Prawda

Sobota, 23 października 2021 - 15:49

« Poprzedni Następny »


Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas


Daled Amos 2020-12-18

Chaim Weizmann (po lewej) z Fajsalem I (królem Iraku) w Syrii w 1918 roku.
Chaim Weizmann (po lewej) z Fajsalem I (królem Iraku) w Syrii w 1918 roku.

Oświadczenie Abbasa przed Radą Bezpieczeństwa ONZ w 2018 roku jest typowe dla roszczeń palestyńskich Arabów:

Jesteśmy potomkami Kananejczyków, którzy żyli w kraju Palestyna 5000 lat i pozostajemy tu do dnia dzisiejszego. Nasz wielki naród jest zakorzeniony w tej ziemi, Naród palestyński zbudował własne miasta i ojczyznę, i dał wkład w rozwój ludzkości i cywilizacji. [podkreślenie dodane]


Dwa lata wcześniej, w 2016 roku, Abbas zakreślał to szerzej. W oficjalnej telewizji AP Abbas powiedział:

Oni [Żydzi] są złodziejami, którzy ukradli naszą ziemię, którzy chcą ukraść naszą historię, ale historii nie można zmienić ani zafałszować. Fakty niosą świadectwo. Byliśmy tutaj przez ostatnie 5000 lat i nie opuściliśmy tej ziemi. Nie opuściliśmy tej ziemi. Naszymi przodkami są monoteistyczni Kananejczycy i Jebuzyci. To oni zbudowali Jerozolimę zanim Abraham w ogóle był tutaj. [podkreślenie dodane]

Co skłania palestyńskich Arabów – a szczególnie Abbasa – do takich absurdalnych fabrykacji?  

 

Z jednej strony, jest tam cel palestyńskich Arabów, by przechwycić dla siebie silny, rdzenny związek Żydów z Izraelem.

 

Jest jednak jeszcze jeden element. Jest nim próba ustanowienia podstawy dla palestyńskiego nacjonalizmu.

 

W książce The Seed of Abraham Rafael Patai omawia rozwój arabskiego nacjonalizmu w różnych krajach arabskich oraz tego, dlaczego w porównaniu z nim palestyński nacjonalizm blednie z definicji.  

Wiele arabskich krajów na Bliskim Wschodzie jest nowymi państwami, które powstały w wyniku brytyjskich, francuskich i włoskich machinacji. Proste linie granic wielu tych krajów arabskich zaświadczają zarówno o arbitralności tych granic, jak i samych państw.

 

Pisząc w 1986 roku Patai zauważa:

Jest niezwykłe, jak szybko populacja każdego z nowoutworzonych państw arabskich rozwinęła narodową świadomość i patriotyczne uczucia. W dużych państwach arabskich historyczna pamięć, którą kierownictwo szybko nauczyło się wykorzystywać, ułatwiła ten proces. W Syrii, najpierw w mandacie francuskim, a potem w niepodległym państwie, nawiązywano do dni, kiedy Syria z Damaszkiem jako wspaniałą stolicą była centrum kalifatu Umajjadów, podczas gdy nowo założony Irak widział siebie jako dziedzica imperium Abbasydów, którego centrum była iracka stolica, Bagdad. Żaden inny arabski kraj nie miał jednak równie solidnej podstawy, by pławić się we wspaniałej przeszłości, jak Egipt, który – choć czasy jego największej wspaniałości były odległe o tysiąclecia i mieściły się w dżahilijja [Arabia przed nastaniem islamu] – uznał wczesny okres faraoński za część swojej narodowej historii.

Jedne kraje arabskie mogły tworzyć narodową świadomość w oparciu o swoje miejsce w arabskiej historii. Inne kraje arabskie, które nie miały takiego związku, mogły zamiast tego przechwalać się swoją starożytną historią – nawet jeśli ta historia była historią ziemi, którą podbili i w rzeczywistości nie była ich historią.  

 

Gdzie pozostawiło to palestyńskich Arabów? 


W poważnych kłopotach.

W Palestynie takie próby ustanowienia wspaniałej arabskiej przeszłości natknęły się na irytujący problem. Ponieważ Palestyna nigdy nie była niepodległym krajem arabskim, okresu dumy trzeba było szukać w biblijnej epoce Izraelitów. Jak widzieliśmy we wcześniejszym rozdziale, Arabowie uważali się za dziedziców hanifów Abrahama [zachowujących czysty monoteizm] i twierdzili, że Abraham ze swym synem, Iszmaelem, był założycielem świętego miejsca w Mekce. Jeden z autorów twierdził wręcz, że sam Abraham był “arabski”. Tak więc można było stworzyć bardziej ogólne twierdzenie, choć w najlepszym wypadku, bardzo chwiejne, że Palestyna była częścią arabskiej prehistorii. [podkreślenie dodane]

Tutaj jednak w drogę wchodziła żydowska historia.

Powstała trudność z długim okresem między Abrahamem (którego arabskie potomstwo osiedliło się w Arabii) a końcem monarchii hebrajskiej, podczas którego nie było żadnej arabskiej obecności w Palestynie [nie było również żadnej Palestyny. przyp. tłum.], podczas gdy Banu Isra’il (“Dzieci Izraela”) byli bezsprzecznie panami na tej ziemi. Tutaj, w odróżnieniu od Egiptu, Arabowie nie mogli twierdzić, że mają także w Palestynie narodową historię, idącą wstecz do długich tysiącleci dżahalijji. (s.309; podkreślenie dodane)

Według Pataia jednak poczucie palestyńskiego nacjonalizmu rozwinęło się i Patai opisuje to jako powolny proces, który zaczął się od sporów Arabów z Żydami z Drugiej Aliji, którzy – w odróżnieniu od Pierwszej Aliji – nalegali, by zatrudniać tylko Żydów do pracy na roli. 

 

Ten nacjonalizm trwał po reformach Młodych Turków, które prowadziły do modernizacji Imperium Osmańskiego i do arabskiej reprezentacji w nowym parlamencie tureckim.

 

A reakcje przeciwko Imperium Osmańskiemu prowadziły do możliwości niezwykłego (z dzisiejszego punktu widzenia) sojuszu:  

W tym samym czasie arabscy przywódcy nacjonalistyczni zrozumieli, że ich sprawa może odnieść korzyści z żydowskiej pomocy. W czerwcu 1913 roku w Paryżu odbyła się pierwsza konferencja arabskich nacjonalistów, która była jawną demonstracją antyturecką i w przygotowaniach do której Arabowie zwrócili się do Żydów w celu zbudowania arabsko-żydowskiego sojuszu. Podczas tych kontaktów okazało się, że większość arabskich przywódców w Kairze i Bejrucieprzyjęła pozytywne stanowisko wobec syjonizmu, byli zasadniczo zwolennikami żydowskiej imigracji do Syrii i Palestyny i wyrazili zrozumienie dla “cennej pomocy, jaką kapitał, pracowitość i inteligencja Żydów może dostarczyć w przyspieszeniu rozwoju [arabskich] obszarów Turcji”. (s. 312; podkreślenie dodane)

Patai cytuje Ahmada Muchtaar Bajhama, arabskiego przywódcę z Bejrutu, który na konferencji oświadczył: “Wjazd dla Żydów – tak! Ale wjazd dla Turków – nie!”

 

Przewodniczący konferencji, Abd al-Hamid Zahrawi, powiedział:

Ponieważ oni [Żydzi] są naszymi braćmi w rasie i uważamy ich za Syryjczyków, których zmuszono kiedyś do opuszczenia kraju, ale których serca zawsze biją zgodnie z naszymi, jesteśmy pewni, że nasi żydowscy bracia na całym świecie będą wiedzieli, jak nam pomóc, żeby nasz wspólny interes odniósł sukces i nasz wspólny kraj rozwinął się materialnie i moralnie (s. 313).  

Brzmiało to obiecująco, ale ostatecznie nie osiągnięto żadnego porozumienia w sprawach syjonistycznych, takich jak żydowska imigracja i kupno ziemi.

 

Jednak w tym kontekście potencjalnego sojuszu między Arabami i Żydami możemy zrozumieć, jak Chaim Weizmann i Emir Fajsal mogli dojść do porozumienia, które uznawało syjonistyczne cele w ówczesnej Palestynie.

 

 Dzisiaj porozumienia Abrahamowe niekoniecznie są gromem z jasnego nieba. Być może potencjał dla żydowsko-arabskiej współpracy istniał cały czas.

 

Kiedyś stali przed wspólnym wrogiem: Imperium Osmańskim.

Dzisiaj wspólnym wrogiem jest Iran.


Maybe The Potential For The Abraham Accords Was There All Along

Elder of Ziyon, 9 grudnia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Daled Amos
(Bennet Ruda) 


Izraelski bloger piszący o historii i problemach Bliskiego Wschodu, a w szczególności Izraela.  http://daledamos.blogspot.com/


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Także Turcja Marek Eyal 2020-12-18


Syjonizm

Znalezionych 220 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk