Prawda

Czwartek, 6 maja 2021 - 09:27

« Poprzedni Następny »


Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela


Vic Rosenthal 2019-06-03

Budynek Sądu Najwyższego w stolicy Izraela (Jerozolimie).
Budynek Sądu Najwyższego w stolicy Izraela (Jerozolimie).

Czy może być kryzys konstytucyjny bez konstytucji?


Najwyraźniej Izrael zmierza ku takiemu kryzysowi, kiedy premier Netanjahu i jego partia Likud przeciwstawiają się Sądowi Najwyższemu Izraela.  


Sąd twierdzi, że Netanjahu chce uczynić go bezsilnym, niszcząc niezależne sądownictwo, które jest warunkiem demokratycznego zarządzania. Netanjahu mówi, że Sąd przypisał sobie zbyt wiele władzy, tak wiele, że Kneset i rząd, które są istotnie demokratycznie wybranym głosem, są tymi, którzy zostali ubezwłasnowolnieni.


Obie strony odwołują się do pojęcia demokracji. Ale obie strony rozumieją, że konflikt toczy się o władzę.  


Tym, co doprowadziło obecnie tę sprawę – która była napięta od lat – do punktu wrzenia, jest to, że premier chce uchwalić prawo nadające mu immunitet przed ściganiem sądowym z oskarżenia o korupcję na czas sprawowania urzędu. Chce także prawa, które umożliwi Knesetowi uchylenie decyzji Sądu Najwyższego o obaleniu prawa uchwalonego przez Kneset.


Jest wyjątkowo niefortunne, że kwestia mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi politycznej między różnymi gałęziami władzy musi być związana z kwestią immunitetu dla premiera, ponieważ, naturalnie, wszystko, co ktokolwiek mówi o tym, będzie przypisywane najbardziej oczywistym motywom politycznym. Niezbędne jest jednak zajęcie się kwestią równowagi władz.


Pozwólcie, że napiszę tutaj o immunitecie premiera: jestem za. Przez ostatnie kilka lat widzieliśmy jak czas premiera coraz bardziej zabierało kilka dochodzeń policyjnych, niezliczone posiedzenia i przesłuchania oraz codzienna wrzawa w mediach w oparciu o przecieki z policji i biura prokuratorskiego. Nie ma żadnej wątpliwości, że poważnie wpływało to na jego możliwość wykonywania pracy, do której został wybrany. Nie tylko to – ta powódź nieudowodnionych oskarżeń, które wyciekały do wrogich mediów, podważała jego polityczną pozycję. Niezależnie od tego, co myślisz o Netanjahu,  to było zarówno niebezpieczne dla kraju, jak głęboko niesprawiedliwe wobec premiera.


W innych demokracjach są na to dobre rozwiązania. We Francji prezydent ma prawny immunitet przed przesłuchiwaniem przez prokuraturę na okres swojej kadencji; prawo o przedawnieniu jest na ten czas zawieszone; może jednak być ścigany sądownie natychmiast po opuszczeniu urzędu. Może zostać usunięty z urzędu przez specjalny sąd, który składa się z obu izb francuskiego parlamentu. W Ameryce, chociaż istnieje konstytucyjne postanowienie w tej sprawie, większość opinii prawnej uważa, że prezydent musi zostać postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów i skazany przez Senat zanim może być ścigany sądownie.


Izrael nie ma konstytucji jako takiej. Pierwszy Kneset miał przyjąć konstytucję w sześć miesięcy po założeniu państwa. Nie zrobił tego, ponieważ różne frakcje nie były w stanie zgodzić się w wielu sprawach i ponieważ David Ben Gurion uważał, że byłoby to zbyt dzielące. Zamiast tego Izrael ma czternaście Praw Podstawowych, które zajmują się ważnymi tematami i które podobno (nie wstrzymujcie oddechu) któregoś dnia zostaną rozszerzone i połączone w konstytucję.


Większość (ale nie wszystkie) z tych Praw Podstawowych można zmienić większością obecnych członków Knesetu (zakładając quorum). Jedne z nich są szczegółowe, a inne niewyraźne, pewne tematy w ogóle nie są poruszone i puste przestrzenie musi wypełniać legislacja lub interpretacje prawne. To dostarcza żyznego gruntu dla sądu aktywistów. Sąd Najwyższy definiował własną rolę od lat, a szczególnie od lat 1980. I niesłychanie to szeroka rola.


W większości systemów prawnych dostęp do Sądu Najwyższego jest ograniczony przez różne procedury.W Izraelu jednak każdy może zwrócić się do Najwyższego Sądu w każdej chwili i z każdego powodu. Tak więc mamy finansowane z Europy NGO, które składają pozwy do sądu w imieniu mieszkańców palestyńskich terytoriów!


W większości systemów istnieje ograniczenie rodzaju spraw, które „podlegają jurysdykcji” SN – to jest, są właściwe do rozstrzygnięcia w sądzie. Pewne sprawy są uważane za zasadniczo polityczne, a inne, jak sprawy dotyczące bezpieczeństwa, wymagają specjalnej ekspertyzy. Definicja „podlegających jurysdykcji” spraw została rozszerzona tak, że obejmuje niemal wszystko, co robi rząd.


Jest tu więcej. Jak pisze Evelyn Gordon:

Podczas gdy kiedyś Sąd rozważał wyłącznie, czy działania rządu zgodne są z literą prawa, [później] zaczął systematycznie obalać decyzje, które uważał za „skrajnie nierozsądne” na podstawie tego, że skrajna nierozsądność jest ipso facto nielegalna. Słowami [byłego prezesa Sądu, Meira] Szamgara: “brak rozsądku, który rozciąga się do sedna sprawy, czyni decyzję rządu nielegalną”.  

Ta kombinacja daje rządowi praktycznie dyktatorską władzę w każdej dziedzinie działań rządu. Sąd może poddać ocenie każde prawo uchwalone przez Kneset i każdą decyzję administracyjną każdego pracownika rządowego, włącznie z decyzjami personelu wojskowego i bezpieczeństwa. Jest to pierwszy i ostatni sąd, rozważający takie prawa i decyzje; nie ma wyższego sądu, do którego można się odwołać. A odrzucają oni prawa i decyzje nie tylko dlatego, że są niekonstytucyjne, ale ponieważ w ich oczach są „nierozsądne”.


Sąd Najwyższy Izraela jest prawdopodobnie najpotężniejszy z wszystkich sądów najwyższych w demokratycznych krajach. Sąd Najwyższy USA nigdy nie był takim „aktywistą” w niczyich najśmielszych snach. Sąd widzi siebie jako rodzaj filozofa-króla, jak zalecał Platon, ponieważ wierzy, że może być całkowicie obiektywny i nie jest unurzany w mętnych wodach polityki. Gdyby to tylko było możliwe!


Wszyscy sędziowie w Izraelu, włącznie z sędziami Sądu Najwyższego, są wybierani przez 9-osobową komisję prawną, której spotkania są tajne. Trzema członkami komisji są sędziowie Sądu Najwyższego, a dwóch reprezentuje Izbę Adwokacką. Tych pięciu głosuje jako blok, co znaczy, że skłaniający się na lewo prawniczy establishment kontroluje wybór sędziów.  Ci filozofowie-książęta doznali ostatnio wstydu i zażenowania, kiedy przyłapano wpływowego członka komisji i szefa Izby Adwokackiej na handlowaniu nominacjami i awansami sędziów w zamian za seks.


Można się spodziewać, że prawicowy rząd i skłaniający się na lewo Sąd Najwyższy będą w konflikcie. Ale równowaga siły przesunęła się w ostatnich czasach zbyt daleko w kierunku Sądu, paraliżując władzę wykonawczą i ustawodawczą.  Sądowi niemal udało się nie dopuścić do podpisania porozumienia o sprzedaży gazu na arenie międzynarodowej i nie dopuścił do repatriacji nielegalnych migrantów, którzy zamienili życie mieszkańców południowego Tel Awiwu w piekło. Rozkazał zburzenie całych miejscowości żydowskich na terytoriach z powodu petycji NGO, że (nieznani) Palestyńczycy mają roszczenia do części ziemi.  Jest niemal pewne, że zechce anulować nowo uchwalone Prawo o Państwie Narodowym. Sąd Najwyższy jest główną przyczyną skarg że Izraelczycy głosują na prawicę, ale otrzymują politykę lewicy. Nie jest przypadkiem, że ekspansja władzy Sądu Najwyższego zaczęła się w tym samym czasie, w którym Menachem Begin złamał historyczny monopol Partii Pracy.  


Opozycja wobec Netanjahu i sam Sąd Najwyższy uważają – lub udają, że uważają – dzisiejszą sytuacje jako próbę obalenia demokracji i rządów prawa, a Netanjahu przedstawiają jako faszystowskiego dyktatora. „Times of Israel” donosi:

Sędziowie Sądu Najwyższego ostrzegli, że mogą podjąć „skrajne kroki” w celu zablokowania propozycji legislacyjnej, która poważnie ograniczyłaby władzę Sądu i chroniła premiera Benjamina Netanjahu przed zaskarżeniem go, poinformowała w piątek izraelska telewizja.  


Kanał 13 cytował anonimowych sędziów Sądu Najwyższego, którzy w prywatnych rozmowach mówili: “Wydaje się, jakby premier i kandydaci do roli ministra sprawiedliwości chcieli rozbić i zniszczyć system prawny”.


A następnie powiedzieli: “Projekt ustawy o immunitecie obok klauzuli uchylenia [decyzji Sądu przez Kneset] są nie do wiary. Nie będziemy wahać się przed podjęciem surowych i skrajnych kroków, ponieważ historia będzie nas sądziła”.

Jakie to mogą być kroki pozostaje niewiadomą. Jasne jest jednak, że są to nieznane wody bez wyraźnych wskazówek, jak się wycofać, jeśli wybuchnie otwarty konflikt między rządem a Sądem.  


Ustawa o immunitecie wraz z rozsądnymi restrykcjami władzy Sądu Najwyższego – powrót do wymagania, by wnoszący sprawę miał w niej ”interes prawny”, odwrót od koncepcji, że wszystko ”nadaje się do rozstrzygnięcia przez sąd” oraz tego, że cokolwiek sędziowie uznają za nierozsądne, jest także nielegalne, byłyby dobrym początkiem. Zmiana sposobu wyboru sędziów, by był sprawiedliwszy i bardziej przejrzysty, jest prawdopodobnie niezbędna.


Nic z tego nie niszczy demokracji ani nie wprowadza faszyzmu. W rzeczywistości, przez przywrócenie podważonych mechanizmów zachowywania równowagi władz uczyniłoby kraj bardziej demokratycznym. Sąd Najwyższy jest jednak ostatnim bastionem realnej władzy lewicy w społeczeństwie izraelskim i będą walczyć o zachowanie status quo, niezależnie do wyrządzonych szkód ubocznych.

 

Israel’s Coming Constitutional Crisis

26 maja 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska



Vic Rosenthal


Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj




Komentarze
2. Ustawa zasadnicza - Sądownictwo Marek Eyal 2019-06-03
1. Nie chce lewica co czyni prawica kuba 2019-06-03


Syjonizm

Znalezionych 195 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przekupieni



Heretycki impuls



Nie klanial



Cervantes



Wojaki Chrystusa



 Palestyńskie weto



Wzmacnianie układu odpornościowego



Wykluczenie Tajwanu z WHO



Drzazgę źle się czyta



Sześć lat



Pochodzenie



Papież Franciszek



Schadenfreude



Pseudonaukowa histeria...


Panstwo etc



Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,



Radykalne poglądy polityczne


Einstein



Socjologia



Allah stworzyl



Uprzednie doświadczenie



Żydowski exodus



PRL Chrystusem narodów



Odrastające głowy hydry nazizmu



Homeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDF



Prawo powrotu



Mózg i kodowanie predyktywne



Nocna rozmowa



WSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk