Prawda

Czwartek, 26 maja 2022 - 04:41

« Poprzedni Następny »


Arabski rasizm i “żydowskie państwo”


Khaled Abu Toameh 2022-01-21

Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo. Abbas jest potępiany jako “zdrajca” i “syjonista” przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje państwa jako “arabskie” lub „islamskie”. Na zdjęciu: Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo. Abbas jest potępiany jako “zdrajca” i “syjonista” przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje państwa jako “arabskie” lub „islamskie”. Na zdjęciu: Mansour Abbas. (Źródło: Wikipedia)
Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo. Abbas jest potępiany jako “zdrajca” i “syjonista” przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje państwa jako “arabskie” lub „islamskie”. Na zdjęciu: Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo. Abbas jest potępiany jako “zdrajca” i “syjonista” przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje państwa jako “arabskie” lub „islamskie”. Na zdjęciu: Mansour Abbas. (Źródło: Wikipedia)

Palestyńczycy i inni Arabowie są wściekli, ponieważ Mansour Abbas – arabski członek parlamentu Izraela, Knesetu, i przewodniczący Partii Zjednoczonej Listy – oznajmił, że uznaje Izrael jako żydowskie państwo.


Abbas jest potępiany jako "zdrajca" i "syjonista" przez wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy definiują swoje kraje i systemy polityczne jako „arabskie” lub „islamskie”. Twierdzą, że idea żydowskiego państwa jest “rasistowska”, ale wydają się nie uważać tego samego o otwarcie islamskich państwach: Islamskiej Republice Iranu, Islamskiej Republice Afganistanu, Islamskiej Republice Pakistanu i Islamskiej Republice Mauretanii.


Jeśli Palestyńczycy, jak również Arabowie i kraje islamskie, chcą piętnować Izrael jako rasistowski, ponieważ chce definiować się jak państwo żydowskie, to oni także są rasistami, ponieważ nalegają na definiowanie siebie jako „Arabowie” i „muzułmanie”.


Mansour Abbas powinien otrzymać pochwałę za publiczne uznanie Izraela jako państwa żydowskiego; zamiast tego otrzymał groźby. Pochodzą one ze strony wielu Palestyńczyków i Arabów, którzy nigdy nie zaakceptują istnienia Izraela ani jego klasyfikacji jako żydowskiego państwa.  


"Izrael narodził się jako żydowskie państwo, taka była decyzja jego ludności i pozostanie żydowskim państwem” - powiedział Abbas. 


Palestyńczycy argumentują, że jednym z powodów, dla których sprzeciwiają się idei Izraela jako żydowskiego państwa, jest to, że pozbawiłoby to miliony palestyńskich uchodźców możliwości osiągnięcia „prawa powrotu”.


Palestyńskie “prawo powrotu” oznacza zalanie Izraela milionami Palestyńczyków, zamieniając go w palestyńskie państwo, w którym Żydzi żyliby jako mniejszość pod „arabskimi” i „islamskimi” rządami.


W rezultacie Palestyńczycy mieliby dwa państwa: jedno na Zachodnim Brzegu [tj. w Judei i Samarii. MK], Strefie Gazy i wschodniej Jerozolimie, i drugie, które zastąpiłoby Izrael. Palestyńczycy jednak już mają dwa oddzielne mini-państwa: jedno na Zachodnim Brzegu pod rządami Autonomii Palestyńskiej (AP) i drugie w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy.   


AP jako jedna z pierwszych wystąpiła przeciwko uznaniu Izraela za żydowskie państwo. A jest to ta sama AP, której przywódcy podpisali Porozumienia z Oslo z Izraelem w 1993 roku i nadal twierdzą, że już uznali prawo Izraela do istnienia. To jest ta sama AP, której przywódcy nadal mówią o swoim pragnieniu założenia palestyńskiego państwa obok Izraela.


"Prezydentura [Autonomii] Palestyńskiej wyraziła silne odrzucenie i oburzenie wypowiedzią szefa Zjednoczonej Listy, Mansoura Abbasa, w której wzywa on palestyński lud do uznania żydowskiego państwa” – brzmi oświadczenie AP.

"Te nieodpowiedzialne wypowiedzi są zgodne z wezwaniami ekstremistów w Izraelu do wysiedlenia Palestyńczyków i zaszkodzenia statusowi błogosławionego meczetu Al-Aksa oraz historii palestyńskiego narodu. Mansour Abbas takimi wypowiedziami reprezentuje tylko siebie i nie reprezentuje palestyńskiego narodu. Takie wypowiedzi są sprzeczne z religią, historią i palestyńskim dziedzictwem”.

Wypowiedź palestyńskiego przywództwa wprowadza w błąd i zawiera szereg nieścisłości i kłamstw.


Po pierwsze, Mansour Abbas nie “wezwał” Palestyńczyków do uznania Izraela. Po prostu stwierdził fakt, że Izrael „narodził się jako żydowskie państwo” i że „pozostanie żydowskim państwem”.  


Po drugie, nie ma żadnego związku między zaakceptowaniem żydowskiej tożsamości Izraela a islamskimi miejscami świętymi, włącznie z meczetem Al-Aksa w Jerozolimie. W rzeczywistości, od 1967 roku Izrael pozwala islamskim władzom religijnym na sprawowanie wyłącznej kontroli nad tym meczetem i innymi islamskimi miejscami świętymi w Jerozolimie.


Co niezwykłe, od czasu zjednoczenia Jerozolimy w 1967 roku miasto stało się oazą koegzystencji i ożywienia religijnego i kulturowego życia wszystkich wyznań. Wolność wyznania we wszystkich miejscach świętych jest gwarantowana dla wyznawców wszystkich trzech monoteistycznych religii.  


Według samych Palestyńczyków 31 grudnia 2021r. pięćdziesiąt tysięcy muzułmańskich wiernych uczestniczyło w piątkowych modłach w meczecie Al-Aksa. Można by zapytać, jak to pasuje do twierdzenia, że zaakceptowanie Izraela jako żydowskiego państwa doprowadziłoby do „zaszkodzenia statusowi błogosławionego meczetu?" Nikt w Izraelu nigdy nie powiedział, że chce, by Arabowie i muzułmanie uznali Izrael za państwo żydowskie, dlatego, że to odebrałby im dostęp do meczetu.


Jak na ironię, fałszywe twierdzenie palestyńskiego przywództwa, że Izrael stara się “zaszkodzić” meczetowi Al-Aksa, pojawiło się w czasie, kiedy Palestyńczycy dokonali dwóch prób spalenia Grobu Józefa w Nabluz tylko dlatego, że przybywają tam żydowscy wierni. Tym próbom, według doniesień w palestyńskich mediach, w ostatniej chwili przeszkodziły palestyńskie siły bezpieczeństwa.


To nie był pierwszy raz, kiedy Palestyńczycy zaatakowali i uszkodzili to miejsce. Przy wielu okazjach Palestyńczycy także atakowali żydowskich wiernych i pilnujących ich żołnierzy.  


Po trzecie, twierdzenie palestyńskiego przywództwa, że uznanie Izraela jako żydowskiego państwa “jest sprzeczne z religią i historią”, należy widzieć w kontekście palestyńskiego zaprzeczania istnienia jakichkolwiek śladów judaizmu w Jerozolimie. Całkiem niedawno to twierdzenie raz jeszcze papugował palestyński premier, Mohammad Sztajjeh, który powiedział:

"Jesteśmy na skraju odwiecznej stolicy [Jerozolimy], perły w koronie, miejsca, gdzie spotykają się niebo i ziemia. Jerozolima ma kananejskie, rzymskie, islamskie i chrześcijańskie zabytki i jest wyłącznie ich, i nikt inny nie ma w niej śladów”.

Co ciekawe, podczas gdy AP sprzeciwia się idei Izraela jako żydowskiego państwa, nie ma problemu z definiowaniem autonomii jako „arabskiej” i „islamskiej”.


Artykuł 1
 palestyńskiego Prawa Podstawowego (konstytucji) stanowi: "Palestyna jest częścią większego świata arabskiego i palestyński lud jest częścią arabskiego narodu”.


Artykuł 4
 tego prawa stanowi: "Islam jest oficjalną religią w Palestynie. Zasady islamskiego szariatu będą głównym źródłem legislacji”.


Krótko mówiąc, Palestyńczycy mówią, że podczas gdy Izrael nie ma prawa nazywać siebie żydowskim państwem, oni sami mają wszelkie prawa do określania Autonomii Palestyńskiej jako „arabskiej” i „islamskiej”.


Hamas, ruch palestyńskich islamistów, który nie uznaje prawa Izraela do istnienia, także potępił Mansoura Abbasa za uznanie Izraela za żydowskie państwo:

"Wypowiedź członka izraelskiego Knesetu [Mansoura Abbasa], w której wyraził uznanie tak zwanego żydowskiego państwa, jest tylko rażącą przychylnością do syjonistycznej narracji i wyraźnym złamaniem stanowiska palestyńskiego konsensusu narodowego, odrzucającego i potępiającego to”.

To jest ten sam Hamas, którego Karta pełna jest jawnego antysemityzmu i zobowiązania do zniszczenia Izraela przez dżihad (świętą wojnę). Podobnie jak Autonomia Palestyńska, także Hamas chce założyć palestyńskie państwo, w którym prawo szariatu jest źródłem legislacji.


Artykuł 11
 Karty Hamasu stanowi:

"Islamski Ruch Oporu wierzy, że ziemia Palestyny jest islamskim Wakf, uświęconym dla przyszłych pokoleń do Dnia Sądu Ostatecznego. Ona ani żadna jej część nie może zostać zaprzepaszczona; ona ani żadna jej część nie może zostać oddana… to jest prawo rządzące ziemią Palestyny w islamskim szariacie i to samo dotyczy każdej ziemi, jaką muzułmanie zdobyli siłą, ponieważ podczas [islamskich] podbojów muzułmanie uświęcili te ziemie dla przyszłych pokoleń muzułmanów do Dnia Sądu Ostatecznego”.

Artykuł 36 Karty Hamasu stanowi:

"Islamski Ruch Oporu przyjmuje islam jako drogę życia. Islam jest jego kredo i religią. Ktokolwiek przyjmuje islam jako drogę życia, czy to organizacja, grupa, kraj czy jakikolwiek inny organ, Islamski Ruch Oporu uważa się za ich żołnierzy i nic więcej”.

Nie tylko Palestyńczycy uważają islam za “drogę życia”. Jest 56 krajów, w których islam odgrywa znaczącą rolę. Wiele z nich ma islam jako państwową religię.


Konstytucje wielu arabskich krajów, włącznie z EgiptemKuwejtem, Arabią Saudyjską, Syrią, TunezjąAlgieriąOmanem i Jemenem, definiuje je jako arabskie państwa, gdzie islam jest religią państwową.


Niemniej nie przeszkodziło to 22 członkom Ligi Arabskiej w poparciu odrzucenia przez Palestyńczyków Izraela jako państwa żydowskiego.


Warto rozważyć skrajną hipokryzję tej sytuacji: Arabowie (i Palestyńczycy) kontynuują swoją długotrwałą politykę definiowania własnych krajów jako “arabskie” i “islamskie”, podczas gdy odmawiają Izraelowi prawa do mówienia o sobie jako o kraju, którym zawsze był żydowskim państwem.


Nie wróży to dobrze żadnemu procesowi pokojowemu, który administracja Bidena chce ożywić między Palestyńczykami a Izraelem.


Ci, którzy odmawiają uznania Izraela jako żydowskiego państwa, przyznają w rzeczywistości, że nie wierzą w prawo Izraela do istnienia.


Arab Racism and the ‘Jewish State’

Gatestone Institute, 13 stycznia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Od redakcji „Listów z naszego sadu”


Mimo tego oświadczenia Mansoura Abbasa bardzo wielu Izraelczyków patrzy na niego podejrzliwie. Jego partia ma powiązania z Bractwem Muzułmańskim, izraelscy Arabowie są licznie reprezentowani w izraelskich władzach, w armii i w policji, jednak jest to pierwsza arabska partia polityczna, która weszła w skład koalicji rządowej. Czy ta podejrzliwość jest uzasadniona? Wiele na to wskazuje, a jego retoryka może przypominać o radzie  północnowietnamskiego komunisty, generała Vo Nguyena Giapa, który powiedział do Arafata: "Przestań mówić o unicestwieniu Izraela i zamiast tego zamień swoją wojnę terroru w walkę o prawa człowieka. Wtedy Amerykanie będą ci jedli z ręki ". (David Meir-LeviHistory Upside Down: The Roots of Palestinian Fascism and the Myth of Israeli Aggression) Palestyńczycy byli wściekli na Arafata za publiczne uznanie Izraela w Porozumieniach z Oslo póki nie przekonali się, że był to tylko wybieg taktyczny.       Khaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 243 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk