Kocie przywileje

Ja: Nad czym myślisz?
Hili: Sprawdzam kocie przywileje.
Ja: I co?
Hili: Trzymają ...

Skrzynia

Ja: O czym myślisz?
Hili: Że w tej skrzyni są wszystkie rachunki oprócz tych  ...

Wieczór

Małgorzata: Trzeba już kończyć, jest bardzo późno.
Hili: Nie gaś jeszcze światła, Tak ...

Nastrój

Hili: Jestem w paskudnym nastroju.
Ja: Dlaczego?
Hili: A musi być powód?

Namysł

Jabłko

Spisek

Miejsce 

Liście

Nastrój

Decyzja

Rozmyślania

Jesień

Lęk 

Zbiory

Odkrycie

Jabłka

Jesień

Wyprawa

Wskazówka 

Spór terytorialny

Klawiatura

Refleksja

Kominiarz

Higiena

Pytanie

Decyzja

Drukowanie

Śniadanie 

Spotkanie

Skarga

Krytyka

Strategie

Wieczór

Pretensja

Noc

Obchód

Cukinia

Nadzieja

Codzienność 

Uprzejmość

Prośba

Mobilizacja

Koniec lata

Poszukiwania 

Normalność

Listy z naszego sadu
Chief editor: Hili
Webmaster:: Andrzej Koraszewski
Collaborators: Jacek Chudziński, Hili, Malgorzata Koraszewska, Andrzej Koraszewski, Marcin Kruk, Henryk Rubinstein
Go to web version