Prawda

Piątek, 1 marca 2024 - 06:20

« Poprzedni Następny »


Arabski rasizm i “żydowskie państwo”


Khaled Abu Toameh 2022-01-21

Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo. Abbas jest potępiany jako “zdrajca” i “syjonista” przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje państwa jako “arabskie” lub „islamskie”. Na zdjęciu: Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo. Abbas jest potępiany jako “zdrajca” i “syjonista” przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje państwa jako “arabskie” lub „islamskie”. Na zdjęciu: Mansour Abbas. (Źródło: Wikipedia)
Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo. Abbas jest potępiany jako “zdrajca” i “syjonista” przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje państwa jako “arabskie” lub „islamskie”. Na zdjęciu: Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo. Abbas jest potępiany jako “zdrajca” i “syjonista” przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje państwa jako “arabskie” lub „islamskie”. Na zdjęciu: Mansour Abbas. (Źródło: Wikipedia)

Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo.


Abbas jest potępiany jako "zdrajca" i "syjonista" przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje kraje i systemy polityczne jako „arabskie” lub „islamskie”. Twierdzą, że idea żydowskiego państwa jest “rasistowska”, ale wydają się nie uważać tego samego o otwarcie islamskich państwach: Islamskiej Republice Iranu, Islamskiej Republice Afganistanu, Islamskiej Republice Pakistanu i Islamskiej Republice Mauretanii.


Jeśli Palestyńczycy, jak również Arabowie i kraje islamskie, chcą piętnować Izrael jako rasistowski, ponieważ chce definiować się jak państwo żydowskie, to oni także są rasistami, ponieważ nalegają na definiowanie siebie jako „Arabowie” i „muzułmanie”.


Mansour Abbas powinien otrzymać pochwałę za publiczne uznanie Izraela jako państwa żydowskiego; zamiast tego otrzymał groźby. Pochodzą one ze strony wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy nigdy nie zaakceptują istnienia Izraela ani jego klasyfikacji jako żydowskiego państwa.  


"Izrael narodził się jako żydowskie państwo, taka była decyzja jego ludności i pozostanie żydowskim państwem” - powiedział Abbas. 


Palestyńczycy argumentują, że jednym z powodów, dla których sprzeciwiają się idei Izraela jako żydowskiego państwa, jest to, że pozbawiłoby to miliony palestyńskich uchodźców możliwości osiągnięcia „prawa powrotu”.


Palestyńskie “prawo powrotu” oznacza zalanie Izraela milionami Palestyńczyków, zamieniając go w palestyńskie państwo, w którym Żydzi żyliby jako mniejszość pod „arabskimi” i „islamskimi” rządami.


W rezultacie Palestyńczycy mieliby dwa państwa: jedno na Zachodnim Brzegu [tj. w Judei i Samarii. MK], Strefie Gazy i wschodniej Jerozolimie, i drugie, które zastąpiłoby Izrael. Palestyńczycy jednak już mają dwa oddzielne mini-państwa: jedno na Zachodnim Brzegu pod rządami Autonomii Palestyńskiej (AP) i drugie w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy.   


AP jako jedna z pierwszych wystąpiła przeciwko uznaniu Izraela za żydowskie państwo. A jest to ta sama AP, której przywódcy podpisali Porozumienia z Oslo z Izraelem w 1993 roku i nadal twierdzą, że już uznali prawo Izraela do istnienia. To jest ta sama AP, której przywódcy nadal mówią o swoim pragnieniu założenia palestyńskiego państwa obok Izraela.


"Prezydentura [Autonomii] Palestyńskiej wyraziła silne odrzucenie i oburzenie wypowiedzią szefa Zjednoczonej Listy, Mansoura Abbasa, w której wzywa on palestyński lud do uznania żydowskiego państwa” – brzmi oświadczenie AP.

"Te nieodpowiedzialne wypowiedzi są zgodne z wezwaniami ekstremistów w Izraelu do wysiedlenia Palestyńczyków i zaszkodzenia statusowi błogosławionego meczetu Al-Aksa oraz historii palestyńskiego narodu. Mansour Abbas takimi wypowiedziami reprezentuje tylko siebie i nie reprezentuje palestyńskiego narodu. Takie wypowiedzi są sprzeczne z religią, historią i palestyńskim dziedzictwem”.

Wypowiedź palestyńskiego przywództwa wprowadza w błąd i zawiera szereg nieścisłości i kłamstw.


Po pierwsze, Mansour Abbas nie “wezwał” Palestyńczyków do uznania Izraela. Po prostu stwierdził fakt, że Izrael „narodził się jako żydowskie państwo” i że „pozostanie żydowskim państwem”.  


Po drugie, nie ma żadnego związku między zaakceptowaniem żydowskiej tożsamości Izraela a islamskimi miejscami świętymi, włącznie z meczetem Al-Aksa w Jerozolimie. W rzeczywistości, od 1967 roku Izrael pozwala islamskim władzom religijnym na sprawowanie wyłącznej kontroli nad tym meczetem i innymi islamskimi miejscami świętymi w Jerozolimie.


Co niezwykłe, od czasu zjednoczenia Jerozolimy w 1967 roku miasto stało się oazą koegzystencji i ożywienia religijnego i kulturowego życia wszystkich wyznań. Wolność wyznania we wszystkich miejscach świętych jest gwarantowana dla wyznawców wszystkich trzech monoteistycznych religii.  


Według samych Palestyńczyków 31 grudnia 2021r. pięćdziesiąt tysięcy muzułmańskich wiernych uczestniczyło w piątkowych modłach w meczecie Al-Aksa. Można by zapytać, jak to pasuje do twierdzenia, że zaakceptowanie Izraela jako żydowskiego państwa doprowadziłoby do „zaszkodzenia statusowi błogosławionego meczetu?" Nikt w Izraelu nigdy nie powiedział, że chce, by Arabowie i muzułmanie uznali Izrael za państwo żydowskie, dlatego, że to odebrałby im dostęp do meczetu.


Jak na ironię, fałszywe twierdzenie palestyńskiego przywództwa, że Izrael stara się “zaszkodzić” meczetowi Al-Aksa, pojawiło się w czasie, kiedy Palestyńczycy dokonali dwóch prób spalenia Grobu Józefa w Nabluz tylko dlatego, że przybywają tam żydowscy wierni. Tym próbom, według doniesień w palestyńskich mediach, w ostatniej chwili przeszkodziły palestyńskie siły bezpieczeństwa.


To nie był pierwszy raz, kiedy Palestyńczycy zaatakowali i uszkodzili to miejsce. Przy wielu okazjach Palestyńczycy także atakowali żydowskich wiernych i pilnujących ich żołnierzy.  


Po trzecie, twierdzenie palestyńskiego przywództwa, że uznanie Izraela jako żydowskiego państwa “jest sprzeczne z religią i historią”, należy widzieć w kontekście palestyńskiego zaprzeczania istnienia jakichkolwiek śladów judaizmu w Jerozolimie. Całkiem niedawno to twierdzenie raz jeszcze papugował palestyński premier, Mohammad Sztajjeh, który powiedział:

"Jesteśmy na skraju odwiecznej stolicy [Jerozolimy], perły w koronie, miejsca, gdzie spotykają się niebo i ziemia. Jerozolima ma kananejskie, rzymskie, islamskie i chrześcijańskie zabytki i jest wyłącznie ich, i nikt inny nie ma w niej śladów”.

Co ciekawe, podczas gdy AP sprzeciwia się idei Izraela jako żydowskiego państwa, nie ma problemu z definiowaniem autonomii jako „arabskiej” i „islamskiej”.


Artykuł 1
 palestyńskiego Prawa Podstawowego (konstytucji) stanowi: "Palestyna jest częścią większego świata arabskiego i palestyński lud jest częścią arabskiego narodu”.


Artykuł 4
 tego prawa stanowi: "Islam jest oficjalną religią w Palestynie. Zasady islamskiego szariatu będą głównym źródłem legislacji”.


Krótko mówiąc, Palestyńczycy mówią, że podczas gdy Izrael nie ma prawa nazywać siebie żydowskim państwem, oni sami mają wszelkie prawa do określania Autonomii Palestyńskiej jako „arabskiej” i „islamskiej”.


Hamas, ruch palestyńskich islamistów, który nie uznaje prawa Izraela do istnienia, także potępił Mansoura Abbasa za uznanie Izraela za żydowskie państwo:

"Wypowiedź członka izraelskiego Knesetu [Mansoura Abbasa], w której wyraził uznanie tak zwanego żydowskiego państwa, jest tylko rażącą przychylnością do syjonistycznej narracji i wyraźnym złamaniem stanowiska palestyńskiego konsensusu narodowego, odrzucającego i potępiającego to”.

To jest ten sam Hamas, którego Karta pełna jest jawnego antysemityzmu i zobowiązania do zniszczenia Izraela przez dżihad (świętą wojnę). Podobnie jak Autonomia Palestyńska, także Hamas chce założyć palestyńskie państwo, w którym prawo szariatu jest źródłem legislacji.


Artykuł 11
 Karty Hamasu stanowi:

"Islamski Ruch Oporu wierzy, że ziemia Palestyny jest islamskim Wakf, uświęconym dla przyszłych pokoleń do Dnia Sądu Ostatecznego. Ona ani żadna jej część nie może zostać zaprzepaszczona; ona ani żadna jej część nie może zostać oddana… to jest prawo rządzące ziemią Palestyny w islamskim szariacie i to samo dotyczy każdej ziemi, jaką muzułmanie zdobyli siłą, ponieważ podczas [islamskich] podbojów muzułmanie uświęcili te ziemie dla przyszłych pokoleń muzułmanów do Dnia Sądu Ostatecznego”.

Artykuł 36 Karty Hamasu stanowi:

"Islamski Ruch Oporu przyjmuje islam jako drogę życia. Islam jest jego kredo i religią. Ktokolwiek przyjmuje islam jako drogę życia, czy to organizacja, grupa, kraj czy jakikolwiek inny organ, Islamski Ruch Oporu uważa się za ich żołnierzy i nic więcej”.

Nie tylko Palestyńczycy uważają islam za “drogę życia”. Jest 56 krajów, w których islam odgrywa znaczącą rolę. Wiele z nich ma islam jako państwową religię.


Konstytucje wielu arabskich krajów, włącznie z EgiptemKuwejtem, Arabią Saudyjską, Syrią, TunezjąAlgieriąOmanem i Jemenem, definiuje je jako arabskie państwa, gdzie islam jest religią państwową.


Niemniej nie przeszkodziło to 22 członkom Ligi Arabskiej w poparciu odrzucenia przez Palestyńczyków Izraela jako państwa żydowskiego.


Warto rozważyć skrajną hipokryzję tej sytuacji: Arabowie (i Palestyńczycy) kontynuują swoją długotrwałą politykę definiowania własnych krajów jako “arabskie” i “islamskie”, podczas gdy odmawiają Izraelowi prawa do mówienia o sobie jako o kraju, którym zawsze był żydowskim państwem.


Nie wróży to dobrze żadnemu procesowi pokojowemu, który administracja Bidena chce ożywić między Palestyńczykami a Izraelem.


Ci, którzy odmawiają uznania Izraela jako żydowskiego państwa, przyznają w rzeczywistości, że nie wierzą w prawo Izraela do istnienia.


Arab Racism and the ‘Jewish State’

Gatestone Institute, 13 stycznia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Od redakcji „Listów z naszego sadu”


Mimo tego oświadczenia Mansoura Abbasa bardzo wielu Izraelczyków patrzy na niego podejrzliwie. Jego partia ma powiązania z Bractwem Muzułmańskim, izraelscy Arabowie są licznie reprezentowani w izraelskich władzach, w armii i w policji, jednak jest to pierwsza arabska partia polityczna, która weszła w skład koalicji rządowej. Czy ta podejrzliwość jest uzasadniona? Wiele na to wskazuje, a jego retoryka może przypominać o radzie  północnowietnamskiego komunisty, generała Vo Nguyena Giapa, który powiedział do Arafata: "Przestań mówić o unicestwieniu Izraela i zamiast tego zamień swoją wojnę terroru w walkę o prawa człowieka. Wtedy Amerykanie będą ci jedli z ręki ". (David Meir-LeviHistory Upside Down: The Roots of Palestinian Fascism and the Myth of Israeli Aggression) Palestyńczycy byli wściekli na Arafata za publiczne uznanie Izraela w Porozumieniach z Oslo póki nie przekonali się, że był to tylko wybieg taktyczny.       Khaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News.

Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 350 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak działa kampania „przemocy osadników”.Jednym z wielu niepokojących aspektów kampanii mającej na celu kryminalizację izraelskiej ludności cywilnej jest to, że najwyraźniej jest to pierwszy cel. Następny? IDF.   Glick   2024-02-29
Porwani przez Hamas i ślepota moralna   Collins   2024-02-28
Przykro mi, ale nie ma rozwiązania w postaci dwóch państwUdawanie, że można zawrzeć porozumienie z przywódcami palestyńskimi, otwiera jedynie drzwi do kolejnego 7 października. Izraelczycy nie dadzą się oszukać.   Taub   2024-02-24
Spór o reformę sądownictwa ośmielił wrogów Izraela   Toameh   2024-02-19
Kiedy terroryści rządzą   Bryen   2024-02-18
Izraelczycy nie zgodzą się na nic innego niż pełne zwycięstwo w GazieWykorzystywanie losu porwanych, aby skłonić Izrael do poddania się Hamasowi, jest chorą, manipulacyjną strategią, która jest skazana na polityczną porażkę   Taub   2024-02-12
Dekret prezydencki Bidena powinien nakładać sankcje na Palestyńczyków   Bard   2024-02-09
Arabscy obywatele Izraela wiedzą, że wygrali   Tawil   2024-02-08
Nowy wojskowy mesjasz izraelskiej lewicyWspólny amerykańsko-izraelski plan obalenia Netanjahu z generałem Gadim Eisenkotem w roli głównej zyskuje na popularności w miarę postępu wojny w Gazie   Taub   2024-02-02
Pusty Dzień Pamięci o HolokauścieCi, którzy popierają zawieszenie broni, aby umożliwić ludobójczemu ruchowi antysemickiemu, takiemu jak Hamas, dokonywanie kolejnych rzezi Żydów, nie powinni udawać, że opłakują Sześć Milionów.   Tobin   2024-01-28
Nadwrażliwy Sąd Najwyższy Izraela popełnia dwa błędyNajwyższa władza prawna w kraju pogłębia swoje niepokojące tendencje antydemokratyczne, pokazując, że jest głucha na nastroje narodowe   Taub   2024-01-25
Bezpieczeństwo i solidarność   Collins   2024-01-20
Zwycięstwo jest ważniejsze niż wsparcie USAPremier Izraela Benjamin Netanjahu i jego ministrowie muszą pamiętać, że Izrael nie jest amerykańskim państwem wasalnym.   Glick   2024-01-19
Język propagandy sowieckiej. Postępowy antysyjonizm i trujące dziedzictwo nienawiści zimnowojennej.   Tabarovsky   2024-01-17
Niepokojące rozmowy i gorzkie prawdy   Collins   2024-01-11
Zrozumienie Bliskiego Wschodu wymaga znajomości różnicy między Szalom i Salam   Amos   2024-01-08
Izrael ma prawa   Bryen   2024-01-05
Czy Biden chce, żeby Izrael przegrał wojnę?   Williams   2023-12-27
Ta wojna przyspiesza integrację charedim z izraelskim głównym nurtem     2023-12-22
Ponura przyszłość Izraela: wojna na wyczerpanie na wszystkich frontach   Morris   2023-12-19
Nie stosujcie wobec Żydów dziwacznej, teoretycznie chrześcijańskiej etyki     2023-12-17
Co uchodzi za normalne?   Collins   2023-11-29
Blinken ma klapki na oczach   Bard   2023-11-22
Będziemy się bronić - List z Tel Awiwu   Taub   2023-11-18
List otwarty do Gerszona Baskina i izraelskiego obozu pokojowego   Landes   2023-11-10
Drogi świecie, nie obchodzi mnie to   Lewis   2023-11-08
Dlaczego w Izraelu czuję się jak w domu   Mozias Slavin   2023-11-06
Prawdziwie „proporcjonalną” reakcją na Hamas jest jego eliminacja   Altabef   2023-10-20
Dlaczego Izrael musi prowadzić wojnę ma pełną skalę     2023-10-17
Wojna do samego końca   Greenfield   2023-10-10
Ameryka zdradziła Izrael   Leibovitz   2023-10-09
Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk