Prawda

Czwartek, 9 lutego 2023 - 09:36

« Poprzedni Następny »


Palestyńskie odrzucenie prawa Izraela do istnienia


Maurice Hirsch 2022-11-16

Biurko, na którym Lord Balfour podpisał Deklarację. Źródło zdjęcia: Wikikpedia.
Biurko, na którym Lord Balfour podpisał Deklarację. Źródło zdjęcia: Wikikpedia.

Palestyński sprzeciw wobec Deklaracji Balfoura z 1917 roku jest jednym z najbardziej wyraźnych przejawów palestyńskiego odrzucenia prawa Izraela do istnienia. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, Autonomia Palestyńska i jej przywódcy zaznaczyli to historyczne wydarzenie lawiną oświadczeń potępiających Deklarację, od całkowitego odrzucenia po wymyślne teorie spiskowe.

Wspólnym tematem wszystkich oświadczeń, jak to ponad wszelką wątpliwość wykazał Palestinian Media Watch, jest zaprzeczenie uznanego na arenie międzynarodowej i historycznego związku narodu żydowskiego z Ziemią Izraela oraz odrzucenie prawowitości Państwa Izrael w jakichkolwiek granicach.  


Na czele ataków znajdowało się Ministerstwo Informacji AP, które twierdziło, że deklaracja była „zbrodnią epoki”, która „przekraczała zbrodnie kolonializmu”, i wezwało Wielką Brytanię do okazania „wstydu za swój grzech”.

„Ministerstwo Informacji [AP] stwierdziło, że czarna obietnica Balfoura w 105. roku swego istnienia jest zbrodnią epoki … ta niesprawiedliwa obietnica jest niebezpiecznym precedensem w historii stosunków międzynarodowych … która … przekracza zbrodnie kolonializmu … 


Ministerstwo Informacji ponownie podkreśliło, że Wielka Brytania i wszyscy jej dyplomaci powinni wstydzić się swojego grzechu, swojej historycznej niesprawiedliwości i odrzucania wszystkich praw i konwencji… – co zobowiązuje ich do uznania państwa Palestyna i zaprzestania ślepego opowiadania się po stronie niesprawiedliwości, okupacji i kolonializmu”. 

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida” , 2 listopada 2022] 

Premier AP Muhammad Sztajeh również potępił deklarację, twierdząc, że „Wielka Brytania przekazała to, czego nie posiadała, komuś, kto nie ma [do tego] prawa”. Sztajeh dodał żądanie, by Wielka Brytania naprawiła swój historyczny błąd poprzez uznanie „Państwa Palestyna”: 

„[Na cotygodniowym spotkaniu rządu AP] premier Muhammad Sztajeh powiedział… że rocznica złowieszczej Deklaracji Balfoura przypada za dwa dni, w środę [2 listopada 2022], i ‘tym samym Wielka Brytania przekazała to, czego nie posiadała, komuś, kto nie ma [do tego] prawa. Wciąż płacimy cenę za konsekwencje tej złowieszczej deklaracji w kategoriach politycznych, materialnych, humanitarnych, geograficznych i innych, a Wielka Brytania musi naprawić swój historyczny błąd i uznać suwerenne i ciągłe państwo Palestyna, którego stolicą jest Jerozolima, oraz prawo powrotu [palestyńskich] uchodźców’”. 

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida” , 1 listopada 2022] 

Gwardia prezydencka AP zamieściła podobny tekst na swojej stronie Facebooka: Zamieszczony tekst: „105. rocznica złowieszczej obietnicy Balfoura (tj. Deklaracji) 


2 listopada 1917 wydano złowieszczą obietnicę Balfoura, na mocy której Wielka Brytania dała Żydom prawo do założenia narodowego domu w Palestynie, opierając się na fałszywym oświadczeniu: ‘Ziemia bez ludu dla ludu bez ziemi. ' … 
To czarny dzień w historii narodu palestyńskiego, a nawet w historii całej ludzkości, oraz cios w sprawiedliwość i instytucje międzynarodowe”. 


Zdjęcie przedstawia arabskich uchodźców, a po lewej jest zdjęcie byłego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Arthura Balfoura obok Deklaracji Balfoura, z dużym czerwonym „X” przekreślającym ich obu. 


Tekst na obrazie:
 „Obietnica Balfoura 

Nie zapomnimy o złowieszczej obietnicy 

105. rocznica złowieszczej obietnicy Balfoura 

Dzień Palestyńczyków emigrujących ze swoich miast i wsi” 

[Gwardia Prezydencka AP, strona na Facebooku, 2 listopada 2022] 


Fatah, ruch, na którego czele stoi prezydent AP Mahmoud Abbas, także zamieścił te same twierdzenia:  Opublikowany tekst: „105 lat od złowieszczej Obietnicy Balfoura (tj. Deklaracji) 


Obietnica tego, kto nie jest właścicielem, dla kogoś, kto nie ma prawa 


Dzisiaj, w środę, 2 listopada [2022], mija 105. rocznica wydania złowieszczej obietnicy Balfoura, na mocy której Wielka Brytania dała Żydom prawo do założenia narodowego domu w Palestynie. 
Nasi starcy umierają, a nasza młodzież nie zapomni. 
#Balfour_105” 


Tekst na obrazie:
 „Abyśmy nie zapomnieli o naszej Palestynie 


Brytyjski minister spraw zagranicznych Arthur James Balfour 


Obietnica Balfoura – 


Na zdjęciu po prawej brytyjski minister spraw zagranicznych, Arthur Balfour, a po lewej logo telewizji Fatahu, Awdah TV.


Obietnica tego, kto nie jest właścicielem, dla kogoś, kto nie ma prawa 


Obietnica Balfoura jest powszechnie używaną nazwą listu, który Arthur James Balfour wysłał 2 listopada 1917 r. do lorda Lionela Waltera Rothschilda, w którym napisał o poparciu rządu brytyjskiego dla ustanowienia narodowego domu dla Żydów w naszej Palestynie”. 

[Komisja Fatahu ds. Informacji i Kultury, strona na Facebooku, 2 listopada 2022] 


Obok twierdzeń, że deklaracja była przedsięwzięciem kolonialnym, inni Palestyńczycy twierdzili, że jej celem było „pozbycie się Żydów”: 


Athar Hab Al-Reich, pisząc w oficjalnej gazecie AP, przedstawił dwie strony tego twierdzenia:  

„2 listopada każdego roku rozbłyskuje w naszej pamięci złowieszcza obietnica [Balfoura] (tj. Deklaracja), w której Palestyna została przekazana na srebrnej tacy w 1917 r. grupom żydowskim rozsianym we wszystkich państwach świata. To nie była tylko obietnica, ale raczej kolonialny plan, który położył podwaliny pod założenie bytu okupacyjnego na naszej ziemi. Obietnica ta nie była wynikiem tego historycznego momentu ani zaskakującego wydarzenia, ale raczej była wynikiem poprzednich francuskich, niemieckich i amerykańskich „balfourowskich” postaw i trendów w celu pozbycia się Żydów poprzez osiedlenie ich w Palestynie”. 

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 3 listopada 2022] 

Przemawiając w oficjalnej telewizji AP, badacz palestyński Sakr Abu Fachr twierdził, że Balfour był wrogo nastawiony do Żydów i argumentował, że jego celem było „pozbycie się Żydów z Europy”: 

„Balfour był wrogo nastawiony do Żydów. Był wówczas ministrem spraw zagranicznych, a wcześniej był premierem. Był z ruchu wrogiego Żydom, ale chciał rozwiązać problem, chciał pozbyć się Żydów, którzy przybywali z Europy. Wiadomo, że to on sformułował ustawę o cudzoziemcach (1905), która uniemożliwiła Żydom wjazd do Wielkiej Brytanii, i postrzegał Żydów jako element, który nie może się zintegrować, i mówi w swoich książkach, że Żydzi są grupą, która nie może integrować się w innych grupach.” 

[Oficjalna telewizja AP, Z diaspory , 31 października 2022] 

Analiza oświadczeń palestyńskich odzwierciedla szereg zniekształceń rzeczywistości, które są nieodłączne dla narracji palestyńskiej.  


Jak pisał
 PMW, chociaż Deklaracja Balfoura była ważnym oświadczeniem brytyjskiej polityki, ostatecznie nie była to autorytatywna decyzja o ustanowieniu Izraela. 


Zniekształcenia w palestyńskich wypowiedziach są dwojakie. Po pierwsze, ignorują one fakt, że to społeczność międzynarodowa, a nie tylko Wielka Brytania, zdecydowała się uznać historyczny związek narodu żydowskiego z Ziemią Izraela i przydzielić ten kawałek ziemi narodowi żydowskiemu w celu odtworzenia ich ojczyzny narodowej.    


Decyzje społeczności międzynarodowej nie były podejmowane w próżni, ale raczej były wynikiem starannego rozważenia, w ramach międzynarodowych starań mających na celu uporanie się z konsekwencjami I wojny światowej i upadku Imperium Osmańskiego. 


Jednym z dokumentów odzwierciedlających ówczesne nastroje był amerykański „Zarys raportu wstępnego i zaleceń przygotowanych przez Sekcję Wywiadu zgodnie z instrukcjami dla Prezydenta i pełnomocników” z dnia 21 stycznia 1919 r., przygotowany do dyskusji na Konferencji Pokojowej w Paryżu. Dokument przedstawiał wizję utworzenia obu części Europy i Bliskiego Wschodu. Wraz z utworzeniem wielu krajów arabskich dokument zalecał utworzenie de novo niepodległego państwa zwanego „Palestyna”, które byłoby „państwem żydowskim”. Żadne niezależne państwo zwane „Palestyna” nigdy wcześniej nie istniało: 

"Zaleca się: 

1) By powstało odrębne państwo Palestyna. 

2) By państwo to zostało umieszczony pod [administracją] Wielkiej Brytanii jako mandatariusza Ligi Narodów. 

3) By Żydzi zostali zaproszeni do powrotu do Palestyny i osiedlenia się tam, przy zapewnieniu przez Konferencję wszelkiej należytej pomocy w tym, co może być zgodne z ochroną praw osobistych (zwłaszcza religijnych) i własności nieżydowskiej populacji, i przy dalszym zapewnieniu, że polityką Ligi Narodów będzie uznanie Palestyny za państwo żydowskie, gdy tylko stanie się ona faktycznie państwem żydowskim. 

4) Aby miejsca święte i prawa religijne wszystkich wyznań w Palestynie zostały oddane pod opiekę Ligi Narodów i jej mandatariusza.   


[My Diary at the Conference of Paris, With Documents,  David Hunter Miller, tom IV, dokumenty 216-304] 

[My Diary at the Conference of Paris, With Documents,  

David Hunter Miller, tom IV, dokumenty 216-304] W dyskusji nad rekomendacjami dodano: 

„Oddzielenie obszaru palestyńskiego od Syrii znajduje uzasadnienie w religijnym doświadczeniu ludzkości. Kościoły żydowskie i chrześcijańskie narodziły się w Palestynie, a Jerozolima była przez długie lata, w różnych okresach, stolicą każdego z nich. I chociaż stosunek Mahometan do Palestyny nie jest tak bliski, od samego początku uważali Jerozolimę za miejsce święte. Tylko poprzez ustanowienie Palestyny jako odrębnego państwa można oddać sprawiedliwość tym wielkim faktom”. 

… 

Jest słuszne, by Palestyna stała się państwem żydowskim, jeśli Żydzi, mając pełną szansę, uczynią ją takim. Była to kolebka i dom ich żywotnej rasy, która wniosła duży wkład duchowy w ludzkość i jest jedyną ziemią, w której mogą mieć nadzieję na znalezienie własnego domu; są pod tym ostatnim względem wyjątkowi wśród znaczących narodów. 


Obecnie jednak Żydzi stanowią zaledwie jedną szóstą całkowitej liczby 700 000 mieszkańców Palestyny i czy mają stanowić większość, czy względną większość  populacji w przyszłym państwie pozostaje niepewne. Krótko mówiąc, Palestyna nie jest teraz krajem żydowskim. Anglia, jako mandatariusz, może być godna zaufania, że da Żydom uprzywilejowaną pozycję, jaką powinni mieć, bez poświęcania praw nie-Żydów”. 

[My Diary at the Conference of Paris, With Documents,  

David Hunter Miller, tom IV, dokumenty 216-304] 

Odrzucając Deklarację Balfoura i nazywając ją projektem kolonialnym, który zaszczepił obcy byt w regionie, AP i Palestyńczycy próbują napisać historię na nowo. Czynią to, jako wstęp do odmowy narodowi żydowskiemu prawa do ojczyzny narodowej. Dla Autonomii Palestyńskiej i Palestyńczyków Izrael, jak przewidziała społeczność międzynarodowa w 1919 roku, jako „państwo żydowskie”, jest bezprawnym bytem stworzonym w ramach „zbrodni epoki”, bez względu na to, jakie granice Izrael mogą zostać wyznaczone.

The Palestinian rejection of Israel’s right to exist

Palestinian Media Watch, 7 listopada 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Maurice Hirsch jest badaczemi i publicystą Palestinian Media Watch. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1192 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Administracja Bidena trzyma się umyślnej ślepoty   Amos   2023-02-08
Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18
Czy to Europa popiera? Al-Haq mówi światu, aby zdemontował Izrael     2022-12-17
Pan Trump jest bardzo urażony   Koraszewski   2022-12-14
Żydowskie życie jest tanie. Spójrzcie tylko, jak traktują je media   Rindsberg   2022-12-13
ONZ: kiepskie żarty, sztuczki i katastrofy   Collins   2022-12-10
Kulturowe zawłaszczenie i Żydzi   Glick   2022-12-09
Teheran znowu wymachuje “opcją Samsona”   Taheri   2022-12-06
Zainspirowany fikcyjnymi wydarzeniami artykuł „Guardiana” o „izraelskiej masakrze”   Levick   2022-12-06
Szczyt groteski: antyizraelskie grupy próbują skłonić organizacje LGBTQ i feministyczne do popierania palestyńskich prześladowców gejów i mizoginistów     2022-12-05
Co stało się z planem podziału ONZ z 1947 roku?   Hirsch   2022-12-04
Palestyńczycy mieli wspaniałe Święto Dziękczynienia, Izrael mniej   Bryen   2022-12-03
Barbarzyńcy u bram Kijowa   Koraszewski   2022-12-03
Iran i Turcja mają wspólny interes w atakowaniu Kurdów   Frantzman   2022-12-01
75 lat temu: arabskie wypowiedzenie wojny Żydom. Nie syjonistom - Żydom     2022-11-30
Jak brytyjscy politycy stają po stronie terrorystów   Collier   2022-11-29
BDS jest wściekły, bo Izrael i Jordania zgadzają się na rekultywację granicznej rzeki   Fitzgerald   2022-11-28
Podwójna gra Kataru z islamistami na boisku   Toameh   2022-11-27
Przebudzony antysemityzm, książka Davida Bernsteina   Levick   2022-11-25
Opowieść o dwóch terrorach   Hirsch   2022-11-24
Ostrzeżenie dla czytelnika książki   Landes   2022-11-23
Syjonistyczne dziki napadają na Palestyńczyków     2022-11-22
Jeśli chodzi o Izrael, propaganda triumfuje nad faktami   Yemini   2022-11-21
Izraelożercy kłamią statystyką     2022-11-18
Palestyńskie odrzucenie prawa Izraela do istnienia   Hirsch   2022-11-16
Palestyński antysemityzm nie ma ukrytej filozofii – to po prostu czysta nienawiść do Żydów     2022-11-15
Kłamstwa i bezkompromisowy antysemityzm ze strony „Komisji Śledczej” ONZ   Bayefsky   2022-11-12
Palestyńczycy: dlaczego ignoruje się ataki na chrześcijan?   Toameh   2022-11-09
Hidżab, fizyka i ”śmierć Ameryce”   Koraszewski   2022-11-06
Pionki Putina w Sojuszu NATO? Jak Zachód ośmiela Erdoğana   Bekdil   2022-11-05
Raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ, Franceski Albanese to antysyjonistyczna propaganda w sowieckim stylu     2022-11-03
Twitter ucisza mnie, stając po stronie antysemitów   Collier   2022-11-02
Jak Amerykanie i Europejczycy ośmielają palestyński terroryzm   Tawil   2022-11-01
Izrael zaoferował pokój w 2000 roku, a jego obywatele do dziś giną   Levick   2022-10-31
Ohydne, antysemickie oszczerstwo z 1969 roku rzucane przez aktywistów Fatahu i ludzi lewicy: „Szalom & Napalm”     2022-10-27
ONZ daje mistrzowski pokaz antysemityzmu   Bayefsky   2022-10-26
Terroryści ISIS grasują w Turcji nadal niewoląc porwane kobiety   Bulut   2022-10-25
Przypisy Komisji Śledczej ONZ zdradzają jej kłamstwa     2022-10-24
Co się dzieje, gdy oferujesz Palestyńczykom państwo?   Flatow   2022-10-23
Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ, absurdalnie udaje, że jest obiektywna     2022-10-20
Oddajcie jej kurdyjskie imię: Jina Amini   Mahjar-Barducci   2022-10-19
“Stan wyjątkowy” Cypru: Turcja używa masowej nielegalnej imigracji jako broni   Bulut   2022-10-17
Amerykańska lewica i prawica oskarżają się wzajem o antysemityzm, chowając pod dywan swój własny   Tobin   2022-10-16
Kardynał Wielkiej Brytanii mówi Liz Truss, by nie przenosiła ambasady Wielkiej Brytanii do Jerozolimy   Fitzgerald   2022-10-15
Czy palestyński dziennikarz @HosanSalemG jest antypalestyńskim rasistą, kiedy mówi, że wszyscy palestyńscy dziennikarze popierają terror?     2022-10-13
Abbas domaga się od ONZ cofnięcia wskazówek zegara   Hirsch   2022-10-10
Co złego to Żydzi, czyli świat w coraz szybszym tempie wraca w stare koleiny   Koraszewski   2022-10-06
“Partner pokoju” Izraela morduje Izraelczyków   Toameh   2022-10-04
Palestyńczycy przymilają się do Arabów, którzy zabijają Palestyńczyków   Toameh   2022-09-28
Niemcy, obudźcie się! Czy wiecie, że finansujecie zaprzeczanie Holokaustowi?   Marcus   2022-09-27
Prześladowania chrześcijan: “Te ataki mają rasistowskie, religijne motywacje”   Ibrahim   2022-09-23
Zachodnia reakcja na przywódców Iranu zaprzeczających Holocaustowi   Frantzman   2022-09-21
Palestynizm: ideologia i tożsamość   Rosenthal   2022-09-20
Dla niego pokój oznacza zabijanie Żydów   Tawil   2022-09-19
Jak “Le Monde”, “gazeta, którą wszyscy czytają”, omawia Izrael i Palestyńczyków   Fitzgerald   2022-09-16
Powiedziałem prawdę o “Palestynie” – i oto, co się zdarzyło   Collier   2022-09-11
Kiedy nie masz historii, to ją sobie wymyśl   Hirsch   2022-09-10
Żydowscy antysyjonisci próbują legitymizować antysemityzm   Tobin   2022-09-09
Palestyńczycy są  gotowi na wojnę naziemną     2022-09-07
“Tam w nich uderzymy”: Masakra w Monachium i jej następstwa   Kemp   2022-09-05
Nietolerowanie prawdy w ONZ   Bard   2022-09-04
Teheran debatuje o bombie   Taheri   2022-09-03
Zmiana klimatu: najnowsze usprawiedliwienie mordowania chrześcijan   Ibrahim   2022-08-31
Masakra w Monachium 50 lat później   Jacoby   2022-08-31
Zapomnij o wolności słowa: fatwa przeciwko Rushdiemu zwycięża   Meotti   2022-08-27
Iran przygotowuje się do wyeliminowania Izraela – zaraz po podpisaniu umowy z Iranem   Toameh   2022-08-26
Administracja Bidena i Iran atakujący Rushdiego   Toameh   2022-08-24

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk