „Jest błędem, że korporacja państwowa używa obcej nazwy ‘Zachodni Brzeg’, która jest pozostałością po okupacji jordańskiej przed 1967 r.”.


Według niego „nazwa ‘Zachodni Brzeg’ szkodzi dyplomacji publicznej, ponieważ łączy region z królestwem Jordanii i nie odzwierciedla starożytnego związku narodu żydowskiego z Judeą i Samarią”.…

Ma rację. A każdy, kto nadal odmawia używania nazwy „Judea i Samaria” po uświadomieniu sobie propagandowego celu i efektu „Zachodniego Brzegu”, zasługuje na wytknięcie i zawstydzenie za próbę stłumienia „starożytnego związku narodu żydowskiego z Judeą i Samarią”.


Zacznijmy tutaj, teraz. Nigdy więcej Z*** B**u. Judea i Samaria. Samaria i Judea. Judea, Samaria. Tak trzymaj. Wkrótce pokonasz początkową niepewność.

 

Link do oryginału: https://www.jihadwatch.org/2023/06/israel-must-stop-using-west-bank-for-judea-and-samaria

Jihad Watch, 18 czerwca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


*Hugh Fitzgerald jest publicystą Jihad Watch. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj
Komentarze
1. Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii” adam 2023-06-30


Syjonizm

Znalezionych 329 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Co uchodzi za normalne?   Collins   2023-11-29
Blinken ma klapki na oczach   Bard   2023-11-22
Będziemy się bronić - List z Tel Awiwu   Taub   2023-11-18
List otwarty do Gerszona Baskina i izraelskiego obozu pokojowego   Landes   2023-11-10
Drogi świecie, nie obchodzi mnie to   Lewis   2023-11-08
Dlaczego w Izraelu czuję się jak w domu   Mozias Slavin   2023-11-06
Prawdziwie „proporcjonalną” reakcją na Hamas jest jego eliminacja   Altabef   2023-10-20
Dlaczego Izrael musi prowadzić wojnę ma pełną skalę     2023-10-17
Wojna do samego końca   Greenfield   2023-10-10
Ameryka zdradziła Izrael   Leibovitz   2023-10-09
Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk