Zmiany

Hili: Dostrzegam pozytywne zmiany. 
Ja: Gdzie?
Hili: Tylko w ogrodzie.
(0)
Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version