Znie¶ć „Dzień Nakby”

Kto na Bliskim Wschodzie nie doznał traumy wstrz±sów ostatniego stulecia? Wszyscy upamiętniamy historię naszych rodzin i cenimy miejsca, w których żyli¶my, jednak tylko ...

Jestem Południowoafrykańczykiem. Nie mówcie mi, że w Izraelu jest jaki¶ apartheid

Dla mnie, Południowoafrykańczyka, było prawdziwym przywilejem odwiedzenie UC Berkeley 7 kwietnia ...

Administracja Bidena ignoruje to, co Palestyńczycy rzeczywi¶cie mówi±

Niedawne rozruchy na Wzgórzu ¦wi±tynnym/Haram al-Szarif w Jerozolimie dostarczaj± ...

Dlaczego Palestyńczycy ¶więtuj± mordowanie Żydów

Jak Palestyńczycy bezczeszcz± ¶więte miejsca wszystkich, wł±cznie z własnymi

Przemówienie Josepha Haddada do członków irlandzkiego parlamentu (24 lutego 2022)

Wojna ONZ z żydowsk± Jerozolim±

Prosta wiara dziecka

Czy Palestyńczycy wybieraj± terroryzm czy pokój? Abbas wybiera jedno i drugie

Gdyby Izraelczycy nazwali swoje państwo Palestyn±

Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version