Prawda

Czwartek, 22 lutego 2024 - 05:57

« Poprzedni Następny »


Komisja Śledcza twierdzi, że podstawą prawną istnienia Izraela jest Rezolucja 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To nie jest prawdą. (Ale kłamią, bo są przeciwko Izraelowi)


Elder of Ziyon 2022-08-06

Miloon Kothari
Miloon Kothari

Śledczy ONZ Miloon Kothari, rad nie rad, przeprosił, (ale głęboko nieszczerze), za swoje oświadczenia sprzed ponad tygodnia, że „lobby żydowskie” kontroluje media społecznościowe, i za swoje kwestionowanie legalności Izraela, przez powiedzenie: „Posunąłbym się nawet do poruszenia tej kwestii, dlaczego oni [Izrael] są w ogóle członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych”. 

 

Jego przeproszenie brzmiało: 


Chciałbym również wyjaśnić, że mój komentarz na temat członkostwa Izraela w Organizacji Narodów Zjednoczonych miał na celu podkreślenie faktu, że każdy członek tego organu powinien się trzymać oraz szanować ustalenia i zalecenia przez nią wydawane, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tym, co chciałem podkreślić, jest nieprzestrzeganie przez Izrael decyzji ONZ związanych z jego zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, problem, który Komisja szeroko omówiła w swoim pierwszym sprawozdaniu dla Rady Praw Człowieka. W żadnym miejscu wywiadu nie kwestionowałem istnienia państwa Izrael. Wręcz przeciwnie, w kilku przypadkach podczas omawianego wywiadu dla mediów broniłem istnienia państwa Izrael. Jest to w pełni zgodne ze stanowiskiem Komisji wyrażonym także w naszym pierwszym raporcie i podkreślonym w liście do Przewodniczącego Rady: „Komisja nie kwestionuje statusu ani członkostwa w ONZ żadnego z zainteresowanych państw objętych jej mandatem. Podstawy legalności Państwa Izrael, wraz z Państwem Palestyna, zostały określone przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 181 i nie są i nigdy nie będą kwestionowane przez tę Komisję”. Nie zamierzałem sugerować, że należy wykluczyć Izrael z Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kothari twierdzi, że rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 stanowi podstawę prawną państwa Izrael.

 

To jest całkowicie niezgodne z prawdą.

 

Przede wszystkim rezolucje Zgromadzenia Ogólnego nie mają statusu prawa międzynarodowego. 

 

Po drugie, możesz przeczytać Rezolucję 181: nie ogłosiła ona państwa żydowskiego i arabskiego w Palestynie. Zarekomendowała Radzie Bezpieczeństwa wdrożenie wymienionych tam zapisów i zasugerowała, że jeśli jedno lub oba państwa ogłoszą niepodległość, to ONZ powinna życzliwie potraktować ich wniosek o członkostwo.

 

Kiedy Arabowie odrzucili rezolucję, stała się ona martwą literą. Jest cenna w tym sensie, że pokazała, że ONZ w przeważającej mierze popiera państwo żydowskie w Palestynie, ale nie ma to mocy prawnej.

 

Niektórzy twierdzą, że sam Izrael wykorzystał Rezolucję 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako podstawę prawną w swojej Deklaracji Niepodległości. Prawdą jest, że Deklaracja Niepodległości Izraela odnosiła się do rezolucji jako do jednego z wielu aktów popierających prawo narodu żydowskiego do państwa, ale to nie jest to podstawa prawna istnienia państwa. Deklaracja mówi: 

W roku 5657 (1897), na wezwanie duchowego ojca Państwa Żydowskiego, Theodora Herzla, zebrał się Pierwszy Kongres Syjonistyczny, który proklamował prawo Narodu Żydowskiego do odrodzenia narodowego w swoim kraju.


Prawo to zostało uznane w Deklaracji Balfoura
z dnia 2 listopada 1917 roku i potwierdzone przez mandat Ligi Narodów, który - w szczególności - usankcjonował na płaszczyźnie międzynarodowej historyczną więź między Narodem Żydowskim a Ziemią Izraelską oraz prawo Narodu Żydowskiego do odbudowania swojego Narodowego Domu.


Katastrofa, która dotknęła ostatnio Naród Żydowski - masakra milionów Żydów w Europie - stanowiła dodatkowe wyraźne potwierdzenie konieczności pilnego rozwiązania problemu jego bezdomności przez odtworzenie na Ziemi Izraelskiej Państwa Żydowskiego, które szeroko otworzy bramy ojczyzny dla każdego Żyda i umożliwi Narodowi Żydowskiemu uzyskanie statusu pełnoprawnego członka społeczności narodów.


Osoby, które przeżyły nazistowski holocaust, a także Żydzi z innych stron świata nie przestali imigrować do Ziemi Izraelskiej, nieustraszeni mimo trudności, restrykcji i niebezpieczeństw, i nie przestali potwierdzać swojego prawa do godnego, wolnego i opartego na uczciwej pracy życia w swojej ojczyźnie.


Podczas drugiej wojny światowej społeczność żydowska tego kraju miała swój pełny udział w walce narodów miłujących wolność i pokój przeciw siłom nazistowskiej nikczemności i poprzez krew oraz wysiłek wojenny swoich żołnierzy zdobyła prawo do tego, aby wejść do grona narodów, które utworzyły Organizację Narodów Zjednoczonych.


W dniu 27 listopada 1947 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję wzywającą do utworzenia Państwa Żydowskiego na Ziemi Izraelskiej; Zgromadzenie Ogólne wezwało mieszkańców Ziemi Izraelskiej do podjęcia kroków niezbędnych z ich strony dla wprowadzenia w życie tej rezolucji. Uznanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych prawa Narodu Żydowskiego do utworzenia swojego Państwa jest nieodwołalne.


Prawo to jest naturalnym prawem Narodu Żydowskiego do tego, aby tak jak inne narody być panem swojego losu we własnym suwerennym Państwie.


W KONSEKWENCJI MY, CZŁONKOWIE RADY NARODOWEJ, PRZEDSTAWICIELE SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ ZIEMI IZRAELSKIEJ ORAZ RUCHU SYJONISTYCZNEGO, ZGROMADZALIŚMY SIĘ TUTAJ W DNIU ZAKOŃCZENIA MANDATU BRYTYJSKIEGO NAD ZIEMIĄ IZRAELSKĄ I, NA MOCY NATURALNEGO I HISTORYCZNEGO PRAWA ORAZ NA PODSTAWIE REZOLUCJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, NINIEJSZYM PROKLAMUJEMY UTWORZENIE PAŃSTWA ŻYDOWSKIEGO NA ZIEMI IZRAELSKIEJ, KTÓRE NAZYWAĆ SIĘ BĘDZIE PAŃSTWEM IZRAEL.

Rezolucja 181 była jednym z wielu dowodów na to, że Żydzi mają prawo do własnego państwa. Nie była to jednak podstawa prawna tego państwa.

 

Jaka jest więc podstawa prawna państwa Izrael?

 

Poniższa analiza prawna z 2004 roku stwierdza: 

Sir Lauterpacht, znany ekspert prawa międzynarodowego i redaktor Oppenheim's International Law, wyjaśnił, że z prawnego punktu widzenia rezolucja ONZ o podziale z 1947 r. nie miała charakteru legislacyjnego, by przyznać prawa terytorialne ani Żydom, ani Arabom. W monografii odnoszącej się do jednego z najbardziej złożonych aspektów kwestii terytorialnej, statusu Jerozolimy, Lauterpacht 7 napisał, że „Plan Podziału”, aby miał moc wiążącą, musiałby wynikać z zasady pacta sunt servanda8, to jest, ze zgody obu stron na proponowany plan. W przypadku Izraela Lauterpacht wyjaśnia:

„… powstanie Izraela nie jest prawnie uzależnione od Rezolucji. Prawo państwa do istnienia wypływa z jego faktycznego istnienia – zwłaszcza gdy to istnienie jest przedłużone, wykazuje wszelkie oznaki trwania i jest uznawane przez społeczność narodów”.

Przeglądając argumenty Lauterpachta, profesor Stone dodał, że „prawomocność” Izraela lub „prawna podstawa” jego narodzin nie opiera się na „Planie Podziału” ONZ, który w wyniku działań arabskich stał się martwą kwestią. Profesor Stone podsumował:

„… Państwo Izrael nie jest zatem prawnie wyprowadzone z planu podziału, ale opiera się (jak większość innych państw na świecie) na stwierdzeniu niepodległości przez jego lud i rząd, na obronie tej niepodległości bronią przeciwko napaściom innych państw, a także na ustanowieniu zorganizowanego rządu na terytorium pozostającym pod jego stałą kontrolą”. 9

To jest prawne roszczenie Izraela do państwowości – przetrwanie i uznanie za państwo. A jeśli Komisja Śledcza ONZ nie zna tego podstawowego faktu, jest niekompetentna do zrobienia czegokolwiek. 

 

Ale zna prawdę i kłamie z konkretnego powodu.

 

Kothari formułuje tutaj dwa błędne twierdzenia: że podstawa prawna Izraela opiera się na Rezolucji 181, a także, że „Państwo Palestyna” ma taką samą podstawę prawną. Jest to podwójnie absurdalne: nie tylko Rezolucja 181 nie jest prawnie wiążąca, ale ówcześni Arabowie palestyńscy odrzucili ją – co jest właśnie powodem, dla którego nie może być prawnie wiążąca! Nie mogą cofnąć czasu i powiedzieć, że przepraszamy, teraz akceptujemy Rezolucję 181 dziesiątki lat po tym, jak ją podarliśmy.

 

Wygląda na to, że Komisja formułuje twierdzenie, że Rezolucja 181 jest podstawą prawną dla istnienia Izraela, aby udawać, że Palestyńczycy mają takie same roszczenia do państwowości jak Izrael!

 

To jest zapierające dech w piersiach cyniczne przekręcanie prawa międzynarodowego w celu stworzenia podstawy prawnej dla państwowości palestyńskiej – a kiedy już zdasz sobie sprawę, że jest to kłamstwo, można się zastanawiać, jaka w ogóle jest podstawa prawna nieistniejącego państwa Palestyna?

 

Ta analiza pokazuje, że cała ta komisja jest właściwie oparta na kłamstwach. 

 

(h/t Myths and Facts)

 

The UN Commission of Inquiry says Israel's legal basis is UNGA 181. That is not true at all. (But they are lying for an anti-Israel reason.)

Elder of Ziyon, 5 sierpnia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Elder of Ziyon - amerykański bloger, którego blog jest źródłem dobrze podanych, rzetelnych informacji.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1428 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk