Prawda

Czwartek, 29 wrzesnia 2022 - 23:22

« Poprzedni Następny »


Komisja Śledcza twierdzi, że podstawą prawną istnienia Izraela jest Rezolucja 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To nie jest prawdą. (Ale kłamią, bo są przeciwko Izraelowi)


Elder of Ziyon 2022-08-06

Miloon Kothari
Miloon Kothari

Śledczy ONZ Miloon Kothari, rad nie rad, przeprosił, (ale głęboko nieszczerze), za swoje oświadczenia sprzed ponad tygodnia, że „lobby żydowskie” kontroluje media społecznościowe, i za swoje kwestionowanie legalności Izraela, przez powiedzenie: „Posunąłbym się nawet do poruszenia tej kwestii, dlaczego oni [Izrael] są w ogóle członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych”. 

 

Jego przeproszenie brzmiało: 


Chciałbym również wyjaśnić, że mój komentarz na temat członkostwa Izraela w Organizacji Narodów Zjednoczonych miał na celu podkreślenie faktu, że każdy członek tego organu powinien się trzymać oraz szanować ustalenia i zalecenia przez nią wydawane, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tym, co chciałem podkreślić, jest nieprzestrzeganie przez Izrael decyzji ONZ związanych z jego zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, problem, który Komisja szeroko omówiła w swoim pierwszym sprawozdaniu dla Rady Praw Człowieka. W żadnym miejscu wywiadu nie kwestionowałem istnienia państwa Izrael. Wręcz przeciwnie, w kilku przypadkach podczas omawianego wywiadu dla mediów broniłem istnienia państwa Izrael. Jest to w pełni zgodne ze stanowiskiem Komisji wyrażonym także w naszym pierwszym raporcie i podkreślonym w liście do Przewodniczącego Rady: „Komisja nie kwestionuje statusu ani członkostwa w ONZ żadnego z zainteresowanych państw objętych jej mandatem. Podstawy legalności Państwa Izrael, wraz z Państwem Palestyna, zostały określone przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 181 i nie są i nigdy nie będą kwestionowane przez tę Komisję”. Nie zamierzałem sugerować, że należy wykluczyć Izrael z Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kothari twierdzi, że rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 stanowi podstawę prawną państwa Izrael.

 

To jest całkowicie niezgodne z prawdą.

 

Przede wszystkim rezolucje Zgromadzenia Ogólnego nie mają statusu prawa międzynarodowego. 

 

Po drugie, możesz przeczytać Rezolucję 181: nie ogłosiła ona państwa żydowskiego i arabskiego w Palestynie. Zarekomendowała Radzie Bezpieczeństwa wdrożenie wymienionych tam zapisów i zasugerowała, że jeśli jedno lub oba państwa ogłoszą niepodległość, to ONZ powinna życzliwie potraktować ich wniosek o członkostwo.

 

Kiedy Arabowie odrzucili rezolucję, stała się ona martwą literą. Jest cenna w tym sensie, że pokazała, że ONZ w przeważającej mierze popiera państwo żydowskie w Palestynie, ale nie ma to mocy prawnej.

 

Niektórzy twierdzą, że sam Izrael wykorzystał Rezolucję 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako podstawę prawną w swojej Deklaracji Niepodległości. Prawdą jest, że Deklaracja Niepodległości Izraela odnosiła się do rezolucji jako do jednego z wielu aktów popierających prawo narodu żydowskiego do państwa, ale to nie jest to podstawa prawna istnienia państwa. Deklaracja mówi: 

W roku 5657 (1897), na wezwanie duchowego ojca Państwa Żydowskiego, Theodora Herzla, zebrał się Pierwszy Kongres Syjonistyczny, który proklamował prawo Narodu Żydowskiego do odrodzenia narodowego w swoim kraju.


Prawo to zostało uznane w Deklaracji Balfoura
z dnia 2 listopada 1917 roku i potwierdzone przez mandat Ligi Narodów, który - w szczególności - usankcjonował na płaszczyźnie międzynarodowej historyczną więź między Narodem Żydowskim a Ziemią Izraelską oraz prawo Narodu Żydowskiego do odbudowania swojego Narodowego Domu.


Katastrofa, która dotknęła ostatnio Naród Żydowski - masakra milionów Żydów w Europie - stanowiła dodatkowe wyraźne potwierdzenie konieczności pilnego rozwiązania problemu jego bezdomności przez odtworzenie na Ziemi Izraelskiej Państwa Żydowskiego, które szeroko otworzy bramy ojczyzny dla każdego Żyda i umożliwi Narodowi Żydowskiemu uzyskanie statusu pełnoprawnego członka społeczności narodów.


Osoby, które przeżyły nazistowski holocaust, a także Żydzi z innych stron świata nie przestali imigrować do Ziemi Izraelskiej, nieustraszeni mimo trudności, restrykcji i niebezpieczeństw, i nie przestali potwierdzać swojego prawa do godnego, wolnego i opartego na uczciwej pracy życia w swojej ojczyźnie.


Podczas drugiej wojny światowej społeczność żydowska tego kraju miała swój pełny udział w walce narodów miłujących wolność i pokój przeciw siłom nazistowskiej nikczemności i poprzez krew oraz wysiłek wojenny swoich żołnierzy zdobyła prawo do tego, aby wejść do grona narodów, które utworzyły Organizację Narodów Zjednoczonych.


W dniu 27 listopada 1947 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję wzywającą do utworzenia Państwa Żydowskiego na Ziemi Izraelskiej; Zgromadzenie Ogólne wezwało mieszkańców Ziemi Izraelskiej do podjęcia kroków niezbędnych z ich strony dla wprowadzenia w życie tej rezolucji. Uznanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych prawa Narodu Żydowskiego do utworzenia swojego Państwa jest nieodwołalne.


Prawo to jest naturalnym prawem Narodu Żydowskiego do tego, aby tak jak inne narody być panem swojego losu we własnym suwerennym Państwie.


W KONSEKWENCJI MY, CZŁONKOWIE RADY NARODOWEJ, PRZEDSTAWICIELE SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ ZIEMI IZRAELSKIEJ ORAZ RUCHU SYJONISTYCZNEGO, ZGROMADZALIŚMY SIĘ TUTAJ W DNIU ZAKOŃCZENIA MANDATU BRYTYJSKIEGO NAD ZIEMIĄ IZRAELSKĄ I, NA MOCY NATURALNEGO I HISTORYCZNEGO PRAWA ORAZ NA PODSTAWIE REZOLUCJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, NINIEJSZYM PROKLAMUJEMY UTWORZENIE PAŃSTWA ŻYDOWSKIEGO NA ZIEMI IZRAELSKIEJ, KTÓRE NAZYWAĆ SIĘ BĘDZIE PAŃSTWEM IZRAEL.

Rezolucja 181 była jednym z wielu dowodów na to, że Żydzi mają prawo do własnego państwa. Nie była to jednak podstawa prawna tego państwa.

 

Jaka jest więc podstawa prawna państwa Izrael?

 

Poniższa analiza prawna z 2004 roku stwierdza: 

Sir Lauterpacht, znany ekspert prawa międzynarodowego i redaktor Oppenheim's International Law, wyjaśnił, że z prawnego punktu widzenia rezolucja ONZ o podziale z 1947 r. nie miała charakteru legislacyjnego, by przyznać prawa terytorialne ani Żydom, ani Arabom. W monografii odnoszącej się do jednego z najbardziej złożonych aspektów kwestii terytorialnej, statusu Jerozolimy, Lauterpacht 7 napisał, że „Plan Podziału”, aby miał moc wiążącą, musiałby wynikać z zasady pacta sunt servanda8, to jest, ze zgody obu stron na proponowany plan. W przypadku Izraela Lauterpacht wyjaśnia:

„… powstanie Izraela nie jest prawnie uzależnione od Rezolucji. Prawo państwa do istnienia wypływa z jego faktycznego istnienia – zwłaszcza gdy to istnienie jest przedłużone, wykazuje wszelkie oznaki trwania i jest uznawane przez społeczność narodów”.

Przeglądając argumenty Lauterpachta, profesor Stone dodał, że „prawomocność” Izraela lub „prawna podstawa” jego narodzin nie opiera się na „Planie Podziału” ONZ, który w wyniku działań arabskich stał się martwą kwestią. Profesor Stone podsumował:

„… Państwo Izrael nie jest zatem prawnie wyprowadzone z planu podziału, ale opiera się (jak większość innych państw na świecie) na stwierdzeniu niepodległości przez jego lud i rząd, na obronie tej niepodległości bronią przeciwko napaściom innych państw, a także na ustanowieniu zorganizowanego rządu na terytorium pozostającym pod jego stałą kontrolą”. 9

To jest prawne roszczenie Izraela do państwowości – przetrwanie i uznanie za państwo. A jeśli Komisja Śledcza ONZ nie zna tego podstawowego faktu, jest niekompetentna do zrobienia czegokolwiek. 

 

Ale zna prawdę i kłamie z konkretnego powodu.

 

Kothari formułuje tutaj dwa błędne twierdzenia: że podstawa prawna Izraela opiera się na Rezolucji 181, a także, że „Państwo Palestyna” ma taką samą podstawę prawną. Jest to podwójnie absurdalne: nie tylko Rezolucja 181 nie jest prawnie wiążąca, ale ówcześni Arabowie palestyńscy odrzucili ją – co jest właśnie powodem, dla którego nie może być prawnie wiążąca! Nie mogą cofnąć czasu i powiedzieć, że przepraszamy, teraz akceptujemy Rezolucję 181 dziesiątki lat po tym, jak ją podarliśmy.

 

Wygląda na to, że Komisja formułuje twierdzenie, że Rezolucja 181 jest podstawą prawną dla istnienia Izraela, aby udawać, że Palestyńczycy mają takie same roszczenia do państwowości jak Izrael!

 

To jest zapierające dech w piersiach cyniczne przekręcanie prawa międzynarodowego w celu stworzenia podstawy prawnej dla państwowości palestyńskiej – a kiedy już zdasz sobie sprawę, że jest to kłamstwo, można się zastanawiać, jaka w ogóle jest podstawa prawna nieistniejącego państwa Palestyna?

 

Ta analiza pokazuje, że cała ta komisja jest właściwie oparta na kłamstwach. 

 

(h/t Myths and Facts)

 

The UN Commission of Inquiry says Israel's legal basis is UNGA 181. That is not true at all. (But they are lying for an anti-Israel reason.)

Elder of Ziyon, 5 sierpnia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Elder of Ziyon - amerykański bloger, którego blog jest źródłem dobrze podanych, rzetelnych informacji.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1111 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Palestyńczycy przymilają się do Arabów, którzy zabijają Palestyńczyków   Toameh   2022-09-28
Niemcy, obudźcie się! Czy wiecie, że finansujecie zaprzeczanie Holokaustowi?   Marcus   2022-09-27
Prześladowania chrześcijan: “Te ataki mają rasistowskie, religijne motywacje”   Ibrahim   2022-09-23
Zachodnia reakcja na przywódców Iranu zaprzeczających Holocaustowi   Frantzman   2022-09-21
Palestynizm: ideologia i tożsamość   Rosenthal   2022-09-20
Dla niego pokój oznacza zabijanie Żydów   Tawil   2022-09-19
Jak “Le Monde”, “gazeta, którą wszyscy czytają”, omawia Izrael i Palestyńczyków   Fitzgerald   2022-09-16
Powiedziałem prawdę o “Palestynie” – i oto, co się zdarzyło   Collier   2022-09-11
Kiedy nie masz historii, to ją sobie wymyśl   Hirsch   2022-09-10
Żydowscy antysyjonisci próbują legitymizować antysemityzm   Tobin   2022-09-09
Palestyńczycy są  gotowi na wojnę naziemną     2022-09-07
“Tam w nich uderzymy”: Masakra w Monachium i jej następstwa   Kemp   2022-09-05
Nietolerowanie prawdy w ONZ   Bard   2022-09-04
Teheran debatuje o bombie   Taheri   2022-09-03
Zmiana klimatu: najnowsze usprawiedliwienie mordowania chrześcijan   Ibrahim   2022-08-31
Masakra w Monachium 50 lat później   Jacoby   2022-08-31
Zapomnij o wolności słowa: fatwa przeciwko Rushdiemu zwycięża   Meotti   2022-08-27
Iran przygotowuje się do wyeliminowania Izraela – zaraz po podpisaniu umowy z Iranem   Toameh   2022-08-26
Administracja Bidena i Iran atakujący Rushdiego   Toameh   2022-08-24
Walki w Gazie nie zmieniają niczego w walce o wizerunek Izraela   Tobin   2022-08-21
Dlaczego świat nie będzie przejmował się kłamstwem Abbasa o holokauście   Tobin   2022-08-19
Ziemia uderzyła nas w nos   Koraszewski   2022-08-15
Dlaczego Hillary Clinton nazwała to „palestyńskim znęcaniem się nad dziećmi”   Flatow   2022-08-14
Jak media “równoważąc” próbują ukryć prawdę     2022-08-12
Antysemicki „śledczy” Rady Praw Człowieka ONZ mówi głośno to, co przemilczane   Tobin   2022-08-11
Gaza: Ci co zawsze, potępiają Izrael   Kemp   2022-08-08
Komisja Śledcza twierdzi, że podstawą prawną istnienia Izraela jest Rezolucja 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To nie jest prawdą. (Ale kłamią, bo są przeciwko Izraelowi)     2022-08-06
Pierwsza połowa 2022 r.: arabscy terroryści dokonali ponad 3700 ataków na Izraelczyków   Savir   2022-08-05
Mohammed El-Kurd, reporter narodu  “Palestyny”   Fitzgerald   2022-08-01
Film “Pamiętaj Bagdad” (2017)   Julius   2022-07-30
Anne Frank zdradzona raz jeszcze   Collier   2022-07-28
Palestyńskie kłamstwa (zbudowane na żydowskiej krwi)   Collier   2022-07-26
Czy Palestyńczycy zamierzają pozwać Ligę Narodów lub ONZ do sądu?   Hirsch   2022-07-25
Świadoma ślepota Europy w sprawie palestyńskiej   Blum   2022-07-22
Narastająca obsesja antysemitów   Collier   2022-07-21
Model ajatollahów dla świata   Taheri   2022-07-19
Przesłanie Autonomii Palestyńskiej do dzieci: „Palestyna należy do Palestyńczyków od rzeki do morza”   Zilberdik   2022-07-15
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw”, w celu zniszczenia Izraela   Toameh   2022-07-13
Nazistowskie korzenie islamistycznej nienawiści   Herf   2022-07-12
Dlaczego Izrael nie powinien rozmawiać z AP   Rosenthal   2022-07-11
Turcja: Dżihad przeciwko Cyprowi   Bulut   2022-07-09
PA świętuje „polityczne zwycięstwo” nad UE   Marcus   2022-07-08
Komisja śledcza ONZ o “Okupowanych terytoriach palestyńskich” działa jak inkwizycja   Bayefsky   2022-07-04
Irański plan udaremnienia izraelsko-arabskiej normalizacji stosunków oraz dalszego rozszerzania rewolucji   Toameh   2022-07-03
Co kryje się za kłamstwem o izraelskim ‘apartheidzie’   Collier   2022-07-02
Analiza najnowszej propagandowej publikacji ONZ   Litman   2022-06-26
Izrael musi wydalić tego dyplomatę UE   Marcus   2022-06-21
Kwestia żydowska w wielkim świecie   Koraszewski   2022-06-11
Iran nie czeka na broń jądrową, by zdestabilizować Bliski Wschód   Toameh   2022-06-10
Turcja, terroryści i NATO   Bulut   2022-06-07
David Rovics o Dżanin 2002   Landes   2022-06-02
CNN znajduje swoich “tańczących Izraelczyków”   Collier   2022-05-31
Jeden majowy dzień — w Jerozolimie i Nowym Jorku   Chesler   2022-05-26
Krew Shireen abu Akleh jest na rękach Palestyńczyków   Rosenthal   2022-05-21
Nie da się rozwiązać problemu antysemityzmu ONZ przez ignorowanie go   Tobin   2022-05-18
Rosja i Chiny: najgorszy moment w historii   Chang   2022-05-12
Putin, Hitler i historii kobyła   Koraszewski   2022-05-11
Izrael: najczystszy kraj świata   Bard   2022-05-11
Palestyński kult śmierci – uwielbienie mordowania Żydów   Collier   2022-05-10
Iran mówi otwarcie – i powinniśmy uważnie słuchać     2022-05-08
Wspaniała wiadomość na Jom HaSzoah! Nie ma antysemitów!     2022-05-07
Czy umiemy wyobrazić sobie świat bez Izraela?   Tobin   2022-05-06
Allah sprowadził Żydów do Palestyny, żebyśmy mogli ich wykończyć     2022-05-04
Ramadan kończy się z hukiem   Blum   2022-05-02
Oni wszyscy mają krew na rękach   Collier   2022-04-21
W XXI wieku antysyjonizm znaczy antysemityzm   Tobin   2022-04-20
Jak USA utrwalają palestyńską przemoc   Blum   2022-04-19
Palestyńczycy popierają mordowanie przypadkowych Żydów     2022-04-18
Szaleństwa głębokiej wiary   Fitzgerald   2022-04-13
Intifada z okazji ramadanu?   Blum   2022-04-09
Nie nagradzajcie Palestyńczyków za nową falę terroru   Tobin   2022-04-05
Większość “Palestyńczyków” głosowałaby dziś na Hamas   Greenfield   2022-04-02
Dlaczego Stany Zjednoczone nadal płacą za antysemicką farsę w ONZ?   Tobin   2022-04-01
AP zachęcała do zamachu terrorystycznego w Beer Szewie… i nagrodzi go   Marcus   2022-03-29
Śpiew i taniec o “apartheidzie”: Infantylna @Amnesty jest obecnie taka sama jak inne antyizraelskie grupy     2022-03-22
Reportaż rosyjskiej telewizji o syryjskich żołnierzach zgłaszających się na ochotnika do walki wraz z Rosją przeciwko Ukrainie     2022-03-17
Obywatele właściwie poinformowani   Koraszewski   2022-03-16
Kłamstwo o dłuższej i silniejszej umowie z Iranem   Bard   2022-03-11
Biden rozbija złudzenia Izraela   Glick   2022-03-10
Electronic Intifada w pełni popiera Putina   Collier   2022-03-07
Propagandowy front Władimira Putina   Koraszewski   2022-03-07
Rosja: Iran jest naszym sojusznikiem, uczestniczymy w rozwijaniu jego projektu nuklearnego     2022-03-03
Chiny: To USA są winne ukraińskiego konfliktu     2022-03-02
„Apartheid” jest nową „okupacją” – terminem używanym w czysto propagandowych celach     2022-02-28
Czy Putin będzie strzelał do zakładników?   Rosenthal   2022-02-28
Lepszy kontrakt za pochwałę terroryzmu   Fitzgerald   2022-02-23
Nękanie w Judei i Samarii musi się zakończyć – ale kto nęka kogo?   Oz   2022-02-20
Nie ugłaskuj krokodyla “przebudzenia”     2022-02-18
Toksyczna szczodrość. Jak Europejczycy używają izraelskich NGO do destabilizowania Izraela   Altabef   2022-02-15
Losowy przykład nieuczciwości raportu Amnesty International     2022-02-14
Strategia Autonomii Palestyńskiej używania dzieci-żołnierzy przeciwko Izraelowi   Marcus   2022-02-13
Co naprawdę oznacza wspieranie „palestyńskiego pojednania”?   i Itamar Marcus   2022-02-12
Saudyjski dziennikarz o zerwaniu związków z Palestyńczykami   Fitzgerald   2022-02-11
Groza ujawnienia proizraelskiego stanowiska   Goska   2022-02-09
Neonazistowska fascynacja salafickim dżihadem   Wójcik   2022-02-08
Antysemici wszystkich krajów łączcie się   Koraszewski   2022-02-07
Palestyńscy najemnicy Iranu: Dżihad przeciw Izraelowi i Ameryce   Toameh   2022-02-06
Kościół, który promuje antysemityzm   Tobin   2022-02-04
Grupy terrorystyczne kochają Amnesty International, jako że kieruje się planami zniszczenia Izraela naszkicowanymi w Durban     2022-02-03
Amnesty wymyśla kolejną definicję apartheidu – tylko dla Izraela     2022-02-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk